Metrotenerife: Driften

(Senest opdateret 20.05.2020).
Oversigt
(Klik på logoet ud for det afsnit, du vil læse om)
Passagertal
Køreplanen
Billetter
Specielle driftsforhold
.
Passagertal
2007-2008
Driften på linje 1 indledtes den 4. juni 2007, og ifølge Railway-Technologys oplysninger skulle der i den første driftsuge have været ikke mindre end 400.000 passagerer med på vognene. Det var målsætningen i det første driftsår at komme op på gennemsnitligt 25.000 passagerer på hverdage, hvilket skulle eliminere 9.500 bilrejser i byzonen. Passagertallet nåede dog i løbet af efteråret 2007 allerede op på omkring gennemsnitligt 44.000 rejsende på hverdage. Metrotenerife oplyste midt i december 2008, at denne positive udvikling var fortsat, således at man i 2008 kom op på gennemsnitligt godt 53.000 passagerer på hverdage (altså det dobbelte af målsætningen). Det understregedes ligeledes, at natdriften efter fredag og lørdag blev en succes med gennemsnitligt 3.000 rejsende pr. nat. Selskabet oplyste desuden, at man i de 17 dage fra 20. december 2008 til 6. januar 2009 transporterede hele 502.341 passagerer, hvilket svarer til en forøgelse på 6,7% i forhold til året før.
2008-2009
Metrotenerife oplyste på sin hjemmeside i et nyhedsnotat fra 02.10.2010, at over 13 mio. brugte sporvejen både i 2008 og 2009 (2009 havde dog ca. 100.000 færre). Langt hovedparten kørte med linje 1, mens kun ca. 650.000 havde benyttet sig af linje 2 siden dens start i slutningen af maj 2009. Den korte linje havde et passagertal på ca. 5.000 på hverdage.
2010
Avisen Diario de Avisos (DA) skrev søndag 26.12.2010, at Metrotenerife i 2010 ville runde 14 mio. passagerer. Siden starten i 2007 og indtil udgangen af december 2010 havde således ca. 47 mio. passagerer benyttet sig af sporvejen. DA oplyste, at marts måned med 1.317.882 rejsende havde det højeste passagertal i 2010. Endvidere oplyste avisen, at de mest benyttede tidspunkter på sporvejen var mellem kl. 8 og 9 samt mellem kl. 13 og 14 med et gennemsnit på henholdsvis 3.958 og 3.925 passagerer. Natdriften på linje 1 havde et gennemsnit på 1.539 passagerer pr. nat, men karnevalsfredagen toppede passagertallet med mere 6.500 rejsende i løbet af natten. Endelig oplyste DA, at antallet af abonnenter i løbet af 2010 var steget med 37%, og nu udgjorde næsten 16% af samtlige rejser om året (2.233.600). Ca. 52% af passagererne benyttede sig af 12€ Bono Via kort, hvor man betaler for hver enkeltrejse, men dog får en pæn rabat på enkeltrejseprisen. Avisen fik dog ikke helt ret i sin spådom om, at Metrotenerife ville runde de 14 mio. rejsende, idet passagertallet kun nåede de 13,9 mio.!
2011-14
I denne periode holdt den gode historie en lille pause. Efter at sporvejen havde haft succes og fremgang siden sin start i 2007 slog den verdensomspændende finansielle krise, som ramte Spanien hårdt, så småt igennem i 2011. Der var stadig tale om fremgang i passagertallene, men af meget beskedent omfang, og i løbet af 2012 og 2013 slog krisen så for alvor igennem. I løbet af de to år forsvandt godt og vel hver tiende passager ud af vognene. I løbet af 2014 stabiliserede situationen sig imidlertid, og et par gode måneder – ikke mindst juletrafikken – fik på ny det årlige passagertal til at stige.
2015-
Efter 2014 er der på ny tale om en positiv udvikling af passagertallet, og Metrotenerife nåede i 2017 for første op på mere end 14 mio. årlige rejser. Den 22. januar 2015 var en milepæl i Tenerifes nyere sporvejshistorie – passager nr. 100 mio. siden Metrotenerifes start i 2007 steg om bord!
Metrotenerife: Passagerudviklingen siden sporvejens start i 2007
År Linje 1 Ændring
(%)
Linje 2 Ændring
(%)
I alt Ændring
(%)
I alt,
opsummeret
2007-08 19.124.068 19.124.068
2009 13.176.483 665.604 13.842.087 32.966.155
2010 12.889.464 -2,18 1.056.940 13.946.404 +0,75 46.912.559
2011 12.890.409 +0,01 1.082.740 +2,44 13.973.149 +0,19 60.885.708
2012 12.192.751 -5,41 998.354 -7,79 13.191.105 -5,60 74.076.813
2013 11.528.889 -5,44 930.283 -6,82 12.459.172 -5,55 86.535.985
2014 11.749.814 +1,92 977.092 +5,03 12.726.906 +2,15 99.262.891
2015 12.243.600 +4,20 1.029.483 +5,36 13.273.083 +4,29 112.535.974
2016 12.477.464 +1,91 1.012.848 -1,62 13.490.312 +1,64 126.026.286
2017 13.084.513 +4,87 1.074.178 +6,06 14.158.691 +5,00 140.184.977
2018 13.637.730 +4,23 1.119.957 +4,26 14.757.687 +4,23 154.942.664
2019 1-
Kilder: Metrotenerifes årsrapporter 2010-2017 samt Metrotenerifes nyhedsbreve.
.
Køreplanen
Køreplanen er blevet justeret flere gange siden sporvejens start. Generelt har der været tale om justeringer i positiv retning med kortere intervaller, især i dagtimerne. En tur med linje 1 fra Intercambiador til La Trinidad varer ca. 37 min, mens en tur med linje 2 fra Tíncer til La Cuesta kun tager omkring 10-15 minutter.
Ved starten af linje 2 i 2009 fik denne linje natdrift ligesom linje 1. Det var dog åbenbart ikke den store succes, for allerede i køreplanen for 2010 var natdriften på linje 2 forsvundet, og den er ikke blevet genindført siden.
Herunder ses køreplanen fra 2011.
Sammenligner man med køreplanen for 2015 (herunder), vil man bemærke, at der ikke er sket de store ændringer, sporvejen har åbenbart fundet sit “naturlige” leje mellem udbud og behov.
.
Billetter
Der er to billettyper, enkelt og retur. Billetterne trækkes i automaterne på perronerne og skal stemples i vognene ved påstigningen. Priserne må betegnes som ganske rimelige. Prisen for en enkeltbillet var oprindelig 1,25 € (siden januar 2015 1,35 €) og for en returbillet 2,35 € (fra februar 2015 2,45 €).Man kan også købe et såkaldt BonoVia 24-timers kort, der kun gælder til sporvognen, og som koster 4,5 euro (januar 2015) eller et BonoVia kort med 5 rejser til en pris af 6 euro (også januar 2015).
Har man brug for at bruge både sporvogn og bus kan man købe et BonoVia kort til f.eks. 12 €. Dette kort giver rabat på rejsen, jo længere rejse jo større rabat. Man stikker kortet i billetteringsmaskinen, som så nedskriver restbeløbet på kortet med rejsens pris.
Herover ses et eksempel på en forside af Bono Via kortet. Guagua er det tenerifske ord for bus. Til højre ses bagsiden af Bono Via kortet. De to første kolonner viser automatnummer og strækning, mens man i den næstsidste kan se rejsens pris og helt til højre restbeløbet på kortet. Kortet er gyldigt i ét år. Efter gyldighedstidens udløb kan man få lagt det resterende beløb over på et nyt Bono Via kort.
Er billetterne forholdsvis billige, så har man en ganske anden politik over for rejsende, som bliver taget i at rejse uden gyldig billet. På opslag i vognene kan man læse, at kontrolafgiften ligger på 400 €, hvilket svarer til ca. 3.000 kr. og altså er lig med godt og vel 400 gange enkeltbillettens pris! De danske trafikselskabers kontrolafgifter virker unægtelig beskedne set i denne sammenhæng.
.
Specielle driftsforhold
I forbindelse med karnevallet i 2010 introducerede Metrotenerife i dagene 12.-16. februar og 19.-21. februar 2-vognstog på linje 1. Indsættelsen af 2-vognstog annonceredes på store plakater, eftersom det gav anledning til visse problemer i driften. 2-vognstogene er med deres ca. 65 meters længde betydeligt længere end stoppestedernes perroner, der “kun” er 42 m lange. Derfor ragede både for- og bagende uden for perronerne under opholdet på stoppestedet, og både den forreste og bageste dør i vogntoget var derfor helt ude af drift. Dette vistes ved et skilt på dørens vindue. Alligevel prøvede en del passagerer temmelig ihærdigt, men forgæves, at åbne de nævnte døre for at komme ind i eller ud af vognen. De 2 følgende døre i begge ender af vogntoget holdt også uden for perronen, og derfor var der sat advarselskilte op om, at man skulle være forsigtig ved udstigning. Der kunne godt være et “unormalt” højt trin på 30 cm ned. Imellem de 2 vogne blev ophængt et banner, der oplyste om, at passage mellem de 2 vogne var forbudt – en passage, banneret faktisk i sig selv om ikke direkte forhindrede, så i hvert fald besværliggjorde.
Selv om driften med 2-vognstogene f.eks. betød, at der blev kørt med intervaller på 10 minutter i stedet for 5, var driften en succes. Den har derfor været gentaget mange gange siden, ikke bare på de store trafikdage i karnevalstiden, men også på andre store trafikdage, f.eks. omkring juletid.
19.02.2010: I forbindelse med karnevallet 2010 introducerede Metrotenerife 2-vognstog, der dog gav visse problemer på grund af deres længde i forhold til perronerne. På store plakater orienterede man passagererne om, hvad man skulle tage sig i agt for ved de specielle driftsforhold.
19.02.2010: Dobbeltvogntog ved Intercambiador. Man ser her tydeligt, hvorledes de 2 af modulerne med tilsammen 3 døre i vogntogets bageste ende holder helt uden for perronen.
19.02.2010: Ved indsættelsen af dobbelte vogntog er den forreste og bageste dør blokeret for brug. Dørenes placering er så langt fra perronen, at de i hvert fald ved nogle stoppesteder ville lede passagererne direkte ud på vejbanen eller det modgående spor.
19.02.2010: Mellemrummet mellem de to vogntog blokeres af et banner, som oplyser, at passage mellem de to vogne er forbudt.
19.02.2010: Ved indsættelsen af dobbeltvogntog
falder 2 af dørene forrest og bagest uden for perronområdet.
Derfor gøres passagererne opmærksomme på, at der er lidt
langt ned i forhold til under normal drift.
Total Page Visits: 840
Total Website Visits: 666405

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *