Metrotransportes do Sul

(Senest opdateret 11.04.2015).
Projektbeskrivelse
Samtidig med at man påbegyndte driften af Fertagus, “rygraden” i den offentlige trafik i Almada-Seixal kommuner, udbød Portugals regering endnu et trafikprojekt i licitation. Som så mange andre større bysamfund verden over har også Almada-Seixal-Barreiro området haft problemer med den hastigt voksende private biltrafik. Derfor gennemførte man i 1990erne grundige studier og analyser af, hvordan man kunne skabe et lokalt trafiksystem, som dels kunne fungere som et tilbringersystem til regionalforbindelserne (Fertagus og færgerne over Tejo-floden), dels kunne forbedre den lokale offentlige trafik. Analyserne mundede ud i, at man vedtog at anlægge en moderne overfladesporvej – på disse kanter benævnt letmetro – mellem henholdsvis Cacilhas og Universidade i Almada Kommune og Lavradio i Barreiro Kommune. Man valgte dette system, fordi det er kendetegnet ved:
  • høj hastighed
  • god komfort
  • høj pålidelighed
  • lavt støjniveau
  • lavt omkostningsniveau
  • er miljørigtigt
Projektet skal gennemføres i 3 faser. Første fase omfatter anlægget af det T-formede linjenet mellem Corroios og henholdsvis Cacilhas og Universidade. Licitationen, der gælder for 30 år regnet fra 12. december 2002 inklusive 3 år til anlæggelsen af systemet, blev vundet af et konsortium bestående af
  • Barraqueiro – ansvarlig for billetudstyr og infrastruktur samt for vedligehold og drift af det rullende materiel
  • Metroligeiro (en gruppe bestående af betydelige portugisiske ingeniørvirksomheder som Teixeira Duarte, Mota & Companhia, Engil og Sopol) – ansvarlig for anlægget
  • Siemens – leverandør af det rullende materiel og vedligeholdelsesudstyr til det rullende materiel
  • MECI (Montagens Electricas Civis e Industriais S.A.) – ansvarlig for den elektromekaniske infrastruktur, f.eks. signalsystemet.
I april 2003 startede anlæggelsen af fase 1, der efter planerne skulle være taget i brug allerede i december 2005 – prøvekørslerne startede rent faktisk i november 2005 – men tekniske vanskeligheder og fortsatte forhandlinger og/eller uenighed mellem konsortiet og Almadas Kommunalbestyrelse medførte dog, at anlægget først kunne tages delvist i brug den 2. maj 2007. Det drejede sig om delstrækningen Corroios – Cova da Piedade, som dog allerede den 15. december 2007 efterfulgtes af resten af strækningen til Universidade. Den sidste del af fase 1 fra henholdsvis Cova da Piedade eller Ramalha til Cacilhas blev indviet den 27. november 2008.
Fase 2 er en forlængelse af sporvejen fra stationen i Corroios til stationen i  Fogueteiro, og fase 3 omfatter så anlægget mellem stationerne i Fogueteiro og Lavradio i Barreiro over en bro eller en dæmning mellem Seixal og Terminal Fluvial. Et kig på Google Earth viser, at noget sådant er under anlæg, men om anlægget er færdigt, eller om byggeriet er gået i stå på grund af den økonomiske krise har ikke kunnet afklares. I forbindelse med et besøg på Metrotransportes do Sul i 2012 kunne en ledende medarbejder dog oplyse, at der allerede på det tidspunkt efter planen skulle have været udbygget til 7 linjer; men den økonomiske situation var blevet så vanskelig, at der end ikke var penge til reservedele i de daglige driftsmidler. Af samme årsag var vogn nr. 006 blevet taget helt ud af drift med henblik på anvendelse til reservedele. Derfor må det nok erkendes, at forlængelsen syd for Corroios kan have noget lange udsigter – hvis den overhovedet bliver til noget.
Total Page Visits: 895
Total Website Visits: 772755

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.