Om Titsa

(Senest opdateret 06.06.2020)
Et offentligt selskab
Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. driver samtlige busruter på ferieøen Tenerife. Busselskabet, som kan datere sin oprindelse helt tilbage til de første private hesteomnibusser mellem Santa Cruz og La Laguna i 1884, har siden 1986 været et offentligt aktieselskab ejet af Cabildo Insular de Tenerife (Tenerifes lokalstyre).
Driften
Ud over de mange regionale buslinjer mellem Tenerifes byer og turistområder står Titsa også for bybusdriften i øens hovedstad Santa Cruz de Tenerife og dens naboby La Laguna samt et par mindre byer, som f.eks. Los Realejos, Guía de Isora.
Ifølge sin hjemmeside havde Titsa i 2019 omkring 180 buslinjer, som man betjente med en vognpark på omkring 610 busser af meget forskellig art. Der blev i alt gennemført 1,9 millioner busture, hvilket løb op i mere end 35 mio. buskilometer. I 2010 lå passagertallet på omkring 40 millioner, hvoraf de 31 millioner rejste med de regionale linjer, mens ca. 9 millioner tog turen med bybuslinjerne. Passagertallet havde tidligere været højere, men i årene efter 2010 mærkede Titsa de naturlige følger af den finansielle krise, både hvad angår mængden af turister og transporten mellem hjem og arbejde. I 2012 blev der således kun transporteret i alt ca. 36 mio. passagerer. Dette tal har dog siden rettet sig igen, og i 2019 var tallet vokset til 45 mio. “Titsa kører 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og for at sikre busserne kan nå alle rejsende, er der ca. 3.800 stoppesteder fordelt ud over hele øen,” skriver Titsa på selskabets website.
Medarbejderstab
Titsa havde i 2019 en stab på omkring 1.800 medarbejdere. Hovedparten af disse var chauffører og andet trafikpersonale (ca. 1.500 ansatte), mens ca. 200 mekanikere stod for vedligeholdelsen af busparken, og 100 kontormedarbejdere tog sig af de administrative opgaver.
Gennemsnitsalderen for de ansatte har i en årrække ligget lige omkring de 40 år. Titsa er en udpræget mandearbejdsplads, men selskabet påpeger dog, at antallet af kvinder i virksomheden gradvist var steget til i 2019 at udgøre 10% af de ansatte.
Busparken
Titsa anfører på sin website at man med 610 busser med en gennemsnitsalder på 7 år råder over en af de mest moderne vognparker i Europa. Selskabets anfører samtidig, at målsætningen er at forsyne øen med et dynamisk, effektivt og moderne offentligt trafiksystem, som er miljøvenligt, let tilgængeligt og brugervenligt, og som skal være et reelt alternativ til privatbilen. Derfor er alle vogne forsynet med den nyeste teknologi med hensyn til sikkerhed (nyeste bremsesystemer, beskyttelsessystemer i tilfælde af ulykker osv.), komfort (f.eks. air condition) og miljømæssige krav, især hvad angår lavere emission af forurenende gasser.
Som en følge af denne politik anskaffer Titsa kun busser og bustyper, som lever op til Euro 5 standarden. Titsas nyeste anskaffelser ligger endda over Euro 5 standarden, idet de udleder endnu mindre forurenende gasser, end der kræves i denne standard.
Yderligere tilføjer Titsa, at 99% af bybusserne er fuldt tilgængelige, dvs. har lavtgulvsområder, mens kun 30% af de busser, som kører på de regionale linjer endnu har denne standard.
Når man så går ind bag de “officielle erklæringer”, så havde Titsa efter 2010 – først og fremmest af økonomiske årsager – reelt problemer med at fastholde erklæringen om bussernes gennemsnitlige alder, som frem mod 2014 voksede til mellem ti og elleve år med køretøjer, der havde været i drift i helt op til fjorten år. Derfor havde Titsa efterhånden oparbejdet et stort behov for nye busser, som imidlertid ville kræve store investeringer.
Stillet over for det problem gik Titsa og lokalregeringen på Tenerife i gang med at undersøge forskellige muligheder for at forny vognparken. Det helt overordnede mål var selvsagt at skaffe busserne billigst muligt. Det skulle vise sig, at det var billigere og mere fordelagtigt at lease busserne end at købe dem. Derfor indgik Titsa og lokalregeringen en aftale med Volvo, Scania og Castrosua om at lease 191 busser i perioden 2015-19. Aftalen betyder, at Titsa leaser busserne for en syvårig periode, hvorefter de er fuldt afskrevet og bliver udskiftet med nye. Aftalen, der ifølge avisen Diario de Avisos koster 46,3 mio. euro over fem-års perioden, gør det muligt kontinuerligt at forny vognparken, så en stor del af Titsas busser i de kommende år vil have en maksimal alder på syv år, som er selskabets målsætning.
Under den nye leasingaftale har Titsa siden 2015 løbende anskaffet et betydeligt antal busser. Det drejer sig om busser fra Volvo (B8R, B8RLE og B11R) og fra Scania både på ti og tolv meter samt i en ledbus udgave. Alle busser har Magnus.E karrosseri fra Castrosua. Siden er der også indgået aftale med Mercedes-Benz, som i 2018 leverede nogle busser både i en 10 og 13 meters udgave, og MAN, som har leveret nogle busser i 2019. Busserne fra Mercedes-Benz og MAN er også alle forsynet med Castrosua Magnus.E karrosseri. Desuden leverede Scania i 2018 en ny bybustype med Castrosua New City karrosseri.
Uden for leasingaftalen vedtog Tenerifes lokalregering i august 2018 at afsætte yderligere 17 mio. euro til anskaffelse af 74 busser til levering i 2019. Ifølge Canarian Weekly var fire firmaer involveret, herunder Scania og Castrosua, som bl.a. skulle levere tre 12 meter lange hybridbusser til den regionale trafik og fem 18 meter lange ledbusser. Alle de nye busser skulle leve op til euro 6 normen, og ligesom busserne leveret siden 2015 blev der lagt vægt på let adgang for bevægelseshæmmede og handikappede. Busserne skulle således være enten lavgulvsbusser eller busser med lift samt plads til at medtage kørestole. Hvor langt man er kommet med denne levering står lidt hen i det uvisse.
Total Page Visits: 364
Total Website Visits: 772779