Sicilien: La Sommatinese

(Senest opdateret i 15.05.2020).
Lidt om selskabet
La Sommatinese er et siciliansk busselskab, som har eksisteret i mere end 40 år. Selskabet, der har kontorer både i Cefalù på Siciliens nordkyst og i Caltanisetta midt på øen, driver først og fremmest en omfattende turistbuskørsel. Som så mange andre busselskaber inden for denne branche, driver La Sommatinese imidlertid også en del rutebiltrafik. Denne drives primært med Cefalù på Siciliens nordkyst som udgangspunkt og går ud til en række større og mindre bysamfund i Cefalùs omegn. Mange af linjerne kører kun på hverdage og har karakter af skolebusruter, selv om enkelte af linjerne dog også har afgange uden for skoletiden og om aftenen.
Derudover står selskabet bybuskørslen i Cefalù. Denne by har en gammel historisk bykerne med snævre gader, hvorfor bybuskørslen foregår med minibusser, som dog sagtens kan klare den relativt beskedne passagertilstrømning. Endelig driver La Sommatinese også bybuskørslen i Sommatino noget syd for Caltanisetta – også denne køres med minibusser.
Går man ind på selskabets hjemmeside, kan man se billeder og omtale af vognparken, men det er dog stort set kun turistbusserne, der er omtalt. Her råder selskabet over særdeles moderne typer som Irizar Scania, forskellige Mercedes og Setra bustyper samt busser fra Fiat Iveco og kan vel tilfredsstille ethvert tænkeligt behov inden for det turistmæssige side af firmaets virksomhed. Bybusserne bliver derimod ikke præsenteret på siden, men dem kan man så til gengæld få et lille indtryk af herunder. Umiddelbart bærer de præg af at være af lidt ældre dato.
Forbehold: Ovenstående tekst blev skrevet 18.10.2011. I et forsøg på at opdatere denne side, gik jeg ind på selskabets hjemmeside. Den var imidlertid temmelig meget nede, kun forsiden var stadig aktiv – alle undersider var tilsyneladende helt borte eller inaktive. Derfor kan der godt være tvivl om, hvor vidt selskabet overhovedet eksisterer mere. Søger man oplysning om køreplanen for bybusdriften i Cefalú på Orari Autobus Urbano – Cefalu.website får man en køreplan, som er gyldig fra 01.11.2015, men hvor La Sommatinese stadig står som ansvarlig for kørslen!
Billeder
29.09.2011: Renault DCi 150 bus på linje 1/2 ved endestationen på Piazza Cristoforo Colombo. 29.09.2011: Renault DCi 150 bus på linje 1/2 ved endestationen på Piazza Cristoforo Colombo. 29.09.2011: På bussiden fremgår det tydeligt, at La Sommatinese udfører bybuskørslen for Cefalù Kommune.
01.10.2011: Newcar Smile bus på linje 4 ved endestationen på Piazza Cristoforo Colombo. 01.10.2011: Newcar Smile bus på linje 4 på Piazza Cristoforo Colombo. 01.10.2011: Newcar Smile bus på linje 4 i Via Cavour.
01.10.2011: Fiat Iveco type A45 bus på La Sommatineses linje mellem Cefalù og San Ambrogio. Endestationen på Piazza Cristoforo Colombo. 01.10.2011: Skiltningen på italienske busser er ikke altid lige tydelig. Her skal man lidt tæt på for at se destinationen på bussen til San Ambrogio. 01.10..2011: Renault DCi 150 bus på linje 1/2 på Piazza Cristoforo Colombo.
01.10.2011: Fiat Iveco bus ved stoppestedet Villa Pescatori i Cefalùs omegn. 01.10.2011: Stoppestedsstander i Villa Pescatori i Cefalùs omegn. 01.10.2011: Køreplansoplysninger på stoppestedet Villa Pescatori i Cefalùs omegn. Gio=alle ugedage, fer=kun hverdage, fest=kun helligdage, scol=kun på skoledage, inv=kun i vinterplanen og est=kun i sommerplanen.
02.10.2011: Fiat Iveco bus på linje 3 i Via Giuseppe Vazzana i Cefalùs nyere bydel.
Total Page Visits: 1218
Total Website Visits: 741306

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.