Københavns metro

(Senest lettere redigeret 17.03.2017).
Introduktion
Københavns Metro er flere gange blevet kåret til Verdens bedste af sin art, hvilket man ikke blot kan læse om på Metroselskabets egen hjemmeside, men også finde omtalt på fremmede trafikselskabers hjemmeside. Man kan således finde en notits om det på ATAC’s hjemmeside. Kåringer af den art kan naturligvis altid gøres til genstand for debat. Denne debat skal jeg ikke blande mig i her, men blot nøjes med længere nede på siden at bringe lidt billeder fra metroen.
Københavns metro efter åbningen af Cityringen (kortskitse fra Wikipedia).

Københavns metro er indviet i flere etaper:
  • Etape 1 fra Nørreport til henholdsvis Vestamager og Lergravsparken åbnede i oktober 2002.
  • Etape 2A fra Nørreport til Frederiksberg åbnede i maj 2003.
  • Etape 2B fra Frederiksberg til Vanløse åbnede i oktober 2003.
  • Etape 3 fra Lergravsparken til Københavns Lufthavn åbnede i september 2007.
  • Etape 4: Cityringen åbnedes 29. september 2019.

M1/M2: Fællestrækningen Vanløse – Christianshavn
23.02.2004: Linje M2 til Lergravsparken på Vanløse Station. 23.02.2004: Linje M1 til Vestamager på Vanløse Station. 23.02.2004: Interiør af metrotog.
23.02.2004: Linje M1/M2 på Flintholm Station. 23.02.2004: På Flintholm Station kan man stige om mellem metroen og S-banen. Under metrovognen skimtes således taget af et S-tog på linje F, som på dette tidspunkt kørte mellem Hellerup og Flintholm. 13.06.2008: Nedgangen til metroafsnittet på Nørreport Station.
13.06.2008: Metrotog gemmer sig bag glasdørene på Nørreport Station. 13.06.2008: Nedgangen til metroen på pladsen foran Magasin du Nord på Kongens Nytorv. 13.06.2008: Der er langt ned til metroen på Kongens Nytorv.
13.06.2008: Metrostationen på Kongens Nytorv. 13.06.2008: På Kongens Nytorv afventer passagererne, at glasdørene skal åbne sig og give mulighed for indstigning i det netop ankomne metrotog. 13.06.2008: Efter at have forladt Lindevang Station i retning mod centrum passerer metrotoget et andet tog, som holder på et af de mange vigespor langs strækningen. I baggrunden kan man ane nedkørslen til tunnelafsnittet under Føtex-skiltet.
13.06.2008: Metrotog på Lindevang Station. 13.06.2008: Metrotog ankommer til Lindevang Station. 13.06.2008: Vogntog på vej mellem Lindevang og Flintholm.
14.06.2008: Metrotog på Flintholm Station. Under metroen ses et fjerdegenerations S-tog på linje F mellem Hellerup og Ny Ellebjerg. 14.06.2008: Metrotog på Flintholm Station. 14.06.2008: Metrotog på vej fra Flintholm Station til Vanløse Station, som kan skimtes i baggrunden.
14.06.2008: Metrotog på vej ind på Vanløse Station. 14.06.2008: Metrotog på vej ind på Vanløse Station.
M1: Strækningen Christianshavn – Vestamager
23.02.2004: Linje M1 på Vestamager Station. 23.02.2004: Metrotog på vej ind på Vestamager Station – endestationen på linje M1. 23.02.2004: Metrotog på vej ind på Vestamager Station – endestationen på linje M1.
23.02.2004: Linje M1 på Ørestad Station. 23.02.2004: Som metroanlægget opleves, når man indtager “førerpladsen” i toget. 23.02.2004: Metrotog på linje M1 på vej ind på Sundby Station.
23.02.2004: Linje M1 på Sundby Station. 23.02.2004: Metrotog på linje M1 på stationen DR Byen/Universitetet. 23.02.2004: Metrotog linje M1 på vej ind på stationen DR Byen/Universitetet.
23.02.2004: Et metrotog på linje M1 på vej op fra tunnelstrækningen ved Islands Brygge til højbanestrækningen videre mod Vestamager. 23.02.2004: Et kig ned i den underjordiske station på Islands Brygge.

M2: Strækningen Christianshavn – Lufthavnen
13.06.2008: Et kig ind igennem tunnelrøret på Amager, før metroen fortsætter under Københavns Havn og fortsætter mod Kongens Nytorv. 13.06.2008: Tunnelrøret set ud gennem frontvinduet på et metrotog. Stationen er Lergravsparken, som er den sidste tunnelstation på linje M2, før denne kommer op i lyset ved Øresund. 13.06.2008: Mellem stationerne Lergravsparken og Øresund kommer M2 op i lyset. Her ses det syn, der møder passagererne, når metrotoget kommer ud af tunnelen.
13.06.2008: Metrotoget på billedet har netop forladt stationen Øresund og er her på vej ind i tunnelafsnittet fra Lergravsparken til Solbjerg stationer. 13.06.2008: Metrotoget runder et af de skarpe sving på strækningen og kører ind på Øresund station, som kan skimtes umiddelbart bag broen fra 2007. 13.06.2008: Metrotog kører ind på Øresund Station.
13.06.2008: Metrotog på Øresund Station. 13.06.2008: Metrotog på Øresund Station. 13.06.2008: Efter Øresund Station stiger metroen op fra dybet og kører i niveau op mod stationen ved Amager Strand.
13.06.2008: Metrotog på vej ind på Amager Strand Station. Toget er på vej mod Lufthavnen. 13.06.2008: Metrotog på vej ind på Amager Strand Station. Toget er på vej mod Lufthavnen. 13.06.2008: Metrotog på vej mod centrum og Vanløse holder på Amager Strand Station.
13.06.2008: Mellem stationerne Amager Strand og Femøren fører en gangbro over metroen. Fra gangbroen har man et glimrende udsyn over metroanlægget på dette sted. På billedet er et metrotog på vej fra Amager Strand, som kan skimtes i baggrunden, til Femøren. 13.06.2008: Mellem stationerne Amager Strand og Femøren fører en gangbro over metroen. Fra gangbroen har man et glimrende udsyn over metroanlægget. På billedet er et metrotog på vej fra Femøren mod Amager Strand. 13.06.2008: Efter at have kørt i niveau fra Øresund Station hæver Metroen sig kort før den når Femøren Station op på højbaneniveau. Man kan i baggrunden skimte Femøren Station, hvorfra et metrotog netop har sat i gang i retning mod centrum. Vigesporet til venstre er et af mange langs metrostrækningen, hvor man f.eks. kan henstille nedbrudte vogne.
13.06.2008: Femøren Station ligger højt hævet over niveau. 13.06.2008: Metrotog forlader Femøren for at begive sig videre mod centrum. 13.06.2008: Metrotog på Femøren på vej mod Lufthavnen.
13.06.2008: Metrotog på Femøren på vej mod centrum. 13.06.2008: Mellem Femøren og Kastrup Station kommer metroen atter ned i niveau med omgivelserne. Toget på billedet kommer fra Kastrup og er netop på vej op ad bakken til Femøren Station. 13.06.2008: Metrotog på vej fra Femøren Station til Kastrup.
13.06.2008: Mellem stationerne Femøren og Kastrup kommer metroen igen ned i niveau med omgivelserne. Her har toget netop forladt Femøren i retning mod Kastrup 13.06.2008: I retning mod Lufthavnen passerer metroen kort før Kastrup Station under Saltværksvej. 13.06.2008: Efter at have passeret under Saltværksvej kører metrotoget op mod Kastrup Station.
13.06.2008: Metrotog på vej mod centrum passerer under Saltværksvej. 13.06.2008: Metrotog på vej op fra underkørslen under Saltværksvej til Kastrup Station, hvorfra billedet er taget. 13.06.2008: Metrotog på vej mod Vanløse på Kastrup Station.
13.06.2008: Metrotog på vej mod centrum på Kastrup Station. I baggrunden til højre ses den oprindelige Kastrup Station fra Amagerbanens tid. 13.06.2008: Den oprindelige Kastrup Station fra Amagerbanens tid er bevaret, men bruges dog ikke længere til jernbaneformål. 13.06.2008: Metrotog forlader Kastrup Station i retning mod Lufthavnen, som er næste og sidste stop på M2.
13.06.2008: Metrotog fra Lufthavnen ankommer til Kastrup Station. 13.06.2008: Mellem Kastrup og Lufthavnen hæver metroen sig atter op på højbaneniveau og går gennem landskabet som en uoverstigelig og næppe specielt landskabsforskønnende mur. 13.06.2008: Stationen i Kastrup Lufthavn er placeret højt over godsbanen mellem Danmark og Sverige.
13.06.2008: Metrotog på vej ind på endestationen i Kastrup Lufthavn. Broen umiddelbart før stationen fører over motorvejen mellem Danmark og Sverige. 13.06.2008: Ligesom det er tilfældet med stationerne i tunnelafsnittet, er også stationen i Lufthavnen helt afskærmet mod sporarealet. Kun når metrotoget er på plads åbner glasdørene sig for at give mulighed for ud- og indstigning. 13.06.2008: Metrotog ankommer til Lufthavnen.
13.06.2008: Metrotog ankommer til Lufthavnen. 13.06.2008: Metrotog ankommer til Lufthavnen. 13.06.2008: På grund af tognedbrud på linje M1 kørte både M1 og M2 i en periode denne dag til Lufthavnen, hvilket gav anledning til livlig trafik på M2.
13.06.2008: Metrotog forlader Lufthavnen.
Total Page Visits: 3929
Total Website Visits: 490863

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *