Lissabon: Sporvejsanlægget

(Senest opdateret 23.04.2018).

 

Oversigt

Til toppen af siden

 

Lissabons sporvejssystem
Der er tale om en helt traditionel gadesporvej, hvor kun nogle få km af sporene ligger i reserverede arealer. Dette forekommer dog f.eks. i Avenida 24 de Julho ved Cais do Sodré (linje 15E og 18E), men arealet skal dog deles med busser og taxi. Der er ikke nogen som helst form for prioritet for sporvognene, og de trafikale forhold i de ofte snævre og krogede gader giver mange fremkommelighedsproblemer. Det betyder, at sporvejsdriften kan forekomme meget ujævn – sporvognene har ofte en tendens til at komme rullende i “klumper” med omvendt lange ventetider ind imellem.
I Avenida 24 de Julho ved Cais do Sodré kører sporvognene i reserveret areal, som dog må deles med busser og taxi. I de snævre gader i den indre by møder sporvognene ofte som linje 12E her stærkt forsinkende trafikale forhindringer.
Normalt er der 15-20 minutter mellem vognene på linje 25E, men her kommer der altså 3 på stribe.

Til toppen af siden

 

Sporvidden

Sporvidden er blot 900 mm, hvilket nok kan give anledning til en vis undren, når nu sporvejene oprindeligt i 1872 blev anlagt med normalspor. Denne sporvidde passede imidlertid ikke bare til sporvognene, men i lige så høj grad til hjulafstanden på de hestetrukne busser og drosker, som f.eks. firmaerne Ripert og Eduardo Jorge drev i konkurrence med CARRIS. Disse firmaer fandt hurtigt ud af, at man ved at lade vognhjulene “falde ned” i skinnerne fik en hurtigere og behageligere kørsel. Til gengæld var ikke alle heste, disse selskaber og vognmænd anvendte, i den bedste kondition, så der blev indlagt mange hvilepauser. Derfor betød denne trafik en voldsom hindring for sporvognenes fremkommelighed, og det kom til retssager om denne ulovlige anvendelse af CARRIS’ ejendom. De indtrængende undskyldte sig bl.a. med, at det i de smalle gader var umuligt at undgå at ryge ned i skinnerne, og at det derpå var ligeså umuligt at komme op igen. At dette “anarki” må have haft et betydeligt omfang ses bedst af, at hele systemet fra 1888 og ind midt i 1890erne omlagdes til sporvidden på 900 mm, hvilket delvist løste problemet. Selv efter omlægningen var der kuske, som foretrak spor under hjulene i den ene side – det var trods alt bedre end ren brolægning.

Det lyder næsten som en anekdote, men står altså at læse i Marina Tavares Dias’ bog História do Eléctrico da Carris, udgivet i 2001 i forbindelse med 100-året for den elektriske sporvejs indførelse i Lissabon.

Til toppen af siden

 

Luftledningssystemet

Luftledningssystemet er således indrettet, at der på nogle strækninger køres med pantograf, andre med trolleystang, ligesom der forekommer strækninger, hvor begge driftsformer ses, f.eks. på fællesstrækningen for linje 25E og 28E. Det giver sig det pudsige udslag, at de specielle turistsporvogne under kørslen må skifte fra den ene driftsform til den anden, f.eks. på Praça da Figueira (billedet herunder) og på Basílica da Estrela!

Til toppen af siden

 

Sporvejsnettets udstrækning

Sporvejsnettet er siden 1980erne indskrænket betydeligt. De sidste linjenedlæggelser skete i 1998, og siden da har nettet bestået af 5 linjer, som alle forløber i byens sydligste del ikke langt fra Tejo. Skinnerne fra de nedlagte linjer ligger mange steder stadig i vejen, men er for nærværende helt ubrugelige, da de er delvist plastret til med asfalt og under alle omstændigheder ikke har forbindelse til det aktive net, da alle sporskifter og sporkryds er fjernet, ligesom også luftledningsnettet kun er delvist intakt.

På grund af den finansielle krise blev linje 18E i marts 2012 forkortet, så den i centrum ikke længere kører til Rua Alfândega og Praça do Comercio, men fik ny endestation ved Cais do Sodré.

Lissabons sporvejsnet 2008. Siden er linje 18E i 2012 blevet afkortet til strækningen mellem Cemetério Ajuda og Cais do Sodré. Desuden er linje 25E vistnok i 2017 blevet omlagt fra Rua Alfândega til Praça da Figueira. Sløjfen i Rua Alfândega blev fjernet i løbet af 2017.

Til toppen af siden

 

Om de enkelte sporvognslinjer

Linjenummeret efterfølges af et E for eléctrico, den portugisiske betegnelse for sporvogn. Dette er et levn fra en tid, hvor der fandtes både sporvognslinjer og buslinjer med samme nummer. Det har CARRIS nu ændret, så buslinjerne begynder med nr. 201, så det ikke længere er muligt at tage fejl af linjenumrene.

12E er den korteste sporvejslinje. Det er en ringlinje, som kun trafikeres i retning med uret rundt om Lissabons borgruin Castelo de S. Jorge. Udgangspunktet er Praça da Figueira, hvorfra der køres til Martim Moniz og derfra ind i Alfama-kvarterets bakkede gader. Linje 12E har således en meget lang og stejl opkørsel fra Martim Moniz til Largo Rodrigues Freitas. Mange steder på dette stykke er der faktisk dobbeltspor, men muligheden for at bruge parallelsporet er afskrevet, eftersom alle sporskifter er fjernet. Dobbeltsporet er derfor helt overtaget af kørende eller parkerede biler. Fra Largo Rodrigues Freitas går det igen nedad mod centrum via Largo das Portas do Sol, Sé de Lisboa (Lissabons domkirke) og Rua Conceição tilbage til Praça da Figueira ad Rua da Prata. Linjen betjenes af små renoverede to-akslede vogne (remodelados), som kører med trolleystang. 

15E er med sine ca. 10 km sporvejssystemets længste linje. Fra endestationen på Praça da Figueira går linjeføringen via et par af byens trafikale knudepunkter, Praça do Comercio (forbindelse til metroen) og Cais do Sodré (forbindelse til metroen og bådfarten over Tejo til bl.a. Cacilhas), ad reserveret areal i Avenida 24 de Julho til den meget smukke Lissabon-bydel Belém (det portugisiske ord for Betlehem, som nærmest udtales be’læiŋ med nasallyd på 2. stavelse) med store parker, imposante mindesmærker og monumenter, fantastiske bygningsværker og museer samt præsidentpalæet. På endestationen i Algés er der forbindelse til en række forstadsbuslinjer og tog til bl.a. Cascais og Estoril. Linjen er dobbeltsporet i hele sin udstrækning. Som den eneste linje betjenes den af moderne ledvogne med et-bens pantograf.

I foråret 2018 er CARRIS i gang med anlægsarbejder til en forlængelse af linje 15E mod en ny trafikterminal ved Santo Apolonia, men hvornår denne nye strækning tages i brug, forlyder ikke nærmere.

18E havde før 02.03.2012 endestation sammen med linje 25E i Rua Alfândega og betjente fra centrum (Praça do Comercio) og helt til Alcântara samme strækning som linje 15E. 02.03.2012 fik linjen ny endestation ved Cais do Sodré. I Alcântara drejer linje 18E af for at fortsætte mod endestationen ved kirkegården i bydelen Ajuda (Cemetério Ajuda). På vej hertil passeres også det kongelige palads i Ajuda (Palácio Nacional de Ajuda). Linjen har tidligere (i slutningen af 1990erne) været truet af nedlæggelse, og det forlød også i begyndelsen af 2012, at den nu blev indstillet, men den kører altså videre efter den beskedne afkortning i centrum. Linjen betjenes af remodelados med et-bens pantograf.

25E havde endestation på Rua Alfândega, men blev i løbet af 2017 (vistnok) flyttet til Praça da Figueira. Indtil kort før Cais do Sodré følges linje 25E og 15E ad, men på Largo do Corpo Santo drejer linje 25E fra for at køre gennem det bakkede såkaldte Buenos Aires kvarter til Basílica da Estrela. Her møder den linje 28E og følges sammen med denne til den fælles endestation ved kirkegården i Prazeres. Linjen betjenes udelukkende af remodelados med et-bens pantograf.

28E er fra en turistmæssig synsvinkel den absolut mest interessante linje, da den kører igennem Lissabons ældste og mest maleriske og autentiske (dvs. noget forfaldne) bydel Alfama, der er kendetegnet ved sine meget snævre, stejle og yderst krogede gader. Linjen er i princippet dobbeltsporet i hele sin udstrækning, men f.eks. i Rua Escolas Gerais og Calçada São Vicente er det nødvendigt dels at flette sporene ind i hinanden eller sågar lave enkeltsporede strækninger, det hele styret af trafiklys, så man undgår modkørende vogne på samme spor. Når vognene i retning fra Alfama har passeret centrum i Rua Conçeicão går det stærkt op og ned i gaderne Calçada São Francisco og Rua Vitor Cordon, hvor der også forekommer sporfletning i forbindelse med et stort højresving op mod Praça Luis de Camoes. Fra denne plads går det igen stærkt nedad og på ny opad mod Basílica da Estrela og endestationen i Prazeres. Linjen betjenes af remodelados med trolleystang. Ved Basílica da Estrela og Praça Luis de Camoes markerer små skilte mellem luftledningerne, at det ikke er tilladt at køre med pantograf ind i Calçada da Estrela.

Turistlinjerne omfatter for sporvognenes vedkommende to strækninger, som begge udgår fra og ender på Praça do Comércio. Den ene betegnes Colinas tour og dækker dele af linje 25E og 28E og tager passagererne med på en tur op og ned ad de mange bakker i de gamle bydele. Den anden betegnes Discovery tour, og den går fra Praça do Comércio til Praça Figueira, hvorfra den først følger linje 12Es strækning og derefter linje 15Es til Belém og igen retur til Praça do Comércio

Til toppen af siden

 
 

Du er meget velkommen til at kommentere denne side

Send en kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*