Metrotenerife: En mønstersporvej

(Senest lettere redigeret 11.02.2018)

 

Set udefra må sporvejen på Tenerife betegnes som noget nær en mønstersporvej. Det er befriende, når man på politisk niveau afdækker et problem og så ikke taber målet af syne, men har vilje og evner til at finde en logisk løsning på problemet. I dette tilfælde skulle man altså flytte trafik fra det individuelle over på det kollektive niveau. Det gjorde man så gennem en omprioritering af benyttelsen af vigtige vejstrækninger, hvor betydelige arealer blev taget fra den individuelle trafik og overgivet til den offentlige trafik. Ikke noget med at lægge sporvejen afsides eller gemme den væk i tunneler, nej, man valgte at lægge sporvejen de naturlige steder, hvor folk færdes, og gøre den meget synlig og lettilgængelig for brugerne.

Man turde også give sporvejen den trafikmæssige prioritetsstatus, der gør, at sporvognene kan køre så at sige uhindrede igennem hele vejen. Selv om sporvognene ikke kører specielt stærkt – gennemsnitsfarten ligger på omkring 20 km/t – så opleves det yderst positiv, at vognene bare glider igennem og kun gør de nødvendige korte ophold ved stoppestederne.

Samtidig valgte man så en driftsform, der som beskrevet er både økonomisk og yderst miljøvenlig.

Endelig skal det også med, at der er anlagt et stort kælderparkeringsanlæg under busterminalen Intercambiador, så udenbys bilister kan stille bilen her og lade sig transportere videre rundt i byen enten med TITSAs bybuslinier eller Metrotenerife.

Derfor er det ikke så underligt, at andre mindre byer, som slås med trafikproblemer ligesom Santa Cruz gjorde det, har vist interesse for anlægget på Tenerife. Således blev der etableret et samarbejde mellem repræsentanter for lokalregeringerne på Tenerife og Mallorca, og det er blevet besluttet, at der i Palma di Mallorca skulle anlægges en sporvej efter samme mønster som den i Santa Cruz. Desværre forkludrede skiftende politiske flertal på Mallorca planerne så grundigt, at Palma de Mallorca alligevel ikke ser ud til at få en sporvej i en overskuelig fremtid.

 
 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *