BAT: Linje 7

(Senest redigeret 17.06.2019).

Linjeføring indtil 09.08.2010

 • Rønne – Lufthavnen – Arnager – Pedersker – Dueodde – Snogebæk – Nexø – Joboland – Svaneke – Bølshavn (- Østermarie – Østerlars) – Gudhjem – Tejn – Allinge – Sandvig – Hammershus

Som det fremgår, var linjen mellem Bølshavn og Gudhjem delt i to grene. Linje 7A kørte direkte langs kysten mellem de to byer, mens linje 7B kørte via Østermarie og Østerlars.

03.07.2009: Østbornholms Lokaltrafiks bus “Gry” ankommer til busstationen på Rønne Havn. 03.07.2009: Bus fra Aakirkeby Lokaltrafik på Munch Petersens Vej i Rønne. 07.07.2009: Bus med navnet “Birka II” fra Østbornholms Lokaltrafik i St. Torvegade på vej mod Rønne centrum.
08.07.2009: Østbornholms Lokaltrafiks bus “Rasmus” i Møllegade i Rønne. 10.07.2009: Østbornholms Turistfarts bus “Gry” ved stoppestedet ved Østermarie Brugs. 13.07.2009: Østbornholms Lokaltrafiks bus “Rasmus” på vej gennem Almindings Runddel i Rønne.
14.07.2009: Bus fra Østbornholms Lokaltrafik på Strandvejen i Rønne en af de første dage efter at være kommet til Bornholm. Bussen fik senere navnet “Hanne”. 08.07.2009: Østbornholms Lokaltrafiks blå DAF- DAB Silkeborg bus på Strandvejen i Rønne. 17.07.2009: Østbornholms Lokaltrafiks bus “Hanne” i Snellemark på vej mod Rønne Havn.
18.07.2009: Østbornholms Lokaltrafiks bus “Jane” på Store Torv i Rønne. 20.07.2009: Østbornholm Lokaltrafiks bus “Mille” på endestationen ved Hammershus. Der var vist problemer med destinationsskiltet. 20.07.2009: Bus fra Aakirkeby Lokaltrafik på endestationen ved Hammershus.
24.07.2009: “Hanne” fra Østbornholms Lokaltrafik svinger fra Borgmester Nielsens Vej ud i Store Torvegade. 24.07.2009: Bus fra Aakirkeby Lokaltrafik på Strandvejen i Rønne umiddelbart efter at være svinget ind fra Søndre Ringvej. 10.07.2009: Østbornholms Lokaltrafiks bus “Fina” i Snellemark i Rønne.
06.08.2009: Bussen “Jane” fra Østbornholms Lokaltrafik på Pederskervejen i Pedersker. 06.08.2009: Gudhjem Bus’ vogn “Vips” på linje 7 på Nexø Busstation. 06.08.2009: Allinge Turistfart bus nr. 5 på vej op fra stoppestedet ved Joboland og ud på Højevejen.
13.08.2009: “Rasmus” fra Østbornholms Lokaltrafik ved stoppestedet Rønne Rådhus på Borgmester Nielsens Vej. 14.08.2009: Tidligere STS-bus i Store Torvegade i Rønne. Vognen tilhører nu Østbornholms Lokaltrafik. 25.08.2009: Tidligere Iversen-bus nr. 7603 forlader torvet ved Brugsen i Østermarie.
01.09.2009: “Rasmus” fra Østbornholms Lokaltrafik på Nexø Busstation. 01.09.2009: BAT bus nr. 713 i Snellemark i Rønne. 18.09.2009: BAT bus nr. 713 på busterminalen på Rønne Havn.
21.09.2009: BAT bus nr. 710 forlader stoppestedet Gudhjem Øvre, som ligger lige bag F24 tanken, for at fortsætte ned i Gudhjem by. 21.09.2009: Tidligere Iversen-bus nr. 7603 på Svaneke Torv. 09.02.2010: BAT bus nr. 728 på Svaneke Torv.
20.07.2010: BAT bus nr. 720 ved Joboland (Brændesgårdshaven) ved Svaneke. 30.07.2010: Bus nr. 728 på endestationen ved Hammershus. 31.07.2010: BAT bus nr. 712 ved færgeterminalen på Rønne Havn.
05.08.2010: “Solvej” fra Østbornholms Lokaltrafik på busstationen ved Dueodde Strand.

Linjeføring fra 09.08.2010

 • Rønne Havn – Sorthat-Muleby – Hasle – Vang – Slotslyngen – Hammershus – Sandvig – Allinge – Tejn – Gudhjem – Bølshavn – Svaneke – Joboland – Nexø – Snogebæk – Dueodde – Pedersker – Aakirkeby – Arnager – Lufthavnen – Rønne Havn

Linjen kører i august 2010 kun nogle få ture mellem Svaneke og Dueodde og etableres først for alvor i april 2011.

I modsat retning kører linje 8.

16.04.2011 var første driftsdag i 2010 for linje 7 og 8. BAT bus nr. 720 (Kongebussen) ses her i Snellemark på årets første afgang fra Rønne. 29.06.2011: Bussen “Gråmis” fra Østbornholms Lokaltrafik på Gudhjem Havn. 29.06.2011: BAT bus nr. 717 ved stoppestedet på Gudhjem Havn.
25.05.2012: På grund af vognmangel måtte BAT i maj-juni 2012 låne bl.a. denne Volvo B10BLE-60 med Säffle karrosseri hos Vejstruprød Busimport. Vognen blev forsynet med fronten fra den totalskadede nr. 715, som den erstattede. 14.06.2012: Volvo B10BLE-60 lånebus umiddelbart før indkørslen til færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2012: I forbindelse med Folkemødet i Allinge indsattes ekstrabusser på linje 7. Her ses Irisbus Crossway bus nr. 760 på Strandvejen i Allinge på sin anden driftsdag.
20.06.2012: BAT bus nr. 761 af typen Irisbus Crossway ved færgeterminalen på Rønne Havn. 30.06.2012: BAT Irisbus Crossway nr. 757 ved færgeterminalen på Rønne Havn. 03.08.2012: BAT Volvo B10M-60 nr. 731 ved færgeterminalen på Rønne Havn.

Folkemødet 2013

I forbindelse med Folkemødet 2013 i Allinge oprettede BAT tre ekstralinjer på linje 7. Den passagertunge ekstralinje gik mellem Rønne Lufthavn og Allinge via Hotel Fredensborg, Hotel Griffen (som ligger på Nordre Kystvej i Rønne uden for linje 7s normale rute) og Hasle. Til at dække denne kørsel havde BAT lånt to ledbusser hos Gråhundbus, som bl.a. driver Bornholmerbussen mellem København og Ystad. Desuden indsattes ekstrabusser mellem Hotel Fredensborg/Rønne Havn og Allinge samt mellem Allinge og Svaneke. Driften på disse to ekstralinjer dækkedes dels af BATs egne busser, dels af busser fra de lokale vognmænd på Bornholm. Herunder kan man få et lille indtryk af trafikken på linje 7 i forbindelse med Folkemødet.

BAT07_DSC_000314.06.2013: Gråhundbus nr. 24 på Nordre Kystvej i Rønne ud for Hotel Griffen. BAT07_DSC_000414.06.2013: Gråhundbus nr. 24 på Nordre Kystvej i Rønne ud for Hotel Griffen. BAT07_DSC_100614.06.2013: Gråhundbus nr. 24 ved Rønne Lufthavn.
BAT07_DSC_100814.06.2013: Gråhundbus nr. 24 ved Cirkuspladsen i Allinge. BAT07_DSC_101114.06.2013: Gråhundbus nr. 23 på Strandvejen i Allinge. BAT07_DSC_101214.06.2013: Gråhundbus nr. 23 ved Kongeskærskolen i Allinge.
BAT07_DSC_102314.06.2013: Allinge Turisttrafik nr. 9 på Tejnvej i Allinge.

bat_regionaleruter_7 Linjeændring fra 29.06.2013

 • I forbindelse med sommerkøreplanens ikrafttræden 29.06.2013 indfører BAT på linje 7 og 8 drift ned til Boderne. Der oprettes et meget interimistisk stoppested (en vendeplads) lige før indkørslen i Boderne, idet det ikke er muligt at finde plads til at vende mellem husene ved badestedet.
BAT07_DSC_013112.07.2013: BAT bus nr. 758 af typen Irisbus Crossway på vejen ned til Boderne. BAT07_DSC_044102.08.2013: BAT Irisbus Crossway bus nr. 762 ankommer til stoppestedet (vendepladsen) ved indkørslen til Boderne (…..) BAT07_DSC_044302.08.2013: (…..) BAT Irisbus Crossway bus nr. 762 ved Boderne, hvor den er bakket ind til stoppestedet (…..)
BAT07_DSC_044602.08.2013: (…..) BAT Irisbus Crossway bus nr. 762 ved Boderne. Der er lige plads til, at også passagererne kan være der. BAT07_DSC_044902.08.2013: BAT Irisbus Crossway bus nr. 762 i Arnager, hvor bussen ligesom i Boderne må bakke ind til stoppestedet. Det bliver ikke lettere med forkert parkerede biler. BAT07_DSC_045002.08.2013: BAT Irisbus Crossway bus nr. 762 bakker ind til stoppestedet i Arnager.
BAT07_DSC_045502.08.2013: Den lange BAT Irisbus Crossway bus nr. 762 fylder pænt op ved stoppestedet i Arnager.

Folkemødet 2014

 • I forbindelse med Folkemødet 2014 i Allinge oprettede BAT – ligesom det var tilfældet i 2013 – tre ekstralinjer på linie 7. Den passagertunge ekstralinje gik igen mellem Rønne Lufthavn og Allinge via Hotel Fredensborg, Hotel Griffen (som ligger på Nordre Kystvej i Rønne uden for linje 7s normale rute) og Hasle. Til at være med til at dække denne kørsel havde BAT atter lånt to ledbusser hos Gråhundbus. Desuden indsattes ekstrabusser mellem Rønne Havn og Allinge samt mellem Allinge, Svaneke og Dueodde. Driften på disse to ekstralinjer dækkedes først og fremmest af BATs egne busser samt busser fra de lokale vognmænd på Bornholm, men ledbusserne fra Gråhundbus dukkede dog også op. Herunder kan man få et lille indtryk af trafikken på linje 7 i forbindelse med Folkemødet.
BAT07_DSC_1418512.06.2014: Volvo bus nr. 3881, “Annette”, fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på Nordre Kystvej i Rønne. BAT07_DSC_1418612.06.2014: Bussen “Tilde “fra Østbornholms Lokaltrfik på Nordre Kystvej i Rønne. BAT07_DSC_1418712.06.2014: Volvo ledbus nr. 22 fra Gråhundbus på Nordre Kystvej i Rønne.
BAT07_DSC_1419312.06.2014: Volvo ledbus nr. 24 fra Gråhundbus ved færgeterminalen på Rønne Havn. BAT07_DSC_1419412.06.2014: Allinge Turistfart nr. 9 på hjørnet af Søndre Ringvej og Strandvejen i Rønnes sydlige udkant. BAT07_DSC_1419812.06.2014: Bussen “Rita” fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på Strandvejen ud for Hotel Fredensborg i Rønne.
BAT07_DSC_1419912.06.2014: Volvo bus fra det tidligere Bornholms Busrejser, nu tilhørende Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel, på Snellemark i Rønne. BAT07_DSC_1420012.06.2014: Volvo bus nr. 22 fra Gråhundbus på Snellemark i Rønne. BAT07_DSC_1420113.06.2014: Bussen “Rasmus” fra Østbornholms Lokaltrafik i Rønne Lufthavn.
BAT07_DSC_1420213.06.2014: BAT bus nr. 719 ved færgeterminalen på Rønne Havn. BAT07_DSC_1420313.06.2014: Allinge Turistfart nr. 9 ved færgeterminalen på Rønne Havn. BAT07_DSC_1420413.06.2014: Bussen “Fru Ipsen” fra Østbornholms Lokaltrafik ved færgeterminalen på Rønne Havn.
BAT07_DSC_1420513.06.2014: Bussen “Rita” fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel ved Rønne Lufthavn. BAT07_DSC_1420613.06.2014: Bussen “Fina” fra Østbornholms Lokaltrafik ved Rønne Lufthavn. BAT07_DSC_1422813.06.2014: Bussen “Fina” fra Østbornholms Lokaltrafik på Melstedvej i Gudhjem.
BAT07_DSC_1425914.06.2014: Bussen “Rita” fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på Kirkepladsen i Allinge. BAT07_DSC_1426015.06.2014: BAT nr. 710 ved busholdepladsen på Nyker Strandvej i Muleby. BAT07_DSC_1426115.06.2014: BAT nr. 755 ved busholdepladsen på Nyker Strandvej i Muleby.
BAT07_DSC_1427715.06.2014: Bussen “Tilde” fra Østbornholms Lokaltrafik på Tejnvej i udkanten af Allinge. BAT07_DSC_1427815.06.2014: Bussen “Fru Ipsen” fra Østbornholms Lokaltrafik på Tejnvej i udkanten af Allinge. BAT07_DSC_1429615.06.2014: Bussen “Gråmis” fra Østbornholms Lokaltrafik på Tejnvej lidt uden for Allinge.

BAT07_DSC_1451801.08.2014: BAT Irisbus Crossway nr. 758 på Snellemark i Rønne.
Folkemødet 2015

I forbindelse med Folkemødet 2015 i Allinge oprettede BAT – ligesom det var tilfældet de foregående år – en del ekstrakørsel på linje 7.

 • Bornholms Lufthavn – Hotel Fredensborg – Snellemark – Hotel Griffen – Sorthat-Muleby – Hasle – Slotslyngen – Hammershus – Allinge (Nordlandshallen)

 • Rønne Havn – Hotel Griffen – Sorthat-Muleby – Hasle – Slotslyngen – Hammershus – Allinge (Nordlandshallen)

 • Allinge (Kirkepladsen) – Tejn – Gudhjem

 • Allinge (Kirkepladsen) – Tejn – Gudhjem – Bølshavn – Svaneke – Nexø – Duedodde (- Aakirkeby)

Kørslen i modsatte retninger havde betegnelsen ekstrakørsel på linje 8.

For at kunne dække den omfattende ekstrakørsel lånte BAT tre ledbusser fra Gråhundbus (nr. 22, 23 og 24) samt en ledbus (nr. 37) fra John’s Turistfart i Nykøbing F. Desuden lånte BAT to store 14 meter lange turistbusser, der tidligere har kørt for Skelund/Hjørring Turistfart. Det drejede sig om en Neoplan Starliner og en Neoplan Tourmaster. Endelig lånte BAT også tre Volvo busser, der tidligere har kørt for Swebus.

BAT-07_1432311.06.2015: Tre busser parate til at modtage passagererne fra de første morgenfly. Til venstre en bus fra Skelund Turisttrafik, dernæst Gråhundbus nr. 24 og yderst til højre nr. 9 fra Allinge Turistfart. BAT-07_1531511.06.2015: Gråhundbus nr. 24 er af typen Volvo B12MA-55 med Jonckheere Arrow karrosseri. Her ses bussen ved Bornholms Lufthavn. BAT-07_1531611.06.2015: Bus fra Skelund Turisttrafik og Gråhundbus nr. 24 ved Bornholms Lufthavn.
BAT-07_1532811.06.2015: Bus nr. 9 fra Allinge Turistfart er en DAB serie 12 bus, som her ses på vej ud fra Bornholms Lufthavn. BAT-07_1533911.06.2015: Gråhundbus nr. 24 forlader Bornholms Lufthavn mere end en halv time forsinket tidligt torsdag morgen.. BAT-07_1534111.06.2015: Volvo bus nr. 37 fra John’s Turistfart ved Bornholms Lufthavn parat til at transportere de første af mange passagerer til Folkemødet.
BAT-07_1534311.06.2015: Bus fra Skelund Turisttrafik af typen Neoplan Tourmaster. Bussen, der er ca. 14 meter lang med dobbelte bagaksler, ses her ved Bornholms Lufthavn. BAT-07_1534911.06.2015: Den 14 meter lange Neoplan Starliner bus fra Skelund Turisttrafik på vej væk fra Bornholms Lufthavn. BAT-07_1535011.06.2015: To ledbusser ved Bornholms Lufthavn. Til venstre Gråhundbus nr. 22 og til højre vogn nr. 37 fra John’s Turistfart.
BAT-07_1535211.06.2015: Neoplan Starliner bus fra Skelund Turisttrafik på vej ud ad Haslevej i Rønne. BAT-07_1535411.06.2015: Tidligere Swebus Volvo bus gør klar til at køre i drift fra garageanlægget på Remisevej i Rønne. BAT-07_1535711.06.2015: Neoplan Tourmaster bus fra Skelund Turisttrafik på vej ud ad Nordre Kystvej i Rønne på sin første tur ved Folkemødet 2015.
BAT-07_1535812.06.2015: Gråhundbus nr. 24 ved færgeterminalen på Rønne Havn. BAT-07_1536112.06.2015: Gråhundbus nr. 24 på vej ud ad Vesthavnsvej i Rønne. BAT-07_1536712.06.2015: Neoplan Tourmaster bus fra Skelund Turisttrafik på Vesthavnsvej i Rønne.
BAT-07_1537212.06.2015: John’s Turistfart ledbus nr. 37 på hjørnet af Snellemark og Munch Petersens Vej i Rønne. BAT-07_1537412.06.2015: John’s Turistfart ledbus nr. 37 på Munch Petersens Vej i Rønne. BAT-07_1537812.06.2015: Gråhundbus nr. 22 på hjørnet af Snellemark og Munch Petersens Vej i Rønne.
BAT-07_1538012.06.2015: Gråhundbus nr. 22 på Munch Petersens Vej i Rønne. BAT-07_1538212.06.2015: Bus nr. 9 fra Allinge Turistfart ved færgeterminalen på Rønne Havn. BAT-07_1547513.06.2015: BAT Irisbus Crossway nr. 762 ved busstoppestedet Gudhjem øvre. Vognen er indsat på linjen mellem Allinge Kirkeplads og Gudhjem.
BAT-07_1547813.06.2015: Bussen “Fru Ipsen” fra Østbornholms Lokaltrafik ved stoppestedet ved Tejn Havn. BAT-07_1549113.06.2015: Neoplan Tourmaster bus fra Skelund Turisttrafik på Strandvejen i Allinge. BAT-07_1549613.06.2015: BAT Volvo B10M bus nr. 714 på Strandvejen i Allinge.
BAT-07_1550213.06.2015: Gråhundbus nr. 23 på Strandvejen i Allinge. BAT-07_1551113.06.2015: Gråhundbus nr. 24 er netop ankommet til endestationen ved Nordlandshallen i Allinge. BAT-07_1551313.06.2015: BAT Irisbus Crossway nr. 762 på Nordre Strandvej i Tejn mellem Allinge og Gudhjem.
BAT-07_1552013.06.2015: Volvo bus, der tidligere har kørt for bl.a. Swebus, på Nordre Strandvej i Tejn mellem Allinge og Gudhjem. BAT-07_1558414.06.2015: Tidligere Swebus Volvo på Hasle Torv. BAT-07_1561614.06.2015: BAT Volvo B10M bus nr. 727 på Tejnvej i Allinge indsat på ruten mellem Allinge Kirkeplads og Gudhjem.

BAT07_1569128.06.2015: BAT IVECO Crossway LE bus nr. 776 i Snellemark ved Det Røde Pakhus i Rønne. BAT07_1572319.07.2015: BAT IVECO Crossway LE bus nr. 776 i Snellemark ved Det Røde Pakhus i Rønne.

Folkemødet 2016

I forbindelse med Folkemødet 2016 i Allinge oprettede BAT traditionen tro en omfattende ekstrakørsel på linje 7. Som noget nyt blev Kirkepladsen det nye trafikknudepunkt i Allinge, hvor alle buslinjer vendte, og man sløjfede den kørsel gennem Slotslyngen til Nordlandshallen, som de foregående år havde givet store problemer for afviklingen af bustrafikken.

 • Bornholms Lufthavn – Hotel Fredensborg – Snellemark – Hotel Griffen – Sorthat-Muleby – Hasle – Allinge (Kirkepladsen)

 • Rønne Havn – Hotel Griffen – Sorthat-Muleby – Hasle – Allinge (Kirkepladsen)

 • Allinge (Kirkepladsen) – Tejn – Gudhjem – Bølshavn -Svaneke – Nexø – Duedodde

Kørslen i modsatte retninger udførtes af linje 8.

For at kunne dække den omfattende ekstrakørsel lånte BAT tre ledbusser fra Gråhundbus (nr. 21, 22 og 29) samt yderligere en ledbus (nr. 37) fra John’s Turistfart i Nykøbing F. Alt BATs eget busmateriel var naturligvis i drift i de fire dage, men derudover gjorde BAT også udstrakt brug af de lokale busvognmænd. De fleste af disse kører i forvejen for BAT på de lokale ruter, skolebusruterne, men et enkelt firma, Svaneke-Nexø Bustrafik, kørte for første gang for BAT. Med dette selskabs indtræden på scenen så man som noget nyt dobbeltdækkerbusser på BATs linjer.

BAT07_16-643215.06.2016: Gråhundbus nr. 21 ved færgeterminalen på Rønne Havn. BAT-07_16-643315.06.2016: Gråhundbus nr. 21 ved færgeterminalen på Rønne Havn. BAT07_16-644916.06.2016: Volvo B12MA-55 ledbus nr. 37 fra John’s Turistfart ved lufthavnen i Rønne.
BAT07_16-645016.06.2016: BAT Volvo bus nr. 725 ved lufthavnen i Rønne. BAT07_16-645116.06.2016: Gråhundbus nr. 29 på Strandvejen ved Hotel Fredensborg i Rønne. BAT07_16-645216.06.2016: BAT Volvo bus nr. 722 ved lufthavnen i Rønne.
BAT07_16-645816.06.2016: Bussen “Rasmus” fra Østbornholms Lokaltrafik ved færgeterminalen på Rønne Havn. BAT07_16-646317.06.2016: Bus nr. 9 fra det tidligerer Allinge Turistfart, nu tilhørende Jan-Ole’s Turistrafik, på Tejnvej i Allinge. BAT07_16-646417.06.2016: Volvo B10M-60 bus fra Jan-Ole’s Turisttrafik på Kirkepladsen i Allinge.
BAT07_16-646817.06.2016: Volvo B10M-60 bus fra Jan-Ole’s Turisttrafik på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge. BAT07_16-646917.06.2016: Gråhundbus Volvo B12MA-55 bus nr. 29 med Jonckheere karrosseri på Vestergade i Allinge. BAT07_16-648317.06.2016: Gråhundbus Volvo B12MA-55 bus nr. 22 med Jonckheere Arrow karrosseri på Vestergade i Allinge.
BAT07_16-649217.06.2016: Volvo B7R bus “Annette” med Vest Contrast karrosseri fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på Kirkepladsen i Allinge. BAT07_16-649317.06.2016: Volvo B7R bus “Annette” med Vest Contrast karrosseri fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på¨Kirkepladsen i Allinge. BAT07_16-650117.06.2016: Scania L94IB bus med DAB Facelift karrosseri (“Trisse”) på Kirkepladsen i Allinge.
BAT07_16-651317.06.2016: Setra S315UL bus (“Mollyjane”) med Kässbohrer karrosseri fra Svaneke-Nexø Bustrafik ved færgeterminalen på Rønne Havn. BAT07_16-651417.06.2016: DAF SBR4000 bus (“Malou”) med Bova Synergy karrosseri ved færgeterminalen på Rønne Havn. BAT07_16-651718.06.2016: DAF SBR4000 bus (“Malou”) med Bova Synergy karrosseri på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge.
BAT07_16-651918.06.2016: BAT Scania bus nr. 741 ved garagen på Remisevej i Rønne. BAT07_16-652818.06.2016: Scania K310IB bus med Vest Contrast karrosseri (“Katja”) fra Østbornholms Lokaltrafik på Vestergade ved Tårnhuset i Allinge. BAT07_16-652918.06.2016: Bus nr. 5 fra det tidligere Allinge Turistfart, nu tilhørende Jan-Ole’s Turistrafik, på Vestergade ved Tårnhuset i Allinge.
BAT07_16-653918.06.2016: Scania L94IB bus med DAB Facelift karrosseri (“Trisse”) på Møllevangen i Allinge.

Folkemødet 2017

Ekstrakørslen på linje 7 i forbindelse med Folkemødet 2017 i Allinge fulgte fuldstændig modellen fra 2016 med drift på følgende linier:

 • Bornholms Lufthavn – Hotel Fredensborg – Snellemark – Hotel Griffen – Sorthat-Muleby – Hasle – Allinge (Kirkepladsen)

 • Rønne Havn – Hotel Griffen – Sorthat-Muleby – Hasle – Allinge (Kirkepladsen)

 • Allinge (Kirkepladsen) – Tejn – Gudhjem – Bølshavn -Svaneke – Nexø – Duedodde

Kørslen i modsatte retninger udførtes af linje 8.

For at kunne dække den omfattende ekstrakørsel lånte BAT tre ledbusser fra Gråhundbus (nr. 21, 26 og 27) samt yderligere en ledbus (nr. 37) og en standardbus (nr. 31) begge fra John’s Turistfart i Nykøbing F. Alt BATs eget busmateriel var naturligvis i drift i de fire dage, men derudover gjorde BAT også udstrakt brug af de lokale busvognmænd. De fleste af disse kører i forvejen for BAT på de lokale ruter, skolebusruterne, men et enkelt firma, Svaneke-Nexø Bustrafik, der normalt kun kører turisttrafik, kørte en lang række ture på BATs linje 7 og 8.

15.06.2017: Gråhundbus nr. 21 på linje 7 ved Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: Gråhundbus nr. 21 på linje 7 ved Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: BAT nr. 742 i ordinær drift på linje 7 ved Bornholms Lufthavn.
15.06.2017: Gråhundbus nr. 27 ved Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: Gråhundbus nr. 26 ved Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: John’s Busser nr. 37 ved Bornholms Lufthavn.
15.06.2017: Gråhundbus nr. 21 ved Bornholms Lufthavn. 15.06.2017: Bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik på hjørnet af Finlandsvej og Vesthavnsvej i Rønne. 15.06.2017: Svaneke-Nexø Bustrafiks “Malou” på Vesthavnsvej i Rønne.
15.06.2017: John’s Busser nr. 31 på hjørnet af Remisevej og Nordre Kystvej i Rønne. 15.06.2017: John’s Busser nr. 31 ved færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2017: Svaneke-Nexø Bustrafiks “Malou” ved færgeterminalen på Rønne Havn.
15.06.2017: Bus fra Jan Ole’s Turisttrafik ved færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2017: BAT nr. 738 på en gennemgående linie 7 ved færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2017: Svaneke-Nexø Bustrafiks “Melanie” ved færgeterminalen på Rønne Havn.
15.06.2017: “Katja” fra Østbornholms Lokaltrafik ved færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2017: Bus fra Jan Ole’s Turisttrafik ved færgeterminalen på Rønne Havn. 15.06.2017: Bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik ved færgeterminalen på Rønne Havn.
16.06.2017: Bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik ved stoppestedet Gudhjem Øvre. 16.06.2017: BAT nr. 742 på ordinær linie 7 ved Nexø busstation. 16.06.2017: Gudhjem Bus’ chartrede bus nr. 4436 fra Lokalbus i Ishøj på linie 7 i krydset mellem Pilegade og Vestergade i Allinge.
16.06.2017: Bus fra Jan Ole’s Turisttrafik på Kirkepladsen. 16.06.2017: Bus fra Jan Ole’s Turisttrafik på vej op ad Pilegade. 17.06.2017: BAT nr. 754 på ordinær linje 7 på hjørnet af Møllevangen og Vestergade.
17.06.2017: BAT nr. 757 på hjørnet af Møllevangen og Vestergade. 17.06.2017: Gråhundbus nr. 27 på hjørnet af Vestergade og Storegade i Allinge. 18.06.2017: Bussen “Annette” fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge.
18.06.2017: Bussen “Mette” fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge. 18.06.2017: Bussen “Malou” fra Svaneke-Nexø Bustrafik på hjørnet af Vestergade og Storegade i Allinge. 18.06.2017: Bus fra Jan Ole’s Turisttrafik på Kirkepladsen i Allinge.

09.06.2018: Volvo B7R bus med navnet “Trundan” fra Gudhjem Bus ved færgeterminalen på Rønne Havn. Volvo B7R bus fra Gudhjem Bus på færgeterminalen ved Rønne Havn. 11.06.2018: BAT Scania/Vest Contrast bus nr. 738 på Munch Petersens Vej i Rønne.

Folkemødet 2018

Ekstrakørslen på linje 7 i forbindelse med Folkemødet 2018 i Allinge fulgte fuldstændig modellen fra de foregående år med drift på følgende linjer:

 • Bornholms Lufthavn – Hotel Fredensborg – Snellemark – Hotel Griffen – Sorthat-Muleby – Hasle – Allinge (Kirkepladsen)

 • Rønne Havn – Hotel Griffen – Sorthat-Muleby – Hasle – Allinge (Kirkepladsen)

 • Allinge (Kirkepladsen) – Tejn – Gudhjem – Bølshavn -Svaneke – Nexø – Duedodde

Kørslen i modsatte retninger udførtes af linje 8.

“Nyheden” i 2018 var, at BAT ikke denne gang havde de “sædvanlige” ledbusser fra Gråhundbus til rådighed. Disse blev erstattet med dobbeltdækkerbusser fra Svaneke-Nexø Bustrafik og Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel. BAT rådede dog også over en ledbus (nr. 37) og en standardbus (nr. 31) begge fra John’s Turistfart i Nykøbing F. På garageanlægget på Remisevej sås desuden tre busser af ældre dato, som tilsyneladende ikke kom meget i drift. Den ene bus var en Volvo BR7/8700 fra 2005, hvor den vistnok blev anskaffet af Nettbuss i Norge, mens de to andre busser var af typen DAB, Silkeborg, 12-1200 B/4 (DAB serie 12) fra 1992, hvor de blev anskaffet af City Trafik.

14.06.2018: Setra S431DT Kässbohrer bus med tilnavnet “Hanne” fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på Haslevej i Rønne. 14.06.2018: Volvo B7R/8700 bus på Haslevej i Rønne. 14.06.2018: Scania K124EB Berkhof Axial bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik på Haslevej i Rønne.
14.06.2018: Setra S431DT Kässbohrer bus med tilnavnet “Pia” fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på Nordre Kystvej ved Hotel Griffen i Rønne. 14.06.2018: BAT Scania/Vest Contrast bus nr. 738 i Snellemark over for Det Røde Pakhus 14.06.2018: DAF/Bova Synergy bussen “Malou” fra Svaneke-Nexø Bustrafik i Snellemark over for Det Røde Pakhus.
14.06.2018: BAT Irisbus Crossway bus nr. 751 ved færgeterminalen på Rønne Havn. 14.06.2018: Volvo B7R/8700 bus ved færgeterminalen på Rønne Havn. 14.06.2018: Scania K124EB Berkhof Axial bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik i Snellemark over for Det Røde Pakhus.
14.06.2018: Volvo B12MA-55 bus nr. 37 fra John’s Turistfart på Søndre Landevej ved Stampen mellem Lufthavnen og Rønne. 14.06.2018: BAT IVECO Crossway LE bus nr. 779 ved Bornholms Lufthavn. 14.06.2018: BAT IVECO Crossway LE bus nr. 777 ved Bornholms Lufthavn.
14.06.2018: Setra S431DT Kässbohrer bussen “Pia” fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel ved Bornholms Lufthavn. 14.06.2018: BAT IVECO Crossway LE bus nr. 778 ved færgeterminalen på Rønne Havn. 14.06.2018: BAT Irisbus Crossway bus nr. 761 ved færgeterminalen på Rønne Havn.
14.06.2018: Volvo B7R-72 bus nr. 31 fra John’s Turistfart ved færgeterminalen på Rønne Havn. 14.06.2018: Volvo B7R-72 bus nr. 31 fra John’s Turistfart på Nordre Kystvej ved Hotel Griffenn i Rønne. 14.06.2018: Volvo B12MA-55 bus nr. 37 fra John’s Turistfart på Haslevej lige før Nordre Ringvej i Rønne.
15.06.2018: Volvo B7R bus med navnet “Trundan” fra Gudhjem Bus på Kirkepladsen i Allinge. 15.06.2018: Volvo B7R-72 bus nr. 31 fra John’s Turistfart på Haslevej lige før Nordre Ringvej i Rønne. 15.06.2018: Volvo B12M/Vest Contrast bussen “Jette” fra Svaneke-Nexø Bustrafik på Haslevej lige før Nordre Ringvej i Rønne.
16.06.2018: Mercedes O560 Intouro bus fra Jan-Oles Turisttrafik på Kirkepladsen i Allinge. 16.06.2018: BAT Scania/Vest Contrast bus nr. 741 på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge. 16.06.2018: Scania/Vest Contrast bussen “Katja” fra Østbornholms Lokaltrafik på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge.
16.06.2018: BAT Irisbus Crossway bus nr. 751 på Kirkepladsen i Allinge. 16.06.2018: Volvo B7R bus med navnet “Trundan” fra Gudhjem Bus på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge 16.06.2018: Volvo B7R bus “Annette” med Vest Contrast karrosseri fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel i krydset mellem Pilegade og Vestergade i Allinge.

13.06.2019: Scania/Vest Contrast bus fra Østbornholms Lokaltrafik på Vesthavnsvej i Rønne. 13.06.2019: Volvo B7R bus fra Gudhjem Bus ved Færgeterminalen på Rønne Havn. 13.06.2019: Scania/Vest Contrast bus fra Østbornholms Lokaltrafik ved Færgeterminalen på Rønne Havn.

Ekstrakørsel på linje 7 ved Folkemødet 2019

 • Lufthavnen/Rønne Havn – Hasle – Allinge
13.06.2019: Volvo B12MA-55 bus nr. 37 fra John’s Turistfart i Bornholms Lufthavn. 13.06.2019: Volvo B7R-72 bus nr. 31 fra John’s Turistfart i Bornholms Lufthavn. 13.06.2019: BAT Irisbus Crossway bus nr. 752 ved Færgeterminalen på Rønne Havn.
13.06.2019: BAT Irisbus Crossway bus nr. 752 på Vesthavnsvej i Rønne. 13.06.2019: BAT Scania/Vest L94UB bus nr. 740 på Vesthavnsvej i Rønne. 13.06.2019: Setra S431DT dobbeltdækkerbus fra Bjert Busser i Bornholms Lufthavn.
13.06.2019: BAT Irisbus Crossway bus nr. 753 ved Færgeterminalen på Rønne Havn. 13.06.2019: Solaris Urbino 12 bus nr. 9070 fra Lokalbus i Køge ved Færgeterminalen på Rønne Havn. 13.06.2019: MAN Lion’s Coach RHC484L bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik ved Færgeterminalen på Rønne Havn.
13.06.2019: MAN Lion’s Coach RHC484L bus fra Svaneke-Nexø Bustrafik ved Færgeterminalen på Rønne Havn. 13.06.2019: Mercedes-Benz Intouro bus fra Jan Ole’s Turisttrafik ved Færgeterminalen på Rønne Havn. 13.06.2019: Volvo/Vest Center H bus fra Gudhjem Bus ved Færgeterminalen på Rønne Havn.
13.06.2019: Volvo B7R-72 bus nr. 31 fra John’s Turistfart på Søndre Ringvej ved Strandvejen i udkanten af Rønne. 13.06.2019: Volvo 9700 bus fra Vedde Bus på Søndre Ringvej ved Strandvejen i udkanten af Rønne. 15.06.2019: Setra S431DT dobbeltdækkerbus fra Brønnum’s Turistfart på Kirkepladsen i Allinge.
15.06.2019: Volvo B7R-72 bus nr. 31 fra John’s Turistfart på hjørnet af Vestergade og Storegade i Allinge. 15.06.2019: Scania OmniExpress bus fra Svaneke Nexø Bustrafik på Storegade i Allinge.
Ekstrakørsel på linje 7 ved Folkemødet 2019

 • Allinge – Tejn – Gudhjem – Svaneke – Nexø – Snogebæk – Dueodde
14.06.2019: Irisbus Crossway LE bus nr. 9061 fra Lokalbus i Køge på Kirkepladsen i Allinge. 14.06.2019: Volvo B7R bussen “Anette” fra Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel på Kirkepladsen i Allinge. 14.06.2019: Solaris Urbino 12 bus nr. 9070 fra Lokalbus i Køge på Møllevangen i Allinge.
15.06.2019: Solaris Urbino 12 bus nr. 9071 fra Lokalbus i Køge på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge. 15.06.2019: Scania bus fra Østbornholms Lokaltrafik på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge. 15.06.2019: Volvo B7R (Volvo 8700) fra Jan Ole’s Turisttrafik på hjørnet af Møllevangen og Vestergade i Allinge.
15.06.2019: Irisbus Crossway LE bus nr. 9061 fra Lokalbus i Køge på Kirkepladsen i Allinge. 15.06.2019: Solaris Urbino 12 bus nr. 9072 fra Lokalbus i Køge på Storegade i Allinge. 15.06.2019: Irisbus Crossway LE bus nr. 4447 fra Lokalbus i Køge (?) på Kirkepladsen i Allinge.

Skriv en meddelelse

 

 

 

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>