Rügen

(Senest opdateret 30.11.2019)
Oversigt

Introduktion
Rügen er Tysklands største ø med et areal på 926,4 kvadratkilometer. Den ligger i Østersøen godt 85 km sydvest for Bornholm og umiddelbart nord for den vestlige del af Pommern. Øen er en del af delstaten Mecklenburg-Vorpommern, som er Tysklands sjettestørste delstat, men også den tyndest befolkede.
Rügens længde fra nord til syd er 51,4 km, mens bredden mellem øst og vest er 42,8 km. Øen er karakteristisk ved sin meget ujævne 574 km lange kystlinje med laguner (Bodden) og brede bugter (Wieke), med halvøer, der er forbundet med resten af øen med smalle landtanger, og de mange fine sandstrande. I juni 2011 udnævntes Jasmund Nationalparken til et af UNESCOs Verdens kultur- og naturarvsteder. Parken er berømt for sine strande og de stejle skrivekridtklinter med den 118 meter høje Königsstuhl, der er Rügens kendetegn. Den er dog ikke øens højeste punkt; det ligger lidt længere inde i nationalparken, hedder Piekberg og er 161 meter højt.
Rügen er et meget populært feriemål. Det skyldes ikke kun de landskabelige værdier og de mange fine badestrande, men også de mange bade- og kursteder med deres ofte fornemme og bemærkelsesværdige arkitektur.
Porten til Rügen er byen Stralsund, som ligger på det tyske fastland umiddelbart vest for øen adskilt af det på dette sted ca. 2,5 km brede Strelasund. Fra Stralsund fører en kombineret vej- og jernbanebro fra 1935 over til Rügen. Vejen er en smal tosporet landevej, og jernbanestrækningen er enkeltsporet. Den centrale del af broen er en 29 meter lang klapbro, som af hensyn til skibstrafikken på Strelasund er åben 5-6 gange i døgnet, hver gang i en periode på 20 minutter. Denne bro har i mange år været en alvorlig flaskehals for trafikken til og fra Rügen, og det var derfor en væsentlig forbedring, da man i 2007 kunne tage en ny tresporet højbro over Strelasund i brug. Der er dog tale om en ren vejbro, som fører biltrafikken fra Rügen over Strelasund og uden om Stralsund og derfra videre ud på motorvejsnettet. Forholdene for jernbanetrafikken blev altså ikke forbedrede, og der er vist heller ikke planer om udbygning af denne i nær fremtid.
Deutsche Bahn
Den offentlige trafik til og fra Rügen udføres af Deutsche Bahn, som med udgangspunkt i Stralsund og Rostock driver to regionale linjer på øen med betegnelsen RE9:
 • (Rostock -) Stralsund – Rambin – Samtens . Teschenhagen – Bergen – Lietzow – Sagard – Lancken – Sassnitz
 • (Rostock -) Stralsund – Rambin – Samtens . Teschenhagen – Bergen – Lietzow – Prora – Prora Ost – Binz
Selv om Bergen midt på øen er Rügens største by, er den turistmæssigt vigtigste by badebyen Binz. Den ligger midt i det allermest eftertragtede kur- og badeområde og betjenes ikke kun af regionaltog, men i ferietiden også af intercitytog.
Den anden endestation Sassnitz havde tidligere en vigtig rolle som færgeby, hvorfra færgelinjerne til bl.a. Trelleborg og Bornholm udgik. Fra stationen oppe i Sassnitz by gik der et havnespor ned til færgehavnen, hvor der også var en havnestation. I 1986 åbnedes en ny stor færgehavn ca. 5-6 km syd for Sassnitz ved Neu Mukran. Havnen blev især anlagt af hensyn til overførsel af godsvogne mellem DDR og Sovjetunionen (Klaipeda i Litauen), og der etableredes et sidespor fra strækningen mellem Lietzow og Sagard ned til færgelejet, hvor der er meget stort sporareal til oprangering af godstogene. Havnesporet blev nedlagt, efter at færgehavnen i 1986 blev flyttet til Neu Mukran, og havnestationen tjener ikke længere jernbanemæssige formål.
Efter Østblokkens sammenbrud i 1989 gik overførslen af jernbanevogne voldsomt tilbage. Det betød, at de to færgelinjer til Trelleborg og Bornholm i januar 1998 kunne forlægges fra færgehavnen i Sassnitz til Neu Mukran. I den forbindelse blev havnesporet i Sassnitz nedlagt og fjernet, mens den tidligere havnestation blev bevaret. Den tjener dog ikke længere jernbanemæssige formål, men er bl.a. indrettet med café. Færgeanlægget i Sassnitz er bevaret som et mindesmærke med både færgelejer og terminalbygning. Tilsyneladende har der på et tidspunkt været en offentlig tilgængelig udstilling i terminalen om færgetrafikkens historie, men den er lukket.
Jernbanetrafikken gennem færgehavnen i Neu Mukran spiller i dag kun en beskeden rolle. Klaipeda er for længst et overstået kapitel, og de eneste to tilbageværende faste færgeforbindelser til henholdsvis Trelleborg og Bornholm medtager ikke jernbanevogne. Derfor bruges sporarealet ved færgehavnen i dag mestendels til hensætning af udrangeret materiel fra Deutsche Bahn.
Bahnhof Sassnitz
DB_14-0658_Sassnitz03.09.2014: Bahnhof Sassnitz. DB_14-0643_Sassnitz03.09.2014: Bahnhof Sassnitz. Hvad kan man dog ikke bruge et gammelt godslokale til? DB_14-0636_Sassnitz03.09.2014: FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på Bahnhof Sassnitz.
DB_14-0641_Sassnitz03.09.2014: Udkørslen fra Bahnhof Sassnitz er reguleret af et fint gammelt vingesignal. DB_14-0666_Sassnitz03.09.2014: FLIRT togsæt på regionallinje RE9 krydser Merkelstraße umiddelbart før Bahnhof Sassnitz. DB_15-2904_Sassnitz30.08.2015: FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på Bahnhof Sassnitz.
12.03.2019: Baneterrænet ved Bahnhof Sassnitz set fra Merkelstraße. 12.03.2019: FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på vej mod Bahnhof Sassnitz lige efter at have passeret Merkelstraße. 12.03.2019: FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på vej ud fra Bahnhof Sassnitz.
13.03.2019: FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på Bahnhof Sassnitz.
Sassnitz havnespor og havnestation
DB_14-0668_Sassnitz03.09.2014: Overkørslen i Merkelstraße rummer flere spor, hvoraf det nærmeste (havnesporet til den tidligere færgehavn i Sassnitz) nu ikke længere er i brug. DB_14-0661_Sassnitz03.09.2014: Det tidligere havnespor fra Sassnitz færgehavn kan være svært at få øje på på Bahnhof Sassnitz. DB_14-0660_Sassnitz03.09.2014: Det kunne se ud, som om luftledningen over det gamle havnespor mod den tidligere færgehavn i Sassnitz stadig er intakt, men ….
12.03.2019: …. 50 meter efter Merkelstraße ender ledningen, mens den gamle tracé er groet fuldstændigt til med vilde planter.
12.12.2018: Den tidligere havnestation i Sassnitz med et signal, der skal erindre om bygningens fortid. 12.12.2018: Den tidligere havnestation rummer i dag café (ved skiltet i baggrunden) med handikapadgang. 12.12.2018: Sassnitz Hafenbahnhof.
11.03.2019: Sassnits Hafenbahnhof set fra fodgængerbroen, der fører fra bykernen og ned til havneområdet.
11.03.2019: Den tidligere færgeterminal har tidligere rummet en udstilling om Die Königslinie (færgelinjen mellem Sassnitz og Trelleborg), men ligger i dag øde hen. 11.03.2019: I det ene af færgelejerne står broklapper for både biler og jernbane som mindesmærke over den tidligere travle færgehavn. 11.03.2019: Resterne af det yderste færgeleje med havnestationen baggrunden.
Bahnhof Lancken
DB_15-3471_Lancken02.09.2015: Bomanlægget over Dorfstraße ved Bahnhof Lancken betjenes manuelt. DB_15-3462_Lancken02.09.2015: Lancken er en lille tosporet landstation i udkanten af Sassnitz. DB_15-3463_Lancken02.09.2015: Det overdækkede skur på perronen rummer to håndtag med kabeltræk til bommene over Dorfstraße.
DB_15-3464_Lancken02.09.2015: Langs perronen “afslører” det skarpe septemberlys kablerne mellem bommene og kabeltrækket. DB_15-3468_Lancken02.09.2015: Stationsbetjenten i fuld gang med at betjene kabeltrækket og sænke bommene. DB_15-3467_Lancken02.09.2015: Lancken betjenes af Deutsche Bahns regionallinje RE9 mellem Rostock, Stralsund og Sassnitz.
DB_15-3469_Lancken02.09.2015: Lancken er ikke specielt fint vedligeholdt. Hvor længe vil stationen mon fortsat eksistere? db_16-6720_lancken18.07.2016: Den hvide dør til højre er altid låst. Der er ingen ventesalsfaciliteter på Bahnhof Lancken. db_16-6722_lancken18.07.2016: Bahnhof Lancken set fra gadesiden.
db_16-6736_lancken18.07.2016: Bommene ved Bahnhof Lancken er stadig manuelt betjent. db-re9_16-673418.07.2016: FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på vej ud fra Bahnhof Lancken i retning mod Bahnhof Sassnitz. db-re9_16-673518.07.2016: FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på strækningen mellem Lancken og Sassnitz.
Bahnhof Ostseebad Binz
D_13014_Binz-HBF28.08.2013: Bahnhof Ostseebad Binz set fra forpladsen. DB_13011_Binz-HBF28.08.2013: Bahnhof Ostseebad Binz. DB_13012_Binz-HBF28.08.2013: Bahnhof Ostseebad Binz set fra perronsiden.
DB_13013_Binz-HBF28.08.2013: Bahnhof Ostseebad Binz set fra perronsiden. DB_13015_Binz-HBF28.08.2013: Bahnhof Ostseebad Binz – et område specielt til kufferter (svaret fås til højre)? DB_13016_Binz-HBF28.08.2013: Nej, tysk grundighed. Selv i fri luft må rygere kun ryge på særligt markerede områder!
DB_13017_Binz-HBF28.08.2013: Regionaltog serie 429 af typen FLIRT på vej ind på Bahnhof Ostseebad Binz. DB_13018_Binz-HBF28.08.2013: FLIRT togsættene er, som det fremgår af påskriften, indsat i regionaltrafikken i Mecklenburg-Vorpommern. DB_13019_Binz-HBF28.08.2013: FLIRT togsættene har et navn, som står malet i tagkanten over vinduerne.
DB_13020_Binz-HBF28.08.2013: FLIRT regionaltog i Binz. Toget kører i dette tilfælde kun den korte strækning til Lietzow, hvor der skal skiftes til tog fra Sassnitz for at komme videre. 18.08.2017: Talent 2 vogntog med nr. 442 346 på regionallinje RE9 på Bahnhof Ostseebad Binz. 18.08.2017: IC-tog, Urlaubsexpress fra Köln, ankommer til Bahnhof Ostseebad Binz.
18.08.2017: El-lok nr. 101 127-9 bagest i IC-tog, Urlaubsexpress fra Köln, på Bahnhof Ostseebad Binz.
Prora Ost
18.08.2017: Trinbrættet Prora Ost. 18.08.2017: Trinbrættet Prora Ost. 18.08.2017: Flirt togsæt på regionallinje RE9 på vej ind på trinbrættet Prora Ost.
18.08.2017: Flirt togsæt på regionallinje RE9 på trinbrættet Prora Ost. 18.08.2017: “Ventesalen” på trinbrættet Prora Ost. 18.08.2017: Selv på en jernbanelinje med intercity trafik forekommer der overgange kun bevogtet af faste bomme, men uden lyssignal som her ved Prora Ost.
18.08.2017: Flirt togsæt på regionallinje RE9 passerer ubevogtet overgang lige før Prora Ost.
Prora
18.08.2017: Talent 2 togsæt nr. 442 346 på vej under landevej L29 lige før trinbrættet i Prora. 18.08.2017: Stationen eller vel rettere trinbrættet Prora. 18.08.2017: Talent 2 togsæt nr. 442 346 ved trinbrættet Prora.
18.08.2017: Talent 2 togsæt nr. 442 346 ved trinbrættet Prora. 18.08.2017: Trinbrættet Prora.
Bahnhof Bergen
DB_13089_Bergen28.08.2013: FLIRT regionaltog på vej ind på Bahnhof Bergen.
Jernbanestrækningen Bergen – Lauterbach Mole
Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (i daglig tale PRESS) er et jernbaneselskab fra 2000, som især har specialiseret sig i godstransport på bane og vej. Selskabet medvirker dog også i persontrafik. Det gælder historiske strækninger som Pressnitztalbahn i Erzgebirge og Rügensche Bäderbahn (se nedenfor) samt nogle mindre jernbanestrækninger rundt omkring i Tyskland. En af disse småbaner er den 12,5 km lange strækning på Rügen mellem Bergen og Lauterbach Mole via Putbus og Lauterbach.
Strækningen, der har normalspor, blev åbnet for drift tilbage i august 1889 mellem Bergen og Putbus. I 1890 forlængedes linien til Lauterbach, hvorfra der indtil 1945 var en lille sidelinje videre ned til kysten. I 1998 etableredes trinbrættet Lauterbach Mole, som siden da har været linjens endestation. Samtidig blev stationen Lauterbach nedlagt. Den blev dog åbnet som trinbræt igen i december 2009, men stationsbygningen er ikke længere i brug. I maj 1999 udbyggedes strækningen mellem Putbus og Lauterbach Mole til to sporvidder, så den også kan bruges af den smalsporede Rügensche Bäderbahn (se nedenfor).
Bergen-Lauterbach banen har haft en del operatører gennem tiderne, og PRESS overtog driften af banen i december 2009. I den forbindelse anskaffede selskabet nyt materiel til banen – en Regio-Shuttle RS1 fra Stadler Pankow GmbH. Vognen har en midterdel med lavt gulv, mens gulvarealet over de to bogier har et noget højere niveau. Det er banens eneste vogn.
PRESS_13087_Logo28.08.2013: Pressnitztalbahns logo. PRESS_13088_Bergen28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognen på Bahnhof Bergen. PRESS_13054_Putbus28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognen på Bahnhof Putbus.
PRESS_13062_Putbus28.08.2013: Bahnhof Putbus set fra forpladsen. PRESS_13065_Putbus28.08.2013: I Putbus møder den normalsporede Bergen-Lauterbach strækning den smalsporede veteranbane Göhren-Lauterbach. PRESS_13078_Lauterbach28.08.2013: Den tidligere stationsbygning i Lauterbach.
PRESS_13077_28.08.2013: Trinbrættet Lauterbach. Stationsbygningen bagved er ikke længere åben for passagerer. PRESS_13079_Lauterbach-Mole28.08.2013: Endestationen Lauterbach Mole har både normalspor og smalspor. PRESS_13081_Lauterbach-Mole28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognen på vej ind på endestationen Lauterbach Mole.
PRESS_13082_Lauterbach-Mole28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognen på Lauterbach Mole. PRESS_13084_Interior28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognens midterdel har lavt gulv, der passer til perronhøjden. PRESS_13085_Interior28.08.2013: Over bogierne har Regio-Shuttle RS1 vognen et højere gulvniveau.
I begyndelsen af juni 2018 blev driften på PRESS varetaget af skinnebus nr. 796625-2 af typen VT98 (Roter Brummer), som blev leveret fra Waggonfabrik Uerdingen til Deutsche Bahn i 1956. Den var i drift hos Deutsche Bahn indtil 30.09.1999. Efter udrangeringen blev vognen solgt til EFZ – Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V. En gruppe medlemmer af EFZ dannede i 2004 Interessengemeinschaft 796 625 e.V, hvis formål er at bevare, markedsføre og stå for driften af skinnebussen.
03.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 passerer trinbrættet Lauterbach ca. tre hundrede meter før endestationen Lauterbach Mole. 03.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 krydser Fürst-Malte-Alle lige nord for Bahnhof Lauterbach. 03.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på vej fra Lauterbach mod Putbus umiddelbart efter at have passaeret Fürst-Malte-Allee.
04.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på endestationen Lauterbach Mole. 04.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på endestationen Lauterbach Mole. 04.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på vej ud fra Lauterbach Mole. Bygningen, man kan ane i baggrunden bag vognen, er Bahnhof Lauterbach.
05.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på vej ud fra Lauterbach Mole.
Rügensche Bäderbahn (Rasender Roland)
Rügensche Kleinbahn-Aktiengesellschaft (RüKB) åbnede 22.07.1895 en smalsporsbane med en sporvidde på 750 mm mellem Putbus og Binz. Allerede inden udgangen af 1896 blev strækningen forlænget fra Binz til Göhren og fra Putbus til Altefähr, ligesom selskabet åbnede en banelinje mellem Bergen og Altenkirchen, så den samlede banelængde nåede op på næsten 105 km.
Under Anden Verdenskrig blev driften af banen overtaget af Pommersche Landesbahnen, og i 1949 blev banerne underlagt de østtyske statsbaner, Deutsche Reichsbahn (DR). I perioden 1967-70 nedlagde DR strækningerne mellem Bergen og Altenkirchen og Altefähr og Putbus. Efter Die Wende (dvs. murens fald og sammenslutningen af Øst- og Vesttyskland) overtog et nyt selskab, Rügensche Kleinbahn GmbH & Co, i 1996 driften af den resterende bane mellem Putbus og Göhren.
I 1999 nedlagdes en tredjeskinne på normalsporsstrækningen mellem Putbus og Lauterbach Mole, så denne strækning nu også kunne betjenes af smalsporsmateriel. Hermed havde jernbanen nået sin nuværende længde på 24,1 km. I begyndelsen af 2008 skiftede banen med øgenavnet Rasender Roland ikke blot operatør, men også det officielle navn. Herefter er det Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS), som driver Rügenscher Bäderbahn (RBB).
Banen drives næsten udelukkende med historisk materiel, dvs. små damplokomotiver og et varieret udvalg af vognmateriel, hvoraf en del har mere end 100 år på bagen. Banen råder dog også to diesellokomotiver, en Köf traktor fra 1944 og et noget større diesellokomotiv af serie 251 fra 1964, begge bygget af Gmeinder, Mosbach. Jernbaneselskabet PRESS råder dog også over andre diesellokomotiver, som kan ses på RBB.
Diesellokomotiverne sås tidligere i brug i den daglige drift på grund af manglende omløbsmuligheder på endestationen på Lauterbach Mole. Når et tog ankommer til Putbus, bliver der koblet et ekstra lokomotiv bag på togstammen, inden der fortsættes mod Lauterbach Mole. Når toget skal tilbage herfra, er det så det tilkoblede lokomotiv, der trækker vognstammen tilbage op til Putbus. Tidligere var det diesellokomotivet, der gjorde dette arbejde, og det blev så koblet fra igen, når toget var kommet tilbage til Putbus. Efterfølgende foretog damplokomotivet omløb, så der kunne fortsættes mod Binz og Göhren. Nu er det et damplokomotiv, der sættes bag på togstammen mod Lauterbach Mole. Når togstammen kommer retur til Putbus, forbliver det tilkoblede lokomotiv som regel foran og fortsætter mod Binz og Göhren, mens det nu bageste lokomotiv frakobles.
Til forskel for andre turistbaserede jernbaner så er Rügensche Bäderbahn en helårsbane. I vinterhalvåret køres omkring 5 dobbeltture mellem Göhren og Putbus. Om sommeren køres der flere ture på denne strækning, og en stor del gennemføres helt til Lauterbach Mole. Derudover køres en række ture mellem Binz og Göhren, det turistmæssigt meget populære område på det sydøstlige Rügen.
Man kan på Rasender Rolands hjemmeside (Klik her) få et par oversigter over banens rullende materiel. De samme oversigter kan dog også ses her, klik blot på det ønskede
Rasender Roland – Billedgalleri
Strækningskort

Klik på stationerne på kortet herover for at komme direkte til billederne fra det tilsvarende sted på strækningen.
NB! Der er ikke et link til Jagdschloß.
Lauterbach og Lauterbach Mole
Endestationen Lauterbach Mole ligger, som navnet siger, på molen ved Lauterbach havn. Lauterbach er den ældste badeby på Rügen og er ikke opkaldt efter en bæk (tysk: Bach), men derimod efter fyrst Wilhelm Malte den Førstes ægtefælle, som stod bag anlæggelsen af badebyen, og hvis fødenavn var Lauterbach.
I 1890 nåede den normalsporede bane fra Bergen til Lauterbach, hvor den havde endestation ved stationsbygningen, som ligger ca. 300 meter fra molen. Først i 1998 videreførtes togene til den nye endestation på molen. Året efter blev treskinnesporet taget i brug, og lige siden er Lauterbach Mole blevet betjent både af banen fra Bergen og Rasender Roland. Stationen i Lauterbach er ikke længere i brug til jernbaneformål, men togene fra Bergen standser stadig ved stationen, mens Rasender Roland kører forbi.
Endestationen på Lauterbach Mole er enkeltsporet, og der er derfor ikke mulighed for omløb af damplokomotivet her. Derfor tilkobles enten et diesel- eller damplokomotiv på damptoget i Putbus i retning mod Lauterbach Mole, så damptoget kan have et lokomotiv forrest ved returløbet fra Lauterbach Mole til Putbus.
03.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4011-5 i spidsen for Rasender Roland, som passerer trinbrættet Lauterbach, hvor toget ikke holder. 03.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4632 bagest i togstammen som hjælpelokomotiv, fordi der ikke er omløbsmulighed på Lauterbach Mole, der ligger ved træerne i baggrunden. 03.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4632 som hjælpelokomotiv i spidsen for togstammen passerer Fürst-Malte-Allee på vej op mod Putbus.
03.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4011-5 bagest i togstammen fyrer godt op for at hjælpe med til at skubbe vognstammen op til Putbus fra Lauterbach. 03.06.2018: Installationsskuret ved jernbaneoverkørslen over Fürst-Malte-Allee lige nord for Bahnhof Lauterbach. 04.06.2018: For enden af Lauterbach Mole vajer Rügensche Bäderbahns flag.
04.06.2018: Flagstangen med Rügensche Bäderbahns flag på Lauterbach Mole er placeret i pæn afstand fra stationen. 04.06.2018: Togstamme med lokomotiv nr. 99 4011-5 i spidsen ankommer til Lauterbach Mole. 04.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4632 på Lauterbach Mole i gang med at trække togstammen tilbage til Putbus.
04.06.2018: Togstamme på vej ud fra Lauterbach Mole med lokomotiv 99 4011-5 bagest. 05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 4632 fra 1914 forrest på vej forbi Lauterbach i retning mod Putbus. 05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 1784-0 bagest på vej forbi Lauterbach i retning mod Putbus.
Bahnhof Putbus
Putbus er Rügensche Bäderbahns hovedbanegård med forbindelse til normalsporsbanen fra Bergen. Den smukt renoverede stationsbygning fra 1889 rummer billetsalg, et par cafeer/restauranter samt jernbaneselskabet PRESS’ administration.
Den normalsporede stræknings hovedspor ligger nærmest stationsbygningen, men ellers er stationsarealet først og fremmest fyldt op af Rügensche Bäderbahns mange spor, værksteder, kulanlæg, remise osv.
RBB_13064_Putbus28.08.2013: Bahnhof Putbus set fra forpladsen. RBB_13065_Putbus28.08.2013: På Bahnhof Putbus møder RBBs smalspor til højre PRESS’ normalsporede strækning fra Bergen til venstre. RBB_13069_Putbus28.08.2013: Damptogsdriftens betydning for byen Putbus kan vel næppe finde et finere vartegn end dette, som står på Bahnhof Putbus.
RBB_13059_Putbus28.08.2013: Tog med damplokomotiv 99 1784-0 i spidsen forlader Putbus for at køre mode Lauterbach Mole. Lokomotivet er bygget i 1953 af Lokomotivbau Karl Marx i Babelsberg. RBB_13061_Putbus28.08.2013: På grund af manglende omløbsmuligheder på Lauterbach Mole tilkobles der på Putbus et ekstra lokomotiv bagest på togstammen, i dette tilfælde er det dieselokomotivet. RBB_13073_Putbus28.08.2013: Diesellokomotiv 251 901-5 trækker vognstammen op fra Lauterbach Mole. Lokomotivet er bygget i 1964 af Gmeinder i Mosbach, som er kendt for sine Köf lokomotiver.
RBB_13076_Putbus28.08.2013: Lokomotiv 99 1784-0 som agterlanterne i togstammen på vej op fra Lauterbach Mole. Først på Bahnhof Putbus foretages der omløb, så lokomotivet kommer om forrest i retning mod Göhren. RBB_13063_Putbus28.08.2013: Tidligere Rügensche Kleinbahn-AG nr. 163 på sporterrænet i Putbus. Vognen er bygget i 1889 af Vereinigten Schweizerbahnen (VSB) i Chur. RBB_13066_Putbus28.08.2013: Ex Rügensche Kleibahn-AG nr.33 er en salonvogn bygget af Hannoversche Waggonfabrik (HAWA) i 1911. Den ses her på sporterrænet i Putbus.
RBB_13067_Putbus28.08.2013:Ex Rügensche Kleibahn-AG nr.53 er en sommervogn bygget af Waggonfabrik Wismar i 1927. Den ses her på sporterrænet i Putbus. RBB_13068_Putbus28.08.2013: Vogn nr. 970-151 blev bygget til Rügensche Kleinbahn-AG af Hannoversche Waggonfabrik (HAWA) i 1911. Den ses her på sporterrænet i Putbus. 05.06.2018: PRESS’ MaK diesellokomotiv nr. 363 029-9 fra 1960 på sporterrænnet i Putbus.
05.06.2018: Togstamme holder parat til dagens drift. 05.06.2018: Togstamme under sammensætning. Der rangeres på Bahnhof Putbus. 05.06.2018: Bahnhof Putbus med normalsporet nærmest bygningen. Bygningen stammer fra banens åbning i 1889 og er blevet omfattende renoveret i dette årtusinde.
05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 1784-0 fra 1953 i spidsen på vej fra Putbus mod Lauterbach Mole. 05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 1784-0 i spidsen på vej fra Putbus mod Lauterbach Mole. 05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 4632 fra 1914 bagest på vej fra Putbus mod Lauterbach Mole.
05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 4632 fra 1914 bagest på vej fra Putbus mod Lauterbach Mole.
Beuchow
Trinbrættet Beuchow ligger på åben mark med kun meget få huse omkring og med en meget lille vej – nærmest en markvej – der fører hen til trinbrættet. Benyttelsen af trinbrættet ser ud til at være yderst ringe. Det samme kan siges om trafikken på tværs af banen, og jernbaneoverkørslen er da også helt ubevogtet og kun markeret med et rødt-hvidt advarselskryds.
05.06.2018: En markvej fører hen til Beuchow trinbræt. Overkørslen er markeret med rødt-hvidt advarselskryds. 05.06.2018: Perronen på Beuchow er en simpel grusperron med “rampe” for barnevogne og kørestole. 05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 4802-7 i spidsen nærmer sig Beuchow fra Putbus.
05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 4802-7 i spidsen passerer Beuchow. 05.06.2018: Togstamme forlader Beuchow i retning mod Posewald. 05.06.2018: Kort efter at have passeret Beuchow drejer banen skarpt til venstre mod Posewald.
Posewald
Trinbrættet Posewald ligger ved en lille samling store gårde i en lille træbevoksning, men er ellers helt omgivet af marker og åbent land. Perronen er en simpel perron med et enkelt læskur til eventuelle passagerer, som trinbrættet dog næppe har mange af.
Posewald trinbræt er enkeltsporet, men ved indkørslen (i retning fra Beuchow) er der dog et længere krydsningsspor. Lige før trinbrættet krydser banen landevejen Dorfstraße, som er en tosporet landevej med nogen trafik. Alligevel er overkørslen ubevogtet, og kun et par rød-hvide advarselskrydser gør bilisterne opmærksomme på jernbanen. Togene giver derfor naturligvis signal, når de nærmer sig overkørslen.
05.06.2018: Kort før Posewald trinbræt ligger et længere krydsningsspor. 05.06.2018: Perronen på Posewald trinbræt er en simpel grusperron med et muret læskur. 05.06.2018: Togstamme nærmer sig Posewald fra Beuchow.
05.06.2018: Kort før trinbrættet passerer damplokomotiv 99 4802-7 den ubevogtede jernbaneoverkørsel på Dorfstraße. 05.06.2018: Togstamme på vej forbi Posewald trinbræt. 05.06.2018: Togstamme på vej forbi Posewald trinbræt.
Seelvitz
Trinbrættet Seelvitz ligger frit i det helt åbne landskab i et kuperet terræn lige nord for bebyggelsen Nistelitz. Trinbrættet har dobbeltspor omkring en ø-perron samt en større ventesalsbygning. Seelvitz kan være et godt udgangspunkt for ture til fods eller på cykel i det smukke og historisk interessante landskab med bl.a. stenaldergravhøjen “Teufelsstein”. Af hensyn til cykelturisterne er der derfor lavet særlige cykelstativer af træ, som falder godt ind i hele landskabets karakter.
05.06.2018: Den ubevogtede jernbaneoverkørsel på vejen Nistelitz, som går fra byen af samme navn og hen til trinbrættet Seelvitz. 05.06.2018: Skulle man være i tvivl om, hvor trinbrættet Seelvitz ligger, angiver en sten i vejsiden af Nistelitz retningen. 05.06.2018: Fra jernbaneoverkørslen har man et godt udsyn over trinbrættet Seelvitz.
05.06.2018: Cykelparkeringen ved trinbrættet Seelvitz. 05.06.2018: Ventesalsbygningen på Seelvitz. 05.06.2018: Togstamme med lokomotiv nr. 99 1784-0 i spidsen passerer Seelvitz i retning mod Putbus.
05.06.2018: Togstamme med lokomotiv nr. 99 1784-0 i spidsen passerer Seelvitz i retning mod Putbus. 05.06.2018: Togstamme fortsætter mod Posewald og Putbus efter at have passeret Seelvitz. 05.06.2018: Trinbrættet Seelvitz set fra den vestre ende.
Serams
Trinbrættet Serams er på flere måder den diametrale modsætning til de øvrige trinbrætter mellem Binz og Putbus. Hvor de øvrige trinbrætter ligger i idylliske landlige omgivelser, er Serams placeret i et betydeligt mere trafikeret område ikke langt fra Binz.
Serams ligger ved – og krydser – den store landevej B196 mellem Bergen og Göhren. Jernbaneoverkørslen er naturligvis bevogtet. Samtidig ligger trinbrættet lige ved busstationen Serams, og der er forbindelse mellem banen og de regionale busser via ramper og trapper bygget i stål. Perronen er flisebelagt og har et enkelt læskur, et par cykelstativer og et par bænke som publikumsfaciliteter.
05.06.2018: Jernbaneoverkørslen på landevej B196 ved trinbrættet Serams er sikret med halvbomme, advarselsblink og skilte. 05.06.2018: Installationsskabet ved jernbaneoverkørslen er kunstnerisk udsmykket med jernbanemotiver. 05.06.2018: Trinbrættet Serams se fra landevej B196.
05.06.2018: Perronen på Serams er fliseblagt, men ellers ganske enkelt udstyret. 05.06.2018: Trinbrættet Serams ligger lige neden for busstationen i Serams. Stålramper og ståltrapper forbinder veterantoget og de moderne regionale buslinjer. 05.06.2018: Jerbaneoverskæringen på landevej B196 set fra trinbrættet.
05.06.2018: Rasender Roland på vej ind til trinbrættet Serams i retning fra Binz. 05.06.2018: Med damplokomotiv nr. 99 4632 i spidsen ankommer Rasender Roland til Serams fra Binz. 05.06.2018: Damplokomotiv nr. 99 4632 i spidsen for Rasender Roland på trinbrættet Serams
05.06.2018: Rasender passerer landevej B196 i Serams på vej mod Putbus.
Binz
Binz er den vigtigste af Rügens mange badebyer. Byen har to stationer. Den “store” normalsporede banegård i byens nordlige del betjenes af Deutsche Bahns regionaltog mellem Binz og Stralsund og Rostock, ligesom der er IC-forbindelser mellem Binz og en række byer i Tyskland i ferietiden. Den “lille” station, Binz Kleinbahnhof, som også tidligere blev betegnet Binz Ost, ligger i byens sydlige udkant lidt højt i forhold til resten af byen.
Stationen har tre perronspor, hvoraf det typisk er de to yderspor, der bruges i den daglige drift, mens midtersporet bruges mindre. Stationsbygningen er smukt restaureret og rummer i den ene ende en restaurant, mens den i den anden halvdel bl.a. rummer turistinformation, bibliotek og et lille bymuseum samt toiletter. Billetsalget foregik tidligere også inde i stationsbygningen, men var i 2018 (midlertidigt???) flyttet til et lille ikke specielt charmerende kioskskur på perronen. Stationen er den ældste af de to banegårde i Binz.
Binz fungerer som krydsningsstation for togene mellem Putbus og Göhren. Året rundt er der to timers drift mellem de to byer, mens der i højsæsonen desuden køres tog mellem Binz og Göhren, så der er timedrift på denne strækning.
RBB_13024_Binz-KleinBHF28.08.2013: Tog med damplokomotiv 99 1781-6 i spidsen ankommer til Kleinbahnhof Binz fra Göhren. RBB_13025_Binz-KleinBHF28.08.2013: Vogntog bestående af en række vogne af serie 970, som blev bygget i perioden 1907-28, på Kleinbahnhof Binz. RBB_13026_Binz-KleinBHF28.08.2013: Damplokomotiv 99 1781-6 foretager omløb på Kleinbahnhof Binz før returnering til Göhren.
RBB_13027_Binz-KleinBHF28.08.2013: Damplokomotiv 99 1781-6 er bygget af Lokomotivbau Karl Marx i Babelsberg i 1953. RBB_13028_Binz-KleinBHF28.08.2013: Damplokomotiv 99 1781-6 med vognstamme på Kleinbahnhof Binz parat til afgang mod Göhren. RBB_13029_Binz28.08.2013: Tog på vej ud af Kleinbahnhof Binz på vej mod Göhren.
RBB_13031_Binz28.08.2013: Tog krydser landevej L29 umiddelbart sydøst for Kleinbahnhof Binz. RBB_13032_Binz28.08.2013: Tog krydser landevej L29 umiddelbart sydøst for Kleinbahnhof Binz. RBB_13033_Binz28.08.2013: I vogntogene er der altid et par pakvogne bl.a. til transport af cykler og barnevogne mv.
RBB_13034_Binz-KleinBHF28.08.2013: Kleinbahnhof Binz eller Binz Ost eller Binz Lokal Bahnhof – kært barn har mange navne. RBB_13036_Binz-KleinBHF28.08.2013: Stationsbygningen på Kleinbahnhof Binz. RBB_13039_Binz-KleinBHF28.08.2013: Enhver ordentlig banegård har en restaurant – det gælder også Kleinbahnhof Binz.
RBB_13040_Binz-KleinBHF28.08.2013: Restauranten på Kleinbahnhof Binz ligger med fin udsigt til de forbipasserende tog. RBB_13041_Binz-KleinBHF28.08.2013: I en del af stationsbygningen er der indrettet et lille museum om byen Binz. RBB_13042_Binz-KleinBHF28.08.2013: Destinationskiltene på banen er – heldigvis – ikke digitaliserede.
RBB_13046_Binz-KleiBHF28.08.2013: Damplokomotiv 99 4011-5 (bygget af Orenstein & Koppel i Drewitz i 1931) ankommer til Kleinbahnhof Binz med blandettog. RBB_13047_Binz-KleinBHF28.08.2013: “Cabriowagen” KS4 970-465 stammer fra Pressnitztalbahn i Jöhstadt (Erzgebirge), men kører nu på Rügen. Vognen blev bygget af Waggonfabrik Bautzen i 1913 og blev renoveret i slutningen af 1990erne. RBB_13049_Binz-KleinBHF28.08.2013: Buffetvogn fra Rügensche Kleinbahn-AG. Vognet blev bygget i 1915 af Hannoversche Waggonfabrik (HAWA).
RBB_13051_Binz-KleinBHF28.08.2013: Rügenscher Bäderbahns logo. Banens navn forkortes både RBB og RüBB. RBB_13052_Binz-KleinBHF28.08.2013: Pakvogn nr. 974-362, der her ses i tog på Kleinbahnhof Binz, er bygget i 1929 af Waggonfabrik Bautzen. RBB_13053_Binz-KleinBHF28.08.2013: Nogle af RBBs pakvogne er indrettet specielt til cykeltransport. Her ses en af disse vogne, som er bygget af Waggonbau Werdau i 1915 eller 1922.
RBB_14751_Binz-KleinBHF25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 fra 1931 ankommer til Kleinbahnhof Binz fra Putbus. RBB_14753_Binz-KleinBHF25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 blev oprindelig leveret til Mansfelder Bergwerksbahn. Det blev købt af RBB i 2002. 18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 er bygget af Lokomotivbau Karl Marx i Babelsberg i 1953.
18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 foretager omløb på Kleinbahnhof Binz. 18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 foretager omløb på Kleinbahnhof Binz. 18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 foretager omløb på Kleinbahnhof Binz.
18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 kobles på togstammen, der skal fra Kleinbahnhof Binz til Göhren. 18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 i spidsen for tog mod Göhren. 18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 i spidsen for tog på vej ud fra Kleinbahnhof Binz mod Göhren.
18.08.2017: Tog på vej fra Kleinbahnhof Binz mod Göhren. 04.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 1784-0 i spidsen ankommer fra Göhren til Binz. 04.06.2018: Damplokomotiv nr. 99 1784-0, som er bygget af LKM, Babelsberg i 1953, foretager omløb på Binz Kleinbahnhof.
04.06.2018: Damplokomotiv nr. 99 1784-0, som er bygget af LKM, Babelsberg i 1953, foretager omløb på Binz Kleinbahnhof. 04.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 1782-4 i spidsen for tog på vej mod Putbus og Lauterbach Mole. 04.06.2018: To tog parat til afgang på Binz Kleinbahnhof. Til venstre toget mod Göhren og til højre toget mod Putbus og Lauterbach Mole.
04.06.2018: Damplokomotiv nr. 99 1782-4, der her ses ved udkørslen fra Binz mod Putbus, er bygget af LKM, Babelsberg, i 1953.
Garftitz
Trinbrættet Garftitz ligger 50 meter over havoverfladen i et landskab, der minder om højland med grønne marker og enge og skovområder. Selv om trinbrættet ligger meget ensomt, og vejen dertil er en meget ujævn “østtysk” grus- og chausseestensvej, er der i sommermånederne så meget trafik, at den kan danne basis for en lille café 50 meter fra trinbrættet.
Trinbrættet har krydsningsspor og ø-perron. Ventesalsfaciliteterne er placeret i en lille bindingsværkbygning af røde mursten ved siden af sporarealet.
05.06.2018: Trinbrættet Garftitz’ enkle perron. 05.06.2018: Ventesalsbygningen på trinbrættet Garftitz. 05.06.2018: Ventesalsbygningen på trinbrættet Garftitz.
05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 4632 i spidsen lige før trinbrættet Garftitz. 05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 4632 passerer trinbrættet Garftitz. Lokomotivet er fra 1914 og blev bygget af Vulcan, Stettin.
Sellin West
Trinbrættet Sellin West ligger inde i skoven ved Westbahnstraße lige uden for badebyen Sellin. Adgangen til trinbrættet sker gennem en nyere anlagt bebyggelse omkring Seestraße, men det sidste stykke op til trinbrættet foregår ad Westbahnstraße, som er en gammel “østtysk” chaussestensvej.
Sellin West er et uhyre simpelt trinbræt med en enkel grusperron, hvor de passagermæssige faciliteter begrænser sig til en bænk og en informationstavle.
05.06.2018: Sellin West ligger i skoven lige i udkanten af byen Sellin. 05.06.2018: Fra Sellin West fortsætter strækningen i udkanten af bebyggelsen for siden at køre ind gennem byen til Sellin Ost. 05.06.2018: De passagermæssige faciliteter på trinbrættet Sellin West.
05.06.2018: Westbahnstraße er en “ægte” gammel “østtysk” chaussestensvej, der fører op til trinbrættet Sellin West.
Sellin Ost
Bahnhof Sellin Ost ligger i en stor kurve i den sydøstlige del af badebyen Sellin – lidt langt fra byens centrum og kysten. Stationen har flere bygninger. Den største af bygningerne rummer bl.a. en restauration, men den mest interessante er den mindre bygning i stationens sydlige ende. Denne bygning indeholder åben ventesal og billetsalg og stammer helt tilbage fra banens åbning i 1896. Bygningen er opført i røde sten med bindingsværk, helt i samme stil som bygningen på trinbrættet Garftitz, og fremstår meget velholdt.
Sellin Ost er dobbeltsporet og fungerer som krydsningsstation i højsæsonen, hvor der køres i timedrift mellem Göhren og Binz.
05.06.2018: Sellin West ligger i en skarp kurve. En del af den største af stationsbygningerne rummer en restaurant. 05.06.2018: Sellin Ost set i retning mod Göhren. Bygningen ibaggrunden stammer helt tilbage fra banens åbning i 1896. 05.06.2018: Bygningen fra 1896 rummer “ventesal” og billetsalg.
05.06.2018: Damptog fra Göhren nærmer sig langs landevej B196 Sellin Ost. 05.06.2018: Damptog med damplokomotiv nr. 99 4632 fra 1914 ankommer til Sellin Ost fra Göhren. 05.06.2018: Damptog med damplokomotiv nr. 99 4011-5 fra 1931 ankommer til Sellin Ost fra Binz.
05.06.2018: Sellin Ost er krydsningsstation i højsæsonen, hvor der er timedrift mellem Binz og Göhren. 05.06.2018: Damptog med damplokomotiv nr. 99 4011-5 fra 1931 på vej ud fra Sellin Ost i retning mod Göhren. 05.06.2018: Rasender Roland på vej langs landevej B196 fra Sellin Ost til Göhren.
Baabe
Baabe er en af de mindre badebyer på det sydøstlige Rügen. Byen ligger ved indgangen til halvøen Mönchgut. Denne indgang er markeret helt konkret med Mönchgut-Tor, der ligger på landevej B196 tæt på stationen, og som samtidig ligger ved det middelalderlige forsvarsværk Mönchgraben.
Stationen er enkeltsporet med et enkelt vigespor. Den gamle stationsbygning har været under nedrivning i flere år, og der står efterhånden kun resterne af nogle ydermure tilbage. Til gengæld ser arealet omkring stationen nyt og nyanlagt ud med noget for en veteranbane så usædvanligt som en Park and Ride P-plads.
05.06.2018: Ved indkørslen til Bahnhof Baabe ses et kort vigespor. Godsvognen er vistnok fra 1914. 05.06.2018: Bahnhof Baabe ligger tæt på landevej B196 og Mönchgut-Tor. 05.06.2018: Bahnhof Baabe består af en lav flisebelagt perron med masser af gratis parkering på begge sider. Resterne af den gamle stationsbygning ses bag hegnet midt i billedet.
05.06.2018: En lille bivej til landevej B196 krydser jernbanen lige syd for Bahnhof Baabe. Som det fremgår, er jernbaneoverkørslen ubevogtet. Bemærk P+R P-skiltet. 05.06.2018: Tog ved Bahnhof Baabe. 05.06.2018: Tog med damplokomotiv 99 4011-5 på vej ud fra Bahnhof Baabe. Lokomotivet er bygget af O&K, Drewitz, i 1931.
05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 4011-5 på vej over landevej B196 kort efter at have forladt Bahnhof Baabe i retning mod Göhren. 05.06.2018: På vej ud af Baabe slynger banen sig igennem byen, før den igen i byens udkant kommer tilbage til og følges med landevej B196 indtil Philippshagen. 05.06.2018: Tog på vej ud af Baabe i retning mod Philippshagen og Göhren.
Philipshagen
Trinbrættet Philippshagen ligger ved landevej B196 midt i skoven vest og nordvest for Göhren. Det ligger langt fra det sted inde i skoven, det har navn efter. Den tidligere stationsbygning henligger i dag som en sørgelig grafittihærget ruin, men byggestilen fra banens åbning med røde sten og grønt bindingsværk er dog stadig til at få øje på.
05.06.2018: Den tidligere stationsbygning på Philippshagen er i sørelig forfatning. Den lille ventesalsbygning, som skimtes i baggrunden er dog ganske nydelig. 05.06.2018: Philippshagen ligger midt i skoven langs landevej B196. 05.06.2018: Det går opad fra Göhren, så Philippshagen passeres for fuld damp.
05.06.2018: Med damplokomotiv nr. 99 4802-7 i spidsen passerer toget Philippshagen. Lokomotivet er bygget af Henschel, Kassel, i 1938. 05.06.2018: Efter at have passeret Philippshagen fortsætter toget langs landevej B196 til næste stop, Baabe.
Bahnhof Göhren
Navnet Göhren stammer fra det slaviske ord “gora”, som betyder bjerg. Stationen ligger ved foden af bjerget, og ikke langt fra den fører en lille kabinebane op til den højere beliggende bydel. Byen er et velegnet udgangspunkt for ture rundt på halvøen Mönchgut, ligesom der er en livlig færegtrafik fra byen og op langs kysten.
Stationsbygningerne er delvist restaurerede, men ikke alle bygninger tjener længere jernbanemæssige formål. Således er der indrettet souvenirbutik i en tidligere tjenestebygning og godsdepotet er i dag restauration. Her kan man for øvrigt som et krydderi på den kulinariske oplevelse iagttage jernbanemæssige aktiviteter som påfyldning af vand på lokomotiverne samt deres omløb før returnering mod Binz.
RBB_14755_Gohren25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 kobles af togstammen efter ankomst til Göhren. RBB_14756_Gohren25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 i Göhren. RBB_14774_Gohren25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 under omløb i Göhren.
RBB_14757_Gohren25.10.2014: Vogn nr. 970-771 blev bygget af Hannoversche Waggonfabrik AG og leveret til RüKB i 1911 med nr. 31. Efter at have henstået i mange år blev vognen restaureret og på ny sat i drift i 2011. RBB_14759_970-77125.10.2014: Vogn nr. 97o-771 har stadig sin originale varmekilde – kulovnen – men vist kun til pynt. RBB_14758_970-77125.10.2014: Interiøret i vogn nr. 970-771. Før restaureringen blev vognen i mange år brugt som opholds- og lagerrum ved opbygningen af Pommersches Kleinbahnmuseum.
RBB_14763_970-77825.10.2014: Vogn nr. 970-778 er bygget af Waggonbau Bautzen i 1913. Vognen blev restaureret i begyndelsen af dette årtusind og har været i drift i sit nuværende udseende siden 2010. RBB_14762_970-77825.10.2014: Interiør, vogn 970-778. RBB_14768_RuKB-2925.10.2014: RüBB nr. 970-761 er bygget af Hannoversche Waggonfabrik AG i 1915. Vognen har stadig sit oprindelige udseende som RüKB nr. 29.
RBB_14765_RuKB-2925.10.2014: Buffetvognen RüKB nr. 29 har bevaret sin gamle kulovn. RBB_14766_RuKB-2925.10.2014: De små borde i buffetvogn RüKB nr. 29 lægger nok ikke op til de store måltider, men en kop kaffe med kage er der vel plads til. RBB_14767_RuKB-2925.10.2014: Man skal tænke sig om, før man sætter sig i buffetvognen – for sidder man der, skal man også nyde noget, som skiltet på endevæggen over døren fortæller.
RBB_14764_Gohren25.10.2014: Bahnhof Göhren. Stationsbygningen set fra perronsiden. RBB_14770_Gohren25.10.2014: Bahnhof Göhren. Stationsbygningen set fra gaden. RBB_14771_Gohren25.10.2014: Bahnhof Göhren. Den lave bindingsværksbygning forrest indeholder bl.a. restauration.
RBB_14769_Gohren25.10.2014: Bahnhof Göhren. Den lave bindingsværksbygning forrest indeholder souvenirbutik. RBB_14773_Gohren25.10.2014: Bahnhof Göhren. Som det fremgår af skiltet sælges der alskens turistsouvenirs i butikken, men ikke specielt jernbaneorienterede ting, som til gengæld fås på banens eget kontor. RBB_14782_Gohren25.10.2014: Bahnhof Göhren. Der er også sørget for, at handikappede kan få adgang til souvenirbutikken.
RBB_14772_Gohren25.10.2014: Bahnhof Göhren. Perronen er udstyret med disse smukke lamper. RBB_14778_Gohren25.10.2014: Bahnhof Göhren. Farvel og tak for denne gang. Lokomotiv nr. 99 4011-5 holder klar til afgang mod Binz og Putbus.
Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR)
Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) opstod i 2014 som en fusion mellem Rügener Personennahverkehr (RPNV), Stadtwerke Stralsund (SWS) og Kraftverkehrsgesellschaft Ribnitz-Damgarten (KVG).
Af disse tre selskaber stod Rügener Personennahverkehr GmbH (RPNV), som navnet næsten siger, for bustrafikken på Rügen. RPNV var et forholdsvis ungt foretagende, som var blevet stiftet i 1992 som selskab med begrænset ansvar (GmbH) med Landkreis Rügen som eneste aktionær.
Selskabets rødder gik dog helt tilbage til 1953, hvor VEB Kraftverkehr Bergen/Rügen blev grundlagt. Med fire busser og med et antal traktorer, lastbiler og taxaer stod selskabet både for linje- og skolebuskørsel samt godstransporter. Foretagendet blev snart en del af et større selskab, VEB Kraftverkehr Ostseetrans i Stralsund.
På tidspunktet for fusionen var RPNV det største transportselskab på Rügen. Det beskæftigede små hundrede medarbejdere, havde omkring 45 moderne busser i vognparken, og rutenettet dækkede hele Rügen.
Linje 13
Linjeføring i 2014:
 • Sassnitz – Sagard – Wiek – Altenkirchen – Dranske
Linjeføringen er siden 2014 ændret til:
 • Sassnitz – Sagard – Altenkirchen – Dranske – Bakenberg
13.03.2019: Volvo 6900LE bus nr. 8530 på Sassnitz Busbahnhof. 13.03.2019: Volvo 6900LE bus nr. 8530 på Sassnitz Busbahnhof. 13.03.2019: Volvo 6900LE bus nr. 8530 på Sassnitz Busbahnhof.
Linje 14
Linjeføring i 2014:
 • Sassnitz – Sagard – Lohme – Königsstuhl (kørte ikke i vinterperioden)
Linjeføringen er siden 2014 ændret til:
 • Sassnitz – Lohme – Altenkirchen – Putgarten (Kap Arkona)
RPNV-14_14651_Sassnitz03.09.2014: Solaris Urbino 12LE bus nr. 8507 på Hauptstraße i Sassnitz, hvor en privatbilist vist har misforstået brugen af en stoppestedslomme. 12.03.2019: MAN Lion’s City bus på endestationen i Putgarten. 12.03.2019: Venteskuret på linje 14s endestation i Putgarten.
13.03.2019: Volvo 8900LE bus på Sassnitz Busbahnhof.
Linje 18
Linjeføring:
 • Bybus i Sassnitz
RPNV-18_14653_Sassnitz03.09.2014: MAN Lion’s City Midi/Caetano bus på hjørnet af Bahnhofstraße og Hauptstraße i Sassnitz. RPNV-18_15-2903_Sassnitz30.08.2015: Volvo 8900LE bus nr. 8532 på Sassnitz Busbahnhof. RPNV-18_15-3474_Sassnitz02.09.2015: Solaris Urbino 12LE bus nr. 8502 på Dorfstraße ved Bahnhof Lancken i Sassnitz.
RPNV-18_15-3480_Sassnitz02.09.2015: Solaris Urbino 12LE bus nr. 8502 i krydset mellem Dorfstraße og landevej nr. 96 i Sassnitz. rpnv-18_16-672618.05.2016: Setra 319UL bus på Dorfstraße i Sassnitz. rpvn-18_16-672918.05.2016: Neoplan Centroliner Evolution bus på Dorfstraße ved Bahnhof Lancken i Sassnitz.
13.03.2019: Solaris Urbino 12 bus på Sassnitz Busbahnhof.
Linje 19
Linjeføring:
 • Pendullinje: Hagen Parkplatz – Königsstuhl
11.03.2019: MAN NL363-15 Lion`s City LL på Hagen Parkplatz.
Linje 20
Linjeføring i 2014:
 • Königsstuhl – Sassnitz – Mukran -Binz – Göhren – Klein Zicker
Linjeføringen er siden 2017 ændret til:
 • Bergen – Karow – Serams Wendeplatz – Sellin – Göhren
RPNV_13035_Binz28.08.2013: Tidligere RPNV bus i Bahnhofstraße i Binz. RPNV_13037_Binz28.08.2013: Neoplan Euroliner bus på Bahnhofstraße i Binz. RPNV_13038_Binz28.08.2013: MAN Lion’s Regio bus på Bahnhofstraße i Binz.
RPNV_13044_Binz28.08.2013: Volvo 8700LE bus nr. 8523 på Bahnhofstraße i Binz. RPNV-20_13657_Sassnitz03.09.2014: MAN Lion’s City L bus på hjørnet af Bahnhofstraße og Hauptstraße i Sassnitz. RPNV-20_14669_Sassnitz03.09.2014: MAN Lion’s City L bus på Busbahnhof Sassnitz.
RPNV-20_14670_Sassnitz03.09.2014: MAN Lion’s City L bus nr. 8723 på Busbahnhof Sassnitz. RPNV-20_15-3484_Sassnitz02.09.2015: Setra 319 UL bus (ex KVG) på landevejen mellem Sassnitz og Dubnitz. RPNV-20_15-3491_Dubnitz02.09.2015: Volvo 8700LE bus nr. 8529 på landevjen mellem Sassnitz og Dubnitz.
RPNV-20_15-3493_Dubnitz02.09.2015: Volvo 8700LE bus nr. 8524 med cykeltrailer i Dubnitz. RPNV-20_15-3500_Dubnitz02.09.2015: MAN Lion’s City LE bus fra Teske i Stralsund med cykeltrailer i Dubnitz. RPNV-20_15-3502_Dubnitz02.09.2015: MAN Lion’s City LE bus fra Teske i Stralsund med cykeltrailer i Dubnitz.
18.08.2017: Setra 319 UL bus ved Bahnhof Ostseebad Binz. 18.08.2017: Bus med cykeltrailer ved Bahnhof Ostseebad Binz. 18.08.2017: Volvo 8700LE bus med cykeltrailer på Bahnhofstraße i Binz.
18.08.2017: Volvo 8700LE bus med cykeltrailer ved Kleinbahnhof Binz. 18.08.2017: Volvo 8700LE bus med cykeltrailer ved Kleinbahnhof Binz. 18.08.2017: MAN Lion’s City L bus nr. 8722 på Busbahnhof Sassnitz.
05.06.2018: Solaris Urbino 12 bus nr. 8504 med cykeltrailer på Serams Wendeplatz. 05.06.2018: Solaris Urbino 12 bus nr. 8504 med cykeltrailer på Serams Wendeplatz. 05.06.2018: Volvo 8700LE bus nr. 8521 med cykeltrailer på Serams Wendeplatz.
05.06.2018: Volvo bus 8700LE nr. 8701 på Serams Wendeplatz. 05.06.2018: Volvo bus 8700LE nr. 8701 på Serams Wendeplatz.
Linje 22
Linjeføring:
 • Sassnitz – Dubnitz – Neu Mukran – Prora – Binz – Serams Wendeplatz
05.06.2018: Volvo bus 8700LE nr. 8529 med cykeltrailer på Serams Wendeplatz. 05.06.2018: MAN NL363-15 Lion`s City L LE bus nr. 8723 på Serams Wendeplatz. 13.03.2019: Setra 418LE Business bus på Sassnitz Busbahnhof.
13.03.2019: Setra 418LE Business bus på Sassnitz Busbahnhof.
Linje 23
Linjeføring:
 • Sassnitz – Königsstuhl
13.03.2018: Volvo 8700LE bus nr. 8521 på Sassnitz Busbahnhof.
Linje 24
Linjeføring i 2014:
 • Königsstuhl – Sassnitz – Binz – Bergen
Linjeføringen er siden 2014 ændret til:
 • Bergen – Stedar – Karow – Prora – Binz Großbahnhof.
RPNV-24_14645_Sassnitz03.09.2014: RPNV bus af mærket Solaris Urbino 12 i Bahnhofstraße i Sassnitz.
Cykeltransport
RPNV_14672_Cykler03.09.2014: I sommertiden kan man på mange afgange medtage cykler. Derfor er der hægtet en cykeltrailer på busserne. RPNV_14671_Cykler03.09.2014: Cyklerne står på tværs af traileren, og der er vel plads til omkring 16-18 cykler pr. trailer. RPNV_14642_Sassnitz03.09.2014: En standardbus og cykeltrailer fylder ligeså meget som en ledbus ved stoppestedet, her på Busbahnhof Sassnitz.
RPNV_14680_Cykler03.09.2014: Standardbus med cykeltrailer på linje 20 på landevejen ved Dubniz mellem Sassnitz og Fährhafen Sassnitz.
Binzer Bäderbahn
Denne bane har ikke meget med en bane at gøre. Den kører ikke på skinner og minder måske mest af alt om et tivoli-tog, altså et småbils-karrosseri med motor forklædt som et eller andet fantasi-lokomotiv, der kører rundt med børn og barnlige sjæle og ikke tjener egentlige trafikale formål.
Og det er så her, forskellen ligger. Binzer Bäderbahn er faktisk et offentligt transportmiddel, der sørger for den lokale transport rundt i Binz. Den kører året rundt, hyppigst i højsæsonen, hvor der er halvtimesdrift, men altså også i lavsæsonen, hvor der er timedrift eller kun nogle få afgange. Binzer Bäderbahn fungerer som tilbringerlinje både for Rügensche Bäderbahn og Deutsche Bahn.
Binzer Bäderbahn findes i den “sædvanlige” udgave af “tivoli”-toget med “lokomotiv” plus vogne, men til kørslen i Binz er der tale om en helt usædvanlig udgave, idet vognene er helt lukkede. Der er nemlig tale om en ledvognsudgave, hvor passagererne altså kan bevæge sig frit gennem hele “toget”s længde – ganske særegent, må man sige.
BB_13021_Binz-KleinBH28.08.2013: Binzer Bäderbahn ved Kleinbahnhof Binz. BB_13022_Binz-KleinBH28.08.2013: Binzer Bäderbahn er en ledvognsudgave af et “tivoli”-tog. 18.08.2017: Binzer Bäderbahn ved Kleinbahnhof Binz.
18.08.2017: Binzer Bäderbahn ved Kleinbahnhof Binz. 18.08.2017: Binzer Bäderbahn ved Kleinbahnhof Binz. 18.08.2017: Binzer Bäderbahn på Dollahner Straße lige ved Bahnhof Ostseebad Binz.
05.06.2018: Binzer Bäderbahn ved Kleinbahnhof Binz.
Total Page Visits: 4905
Total Website Visits: 490318

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *