BAT: Nyheder 2011

16.05.2011: Måske 12 nye busser til BAT i 2011

Der er muligvis 12 helt fabriksnye busser på vej til BAT på Bornholm. Det oplyser TV2 Bornholm i sin sene aftenudsendelse mandag 16.05.2011.

I udsendelsen udtaler BATs driftschef Jesper Andersen bl.a., at BATs busser er yderst nedslidte og kræver mange ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter. Han oplyser, at man f.eks. har været nødt til at udskifte ikke mindre end 14 gearkasser på de i alt 23 brugte busser, BAT købte ved Iversen Bussers konkurs tilbage i 2009.

Derfor har BAT brug for nye busser, og derfor har regionskommunens teknik- og miljøudvalg foreslået kommunalbestyrelsen, at der indløbes 12 nye busser inden årets udgang.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Steen Colberg Jensen oplyser, at BAT selv skal betale de 3 af busserne ud af deres overskud, mens det resterende beløb (omkring 18 mio. kr) så skal tages af kommunekassen. Til gengæld regner Colberg Jensen med, at man kan nedsætte det årlige driftstilskud til BAT med 1,8 mio. kr, således at busserne reelt har tjent sig selv hjem i løbet af 10 år. Dette hænger sammen med, at de nye busser dels kører længere på literen, dels har lavere vedligeholdelseudgifter end de nuværende busser, oplyser han.

Under overskriften 12 nye busser til BAT uddyber Bornholms Tidende 17.05.2011, hvordan besparelserne hænger sammen. De gamle busser kører således ca. 2,5 km pr. liter diesel, hvilket med de nuværende brændstofpriser vil give en årlig udgift på ca. 7,5 mio. kr eller ca. 400.000 kr pr. bus. De nye busser forventes at kunne køre ca. 30% længere pr. liter diesel, hvilket altså betyder, at man vil kunne spare omkring 120.000 kr årligt pr. bus.

Derudover vil vedligeholdelsesudgifterne til de nye busser falde betydeligt. Dels er der jo en garantiperiode, dels vil den aldersbetingede udskiftning af dele i hvert fald i de første år være meget mindre på de nye busser end på de 12-13 år gamle busser. Det forventes, at besparelsen på vedligeholdelseudgifterne pr. bus de første tre år vil ligge på omkring 20.000 kr årligt og derefter falde.

Samtidig bliver det fremhævet, at de nye busser, som er på tale, har 46 siddepladser mod de nuværende bussers blot 30 siddepladser.

Når Teknik- og Miljøudvalget fremsætter forslaget om indkøb af nye busser, hænger det sammen med, at kommunalbestyrelsen i marts lettede lidt på låget til kommunens kassebeholdning. Det var dog en betingelse, at der skulle være tale om anlægsinvesteringer, der samtidig medførte driftsrationaliseringer. Ligeledes skulle der være tale om energirigtige investeringer og anlægsinvesteringer, som indebar kvalitets- og serviceforbedringer. Det mener udvalget, at forslaget til fulde lever op til.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender forslaget, vil de første nye busser formentlig komme i drift allerede i løbet af efteråret.

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *