Torino: Sporvognslinje 3

(Lettere redigeret 15.05.2020)
Linjeføring
  • Le Valette – Largo Toscana – Corso Regina Margherita – Piazza della Repubblica – Piazzale Regina Margherita – Piazza Hermada
Linje 3 var oprindelig tænkt som et første skridt i et ambitiøst projekt med 5 hurtigsporvejslinjer, de såkaldte Metropolitana Leggéra linjer. Projektet, der blev offentliggjort i 1982, blev dog i 1987 ændret til kun at omfatte 3 linjer, nemlig linje 3, der på dette tidspunkt nærmede sig sin færdiggørelse, og sporvognslinje 1 og 4, som efterfølgende skulle ombygges til ML-standard. Dette skete for linje 4’s vedkommende med omfattende fornyelse af det faste anlæg og forlængelse af linjen, mens linje 1 endte med at blive til en helt ny automatisk VAL-metro, der forløber under jorden. Der er således ikke meget tilbage af det engang så ambitiøse hurtigsporvejsprojekt fra 1982.
Den officielle åbning af linje 3 fandt sted 28.10.1987 (i forbindelse med ATM’s 80 års jubilæum), men på det tidspunkt vendtes dog ved Piazzale Regina Margherita i en midlertidig sløjfe via Corso Tortona og Largo Belgio, og først fra den 20.02.1989 blev hele strækningen til Piazza Hermada taget i brug. Linjen er dog siden på ny blevet afkortet til Piazzale Regina Margherita og sløjfekørslen via Corso Tortona og Largo Belgio.
23.06.1988: Serie 7000 ledvogn nr. 7045 på Piazza della Repubblica. 23.06.1988: Serie 7000 ledvogn nr. 7024 i Corso Regina Margherita ved Piazza della Repubblica. 23.06.1988: Serie 7000 ledvogn nr. 7044 på Piazza della Repubblica.
23.06.1988: Serie 7000 ledvogn nr. 7007 i Viale Tortona, hvor linie 3 i begyndelsen havde sin endestation. 01.07.1988: Serie 7000 ledvogn nr. 7018 i Viale Mughetti ved stoppestedet Primule kort før endestationen i Le Valette. 01.07.1988: Serie 7000 ledvogn nr. 7019 i den store sløjfe på endestationen i Le Valette.
01.07.1988: Serie 7000 ledvogn nr. 7004 ved perronen på endestationen i Le Valette. 01.07.1988: Serie 7000 ledvogn nr. 7007 i Via Toscana ved stoppestedet Largo Borgaro. 01.07.1988: Stoppestedet Largo Borgaro og et kig ned ad strækningen gennem Via Toscana. Italiens mange sporvejsmodstandere betegnede den nye sporvej “il doppio muro di Berlino” (dvs. den dobbelte berlinmur), fordi de mente, sporvejen virkede som en forhindring for trafik og bevægelighed på tværs af gaden.
Sidst i juni 1990: Serie 7000 ledvogn nr. 7012 ankommer til endestationen på Piazza Hermada. Sidst i juni 1990: Serie 7000 ledvogn nr. 7006 på endestationen på Piazza Hermada, som er uden vendesløjfe. Sidst i juni 1990: Serie 7000 ledvogn nr. 7025 i Corso Gabetti ved stoppestedet Borromini, som ligger lige ved Po, der løber under broen i baggrunden.
Sidst i juni 1990: Serie 7000 ledvogn nr. 7027 på Ponte Regina Margherita over floden Po. Sidst i juni 1990: Serie 7000 ledvogn nr. 7020 i Corso Regina Margherita i krydset ved Corso S. Maurizio og Corso Regio Parco. Sidst i juni 1990: Serie 7000 ledvogn nr. 7011 på et opstillingsspor ved ATM/TTs remise i Corso Tortona.
Total Page Visits: 922
Total Website Visits: 741319

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.