Prags sporvogne

(Senest opdateret 22.03.2014).

 

Oversigt

 

Vogntype: T3

Nr.:
6101-6992

Anskaffelsesår:
1962-1976

Konstruktør:
ČKD Tatra

Den tidligere helt dominerende sporvognstype i gadebilledet. Typen er en videreudvikling af Tatras T2 vogn. Ønsket var at skabe en vogn med samme kapacitet som T2, men den skulle være lettere at bygge. Derfor blev væggene lavet tyndere, og vognen forsynedes med laminatsæder i stedet for polstrede lædersæder, som var typiske for T2. T3 er en enkeltrettet bogievogn med højt gulv (ca. 780 mm over skinneoverkanten), den er 14 meter lang og har plads til 23 siddende og 87 stående passagerer. Den har tre dobbelte foldedøre. Den leveredes i et tal af omkring 1000 stk til Prag, men ingen af de oprindelige vogne er længere i drift. De sidste udgik af driften omkring 2010-11, men inden da var flere hundrede vogne blevet moderniseret til typerne T3R.P, T3R.PV og T3R.PLF, som må forventes at præge bybilledet i mange år fremover.

Prag04_2001-032001

Prag07_2001-012001

Prag05_2003-052003

Pr2007-17-04_IMG_06692007

Tilbage til oversigten

 

Vogntype: T3M og T3M2-DVC

Nr.:
8005-8106

Anskaffelsesår:
1971-76

Ombygget:
1976-81

Ombygget:
1996-97 (18 vogne)

Konstruktør:
ČKD Tatra

T3M typen var de første T3 vogne, der i 1976-81 blev moderniseret med TV1 thyristorer, som erstattede det mekaniske system på standard-typen. I alt ombyggedes 102 T3 vogne til typen T3M.

I 1996-98 blev 18 T3M vogne yderligere ombygget. Deres vognkasser var så korroderet, at de måtte forsynes med nye af T3 standard. Vognene beholdt deres vognnumre, men fik den nye typebetegnelse T3M2-DVC. De ombyggede vogne var: 8009, 8015, 8051, 8053, 8063, 8067, 8068, 8072, 8074, 8076, 8077, 8079, 8080, 8082, 8083, 8087, 8088 og 8089.

Alle T3M vogne er let kendelige på modstandsboksen, som er placeret på taget på vognens bageste ende.

En del vogne af denne type er blevet ombygget til T3R typerne, men i 2013 sås dog endnu mange vogne af typen i drift, heriblandt alle T3M2-DVC.

Prag18_2000-012000

DPP2013-16_06992013

Prag07_2002-012002

DPP2013-08_04032013

Tilbage til oversigten

 

Vogntype: T3SU

Nr.:
7001-7020

Anskaffelsesår:
1982

Konstruktør:
ČKD Tatra

I begyndelsen af 1980erne havde Dopraní Podnik (DP) i Prag behov for nye vogne, da Tatras T1 og T2 vogne var modne til udrangering. Produktionen af T3 var ophørt i 1976, men en afløser for typen var ikke fundet. Ganske vist var Tatra i gang med udvikling af en ny ledvognstype, men da fabrikken samtidig fortløbende byggede en eksportmodel, type T3SU, i et meget stort antal til Sovjetuinionen, var udviklingen af denne nye type blevet forsinket. Det endte med, at DP tilbagekøbte 20 vogne fra det sovjetiske marked og indsatte dem i driften. Af ydre er vogntypen stort set identisk med T3 typen, men den har flere siddepladser, ligesom den har helt lukket førerkabine og er tilpasset det betydeligt barskere klima i det store land mod øst.

Enkelte af disse vogne er blevet moderniseret til T3R.P typerne, enkelte er solgt til Ukrainske sporvejsselskaber, og enkelte kunne stadig ses i drift i 2013. Hvor længe de stadig vil være i drift, er uvist.

Prag11_2002-1042002

Prag26_2003_022003

DPP2013-13_05722013

DPP2013-13_05552013

Tilbage til oversigten

 

Vogntype: T3SUCS

Nr.:
7021-7292

Anskaffelsesår:
1983-1989

Konstruktør:
ČKD Tatra

I forlængelse af anskaffelsen af de 20 T3SU vogne i 1982 blev det besluttet at anskaffe endnu et antal vogne af Tatras eksportmodel til Sovjetunionen. De nye vogne fik betegnelsen T3SUCS, hvor SU står for Sovjetunionen og CS for Tjekkoslovakiet. CS henviser til, at eksportmodellen på nogle få ikke væsentlige områder blev tilpasset tjekkoslovakiske forhold.

Da leveringen af Tatras nye KT8 ledvognstype stadig trak ud, endte det med, at der blev leveret et større antal af T3SUCS vogne til Prag end først beregnet.

En del af de i alt 272 vogne er blevet ombygget til T3R-typerne, ligesom en del nu er blevet solgt tilbage til den tidligere Sovjetstat Ukraine. I 2013 kunne man dog stadig se mange uombyggede vogne i drift.

Pr2007-18-02_IMG_04152007

Prag18_2002-082002

DPP2013-09_06742013

DPP2013-09_06752013

Tilbage til oversigten

 

Vogntype: KT8D5

Nr.:
9001-9048

Anskaffelsesår:
1986-1990

Konstruktør:
ČKD Tatra

I første halvdel af 1980erne udviklede Tatra en helt ny vogntype. Der er tale om en treleddet, otteakslet dobbeltretnings ledvogn. Vognen har højt gulv (780 mm over skinneoverkanten) i hele vognens længde, som er 30,300 meter, og den vejer 38 t og har plads til omkring 231 stående og 54 siddende passagerer. Vognen har thyristorstyring med TV3 thyristorer og træk på alle aksler. Som den første vogntype i Prag var KT8D5 forsynet med destinationsrulleskilt over frontvinduerne, mens linieskiltet blev placeret i en stor kasse på taget.

DP indsatte 2 prototypevogne i 1984 (nr. 0018 og 0019), og efter to års prøvedrift startede serieleverancen i 1986 med 10 vogne. Der blev indtil 1990 leveret i alt 48 vogne. Typen har vel vist sig som et væsentligt aktiv i trafikafviklingen. Specielt ved de mange sporarbejder, som til stadighed foregår på Prags sporvejssystem, har man ved hjælp af krybespor og vognenes evne til at returnere uden brug af vendesløjfe, været i stand til at opretholde eller genetablere strækningsafsnit til mindst mulig gene for passagererne.

Et par af denne vogntype er udrangeret efter uheld, men de resterende 46 er blevet ombygget til en ny type KT8D5.RN2P med lavt gulv i det midterste af vognens 3 led. Næsten alle var ombygget i 2013, og ingen af de oprindelige vogne er længere i drift.

Prag03_2003_012003

Prag01_2003_042003

Prag24_2002-022002

Prag24_2000-052000

Tilbage til oversigten

 

Vogntype: T6A5

Nr.:
8601-8750

Anskaffelsesår:
1995-1997

Konstruktør:
ČKD Tatra

I midten af 1990erne fik DP Praha atter nye sporvogne. Denne gang drejede det sig om Tatras nye type T6A5, som blev leveret i et antal af 150 stk. T6A5 typen er en enkeltretnings bogiemotorvogn med en vognkasse på 14,7 meter, altså en lille meter længere end T3 vognene.

Vognen har plads til ca. 128 stående og 30 siddende passagerer, og den adskiller sig ikke kun designmæssigt væsentligt fra T3 vognene. For første gang fik Prag vogne med store matrix destinations- og linieskilte over frontvinduet og et mindre matrix linieskilt i bagruden; dørene er ikke længere foldedøre, men dobbelte svingdøre, og vognen er forsynet med etbens pantograf modsat rhombepantografen, man hidtil havde anvendt.

Indvendigt var der ændringer i indretningen (flere siddepladser) og i førerkabinen, ligesom man med denne type for første gang indførte døråbnere på Prags sporvogne. Vognen har thyristorstyring med TV3 thyristorer.

Prag16_2000-052000 Pr2007-12-16_IMG_03442007 Pr2007-20-04_IMG_02692007 DPP2013-09_07222013

Tilbage til oversigten

 

Vogntype: T3G, T3R og T6A5.3.

Nr.: 7005, 8200 og 8201 samt 8600

Anskaffelsesår: 1991-96

Konstruktør: Oprindelig:
ČKD Tatra
Ombygget af:
DP Praha

Samtidig med, at DP Praha anskaffede T6A5 vognene, ombyggede selskabet nogle T3 vogne med henblik på en modernisering af en større del af de efterhånden bedagede vogne. Erfaringerne med disse prototyper fik afgørende betydning for det omfattende moderniseringsprogram i perioden 2000-2010, så de skal derfor omtales lidt her.

T3G: Allerede i 1991 tog DP Praha vogn nr. 6551 ud af driften for at bygge en ny prototype (nr. 8201) med TV8 thyristorer. Efter tre år havde den en kort periode i passagertrafikken, men blev dog snart udrangeret.

Mere held havde man med ombygningen af vogn nr. 7007 til T3G nr. 8200. Denne vogn var betydeligt stærkere end sin forgænger. Vognkassen fik en grundig overhaling, vognen fik nye sidevinduer, hvor den øverste smalle del kunne åbnes (vippes indad), og den industrielle designer Ivan Linhart udviklede en helt ny front med matrix destinationsskilt, ligesom der kom destinationsskilt i sidevinduet foran midterdøren. Vognen blev forsynet med etbens pantograf og havde thyristorstyring med GTO thyristorer samt en lang række ændringer i forhold til T3 typerne med hensyn til bl.a. hydraulik og affjedring. I 1996 påbegyndtes testkørslerne uden passagerer, men kort efter blev vognen sat til side og dens chassis brugt til opbygningen af endnu en prototype, T6A5.3 nr. 8600 (se nedenfor).

I 2000 blev “Kanariefuglen”, som vognen på grund af sine gul-blå farver blev kaldt i folkemunde, dog samlet på ny. Den fik dog ikke helt samme udseende igen. Dens pantograf var nu den traditionelle rhombepantograf, og det indvendige destinationsskilt foran midterdøren forsvandt også. Vognen, der altid kørte som solovogn, da den ikke kunne multippelkøres på grund af sin elektroniske udrustning, havde sin sidste tur i januar 2007. Herefter blev den ombygget til type T3R.PV nr. 8182.

Se mere om vognen ved at klikke på dette link: T3G

T3R: DP Praha udtog vogn 6329 og 7005 til ombygning til T3R. Nr. 7005 blev dog aldrig til andet end skelettet af en ny vogn, og den blev skrottet endeligt i 2002. Nr 6329 blev derimod ombygget til en helt ny enkeltrettet bogievogn (nr. 8205) i et nyt udseende, som var designet af Patrik Kotas. Vognen var forsynet med svingdøre á la T6A5, den havde Stemmann etbens pantograf og thyristorstyring med TV8 thyristorer. Som noget nyt var vognen forsynet med udvendigt destinationsskilt over tredje vindue på dørsiden. Vognen kom i drift i april 1999, men udviste en del børnesygdomme. Den var kun sporadisk at finde på sporvejsnettet, sidst i februar-marts 2005, hvorefter forenden med førerkabine blev savet af. Resten af vognen blev brugt til opbygningen af T3R.PV vogn nr. 8178, mens forenden blev placeret som monument over vognen ved DP Prahas hovedværksted (Ústřední dílny DP).

Se mere om vognen ved at klikke på dette link: T3R

T6A5.3: Denne vogn ser umiddelbart ud til at være en T6A5 vogn, men den er rent faktisk bygget op på T3 dele og komponenter. Da det kom til vognkassen, valgte man så at etablere den med en T6A5 vognkasse, som ikke kostede meget mere end en T3 vognkasse.

Det væsentlige ved vognen var dens styring med TV14 thyristorer. Disse har blandt mange andre egenskaber den væsentlige funktion, at de kan opsamle den energi, der dannes under den elektrodynamiske opbremsning, og sende den retur i ledningsnettet til brug for andre vogne. Vognen blev bygget af CKD Transportation Systems, Inc. i tæt samarbejde med Dopravní Podnik. Vognen var ifølge kilde nr. 4 (se nedenfor) i drift indtil 2011.

Se mere om vognen ved at klikke på dette link: T6A5.3

Prag06_2003_05T3G vogn nr. 8200 i 2003.

DPP2013-22_0114Nr. 8200 blev senere til T3R.PV nr. 8182,
som her ses i 2013.

Tilbage til oversigten

 

Vogntype: RT6N1

Nr.:
9101-9104

Anskaffelsesår:
1996-1997

Konstruktør:
ČKD Tatra

ČKD Tatra leverede i 1996-97 fire eksemplarer af en ny ledvognstype, typen RT6N1. Denne godt 26 meter lange seksakslede tredelte vogntype var en markant fornyelse af vognparken, da det var den første type i Prag med et stort centralt lavgulvsområde (63% af vognen havde højden 350 mm) og højt gulv (900 mm) i de to ender over motorbogierne. Vognen havde GTO thyristorer med microprosessor styring.

Tekniske problemer med typen gjorde dog, at alle fire vogne blev taget ud af driften allerede i 1999, og inden da havde de kun deltaget beskedent i trafikafviklingen. Selv om man prøvede at rette på fejlene på 9101 (som herefter blev betegnet RT6N2), så blev det aldrig til noget med at få vognene i drift igen. Der blev ind imellem foretaget testkørsler med i hvert fald 9101, men ellers tilbragte de deres tid i remisen, indtil de endelig blev solgt til Poznan så sent som i slutningen af 2009.

Se mere om vognen ved at klikke på disse links: RT6N1 eller RT6N1

Tilbage til oversigten

 

Vogntype: T3R.P

Nr.:
8211-8245 og
8300-8579

Anskaffelsesår:
1962-1989

Ombygget:
2001-2010

Konstruktør:
Oprindelig: ČKD Tatra
Ombygget af:
Pars Nova (8211-8245)
DP-Praha (8300-8579)

315 vogne, langt de fleste af typen T3, men også enkelte af typerne T3SU og T3SUCS, blev i det første årti af 2000-tallet ombygget til typen T3R.P (R i typebetegnelsen står for rekonstrueret).

Der er tale om vogne med totalt renoverede vognkasser, der er blevet forsynet med matrix destinationsskilte fra APEX over frontvinduet. Man har opretholdt styringen af vognen med fødderne, men den elektroniske udrustning er forbedret, bl.a. med thyristorer af typen TV Progress fra Cegelec (se evt. her). P i typebetegnelsen står for øvrigt netop for Progress.

Der er desuden foretaget forbedringer i vognens indretning med bl.a. skridsikker gulvbelægning og stole med plysstof af samme type som i T6A5 vognene. Vognene har dog stdig højt gulv med en højde på ca. 900 mm over skinneoverkanten.

Med renoveringen regner man med at have forlænget vognenes levetid med i hvert fald 15-16 år. Der kommer måske flere vogne af denne type, idet numrene 8246-8279 er reserveret til evt. nye vogne.

Enkelte af vognene er ikke malet i DP Prahas normale farver, men i en vinrød og grå variant, så de kan indgå som “bivogne” i vogntog sammen med vogne af T3R.PLF typen (se nedenfor). Disse vinrøde vogne ses dog også i vogntog med andre T3R.P vogne i normal bemaling.

Størsteparten af vognene af denne type er ombygget på DP Prahas værksted i Hostivař, men en mindre del er bygget på virksomheden Pars Nova, som er en del af Škoda-gruppen.

Pr2007-17-03_IMG_06652007

DPP2013-05_00102013

DPP2013-03_02042013

DPP2013-07_06212013

DPP2013-14_01922013

Tilbage til oversigten

 

Vogntype: T3R.PV

Nr.:
8151-8185

Anskaffet:
1965-1986

Ombygget:
2001-2007

Konstruktør: Oprindelig:
ČKD Tatra
Ombygget af:
Pragoimex og
Krnovské Opravny a Strojírny
i samarbejde med
DP Praha

Denne vogntype er praktisk talt en nybygning. Den er bygget op på renoverede T3 bogier og chassiser, men de oprindelige vognkasser var så korroderede, at det var nødvendigt at bygge helt nye. De nye vognkasser er fremstillet af maskinfabrikken Krnovské Opravny a Strojírny, som indgår i gruppen Aliance TW, som også omfatter selskaberne Pragoimex og VKV Praha. Allince TW selskaberne har specialiseret sig i renovering og genopbygning af jernbane- og sporvogne. Vognkasserne er af typen VarCB3 (læs evt. mere her), og derfor er der tilføjet et V i typebetegnelsen.

VarCB3 vognkassen er opbygget i en fleksibel letvægts stålkasse, som har anti-korrosions coating, og som kan tilpasses brugen af både brugte og nye dele og forskellige vogndesign både udvendigt og indvendigt. Fronterne er udført som en selvstændig enhed i laminat og hæftes på skelettet, når resten af vognkassen er færdig.

Som det fremgår af typebetegnelsen, er også T3R.PV vognene forsynet med TV Progress thyristorer, og de er indrettet og opbygget på samme måde som standardtypren T3R.P. Ligesom denne er også enkelte af vognene malet i T3R.PLF typens farvekombination af vinrød og grå, men hovedparten har dog den “normale” DP Praha kombination af rød og cremegul.

Pr2007-20-24_IMG_03592007

DPP2013-24_07322013

DPP2013-03_00972013

DPP2013-14_06512013

Tilbage til oversigten

 

Vogntype: T3R.PLF

Nr.:
8251-8280

Anskaffet:
1962-1986

Ombygget:
2006-2010

Konstruktør:
Oprindelig:
ČKD Tatra
Ombygget af:
Pragoimex
i samarbejde med
DP-Praha.

Ligesom T3R.PV typen er også T3R.PLF faktisk en nybygning, hvor kun bogier og chassis-rammer stammer fra vogne af T3, T3M, T3SU eller T3SUCS typerne. Det er den første bogievognstype i Prag med lavgulvsafsnit. Vognkassen er af typen VarCB3LF eller VarioLF (derfor LF – low floor – i typebetegnelsen), som fremstilles af firmaet Pragoimex (læs evt. mere her).

Lavgulvsafsnittet, som ligger 350 mm over skinneoverkanten, udgør ca. 36% af vognens areal. Det er placeret omkring midterdøren og forbundet med trapper op til de to højgulvsområder (860 mm over skinneroverkanten) over de to motorbogier. Vognene er forlænget med cirka en meter i forhold til de øvrige T3-vogne, og de er malet med en vinrød (eller bordeaux) grundfarve med grå kontrastfarve. Lavgulvsområdet er markeret specielt med grå striber på vognens sider. Det er Patrika Kotas, som har udformet vognens design, som gør den let genkendelig i gadebilledet.

Vognenes øvrige indretning og styring er lig de andre T3R typer, men T3R.PLF har dog stærkere motorer og et forbedret bremsystem.

Vognen kører typisk med T3R.P eller T3R.PV som “bivogn”. Nogle af disse “bivogne” er i T3R.PLF design (dog uden de grå striber på vognsiderne), men man ser dog også vogntog, hvor “bivognen” har de “normale” røde og cremegule DP Praha farver.

DPP2013-06_00812013

DPP2013-22_00352013

DPP2013-13_05822013

DPP2013-T3RPLF_02832013

DPP2013-22_01152013

DPP2013-14_06962013

Tilbage til oversigten

 

Vogntype: KT8D5.RN2P

Nr.:
9051-9098

Anskaffelsesår:
1986-1990

Ombygget:
2005-2014

Konstruktør:
Oprindelig:
ČKD Tatra
Ombygget af:
Pars Nova,
Pragoimex og
DP Praha

Da RT6N1 vognene fra slutningen af 1990erne aldrig blev den forventede fornyelse af vognparken, stod DP Praha i begyndelsen af 2000-årene over for et stadig større behov for lavgulvsvogne eller i det mindste vogne med et lavgulvsområde. Det førte dels til ombygning af et antal T3 vogne til den nye type T3R.PLF (se ovenfor), ligesom man besluttede at ombygge alle de store ledvogne fra 1986-90 med et nyt lavgulvs midterled.

Ombygningen af KT8D5 vognene blev gennemført i samarbejde mellem Cegelec (leverandør af den elektroniske udrustning, herunder TV Progress thyristorer), Pars nova (som stod for en total modernisering af de to højgulvssektioner) og CKD Pragoimex (som i samarbejde med maskinfabrikken Krnovské Opravny a Strojírny byggede det helt nye lavgulvs midterled af type ML8LF). Nogle af vognene blev bygget hos Pars nova i Šumperk, andre på DP Prahas hovedværksted.

KT8D5 vognenes originale KE 23 pantografer blev erstattet af ny polopantografer type Fb 500 fra Stemmann magen til dem, som sidder på T6A5 vognene.

Vognenes destinationsskilte på fronterne blev fornyet og forbedret, ligesom der blev etableret destinationsskilte på siderne. Også indvendigt etableredes digitale informationsskilte.

Vognene nummereredes ved at lægge 50 til det oprindelige KT8D5 nr.

DPP2013-16_06672013

DPP2013-20_0260

DPP2013-KT8D5RN2P_02812013

DPP2013-KT8D5RN2P_02802013

DPP2013-KT8D5RN2P_02782013

DPP2013-KT8D5RN2P_02792013

Tilbage til oversigten

 

Vogntype: 14T Elektra

Nr.:
9111-9170

Anskaffelsesår:
2006-2008

Konstruktør:
Škoda

Fem-leddet, seks-akslet enretningsvogn med faste bogier placeret på led 1, 3 og 5. De to svævende mellemled har begge to døre og lav gulvhøjde (350 mm over skinneoverkanten), mens de øvrige tre led har en gulvhøjde på 780 mm. Vognen har plads til 69 siddende og ca. 210 stående passagerer. Maksimum farten er 60 km/t. Vognen er 31,250 m lang og vejer 38,3 t. Vognens design er udført af Porsche Design Group.

Vogntypen har IGBT invertere og regenerativ elektrodynamisk opbremsning. Passagerinformationen sker dels på udendørs destinationsskilte på fronten og på siderne, dels på indvendige digitale skilte. Vognene kan køre i dobbelttraktion, men det ses ikke i den daglige drift, og koblingerne er foldet sammen og gemt væk bag vognkassens plader både for og bag.

Der leveres ikke yderligere vogne af denne type, og en enkelt, nr. 9165, er udrangeret efter at være blevet totalskadet i et trafikuheld.

DPP2013-12_06392013

DPP2013-12_00202013

DPP2013-16_06802013

DPP2013-14T_06132013

DPP2013-14T_06152013

DPP2013-14T_06142013

Tilbage til oversigten

 

Vogntype: 15T For City

Nr.:
9201-9293

Anskaffelsesår:
2008-2013

Konstruktør:
Škoda

Škodas nyeste ledvognstype med 100% lavt gulv. Oprindeligt forlød det, at der skulle leveres 250 stk. af denne type, men efter leveringen af nr. 9293 i 2013 kommer der – i hvert fald indtil videre – ikke flere vogne af denne type i denne omgang.

DPP2013-04_01162013

DPP2013-12_00532013

DPP2013-15T_06572013

DPP2013-15T_06562013

DPP2013-15T_06552013

DPP2013-15T_06542013

DPP2013-15T_06522013

Tilbage til oversigten

 

Arbejds- og tjenestevogne

Tilbage til oversigten

 

Kilder:
  1. Prazske Tramvaje

  2. DP-Prahas årsrapporter (udgives også på engelsk).

  3. Strassenbahn Online

  4. Prague Trams

Tilbage til oversigten

 
 

  

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *