Messina – Palermo

(Senest opdateret 14.05.2020).
Anlægget af jernbanen mellem Palermo og Messina langs det Tyrrhenske Hav tog sin begyndelse i 1860’erne og varede helt frem til 16.06.1895.
Den første delstrækning mellem Palermo og Bagheria blev indviet 28.04.1863, og i løbet af de næste ca. seks år forlængedes den i flere etaper til Fiumetorto, som blev nået 01.04.1869. Derefter lå udbygningen noget stille, selv om man fra 1882 faktisk godt kunne køre med tog mellem Palermo og Messina. Det krævede dog, at man steg om i Fiumetorto og rejste videre med andre tog via Agrigento og Catania, og det har givet været en umanerlig møjsommelig affære. Derfor var behovet for forbindelsen langs havet påkrævet, og arbejdet med at etablere forbindelsen blev da også efterhånden fortsat. 20.04.1887 kunne man således atten år efter sidste forlængelse indvie strækningen mellem Fiumetorto og Cefalú.
Samtidig med denne udvidelse var man begyndt at anlægge banen fra Messina-siden. 20.06.1989 kunne man tage strækningen Messina-San Filippo i brug, og via etaper til hhv. Milazzo, Barcellona, Oliveri og Patti nåede man 20.11.1893 frem til Capo d’Orlando.
Arbejdet videre østpå fra Cefalú var dog også fortsat, og i tre etaper nåede man så til Capo d’Orlando og fik knyttet forbindelsen sammen 16.06.1895.
Banen blev anlagt enkeltsporet og er næsten 284 km lang. Terrænet langs Siciliens nordkyst er yderst bjerg- og klippefyldt og strækningen rummer derfor kilometervis af kortere eller længere tunnelanlæg, selv om der på kortet foroven kun er skitseret en enkelt tunnel ved Messina. Denne tunnel, Peloritana tunnelen, er til gengæld ikke mindre end 12,8 km lang og blev påbegyndt i slutningen af 1980’erne og endeligt indviet i 2001 for at forbedre nogle komplicerede linjeforløb i bjergene, som har givet tunnelen navn.
Som forbindelse mellem Siciliens hovedstad Palermo og Messina, den tredjestørste by på øen, må banen betegnes som den vigtigste på øen. Derfor er den blevet moderniseret efter 2. Verdenskrig. Allerede i begyndelsen af 1950’erne blev den elektrificeret, ligesom man påbegyndte udbygningen til dobbeltspor. Indtil videre er der stadig næsten mere end 80 km enkeltspor tilbage, men der pågår arbejder med og foreligger planer om at udbygge dobbeltsporet.
Jernbanen Palermo-Messina betjenes af både fjern-, regional-, lokal- og godstog. Hastighedsforholdene varierer noget og går mellem en højeste hastighed på 95 til 180 km i timen, det sidste dog kun i beskedent omfang.
Alle billeder herunder stammer fra et enkelt ferieophold i Cefalú, men kan måske alligevel give et lille indtryk af materiellet på banen.
01.10.2011: Regionaltog Messina – Palermo af typen ALe501/502 ME “Minuetto” på vej gennem Villa Pescatori umiddelbart før Cefalù. 01.10.2011: Regionaltog Palermo – Messina af typen ALe501/502 ME “Minuetto” på vej gennem Villa Pescatori umiddelbart efter at have forladt Cefalù. 02.10.2011: ECN-tog (Euro City Notte) Torino Porta Nuova – Palermo trukket af el-lokomotiv E656.021 ankommer til Cefalù.
02.10.2011: ECN-tog (Euro City Notte) Palermo – Venezia Santa Lucia trukket af el-lokomotiv E656.097 forlader Cefalù. 02.10.2011: ECN-tog (Euro City Notte) Palermo – Venezia Santa Lucia forlader Cefalù. 02.10.2011: ECN-tog (Euro City Notte) Palermo – Venezia Santa Lucia forlader Cefalù.
02.10.2011: Cefalù Station. 02.10.2011: ALe841 elektromotortog som regionaltog Messina – Palermo på vej ud fra Cefalù Station. 03.10.2011: Rangertraktor nr. D245.0014 på baneterrænet på Cefalù Station.
03.10.2011: En reminiscens af en svunden fortid på Cefalù Station. 03.10.2011: Cefalù Station. 03.10.2011: ALe841 elektromotortog som regionaltog Messina – Palermo på Cefalù Station.
03.10.2011: ALe841 elektromotortog ALe841 som regionaltog Messina – Palermo på Cefalù Station. 03.10.2011: Interregionaltog Palermo – Messina med E633.023 i spidsen på Cefalù Station. 03.10.2011: ECN-tog (Euro City Notte) Milano Centrale – Palermo med E656.024 i spidsen kort efter at have forladt Cefalù Station.
03.10.2011: Lokomotivtrukket regionaltog Palermo – Messina kort før Cefalù Station. 03.10.2011:: Regionaltog Messina – Palermo af typen ALe501/502 ME “Minuetto” på Cefalù Station. 03.10.2011: Regionaltog Palermo – Messina af typen ALe501/502 ME “Minuetto” på Cefalù Station.
04.10.2011: Man gør meget ud af, at man ikke må overskride den gule perronlinje, både ved skiltning og advisering over højtaleranlægget af togenes ankomst. Cefalù Station. 04.10.2011: EC-tog Palermo – Roma Termini trukket af el-lokomotiv E656.254 på Cefalù Station. 04.10.2011: EC-tog Palermo – Roma Termini forlader Cefalù Station.
04.10.2011: Regionaltog Palermo – Santa Ágata di Militello af typen ALe501/502 ME “Minuetto” på Cefalù Station. 04.10.2011: To regionaltog af typen ALe501/502 ME “Minuetto” mødes på Cefalù Station. 04.10.2011: Regionaltog Messina – Palermo af typen ALe501/502 ME “Minuetto” på Cefalù Station.
Kilde
Total Page Visits: 2277
Total Website Visits: 770918

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.