Bratislava: Vognparken

 

Sporvogne

Som i så mange andre østeuropæiske byer er sporvognene for alles vedkommende udelukkende ČKD Tatra vogne – til dels af ældre årgang. Som det fremgår af det efterfølgende, stiger man ikke ind i sporvognen i Bratislava, men op i – lavgulvsalderen er endnu ikke nået hertil. Vogntyperne kan opdeles i tre hovedgrupper:

T3
Med ca. 135 eksemplarer er T3 vognene den dominerende sporvognstype i gadebilledet. I 1976 leveredes 16 stk. T3CS, i 1983 20 stk. T3SU og i løbet af 1986-89 i alt 110 stk. T3SUCS. CS står for, at vognen er bygget i henhold til tjekkoslovakisk standard, mens SU står for Sovjetunionen, som modtog adskillige tusind eksemplarer af denne vogntype. Efter at produktionen af T3 typen var ophørt reimporterede Tatra fabrikken et større antal T3SU vogne og modificerede dem til tjekkoslovakisk standard med typebetegnelsen T3SUCS.

Enkelte af de vogne, der leveredes i perioden 1976 til 1986 er blevet udrangeret, og en del af vognene er blevet moderniseret til typerne T3M, T3G, T3GO og T3P samt typerne T3S, T3AS og T3Mod. Moderni-seringen handler typisk om nye motorer, thyristorstyring og digitale eller elektroniske skilte mm. Alt efter f.eks. motor-, kontroller- eller thyristortyper har man så inddelt vognene i grupper med forskellige typebetegnelser (se skemaet herunder).

Udadtil bemærker man ikke den store forskel, bortset fra T3S, T3AS og T3Mod. Disse typer (4 vogne i alt med henholdsvis nr. 7301-7302, 7303 og 7304) har ved ombygningen fået et markant anderledes udseende end de øvrige T3 vogne. I 2007-08 har DP modtaget en helt ny type T3, T3P/VarCB3, som er bygget i et samarbejde mellem firmaerne Krnovské Opravny a Strojírny s.r.o. og ČKD Pragoimex, som har specialiseret sig i renovering af T3 sporvogne, og Dopravný Podnik Bratislava, som samler de nye vogne.

K2
Denne type er 6-akslede ledvogne, som leveredes til Bratislava i et antal af 89 stk. i årene 1969-83. De vogne, som blev leveret i 1983 (3 stk.) har betegnelsen K2YU og var åbenbart bestemt for det jugoslaviske marked, men endte altså i Bratislava efter at være blevet ombygget fra normalspor til Bratislavas 1000 mm. Én af vognene (nr. 7085) blev ombygget til prototypevogn i 2001 (K2G).

Af de leverede vogne er i begyndelsen af 2009 lidt under halvdelen tilbage. Af disse er omkring 30 enheder moderniseret til type K2S, som i sin ydre fremtoning er meget lig med den moderniserede T3S, T3AS og T3Mod. De senest moderniserede vogne er modtaget i 2007-08. Disse vogne er helt røde og er bygget af firmaet Pars Nová i Sumperk, som må siges at have stor erfaring i ombygning af Tatra vogne, idet firmaet har været – og er – kraftigt involveret i ombygningen af Prags T3 og KT8D5 sporvogne.

T6A5
Denne type er den sidste nyanskaffede vogntype. DP har i alt 58 af denne vogntype, som blev anskaffet i perioden 1991-93 og 1996-97.

 

De vigtigste data for de enkelte vogntyper
  T3 K2 T6A5
Vogntype Bogiemotorvogn 6-akslet ledvogn Bogie-motorvogn
Nummerering
januar 2009
(se tillige fodnote)
7602, 7610, 7703-7704, 7706, 7717-7718, 7720-7724, 7726-7729, 7731-7846

Omfatter alle T3 typerne undtagen:

T3S: 7301-02

T3AS: 7303

T3Mod: 7304

K2: 7069, 7071, 7074, 7076, 7084, 7085, 7086, 7087

K2S: 7101-7130

7901-7958
Længde 14000 mm 20400 mm 14700 mm
Længde over koblinger 15104 mm 21504 mm 15640 mm
Bredde 2500 mm 2500 mm 2500 mm
Højde 3029-3059 mm K2: 3042 mm

K2S: 3075 mm

3165 mm
Gulvhøjde over skinner 874 mm 900 mm 920 mm
Antal døre 3 dobbelte foldedøre 4 dobbelte foldedøre 3 dobbelte foldedøre
Antal siddepladser 19-29 44-49 29-30
Vægt (tara) 18,1 t K2: 21,8 t

K2S: 21,87 t

18,7-19,5 t
Kontrollertype T3, T3CS, T3SUCS: ČKD TR 37

T3M: ČKD TV1

T3G: ČKD TV8

T3S: ČKD TV14

T3AS, T3 Mod: Asynchron EVPÚ

T3P: Cegelec TV Progress

K2, K2YU: ČKD UA
K2G: TV8

K2S, nr. 7101-7106: TV14

K2S, nr. 7107-7126: TV Progress

ČKD Tv3
Motortype TE 022 eller TE 033

T3AS, T3 Mod: ATR200L-4

TE 022

K2S: TE 033

TE 023
Antal motorer 4 4 4
Samlet motorydelse 160 kW

T3S: 187 kW

T3AS, T3 Mod: 200 kW

160 kW 180-188 kW
Maksimumhastighed 65 km/h 65 km/h 65 km/h
Note 1: Vognnummereringen i Bratislava er et kapitel for sig. Indtil 1983 havde alle sporvogne et 3-cifret nummer, men i 1983 omnummereredes de alle sammen til 4-cifrede numre. Ydermere har man haft den praksis at lade nye vogne overtage udrangerede vognes nummer, således at det samme vognnummer altså er blevet anvendt på forskellige vogne (gælder både T3 og K2 typerne). Som eksempel kan nævnes de nye T3P/VarCB3, som har fået numrene 7703, 7704, 7706, 7717 og 7718, og alle numre er “genbrug”.

Note 2: Skemaet er forenklet i forhold til det slovakisk sprogede forlæg, som kan ses påwww.imhd.sk. Enhver misforståelse står for min regning.

Note 3: På billedsiderne kan man evt. finde yderligere oplysninger om de enkelte vogne.

 

Trolleybusser

14 Tr
Denne type er en to-akslet standardtrolleybus med en længde på 11,3 m. Den er 2,5 m bred og har en gulvhøjde på 750 mm over gadeniveau. Der er plads til ca. 80 passagerer, hvoraf de 28-29 kan få en siddeplads. Vognen har én motor med en ydelse på 100 kW med en maksimumfart på 65 km/h. Vogntypen blev leveret til DP Bratislava i perioden 1982-1991 i et antal af 115 enheder. Vognene havde nr. 61-78 og 6219-6315. En del af disse vogne er ikke længere i drift, men siden 2004 har DP købt yderligere 12 stk. af typen, dog med betegnelsen 14 TrM. Selskabet har så valgt ikke at fortsætte nummereringen af de nye busser fra 6316 og opefter, men ladet dem overtage numrene fra nu skrottede 14 Tr vogne.

15 Tr
Type 15 Tr er en tre-akslet ledtrolleybus med en længde på 17,36 eller 17,72 m. Den er 2,5 m. bred og har en gulvhøjde på 750 mm over gadeniveau. Vognen har to motorer med en ydelse på 100 kW hver og en maksimumfart på 65 km/h. Typen har en passagerkapacitet på 150, hvoraf 44 siddepladser. DP har modtaget i alt 39 stk. af denne type i perioden 1989-2003. Enkelte af vognene er udrangerede. De har numrene 6601-6638. Det nuværende nr. 6617 er genbrug efter en udrangeret vogn.

21 Tr ACi
Typen er en to-akslet lavgulvstrolleybus. Vognen er 11,56 m lang og har en bredde på 2,5 m. Gulvhøjden er 345 mm over gadeniveau, og der er plads til i alt ca. 86 passagerer, hvoraf der er siddeplads til de 26. Vognen har én motor, der yder 165 kW og har en maksimumfart på 65 km/h. DP Bratislava har kun modtaget ét eksemplar af denne type. Den leveredes i 2004 og har nr. 6401.

25 Tr Irisbus
Denne type er DP’s nyeste trolleybustype, der blev leveret i 2006 i 6 eksemplarer. Der er tale om en tre-akslet ledtrolleybus på ca. 18 m. længde og 2,5 m. bredde med en gulvhøjde over gadeniveau på 320 mm i den forreste vognhalvdel og 330 mm i den bageste. Vognen har én motor med en ydelse på 240 kW og en maksimumfart på 65 km/h, og der er plads til omkring 130 passagerer, hvoraf de 40 kan sidde ned. Denne vogntype har numrene 6701-6706, og typen er primært indsat på linie 33.

 

Busser

Til at betjene busruterne har selskabet et stort antal busser – standardbusser og ledbusser – især fra fabrikkerne Ikarus i Ungarn og tjekkiske Karosa. Der forekommer dog også andre mærker. Således har DP omkring 40 busser (mest ledbusser, men også standardbusser) bygget af Tovarna Avtomobilov Maribor (TAM) og leveret til Bratislava fra 1992 og helt frem til 2008. I 2006 fik man desuden leveret en helt ny 14,59 m lang tre-akslet bustype, Solaris Urbino. Selskabet råder over lige godt 20 eksemplarer af denne type, som udover sin længde også adskiller sig fra den øvrige buspark med sin grønne og gule lakering.

 
 

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *