Folkemødet på Bornholm 2017

(Senest opdateret 20.06.2017).

 

Folkemødet 2017

NB! Nedenstående oplysninger bygger udelukkende på mine egne iagttagelser. Derfor kan oplysningerne i en vis grad være om ikke direkte fejlbehæftede så i hvert fald måske ikke give det fulde billede af trafikafviklingen under Folkemødet.

Det syvende folkemøde på Bornholm betød mindst ligeså stor rejseaktivitet som de tidligere år – og dermed havde også Bornholms Trafikselskab (BAT) de sædvanlige udfordringer med at bringe de mange rejsende fra enten lufthavnen eller færgeterminalen til enten hoteller eller direkte til festlighederne i Allinge. I 2017 havde BAT ligesom de foregående år chartret nogle ledbusser ovrefra. Hos Gråhundbus havde man lånt 3, nemlig nr. 21, 26 og 27, mens John’s Busser stillede en enkelt (nr. 37) til rådighed. Ud over den allerede nævnte ledbus stillede John’s Busser også med en standardbus (nr. 31).

Ligesom i 2016 kørte man med faste minuttal på ekstralinierne på linie 7 og 8 mellem Allinge og henholdsvis Rønne/Lufthavnen og Dueodde/Sømarken. Da Allinge i folkemødedagene var helt spærret af for gennemkørende motortrafik, etableredes en endestation med “kommando”-central på Kirkepladsen med sløjfekørsel ad Storegade, Pilegade og Møllevangen. Det betød, at linie 2, 7 og 8 ikke som normalt kunne betjene Hammershus, hvorfor der gik en shuttlebus mellem Kirkepladsen og Sandvig via Slotslyngen og Hammershus. På flere markarealer uden for Allinge etableredes store parkeringspladser, hvorfra der gik små shuttlebusser (handikapbusser) ind til Kirkepladsen i syd og Kongeskærskolen i nord.

BAT selv kørte med alt, hvad de havde til rådighed. Sædvanen tro var også de lokale private vognmænd involveret i trafikafviklingen:

  • Gudhjem Bus kørte bl.a. vognløb mellem Allinge og Dueodde, ligesom selskabet stod for shuttlekørslen mellem Kirkepladsen og parkeringspladserne bag Pilebroen. Selskabet havde chartret vogn nr. 4436 hos Lokalbus i Ishøj samt en handikapbus med internt nr. 8975 hos EvoBus Danmark i Køge.
  • Svaneke-Nexø Bustrafik, som normalt kun kører turistkørsel, kørte et stort antal ture mellem Rønne Havn og Allinge og ligeledes mellem Allinge og Dueodde. Ligesom det var tilfældet i 2016 stillede selskabet bl.a op med deres to dobbeltdækkerbusser med navnene Malou og Melanie!
  • Jan Ole’s Turisttrafik kørte både på strækningen mellem Rønne og Allinge samt mellem Allinge og Dueodde.
  • Østbornholms Lokaltrafik kørte ligeledes både på strækningen mellem Rønne og Allinge samt mellem Allinge og Dueodde.
  • Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel kørte vognløb mellem Allinge og Dueodde, ligesom selskabet stod for shuttlekørslen mellem Allinge (Kongeskærskolen) og Slotslyngen.

Herunder ses en række billeder, der skulle give et indtryk af ekstrakørslen på linie 7 og 8 i folkemødedagene. Ind imellem sneg de ordinære vogne på de normale linier sig næsten beskedent forbi hele virakken.

Billeder
15.06.2017: Fly på fly landede i Bornholms Lufthavn – adskillige af dem af en anden størrelse, end man normalt ser på disse kanter. 15.06.2017: Gråhundbus nr. 21 på linie 7 ved Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: Gråhundbus nr. 21 på linie 7 ved Bornholms Lufthavn.
15.06.2017: BAT nr. 771 på ordinær linie 5 ved Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: BAT nr. 742 i ordinær drift på linie 7 ved Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: Gråhundbus nr. 27 på linie 7 ved Bornholms Lufthavn.
15.06.2017: BAT nr. 777 på ordinær linie 6 ved Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: BAT nr. 774 på ordinær linie 3 ved Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: BAT nr. 778 på ordinær linie 6 ved Bornholms Lufthavn.
15.06.2017: Gråhundbus nr. 26 på linie 7 ved Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: John’s Busser nr. 37 på linie 8 på Søndre Landevej umiddelbart før Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: BAT nr. 772 på ordinær linie 5 ved Bornholms Lufthavn.
15.06.2017: John’s Busser nr. 37 på linie 7 ved Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: BAT nr. 762 på ordinær linie 8 på Søndre Landevej ved Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: Gråhundbus nr. 21 på linie 7 ved Bornholms Lufthavn.
15.06.2017: Gråhundbus nr. 27 på linie 8 på Strandvejen ved Hotel Fredensborg. 15.06.2017: BAT nr. 734 på ordinær bybus linie 22 på Strandvejen ved Hotel Fredensborg. 15.06.2017: Begge Bornholmerfærgens katamaraner var indsat. Her ankommer Villum Clausen til Rønne Havn.
15.06.2017: Bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik på linie 7 på hjørnet af Finlandsvej og Vesthavnsvej i Rønne. 15.06.2017: Svaneke-Nexø Bustrafiks Malou på linie 7 på Vesthavnsvej i Rønne. 15.06.2017: John’s Busser nr. 31 på linie 7 på hjørnet af Remisevej og Nordre Kystvej i Rønne.
15.06.2017: BAT nr. 738 på ordinær linie 4 ved færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2017: John’s Busser nr. 31 på linie 7 ved færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2017: Svaneke-Nexø Bustrafiks Malou ved færgeterminalen på Rønne Havn.
15.06.2017: Bus fra Jan Ole’s Turisttrafik på linie 7 ved færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2017: BAT nr. 738 på en gennemgående linie 7 ved færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2017: Svaneke-Nexø Bustrafiks Melanie ved færgeterminalen på Rønne Havn.
15.06.2017: BAT nr. 778 på ordinær linie 2 ved færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2017: Katja fra Østbornholms Lokaltrafik på linie 7 ved færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2017: Bus fra Jan Ole’s Turisttrafik på linie 7 ved færgeterminalen på Rønne Havn.
15.06.2017: Bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik ved færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2017: BATs gule busser havde dagen igennem “fint” selskab ved færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2017: En usædvanlig gæst fra Gudhjem Bus på ordinær linie 9 ved færgeterminalen på Rønne Havn.
16.06.2017: Bus fra Københavns Bustrafik (Larsen Bus) på rute 700 på Vesthavnsvej i Rønne. 16.06.2017: Bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik på linie 7 ved stoppestedet Gudhjem Øvre. 16.06.2017: Bus fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på linie 8 ved stoppestedet Gudhjem Øvre.
16.06.2017: Bussen Trisse fra Gudhjem Bus på linie 8 ved stoppestedet Gudhjem Øvre. 16.06.2017: Bus nr. 4436 fra Lokalbus i Ishøj på linie 8 på Svaneke Torv. Bussen blev chartret af Gudhjem Bus til kørslen på Folkemødet. 16.06.2017: Selv om der er folkemøde, skal skolegangen passes, så skolebus linie 62 kom lige forbi i Nexø.
16.06.2017: BAT bus nr. 777 på linie 3 i Nexø. 16.06.2017: Bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik på linie 8 ved Nexø busstation. 16.06.2017: BAT nr. 742 på ordinær linie 7 ved Nexø busstation.
16.06.2017: BAT nr. 739 på en gennemgående linie 8 mellem Rønne og Allinge, hvor den netop er ved at afgå fra Kirkepladsen. 16.06.2017: Gråhundbus nr. 21 på Møllevangen i Allinge, som kun bruges til sløjfekørsel for busserne under Folkemødet. 16.06.2017: BAT nr. 758 på ordinær linie 1 på Møllevangen i Allinge – bortset fra at linien ikke i den daglige drift kører ad Møllevangen.
16.06.2017: Denne Mercedes Sprinter handikapbus med tilnavnet Vyjstjin kørte som shuttlebus mellem Kirkepladsen og nogle af parkeringspladserne. Vognen, som er fra Gudhjem Bus, ses her på vej op ad Pilegade. 16.06.2017: Denne Mercedes Sprinter handikapbus med nr. 8975 havde Gudhjem Bus chartret hos EvoBus Danmark i Køge. Vognen kørte som shuttlebus mellem Kirkepladsen og nogle af parkeringspladserne og ses her på vej op ad Pilegade. 16.06.2017: BAT nr. 753 på ordinær linie 2 på vej op ad Pilegade, der dog ikke normalt indgår i liniens rute gennem Allinge.
16.06.2017: Gudhjem Bus’ chartrede bus nr. 4436 fra Lokalbus i Ishøj på linie 7 i krydset mellem Pilegade og Vestergade i Allinge. 16.06.2017: BAT nr. 771 på ordinær linie 4 på vej op ad Pilegade, der dog ikke normalt indgår i liniens rute gennem Allinge. Den går derimod ad Vestergade, som vognen her krydser. 16.06.2017: BAT nr. 714 – vistnok den eneste af de gamle Århus-busser i drift under Folkemødet – kørte som shuttlebus mellem Kirkepladsen og Sandvig uden om Allinge via Slotslyngen.
16.06.2017: BAT nr. 762 på ordinær linie 8 på vej op ad Pilegade, der dog ikke normalt indgår i liniens rute gennem Allinge. Den går derimod ad Vestergade, som vognen netop har krydset her. 16.06.2017: BAT nr. 776 på linie 10 på Kirkepladsen i Allinge. 16.06.2017: Der er ikke meget plads til busser i overgangen fra Storegade til Kirkepladsen. BAT nr. 772 på ordinær linie 4.
16.06.2017: Bus fra Jan Ole’s Turisttrafik på linie 7 på Kirkepladsen. 16.06.2017: Bussen Vyjstjin fra Gudhjem Bus som shuttlebus på Kirkepladsen. 16.06.2017: Bus fra Jan Ole’s Turisttrafik på linie 7 på vej op ad Pilegade.
16.06.2017: Bussen Rasmus fra Østbornholms Lokaltrafik på linie 8 på vej op ad Pilegade. 16.06.2017: John’s Busser nr. 37 på linie 8 på Kirkepladsen i Allinge. 16.06.2017: Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel stod for driften af shuttlebusserne mellem Slotslyngen og Kongeskærskolen, hvor bussen på billedet holder.
16.06.2017: Bussen fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel er netop ankommet fra Slotslyngen til Kongeskærskolen. 17.06.2017: Gudhjem Bus’ lånte vogn nr. 8975 fra EvoBus Danmark som shuttlebus på parkeringspladserne bag Pilebroen i Allinge. 17.06.2017: BAT nr. 754 på ordinær linie 7 på hjørnet af Møllevangen og Vestergade.
17.06.2017: Bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik på linie 8 på hjørnet af Møllevangen og Vestergade. 17.06.2017: Bussen Vyjstjin som shuttlebus på hjørnet af Møllevangen og Kirkepladsen i Allinge. 17.06.2017: BAT nr. 757 på linie 7 på hjørnet af Møllevangen og Vestergade.
17.06.2017: BAT nr. 761 på ordinær linie 2 på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge. 17.06.2017: BAT nr. 740 på linie 8 på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge. 17.06.2017: Gråhundbus nr. 27 på linie 7 på hjørnet af Vestergade og Storegade i Allinge.
17.06.2017: Bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik på linie 8 på hjørnet af Vestergade og Storegade i Allinge. 17.06.2017: Katja fra Østbornholms Lokaltrafik på hjørnet af Vestergade og Storegade. Vognen ankommer faktisk som linie 8 til Allinge, men er altså allerede omskiltet til returkørslen fra Kirkepladsen til Dueodde. 17.06.2017: Bussen Jette fra Svaneke-Nexø Bustrafik på linie 8 på hjørnet af Vestergade og Storegade i Allinge.
17.06.2017: Bussen Vispan fra Gudhjem Bus på Kirkepladsen i Allinge. Vognen holdt her parat som suppleringsbus på linie 8 til Lufthavnen, hvis ledbussernes kapacitet ikke slog til. 17.06.2017: Bussen Vispan fra Gudhjem Bus på Kirkepladsen i Allinge som gennemgående vogn på linie 8 til Lufthavnen. 18.06.2017: Bussen Annette fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på linie 8 på Kirkepladsen i Allinge.
18.06.2017: Bussen Annette fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på linie 7 på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge. 18.06.2017: Bussen Mette fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på linie 8 på Storegade i Allinge. 18.06.2017: Bussen Mette fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på linie 7 på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge.
18.06.2017: Bussen Malou fra Svaneke-Nexø Bustrafik på linie 7 på hjørnet af Vestergade og Storegade i Allinge. 18.06.2017: Bussen Fru Holm fra Gudhjem Bus på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge på vej i drift som suppleringsbus på overfyldte afgange mod lufthavnen. 18.06.2017: Bussen Fru Holm fra Gudhjem Bus på Kirkepladsen i Allinge – parat til at blive sat ind som suppleringsbus på overfyldte afgange mod lufthavnen.
18.06.2017: Gråhundbus nr. 26 på linie 8 på Kirkepladsen i Allinge. 18.06.2017: Bus fra Jan Ole’s Turisttrafik på linie 7 på Kirkepladsen i Allinge. 18.06.2017: Gudhjem Bus’ chartrede bus nr. 4436 fra Lokalbus på linie 8 på hjørnet af Vestergade og Storegade i Allinge.
18.06.2017: BAT nr. 761 på ordinær linie 2 ved stoppestedet Tårnhuset på Vestergade i Allinge. 18.06.2017: Bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik indsat som suppleringsbus på ruten mellem Allinge og Lufthavnen. Bussen ses her på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge. 18.06.2017: BAT nr. 758 på linie 8 på Kirkepladsen i Allinge.
18.06.2017: BAT nr. 776 på ordinær linie 1 på Kirkepladsen i Allinge. 18.06.2017: BAT nr. 758 på linie 8 på hjørnet af Pilegade og Møllevangen i Allinge. 18.06.2017: BAT nr. 771 på ordinær linie 10 på hjørnet af Pilegade og Møllevangen i Allinge.
18.06.2017: Bussen Malou fra Svaneke-Nexø Bustrafik på linie 8 på Kirkepladsen i Allinge. 18.06.2017: Gråhundbus nr. 27 på linie 8 på Haslevej ved Nordskoven i Rønne. 18.06.2017: Bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik på linie 8 på Haslevej ved Nordskoven i Rønne.
18.06.2017: Gråhundbus nr. 26 på linie 8 på Haslevej ved Nordskoven i Rønne. 18.06.2017: Bussen Malou fra Svaneke-Nexø Bustrafik på linie 8 på Haslevej ved Nordskoven i Rønne. 18.06.2017: BATs valgbus på Kirkepladsen i Allinge fungerede som hovedkvarter for afviklingen af busdriften i folkemødedagene.
18.06.2017: Foran valgbussen havde BAT oprettet et midlertidigt billetsalg i en skurvogn.
18.06.2017: Skulle man få lyst til at springe buskøen over, kunne man jo stille sig op ved en blafferstation, hvor man kunne få vejledning i blafningens ædle kunst. Det var dog ikke alle, der havde held med deres forsøg på at få billejlighed!

 
 

Skriv en meddelelse

 

 

 

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>