Bratislava

(Senest opdateret 01.03.2018)

 

Sporvejsnettet

Kortskitse over Bratislavas sporvejsnet januar 2003

Slovakiets hovedstad Bratislava er med sine ca. 500.000 indbyggere en af de mindre hovedstæder i Europa. Den offentlige trafik i byen udføres af selskabet Dopravný podnik Bratislava (DP). Jeg har besøgt byen to gange. Første gang var i sommeren 2003, hvor byens metersporede sporvejsnet så ud som vist på skitsen herover, og anden gang var i 2017.

Siden 2003 har linjenettet været omorganiseret flere gange, men først 09.07.2016 skete der en udvidelse af systemet. Efter mange års planlægning og en ikke specielt hurtig anlægsfase kunne DP Bratislava endelig indvie en ny sporvejsstrækning over Donau til en ny endestation ved bebyggelsen Jungmannova i bydelen Petržalka. Modsat alle andre endestationer på sporvejsnettet er denne endestation uden sløjfe, og ibrugtagningen af den nye strækning var derfor også forbundet med anskaffelse af nyt rullende materiel, da DP kun rådede over enkeltretningsvogne (se nedenfor).

Finansieringen af den nye strækning og indkøbet af det nye rullende materiel er bl.a. sket med støtte fra EU, og det er planen, at endestationen Jungmannova kun skal være midlertidig. Hvornår en eventuel forlængelse videre i bydelen Petržalka kommer på tale er dog indtil videre et åbent spørgsmål.

Efter omorganiseringen af linjenettet i forbindelse med i brugtagningen af den nye strækning til Petržalka har byen ni sporvejslinjer, hvoraf de to (linje 6 og 7) er myldretidslinjer på hverdage:

  • 1: Jungmannova (Petržalka) – Námestie SNP – Hlavná stanica (Hovedbanegården)
  • 2: Hlavná stanica (Hovedbanegården) – Trnavské mýto – ŽST Nové Mesto
  • 3: Jungmannova (Petržalka) – Šafárikovo námestie – ŽST Vinohrady – Komisárky (Rača)
  • 4: Pri Kríži – Karlova Ves – Kamenné námestie – Polus City Center – Zlaté piesky
  • 5: Pri Kríži – Karlova Ves – Kapucínska – ŽST Vinohrady – Komisárky (Rača)
  • 6: Karlova Ves – Šafárikovo námestie
  • 7: Námestie SNP – ŽST Vinohrady – Komisárky (Rača)
  • 8: Námestie Ľ. Štúra – Trnavské mýto – Astronomická
  • 9: Karlova Ves – Kamenné námestie – Trnavské mýto – Astronomická

 

Vognparken

Vognparken i 2003 bestod udelukkende af Tatra vogne, dels bogievogne af typen T3 og T6A5, dels ledvogne af typen K2.

T3
T3 vognene var i 2003 den dominerende sporvognstype i gadebilledet. I 1976 havde sporvejen i Bratislava (Dopravný podnik Bratislava) fået leveret 16 stk. T3CS, i 1983 20 stk. T3SU og i løbet af 1986-89 i alt 110 stk. T3SUCS. CS står for, at vognen var bygget i henhold til tjekkoslovakisk standard, mens SU står for Sovjetunionen, som modtog adskillige tusind eksemplarer af denne vogntype. Efter at produktionen af T3 typen var ophørt reimporterede Tatra fabrikken et større antal T3SU vogne og modificerede dem til tjekkoslovakisk standard med typebetegnelsen T3SUCS.

Enkelte af de vogne, der leveredes i perioden 1976 til 1986 var blevet udrangeret i 2003, og en del af vognene var blevet moderniseret til typerne T3M, T3G, T3GO og T3P samt typerne T3S, T3AS og T3Mod. Moderniseringen handlede typisk om nye motorer, thyristorstyring og digitale eller elektroniske skilte mm.

Udadtil bemærkede man ikke den store forskel på de forskellige typer, bortset fra T3S, T3AS og T3Mod. Disse typer, hvoraf der i 2003 var 4 vogne i alt (med henholdsvis nr. 7301-7302, 7303 og 7304) havde ved ombygningen fået et markant anderledes udseende end de øvrige T3 vogne. I 2007-08 modtog selskabet en helt ny moderniseret type T3 (T3P/VarCB3), som blev bygget i et samarbejde mellem firmaerne Krnovské Opravny a Strojírny s.r.o. og ČKD Pragoimex, som havde specialiseret sig i renovering af T3 sporvogne, og Dopravný Podnik Bratislava, som samlede de nye vogne.

 

K2
Denne type er 6-akslede ledvogne, som leveredes til Bratislava i et antal af 89 stk. i årene 1969-83. De vogne, som blev leveret i 1983 (3 stk.) havde fået betegnelsen K2YU og var åbenbart bestemt for det jugoslaviske marked, men endte altså i Bratislava efter at være blevet ombygget fra normalspor til Bratislavas 1000 mm. Én af vognene (nr. 7085) blev ombygget til prototypevogn i 2001 (K2G).

I 2003 var man begyndt at modernisere K2 vognene til type K2S, som i sin ydre fremtoning er meget lig med de moderniserede T3S, T3AS og T3Mod. Moderniseringen fortsatte efter 2003. Disse vogne var helt røde og blev bygget af firmaet Pars Nová i Sumperk, som må siges at have stor erfaring i ombygning af Tatra vogne, idet firmaet har været involveret i ombygningen af Prags T3 og KT8D5 sporvogne.

 

T6A5
I 2003 var denne type den senest nyanskaffede vogntype. DP havde på dette tidspunkt i alt 58 af denne vogntype, som blev anskaffet i perioden 1991-93 og 1996-97.

 

Škoda 30T ForCity Plus og Škoda 29T ForCity Plus
Efter modernisering af en del af de gamle Tatra sporvogne i dette årtusindes første årti kom det til nyanskaffelser midt i det andet årti. Valget faldt på to vogntyper, begge fra Škoda Electric. Škoda 30T ForCity Plus vognene blev leveret i perioden 2014-16 og har numrene 7501-30. Škoda 29T ForCity Plus vognene blev leveret i 2015-16 og har numrene 7401-30. Type 30T er en dobbeltrettet lavgulvs ledvogn, mens type 29T er en enkeltrettet lavgulvs ledvogn.

By Andrew Shadura – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44724126 By Andrew Shadura – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45527260

 

Billeder fra sporvejslinjerne

Herunder er der links til billeder fra de enkelte sporvejslinjer. Billederne fra 2003 er oprindelig papirbilleder, hvor negativerne er scannet og bearbejdet i Photoshop Elements. Klik på ikonerne.

Linje 1 Linje 2 Linje 3 Linje 4 Linje 5
Linje 6 Linje 8 Linje 9 Linje 11
Linje 12 Linje 14 Turist

 

Trolleybusser

Sporvejsnettet suppleres af et trolleybussystem, som i 2003 bestod af 12 linjer (201-212). I september 2006 indførte DP en linje 33, som ligger adskilt fra det øvrige trolleybusnet, men har forbindelse med sporvejen ved Molecova, hvorfra den kører til området Dlhé Diely. Endnu en trolleybuslinje med nummer 64 kom til i marts 2012, mens linje 206 er nedlagt siden 2003. Trolleybusserne kører så at sige på tværs af sporvognslinjerne og fører fra centrum ud til områderne Kramáre, Koliba, de dele af Trnávka, som ikke er dækket af sporvognslinjer, Ružinov og Dolné Hony samt som nævnt Dlhé Diely.

Kortskitse over Bratislavas trolleybusnet pr. 30. marts 2009 (de grønne linjer)
med sporvognslinjerne i baggrunden (de blegrøde linjer)

 

Billeder fra trolleybuslinjerne

Klik på ikonerne herunder for at komme til sider med billeder fra de enkelte trolleybuslinjer.

Linje 33 Linje 64 Linje 201 Linje 202 Linje 203
Linje 204 Linje 205 Linje 207 Linje 208 Linje 209
Linje 210 Linje 211 Linje 212

 

Busser

Endelig driver byens trafikselskab, Dopravný Podnik Bratislava (DP), omkring 65 dagbuslinjer og omkring 20 natbuslinjer.

Hvis du vil have et lille indtryk af Bratislavas buspark, så klik HER

 

 
 

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *