Potsdam

(Senest opdateret 04.10.2019).

NB! På grund af kamerauheld er alle billeder fra 21.08.2019 optaget med Huawei P10 kamera!

Sporvejen i Potsdam

Sporvejen i Potsdam er rygraden i byens offentlige trafik. Forløberen var hestesporvejen i 1880 og sidenhen den elektriske sporvej fra 1907. Sporvejen drives i dag af selskabet ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH, et datterselskab af Stadtwerke Potsdam, byens offentlige energi- og forsyningsselskab.

Sporvejssystemet er normalsporet og har en udstrækning på ca. 30 km. Dets nuværende udstrækning stammer fra 10.12.2017, hvor strækningen mellem Viereckremise og Campus Jungfernsee blev taget i brug. Sporvejssystemet er i hele sin udstrækning dobbeltsporet, bortset fra et stykke på 300 meter på Nedlitzer Straße. Her har man på grund af snævre forhold været nødt til anlægge strækningen enkeltsporet i den ene vejside. Desuden flettes sporene de få meter gennem Nauener Tor. Alle endestationer har vendesløjfer – evt. sløjfekørsel via nogle gader – med undtagelse af Glienicker Brücke, hvor der vendes i trekantspor.

potsdam-skitseKilde: ViP/Laines Rumpff

Den nye strækning har ifølge Straßenbahn Magazin (nr. 1/2017, side 12) kostet ca. 7,5 mio. euro. Dette beløb er en del af en større investeringspakke på i alt 49,2 mio. euro, som bl.a. skal anvendes i byens forsyningsvirksomheder (Stadtwerke) og til forbedringer på sporvejen. For ViP bliver der ud over anlægget af den nye strækning tale om en ombygning af vendesløjfen ved Hauptbahnhof, ombygning af strækningen gennem Heinrich-Mann-Allee (mellem Hauptbahnhof og Bahnhof Rehbrücke) samt ombygning af remise og værksted, så selskabet fremover kan vedligeholde længere sporvogne end dem, man råder over i dag. En del af midlerne skal da også bruges til ombygning og renovering af vognparken (se nedenfor).

På længere sigt er der planer om at forlænge linjen fra Campus Jungfernsee videre mod nord til et nyt boligområde ved Krampnitz og derfra videre mod Fahrland. De endelige beslutninger om disse udvidelser af systemet er dog ikke vedtaget endnu, og de er ikke en del af investeringspakken.

Linjenettet

December 2014

Siden årtusindskiftet har linjestrukturen ændret sig flere gange. 14.12.2014 kom strukturen til at se ud som på kortet herunder med 7 sporvejslinjer, hvoraf de seks (91, 92, 93, 94, 96 og 99) havde drift på alle ugens dage, mens linie 98 kun trafikeredes på skoledage i dagtimerne. Basisintervallet på alle sporvejslinjer var 20 minutter, men linje 92 og 96 havde dog en noget tættere drift i morgen- og eftermiddagsmyldretiderne på hverdage.

potsdam_rutenet

  • Linje 91
   Bahnhof Pirschheide – Schloß Charlottenhof – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bahnhof Rehbrücke
  • Linje 92
   Kirschallee – Nauener Tor – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bisamkiez – Marie-Juchacz-Straße.
  • Linje 93
   Glienicker Brücke – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bahnhof Rehbrücke
  • Linje 94
   Schloß Charlottenhof – Platz der Einheit – Fontanestraße
  • Linje 96
   Viereckremise – Nauener Tor – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bisamkiez – Marie-Juchacz-Straße.
  • Linje 98
   Bahnhof Pirschheide – Schloß Charlottenhof – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bisamkiez
  • Linje 99
   Fontanestraße – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bisamkiez

December 2017

Ved strækningsudvidelsen i december 2017 blev der samtidig foretaget nogle linjeændringer:

 • Linje 96 forlængedes fra Viereckremise til Campus Jungfernsee
 • Linje 92 kører kun til Marie-Juchacz-Straße på skoledage i myldretiderne om morgenen og om eftermiddagen. I resten af tiden vendes ved Bisamkiez.
 • Linje 98 blev afkortet fra Bahnhof Pirschheide til Schloß Charlottenhof og omlagt fra Bisamkiez til Bahnhof Rehbrücke. Linjen kører stadig kun på skoledage.
 • Linje 94 overtager linje 98′ kørsel til Bahnhof Pirschheide på skoledage. I weekenden og i skolernes ferie vendes ved Schloß Charlottenhof
 • Linje 99 blev i dagtimerne afkortet til strækningen mellem Fontanestraße og Platz der Freiheit, mens der om aftenen og i weekenden fortsættes fra Platz der Freiheit og helt til Hauptbahnhof.
 • Linje 91 og 93 forblev uændrede.

Som udgangspunkt har alle linjer 20 minutters drift i hele driftstiden. Linje 96 har dog 10 minutters drift fra tidlig morgen til omkring 19-tiden på hverdage, og linje 92 har 10 minutters drift på skoledage i tidsrummene ca. 6-10 og ca. 12-18. Linje 98 er en forstærkningslinje, der kun kører på skoledage i morgentimerne og om eftermiddagen. Linje 93 kører alle dage fra tidlig morgen og frem til ved 21-tiden, mens linje 94 indstiller driften allerede mellem 19 og 20. Linje 99 kører på hverdage i dagtimerne mellem kl. ca. 7 og 20 kun på den korte strækning mellem Platz der Freiheit og Fontanestraße. I weekenden og i de tidlige morgentimer på hverdage samt efter kl. 20 på hverdage kører linjen videre fra Platz der Freiheit og helt til Hauptbahnhof.

Potsdams sporvejsnet fra 10.12.2017 (klik på billedet for at få et større billede).
Kilde: Von CellarDoor85 (Robert Aehnelt) – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27401164.

Vognparken

ViP råder i dag over tre vogntyper til at varetage den daglige drift. Det drejer sig om typerne Tatra KT4D, Siemens Combino og Stadler Variobahn.

Tatra KT4D, KT4DM, KT4DMC

I begyndelsen af 1970erne udviklede ČKD Tatra en kort ledvogn bestående af to vognkasser, der hviler på hver sin bogie. De to første prototypevogne (nr. 8001 og 8002) af denne type, KT4, hvor KT står for ledsporvogn og 4 for antallet af aksler, blev prøvekørt i Prag i 1973-74. Efter disse prøvekørsler ledte ČKD Tatra efter en egnet by i DDR, hvor de to vogne kunne afprøves i den daglige drift. Som en naturlig konsekvens af, at Potsdam i begyndelsen af 1970erne stod med en meget nedslidt vognpark, meldte denne by sig som interesseret og fik vognene på prøve (med numrene 001 og 002).

Efter vellykkede prøvekørsler både uden og med passagerer i perioden januar-oktober 1975 blev de to vogne indlemmet i Potsdams vognpark, ligesom ViP bestilte et antal vogne af den efterfølgende serieproduktion – en leverance, der tog sin begyndelse i 1978. De leverede vogne fik betegnelsen KT4D, hvor D står for Tyskland, og de rummede en række ændringer i forhold til prototypevognene. I stedet for rillede ydersider var serieleverancens glatte. Desuden var serievognene bredere, havde glatte, helstøbte plastikstole og en anden type destinationsskilt øverst bag førervinduet.

Prototypevogn nr. 001 fra 1974 er bevaret som museumsvogn.
Den ses her ved Nauener Tor i september 2007.
Kilde: Wikipedia. Foto: Dietzellogg.

Fra 1978 til 1983 modtog ViP i alt 42 nye KT4D-vogne, og leverancen skulle faktisk være fortsat; men “ovenfra” blev det besluttet, at DDRs hovedstad Østberlin – som ellers ikke i begyndelsen havde vist interesse for den nye vogntype – skulle have ni af de vogne, der ellers skulle have været leveret til Potsdam. I årene 1985-87 gik leverancerne også til Østberlin, og Potsdam måtte tage til takke med bl.a. udrangerede REKO-vogne fra netop Østbarlin.

I 1989 kom det imidlertid frem, at et stort antal KT4D-vogne stod hen til ingen verdens nytte i Østberlin. På grund af dårlig strømforsyning i byens yderområder kunne vognene ganske enkelt ikke bruges. Derfor blev et stort antal vogne i løbet af 1989-90 overført til Potsdam, som kom op på i alt 124 enheder. Dette betød, at alle gamle vogne kunne udrangeres.

Frem til 1996 blev ca. to tredjedele af vognene moderniseret. Udvendigt fik de foran og bagpå nye destinationsskilte med løbetekster samt destinationsskilt i det andet vindue på indstigningssiden. Desuden blev foldedørene erstattet af udadgående svingdøre og skydevinduerne af små klapruder. Indvendigt fik stolene polstrede sæder, gulvene fik skridsikker belægning, og der indbyggedes nye varmeblæsere. Samtidig etableredes bag førerkabinen og bag leddet lystavler med passagerinformation, som kombineredes med automatisk annoncering af stoppestederne. Desuden blev der indført en ny advarselstone i forbindelse med dørlukning og afgang. Endelig fik bogierne nye rammer med primæraffjedring og nye hjulsæt med lydisolering over hjulene.

De moderniserede vogne fik typebetegnelsen KT4DM samt et nyt nummersystem, hvor vognene opdeltes i 100- og 200-numre. Nummersystemet hænger sammen med, at vognene altid kører fast sammen to og to. Forreste vogn har altid et 100-nummer og bageste vogn et 200-nummer. Alle vogne med 100-nummer fik ved moderniseringen forbedrede førerkabiner, mens der ikke blev gjort noget ved kabinerne i 200-vognene. De ikke moderniserede vogne blev enten udrangeret eller solgt til Ploiesti i Rumænien

I forbindelse med at ViP i 1998-2001 moderniserede vognparken med 16 Siemens Combino ledvogne, blev en del Tatra-vogne overflødige. De overflødige vogne blev solgt til Cluji-Napoca og Ploiesti (Rumænien), Szeged (Ungarn) og Termirtau (Kazakhstan). De 24 KT4DM-vogne, som ViP beholdt, blev i perioden 2001-06 moderniseret med chopperstyring, deraf betegnelsen KT4DMC.

I perioden 2010-14 forsvandt Tatra-vognene endnu mere ud af gadebilledet, da ViP endnu engang fornyede vognparken, denne gang med 18 Stadler Variobahn ledsporvogne. Alligevel kan ViP endnu ikke helt undvære vogntypen, og det er besluttet at bruge nogle af investeringsplanens midler på en grundig istandsættelse af tolv KT4DMC-vogne, så de kan holdes i drift omkring 8 år (ca. 500.000 km) endnu, indtil selskabet engang i 2020rne efter planen får endnu flere nye lavgulvsledvogne. De istandsatte KT4DMC-vogne tænkes især brugt i hverdagenes myldretider og andre spidsbelastningsperioder. De første tre vognsæt blev sendt til Prag i 2016. Adskillige vogne er siden blevet moderniseret og er tilbage i drift i Potsdam.

Siemens Combino
ViP i Potsdam anskaffede i 1997-2001 som det første sporvejsselskab overhovedet 16 eksemplarer af Siemens’ nyudviklede sporvognstype med navnet Combino. Combino’en er en lavgulvsledvogn, hvis prototype blev bygget i 1996 af Siemens-Duewag. Vognen er opbygget i standardiserede moduler med deraf følgende lavere konstruktionsomkostninger. På grund af sin fleksible opbygning med flere eller færre moduler – led – og sit lave gulv med trinløs indstigning blev Combino’en vel set som fremtidens standard vogntype. Fra ViPs side blev der da også fokuseret meget på den trinløse indstigning og den lave gulvhøjde, da man præsenterede vognen, og der blev afgivet bestilling på ikke mindre end 48 enheder frem til 2009 med levering af fire enheder om året.

Siemens brugte for øvrigt Potsdam i forbindelse med firmaets PR-virksomhed, når man skulle sælge vogntypen til andre sporvejsbyer. Derfor kunne man ind imellem møde Combino’er fra Potsdam i andre byer, hvor de blev brugt som demonstrationsvogne.

Omkring årtusindskiftet løb kommunen i Potsdam imidlertid ind i finansielle problemer, og i 2002, hvor man havde erhvervet 16 enheder, blev bestillingen udskudt indtil videre. I løbet af 2002-04 kom der for øvrigt helt andre problemer til, idet vogntypen viste sig at have alvorlige konstruktionsfejl.

Årsagerne var vist flere, men en af de væsentlige var, at udviklingsingeniørerne ved konstruktionen af typen havde benyttet talmateriale og data, som man anvendte ved konstruktionen af klassiske højgulvsvogne. Modsat disse har de modulopbyggede lavgulsvogne alt det tekniske udstyr installeret oven på taget i stedet for under gulvet. Det havde ingeniørerne “glemt” eller overset, hvilket bevirkede, at vognkassen af letmetal blev overbelastet, ikke kun på grund af vægten, men også på grund af de helt anderledes kræfter, der virkede mellem leddene under kørslen. Det kom derfor til alvorlige revnedannelser i vognkasserne, hvilket truede konstruktionens stabilitet. Alle Combino-vogne blev derfor tilbagekaldt af Siemens, som i årene 2004-08 måtte foretage en omfattende sanering og ombygning af dem alle, før de atter kunne indgå i driften.

Siemens renoverede også prototypevognen fra 1996, og den blev indlemmet i ViPs vognpark med nr. 400 i december 2008. De øvrige Combino-vogne har fortløbende numre fra 401 til 416.

Siemens Combino prototypevogn fra 1996 blev
renoveret sammen med mange andre Combino-vogne
og blev leveret til ViP i Potsdam i slutningen af 2008.
Kilde: Von Botaurus – Eigenes Werk, Gemeinfrei,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9927784

Siemens Combino XL
Ifølge de aktuelle prognoser for Potsdam vil passagertallet hos ViP frem til 2025 vokse med op mod 15.000 personer dagligt. Det bliver først og fremmest sporvejen, som skal løfte denne opgave. Dette førte til grundige overvejelser om, hvordan man kunne forøge den eksisterende vognkapacitet.

Overvejelserne resulterede i, at det blev besluttet at forlænge otte af Combino-vognene med 10 meter ved at indsætte to ekstra moduler på henholdsvis 3 og 7 meter. Disse ekstra lange Combinoer rummer op til 245 passagerer og har otte døre i stedet for seks. Derved kan man dels transportere betydeligt flere passagerer pr. tur og samtidig forøge passagerudvekslingen ved stoppestederne, hvilket vil være med til at forbedre regulariteten. Det er de otte yngste Combinoer (nr. 409-416), som er blevet til Combino XL.

De nye vognelementer blev bygget af Siemens-Werk i Wien. De første elementer blev leveret til Siemens-Standort, Werkstatt West i Wegberg-Wildenrath, i løbet foråret 2017, og de første moderniserede vogne kom tilbage til Potsdam i efteråret. Ved ombygningen anvendtes moduler fra Siemens’ Avenio M type, som har en lidt anderledes tagkant end Combinoen, og som er lidt højere og har lidt højere vinduer end Combinoens moduler. De renoverede vogne blev i første omgang primært indsat på linje 96 og 92 i forbindelse forlængelsen af sporvejen til Campus Jungfernsee i december 2017. I alt 8 vogne, nr. 409-416, bliver ombygget til Combino XL – i skrivende stund (ultimo februar) resterer kun ombygning af nr. 413 og 414.

Combino XL typen får tilføjet et syv meter langt svævende modul
og et 3 meter langt bogiemodul. Derved bliver vognen godt 41,5 meter lang.
Billedet viser den ideelle løsning med helt ens moduler. I virkeligheden er
de nye moduler lidt højere og har højere vinduer end Combinoens øvrige moduler.

Stadler Variobahn
Potsdams finansielle situation bedredes i løbet af det første halve tiår i det nye årtusinde, og i oktober 2008 – mens man modtog de sidste Siemens Combino-vogne retur efter endt renovering – bestilte man så 18 nye lavgulvsledvogne. Erfaringerne med Combino-vognene skræmte åbenbart, for valget faldt på Stadlers type Variobahn. Siemens gjorde indsigelse mod denne aftale – sandsynligvis under henvisning til deres oprindelige købsaftale med ViP – men de fik ikke medhold. Således kunne ViP modtage de 18 nye enheder i perioden 2011-2014. Vognene fik nr. 421-438.

Variobahn – eller Variotram – er en lavgulvsledsporvogn, der er bygget efter de samme principper, som gælder for Combini’en. Den er altså opbygget i moduler – eller led – som gør, at den kan leveres i forskellige længder, bredder og sporvidder samt til enkelt- eller dobbeltretningsdrift.

Selv om ViP ikke fik samme problemer med deres Variotram som med Combino’en, så viste den sig ikke at være uden problemer. På nogle af vognene opstod der revner i hjulenes gummidele, som førte til, at hjulene skulle inspiceres for hver 5000 km, de kørte, dvs. ca. hver fjerde uge. Var skaderne tilstrækkelig alvorlige, medførte det så ekstra værkstedsdage med udskiftning af hjulene.

I 2013 opstod der koblingsskader på otte af ti leverede vogne. Disse skader blev udbedret, men det var ikke slut med det. I 2014 konstaterede man på alle leverede vogne – på nær den sidst leverede – fejl på løbebogiernes hjul, der udgjorde en alvorlig fare for afsporing. Det betød, at alle Variobahn-vogne – på nær den “raske” – blev taget ud af drift. Fejlen blev udbedret på ViPs værksted, men i en periode blev vognene inspiceret ca. hver tredje dag efter blot 1000 km kørsel.

Linje 91

Linjeføring siden 14.12.2014

 • Bahnhof Pirschheide – Schloß Charlottenhof – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bahnhof Rehbrücke
vip91_16-727122.07.2016: Stadler Variobahn nr. 421 på Lange Brücke. vip91_16-727322.07.2016: Stadler Variobahn nr. 426 på Lange Brücke. vip91_16-728022.07.2016: Siemens Combino nr. 401 ved stoppestedet Alter Markt/Landtag.
vip91_16-731122.07.2016: Stadler Variobahn nr. 431 og Siemens Combino nr. 412 på Platz der Einheit. vip91_16-732122.07.2016: Stadler Variobahn nr. 430 på Luisenplatz. vip91_16-733322.07.2016: Endestationen ved Bahnhof Rehbrücke deles af linjerne 91 og 93.
vip91_16-733522.07.2016: Stadler Variobahn nr. 426 ved endestationen Bahnhof Rehbrücke. vip91_16-734022.07.2016: Stoppestedet Friedrich-Wolf-Straße. vip91_16-734122.07.2016: Siemens Combino nr. 412 ved stoppestedet Friedrich-Wolf-Straße.
21.08.2019: KT4DCG vogntog med nr. 157 og 251 ved stoppestedet Waldstraße/Horstweg. 21.08.2019: Stadler Variobahn nr. 426 ved stoppestedet Alter Markt/Landtag. 21.08.2019: Stadler Variobahn nr. 438 ved stoppestedet Alter Markt/Landtag.
21.08.2019: Stadler Variobahn nr. 425 ved stoppestedet Alter Markt/Landtag. 21.08.2019: Stadler Variobahn nr. 428 ved stoppestedet Alter Markt/Landtag. 21.08.2019: Stadler Variobahn nr. 426 ved stoppestedet Schloß Charlottenburg.
21.08.2019: Afgangsperronen på endestationen Bahnhof Pirschheide, som deles af linjerne 91 og 94. 21.08.2019: Stadler Variobahn nr. 425 ved endestationen Bahnhof Pirschheide. 21.08.2019: Stadler Variobahn nr. 425 ved endestationen Bahnhof Rehbrücke.
21.08.2019: KT4DC vogntog nr. 152 og 252 på endestationen ved Bahnhof Rehbrücke. 21.08.2019: Stadler Variobahn nr. 434 ved Potsdam Hauptbahnhof. 21.08.2019: KT4DCG vogntog nr. 157 og 251 ved Potsdam Hauptbahnhof.
21.08.2019: Stadler Variobahn nr. 426 ved Potsdam Hauptbahnhof.

Linje 92

Linjeføring siden 14.12.2014

 • Kirschallee – Nauener Tor – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bisamkiez (- Marie-Juchacz-Straße)
vip92_16-723822.07.2016: Siemens Combino nr. 406 ved Hauptbahnhof. vip92_16-724722.07.2016: Siemens Combino nr. 407 ved stoppestedet Bisamkiez. vip92_16-725422.07.2016: Siemens Combino nr. 406 ved stoppestedet Bisamkiez.
vip92_16-725922.07.2016: Stoppestedet på Johannes-Kepler-Platz. vip92_16-726122.07.2016: Siemens Combino nr. 406 på Johannes-Kepler-Platz. vip92_16-726322.07.2016: Siemens Combino nr. 407 på Johannes-Kepler-Platz.
vip92_16-727522.07.2016: Siemens Combino nr. 406 på Lange Brücke. vip92_16-727822.07.2016: Siemens Combino nr. 407 ved stoppestedet Alter Markt/Landtag. vip92_16-728522.07.2016: Siemens Combino nr. 411 på Friedrich-Ebert-Straße mellem Platz der Einheit og Alter Markt.
vip92_16-731222.07.2016: Siemens Combino nr. 407 på Platz der Einheit. vip92_16-732422.07.2016: Siemens Combino nr. 407 passerer Nauener Tor. vip92_16-732522.07.2016: Siemens Combino nr. 411 passerer Nauener Tor.
vip92_16-734822.07.2016: Siemens Combino nr. 406 ved Hauptbahnhof. vip92_16-734622.07.2016: Siemens Combino nr. 407 ved Hauptbahnhof. 21.08.2019: Siemens Combino nr. 404 ved endestationen ved Marie-Juchacz-Straße.
21.08.2019: Tatra KT4DCG vogntog med nr. 148 og nr. 248 ved stoppestedet Am Hirtengraben. 21.08.2019: Tatra KT4DCG vogntog med nr. 148 og nr. 248 ved stoppestedet Am Hirtengraben. 21.08.2019: Siemens Combino nr. 403 ved stoppestedet Waldstraße/Horstweg.
21.08.2019: Tatra KT4DCG vogntog med nr. 148 og nr. 248 ved stoppestedet Alter Markt/Landtag. 21.08.2019: Siemens Combino nr. 405 ved stoppestedet Alter Markt/Landtag. 21.08.2019: Siemens Combino nr. 406 ved stoppestedet Platz der Einheit.
21.08.2019: Siemens Combino nr. 405 ved ankomstperronen på endestationen Kirschallee. 21.08.2019: Sporarealet ved endestationen Kirschallee. 21.08.2019: Afgangsperronen på ndestationen Kirschallee.
21.08.2019: Siemens Combino nr. 405 ved afgangsperronen på endestationen Kirschallee. 21.08.2019: Tatra KT4DC vogntog med nr. 154 og nr. 254 ved ankomstperronen på endestationen Kirschallee. 21.08.2019: Tatra KT4DC vogntog med nr. 154 og nr. 254 ved afgangsperronen på endestationen Kirschallee.
21.08.2019: Stadler Variobahn nr. 436 ved stoppestedet Johann-Boumann-Platz. 21.08.2019: Stadler Variobahn nr. 436 ved stoppestedet Hannes-Meyer-Straße. 21.08.2019: Sporvejsstrækningen gennem Wiesenpark mellem stoppestederne Hannes-Meyer-Straße og Campus Fachhochschule.
21.08.2019: Siemens Combino nr. 406 på Kiepenheuerallee ved Campus Fachhochschule. 21.08.2019: Siemens Combino nr. 403 ved stoppestedet Campus Fachhochschule. 21.08.2019: Sporvejsstrækningen ved Campus Fachhochschule i retning mod Hannes-Meyer-Straße.
21.08.2019: Siemens Combino nr. 406 ved stoppestedet Reiterweg/Alleestraße. 21.08.2019: Siemens Combino nr. 404 ved stoppestedet Reiterweg/Alleestraße. 21.08.2019: Tatra KT4DCG vogntog med nr. 156 og nr. 256 ved Potsdam Hauptbahnhof.
21.08.2019: Siemens Combino nr. 404 ved Potsdam Hauptbahnhof. 21.08.2019: Siemens Combino nr. 403 ved Potsdam Hauptbahnhof. 21.08.2019: Siemens Combino XL nr. 411 ved Potsdam Hauptbahnhof.
21.08.2019: Tatra KT4DC vogntog med nr. 154 og nr. 254 ved Potsdam Hauptbahnhof. 21.08.2019: Tatra KT4DCG vogntog med nr. 156 og nr. 256 ved Potsdam Hauptbahnhof. 21.08.2019: Siemens Combino nr. 405 ved Potsdam Hauptbahnhof.
21.08.2019: Tatra KT4DCG vogntog med nr. 156 og nr. 256 ved afgangsperronen på endestationen Bisamkiez. 21.08.2019: Endestationen Bisamkiez. Sporet til højre er begyndelsen på sløjfen, som ligger godt skjult inde mellem træerne. 21.08.2019: Siemens Combino XL nr. 411 ved ankomstperronen på endestationen Bisamkiez.

Linje 93

Linjeføring siden 14.12.2014

 • Glienicker Brücke – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bahnhof Rehbrücke
vip93_16-724122.07.2016: Stadler Variobahn nr. 434 svinger fra Lange Brücke ind til Hauptbahnhof. vip93_16-726922.07.2016: Stadler Variobahn nr. 430 på Lange Brücke. vip93_16-727622.07.2016: Stadler Variobahn nr. 434 på Lange Brücke.
vip96_16-727722.07.2016: Tatra KT4D vogntog bestående af nr. 161 og 159 ved stoppestedet Alter Markt/Landtag. vip93_16-728722.07.2016: Stadler Variobahn nr. 434 på Platz der Einheit. vip93_16-728822.07.2016: Stadler Variobahn nr. 431 på Platz der Einheit.
vip93_16-730722.07.2016: Siemens Combino nr. 401 ved stoppestedet Holzmarktstraße. vip93_16-731022.07.2016: Stadler Variobahn nr. 430 ved stoppestedet Holzmarktstraße. vip93_16-732922.07.2016: Stadler Variobahn nr. 430 på endestationen ved Bahnhof Rehbrücke.
vip93_16-733722.07.2016: Siemens Combino nr. 412 ankommer til endestationen Bahnhof Rehbrücke. vip93_16-733822.07.2016: Endestationen ved Bahnhof Rehbrücke deles af linjerne 91 og 93. vip93_16-733922.07.2016: Stadler Variobahn nr. 430 ved afgangsperronen på endestationen Bahnhof Rehbrücke.
vip93_16-734222.07.2016: Stadler Variobahn nr. 421 ved stoppestedet Friedrich-Wolf-Straße. vip93_16-734322.07.2016: Tatra KT4D vogntog bestående af nr. 161 og 159 ved Hauptbahnhof. vip93_16-734422.07.2016: Tatra KT4D vogn nr. 159 ved Hauptbahnhof.

Linje 94

Linjeføring siden 14.12.2014

 • Schloß Charlottenhof – Platz der Einheit – Fontanestraße

Linjeføring siden 10.12.2017

 • (Bahnhof Pirschheide -) Schloß Charlottenhof – Platz der Einheit – Fontanestraße
vip94_16-728622.07.2016: Siemens Combino nr. 402 på Platz der Einheit. vip94_16-729122.07.2016: Endestationen i Babelsberg (Fontanestraße) deles af linjerne 94 og 99. vip94_16-729322.07.2016: Siemens Combino nr. 402 på endestationen ved Fontanestraße i Babelsberg.
vip94_16-729522.07.2016: Stadler Variobahn nr. 437 på endestationen ved Fontanestraße i Babelsberg. vip94_16-729622.07.2016: Stadler Variobahn nr. 425 ved Rathaus Babelsberg. vip94_16-729722.07.2016: Stadler Variobahn nr. 437 ved Rathaus Babelsberg.
vip94_16-730222.07.2016: Stadler Variobahn nr. 425 ved stoppestedet Alt Nowawes i Rudolf-Breitscheid-Straße under Nuthestraße. vip94_16-730622.07.2016: Stadler Variobahn nr. 437 ved stoppestedet Humboldtring/Nuthestraße. vip94_16-731822.07.2016: Stadler Variobahn nr. 412 på hjørnet af Kastanienallee og Zeppelinstraße.
vip94_16-732022.07.2016: Siemens Combino nr. 402 på Luisenplatz. vip94_16-732222.07.2016: Stadler Variobahn nr. 437 på Charlottenstraße.

Linje 96

Linjeføring 14.12.2014 – 09.12.2017

 • Viereckremise – Nauener Tor – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bisamkiez – Marie-Juchacz-Straße

Linjeføring siden 10.12.2017

 • Campus Jungfernsee – Viereckremise – Nauener Tor – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bisamkiez – Marie-Juchacz-Straße
vip96_16-724422.07.2016: Siemens Combino nr. 410 ved Hauptbahnhof. vip96_16-724822.07.2016: Stadler Variobahn nr. 435 ved stoppestedet Bisamkiez. vip96_16-725022.07.2016: Siemens Combino nr. 413 ved stoppestedet Bisamkiez.
vip96_16-725622.07.2016: Tatra KT4D vogntog bestående af nr. 151 og 255 ved stoppestedet Bisamkiez. vip96_16-725722.07.2016: Stadler Variobahn nr. 435 ved stoppestedet på Johannes-Kepler-Platz. vip96_16-725822.07.2016: Strækningen i Galileistraße set fra Johannes-Kepler-Platz.
vip96_16-726022.07.2016: Siemens Combino nr. 404 ved stoppestedet på Johannes-Kepler-Platz. vip96_16-726422.07.2016: Tatra KT4D vogntog bestående af nr. 255 og 151 på Johannes-Kepler-Platz. vip96_16-726722.07.2016: Siemens Combino nr. 413 på Johannes-Kepler-Platz.
vip96_16-727022.07.2016: Stadler Variobahn nr. 435 på Lange Brücke. vip96_16-727922.07.2016: Tatra KT4D vogntog med nr. 151 i spidsen og Siemens Combino nr. 416 mødes ved stoppestedet Alter Markt/Landtag. vip96_16-728422.07.2016: Siemens Combino nr. 413 på Friedrich-Ebert-Straße mellem Platz der Einheit og Alter Markt.
vip96_16-731322.07.2016: Siemens Combino nr. 410 på Platz der Einheit. vip96_16-732622.07.2016: Siemens Combino nr. 413 passerer Nauener Tor. vip96_16-732822.07.2016: Siemens Combino nr. 404 passerer Nauener Tor.

Linje 98

Linjeføring 14.12.2014 – 09.12.2017

 • Bahnhof Pirschheide – Schloß Charlottenhof – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bisamkiez

Linjeføring siden 10.12.2017

 • Schloß Charlottenhof – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bahnhof Rehbrücke

Linjen trafikeres kun på skoledage

Linje 99

Linjeføring 14.12.2014 – 09.12.2017

 • Fontanestraße – Platz der Einheit – Hauptbahnhof – Bisamkiez

Linjeføring siden 10.12.2017

 • Fontanestraße – Platz der Einheit (- Hauptbahnhof)
vip99_16-724522.07.2016: Siemens Combino nr. 416 ved Hauptbahnhof. vip99_16-725122.07.2016: Stadler Variobahn nr. 437 ved endestationen Bisamkiez. vip99_16-728222.07.2016: Stadler Variobahn nr. 424 ved stoppestedet Alter Markt/Landtag.
vip99_16-728922.07.2016: Stadler Variobahn nr. 424 på Platz der Einheit. vip99_16-729222.07.2016: Endestationen i Babelsberg (Fontanestraße) deles af linjerne 94 og 99. vip99_16-729822.07.2016: Siemens Combino nr. 416 ved Rathaus Babelsberg.
vip99_16-729922.07.2016: Siemens Combino nr. 416 ved Rathaus Babelsberg. vip99_16-730122.07.2016: Stadler Variobahn nr. 422 på Rudolf-Breitscheid-Straße. vip99_16-730322.07.2016: Stadler Variobahn nr. 424 ved stoppestedet Alt Nowawes i Rudolf-Breitscheid-Straße under Nuthestraße.
vip99_16-730522.07.2016: Siemens Combino nr. 416 i det reserverede areal langs Nuthestraße. vip99_16-735122.07.2016: Siemens Combino nr. 402 ved Hauptbahnhof.

Vær den første/næste til at kommentere denne side

Send en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*