Nyt fra BAT (Bornholm)

Nyt rutekoncept og ny helårskøreplan
09.08.2010 ændrede BAT sin rutestruktur, så det bærende element blev to ringruter, der trafikeredes i begge retninger med hvert sit linjenummer, 1/4 og 3/5. Ideen med denne struktur var bl.a. at gøre det nemmere at komme på tværs af øen, idet der blev mulighed for omstigning mellem linjerne på strækningen Østerlars-Østermarie.
Præcis 10 år efter, altså 09.08.2020, går BAT nu væk fra denne struktur og tilbage til sin tidligere model, hvor ruterne udgår fra Rønne og ud til øens byer og retur ad samme rute. Man taler om, at hver rute nu igen skal “leve sit eget liv” og f.eks. ikke skal være afhængig af korrespondance med andre linjer. Dette gør, at der kan laves vagtplaner der er optimale i forhold til regler om arbejdstid, pauser etc.
Samtidig indføres en ny helårskøreplan. Denne indebærer, at der overordnet set året rundt køres efter en grundplan med ekstra ture på skoledage. Køreplanen er tilrettet skolernes ringetider samt færgens ankomst- og afgangstider.
Ændringen af rutenet og køreplan blev vedtaget enstemmigt på Natur- og Miljøudvalgets møde onsdag 24.06.2020. BAT begrundede i sin indstilling til udvalget, at der de seneste år er kommet flere ændringer til den nuværende køreplan bl.a. på grund af flytning af dele af Campus samt flere besparelser på ruterne i køreplanen. Dette har gjort, at den eksisterende køreplan ikke er så konkret og præcis i praksis som ønsket. Det betyder, at både kunder og chauffører har svært ved at forstå den nuværende køreplan. Ligeledes er det blevet vanskeligt, at sende data til rejseplanen i dens nuværende form. Derfor finder BAT, at en revision af køreplanen er nødvendig.
Specielt udflytningen af gymnasiet til det nye Campus har givet problemer. Det har betydet, at BAT’s busser har måttet omlægges via Borgmester Nielsens Vej. Derved er den nuværende køreplan blevet for stram. Der mangler ca. 10 minutter på hver “omgang”, hvilket giver megen spildtid, flere chaufførtimer og behov for uforholdsmæssigt mange busser i drift. For at råde bod på dette har BAT løbende foretaget en række sparetiltag, som altså har gjort det nuværnede ringlinjesystem og køreplanerne uoverskuelige for brugerne.
Formanden for udvalget, Leif Olsen (SF) udtaler om baggrunden for ændringerne:
– Årsagerne var flerfoldige. Den nye køreplan er lettere at overskue og forstå for vores kunder. Samtidig giver den lidt mere “luft”, således at BAT’s præcision bliver (endnu) bedre, samt en mulighed for at forbedre arbejdsmiljøet for vores medarbejdere.
– Det skal heller ikke skjules, at der også er potentiale for effektiviseringer (det vil sige bedre økonomi) med det nye system.
Med den nye struktur vil Bornholm fremover have otte regionale ruter mod i dag ti. Linje 1-7 vil køre hele året, mens linje 8, som skal betjene sommerhusområderne på Sydbornholm, vil køre i ferietiden maj-september. Linje 9 bliver fremover skolebus, mens linje 10 forsvinder, da den overtages af linje 7.
  • Linje 1: Rønne – Hasle – Rutsker – Olsker – Allinge og retur.
  • Linje 2: Rønne – Nyker – Klemensker – Rø – Tejn – Allinge – Sandvig og retur.
  • Linje 3: Rønne – Vestermarie – Almindingen – Østermarie – Østerlars – Gudhjem og retur.
  • Linje 4: Rønne – Årsballe – Østerlars – Østermarie – Svaneke og retur.
  • Linje 5: Rønne – Vestermarie – Aakirkeby – Bodilsker – Nexø og retur.
  • Linje 6: Rønne – Bornholms Lufthavn – Nylars – Lobbæk – Aakirkeby – Pedersker – Snogebæk – Balka – Nexø og retur.
  • Linje 7: Rønne – Nyker – Klemensker – Hasle – Vang – Sandvig – Allinge – Tejn – Helligdommen – Gudhjem – Listed – Svaneke – Årsdale – Nexø og retur.
  • Linje 8: Rønne – Arnager – Aakirkeby – Boderne – Sømarken – Dueodde – Snogebæk – Nexø – Brændesgårdshaven – Svaneke og retur (kun i perioden maj-september)
En del ture på linje 4 forsætter fra Svaneke til Nexø og retur.
En del ture på linje 5 forsætter fra Nexø til Svaneke og retur.
Omstilling til eldrift?
På ovenfor omtalte møde i Natur- og miljøudvalget var der også fuld enighed om, at BAT søger at få midler fra den nationale pulje til grøn omstilling. BAT har planer om at lease fire mindre busser, og det er disse busser udvalget gerne ser konverteres fra dieselbusser til elbusser. Dette kan betyde, at den omstilling til eldrift, der først var planer om skulle påbegyndes i 2025, så vil kunne starte allerede i 2021/22.
Den samlede statslige pulje er på 75 mio. kroner, og de fire busser til BAT vil sluge ca. 10% af dette beløb. Derfor besluttede udvalget, at sagen skal forelægges til fornyet politisk behandling, hvis man ikke får imødekommet den fulde ansøgning. Udvalget skal da overveje, om det giver mening at opretholde ansøgningen, hvis man kun får penge til en eller f.eks. to elbusser.
Kilder:
BAT dropper ringruter (Bornholms Tidende, 25.06.2020).
Muligvis hurtigere omstilling til eldrift (Bornholms Tidende, 25.06.2020).
Total Page Visits: 312
Total Website Visits: 668910
Dette indlæg blev udgivet i Busdrift. Bogmærk permalinket.

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *