Barcelona: Sporvejenes situation og fremtid

(Senest opdateret 28.06.2022)
Sporvejenes situation og fremtid
På sin website Connected Tramway beskriver Barcelonas bystyre sporvognens tilbagekomst i Barcelona som en succeshistorie. Siden 2004 har sporvejene på nær finanskriseårene 2011 og 2012 og så selvfølgelig COVID-19 årene 2020 og 2021 kun haft fremgang i passagertallene (se nedenfor). Stigningstakten har været lidt mere træg på Trambesòs end på Trambaix; men udviklingen af Barcelonas distrikt 22@ (se kildelisten nedenfor) såvel som det nye Besòs Campus har efter alt dømme været med til at give en større benyttelse af sporvejen.
Begge sporveje bliver højt vurderet af offentligheden. Ifølge data fra The Workday Mobility Survey (dvs. undersøgelsen af mobiliteten på arbejdsdage), som bliver gennemført af ATM (Autoritat del Transport Metropolità) hvert år, bliver sporvognene med en score på omkring 7,7 ud af 10 med en bred margin kåret som det bedste af alle Barcelonas offentlige trafikmidler, endda på linje med privatbilen.
Når man ser på kortet over de to sporveje og deres placering, melder der sig det helt naturlige spørgsmål: “Hvorfor knytter man dem dog ikke sammen?” specielt set i lyset af, at der ikke er en sammenhængnede metroforbindelse langs Avinguda Diagonal. Det “missing link” har da også været et debatemne siden etableringen af sporvejene, men uenighed mellem forskellige politiske konstellationer og økonomiske forhold har dog flere gange udskudt beslutningen om en sammenkædning af de to systemer. Først i 2021 blev der opnået enighed om et projekt, som efterfølgende blev sendt i udbud og siden endelig godkendt af Barcelonas bystyre. I marts 2022 blev arbejderne på første fase, dvs. ca. den halve strækning, fra Glóries til Verdaguer, påbegyndt.
Sammenkædningen af de to sporvejssystemer vil forbedre forbindelsen mellem byens centrum og otte kommuner i byens omegn. Det forventes, at sporvejene efter foreningen vil kunne fordoble passagertallet, og at der vil kunne transporteres op mod 222.000 passagerer ad Avinguda Diagonal om dagen. Omlægningen af trafikken på Avinguda Diagonal vil mindske bilgennemstrømningen ad denne strækning med op mod 12.500 biler om dagen og derved medvirke til at mindske trafikbelastningen i centrum.
Da hele tanken bag etableringen af en forbindelse mellem de to systemer ad Avinguda Diagonal er at skabe et bæredygtigt offentligt trafiksystem, får det betydelige konsekvenser for den øvrige trafik. Vejbanerne til biltrafikken skæres ned til to i hver retning, samtidig med at arealerne både til fodgængere og cyklister udvides betydeligt. Derudover etableres der grønne anlæg, f.eks. i tilknytning til Trambesòs’ knudepunkt Glòries, som i det hele taget kommer til at gennemgå en omfattende omlægning. Ud fra visualiseringerne af projektet på Connected Tramway, kan man vel sige, at ramblaen på linje 4’s eksisterende strækning på Avinguda Diagonal forlænges ind mod centrum – nogle steder som et anlæg midt i gaden, andre steder ude i siden.
I forbindelse med udvidelsen af i første omgang Trambesòs systemet har bystyret og Tram ifølge Blickpunkt Straßenbahn nr. 3/2022 sendt tre nye sporvogne i udbud med henblik på levering i slutningen af 2023. Når de to systemer bliver endeligt forbundet (i 2025?), bliver der brug for yderligere 15 vogne. De nye vogne skal være kompatible med Citadis 302 typen og kunne drives i samdrift med disse.
Avinguda Diagonal under omlægning
06.05.2022: Mellem Verdaguer og Glòries er Avinguda siden marts 2022 under forvandling.06.05.2022: Mellem Verdaguer og Glòries er Avinguda siden marts 2022 under forvandling. 06.05.2022: Overalt ved vejarbejdet finder man forklaring på, hvad byggeriet går ud på.06.05.2022: Overalt ved vejarbejdet finder man forklaring på, hvad byggeriet går ud på. 06.05.2022: Sporvej og fodgængerarealer vil fremover beslaglægge flere kørebaner.06.05.2022: Sporvej og fodgængerarealer vil fremover beslaglægge flere kørebaner.
06.05.2022: Allerede inden sporvejens tilstedeværelse kan man sige, at anlægget med sin beslaglæggelse af flere vejbaner skaber forhindringer for den individuelle trafik.06.05.2022: Allerede inden sporvejens tilstedeværelse kan man sige, at anlægget med sin beslaglæggelse af flere vejbaner skaber forhindringer for den individuelle trafik. 06.05.2022: Ikke langt fra Glòries var man i maj 2022 godt i gang med at forberede fundamentet for den fremtidige sporvej og fodgængerarealet.06.05.2022: Ikke langt fra Glòries var man i maj 2022 godt i gang med at forberede fundamentet for den fremtidige sporvej og fodgængerarealet. 06.05.2022: Tæt på Glòries (den høje bygning i baggrunden) hat Avinguda Diagonal i forvejen karakter af en Rambla - kun den kommende sporvejen mangler sådan set.06.05.2022: Tæt på Glòries (den høje bygning i baggrunden) hat Avinguda Diagonal i forvejen karakter af en Rambla – kun den kommende sporvejen mangler sådan set.
06.05.2022: Rundt omkring ser man visualiseringer af projektet. De samme - og flere til - kan ses på websitet Connected Tramway.06.05.2022: Rundt omkring ser man visualiseringer af projektet. De samme – og flere til – kan ses på websitet Connected Tramway.
Sporvejenes passagertal siden 2004
År Trambaix Trambesòs I alt Akkumuleret
2004 5.752.261 1.838.059 7.590.320 7.590.320
2005 10.216.391 2.818.801 13.035.192 20.625.512
2006 12.835.835 4.103.577 16.939.412 37.564.924
2007 14.267.794 6.587.936 20.855.730 58.420.654
2008 15.665.985 7.503.397 23.169.382 81.590.036
2009 16.266.037 7.679.556 23.945.593 105.535.629
2010 15.835.723 7.985.513 23.821.236 129.356.865
2011 16.142.463 8.053.511 24.195.974 153.552.839
2012 16.000.347 7.661.827 23.662.174 177.215.013
2013 16.061.000 7.721.095 23.782.095 200.997.108
2014 16.343.197 8.150.521 24.493.718 225.490.826
2015 17.005.594 8.411.144 25.416.738 250.907.564
2016 17.679.804 9.136.086 26.815.890 277.723.454
2017 18.223.885 9.735.210 27.959.095 305.682.549
2018 19.059.687 10.026.574 29.086.261 334.768.810
2019 20.226.482 9.545.627 29.772.109 364.540.919
2020 (11.077.060) (4.930.255) (16.007.315) (380.548.234)
2021 14.026.700 6.359.459 20,386,159 400.934.393
2022
2023
Noter:
Tilbagegangen i trafiktallene i 2010 og 2012 tilskrives finanskrisen.
Tilbagegangen i trafiktallene for Trambesòs i 2019 tilskrives arbejder på tunnelstrækningen.
Den store tilbagegang i 2020 skyldes Covid-19 pandemien. Tallene er anslået ud fra Transdevs oplysninger om stigningstakten i trafikken fra 2020 til 2021.
Kilder
Der findes en del kilder om Barcelonas sporveje. Herunder er anført en del af disse.
  • Selskabet Trams officielle website, klik HER. Siden er på både catalonsk, spansk og til dels engelsk.
  • Robert Schwandl: Metro + TRAM ATLAS, Spanien (Robert Schwandl Verlag, 2015). Bogen er med parallel tysk og engelsk tekst.
  • Connected Tram (officiel side om etablering af forbindelsen mellem de to sporvejssystemer, udarbejdet af Barcelonas administration), klik HER
  • Railway Technology, klik HER
  • Joanna Mader: We love Barcelona HER
  • Straßenbahn Online (om Citadis 302 vognenes tekniske specifikationer), klik HER
  • Barcelona Straßenbahn (Wikipedia side), klik HER
  • Barcelona distrikt 22@, klik HER
  • Transdev (passagertallene for 2021), klik HER
  • Blickpunkt Straßenbahn, nr. 3/2022, side 145.
Total Page Visits: 47
Total Website Visits: 772744