BAT: Ny helårskøreplan

Ny trafikchef
Den megen uro i BAT førte til, at BAT’s hidtidige chef Lars Friborg midt i august fratrådte sin stilling – “efter gensidig overenskomst”, som det hedder – og en ny trafikchef, Kim Koch-Hansen, kunne tiltræde jobbet 01.12.2020. Kim Koch-Hansen kom fra en stilling som udviklingschef hos JF Data, hvor han bl.a. havde arbejdet med it-systemer til BAT, tre jyske trafikselskaber og Fynbus.
Politisk viste der sig i efterårets løb ikke at være et flertal for at udlicitere BAT’s drift, så selskabet er derfor stadig et kommunalt selskab med ansvar for både planlægning og drift af rutebiltrafikken på Bornholm.
Ny køreplan og nye vagtplaner
Parallelt med den politiske debat om BAT’s fremtidige organisation og ansættelsen af den nye trafikchef er der hen over efteråret blevet arbejdet med tilretningen af helårskøreplanen og måske ikke mindst med udarbejdelsen af realiserbare vagtplaner. 03.12.2020 kunne Bornholms Tidende fortælle, at køre- og vagtplanerne var blevet præsenteret for og vedtaget i kommunens natur- og miljøudvalg.
Leif Olsen (SF), der er formand for natur- og miljøudvalget, fortæller, at køreplanerne har været i høring, og at vagtplanerne er blevet gennemgået i MED-udvalget, ligesom chaufførerne har haft lejlighed til at se dem. Med bemærkningen om, at den nye køreplan er blevet god, udtaler han:
“Køreplanen i sig selv er ikke medarbejdernes plan, kan man sige. Men vagtplanerne, som skal til for, at de kan køre busserne, er, og dem har de i hvert fald set. Køreplanerne må politikerne jo lave, som de vil, men der er nogle regler for, hvordan chaufførerne skal kunne arbejde.
Chaufførernes tillidsmand Stig Lodberg bekræfter over for avisen, at medarbejderne har set vagtplanerne, men han tilføjer dog:
”Det er jo de enkelte vagter, som de er delt op, men du skal huske på, at der er en sommerkøreplan lagt ind i en vinterkøreplan, og derfor bliver det til en helårskøreplan, og vi har ikke set det færdige resultat af det. Vi har heller ikke fået vores turnusser, og det er der, hvor man kan se, hvordan den enkelte medarbejder skal møde ind. Så vi har et hul der stadigvæk. Vi har rykket for at få det udfyldt, men nu skal planerne jo rettes ind i forhold til det, natur- og miljøudvalget har godkendt, og hvor man bytter om på linjer og så videre.”
På spørgsmålet om vagtplanerne er potentielt konfliktstof, svarer Stig Lodberg:
”Nej, det er det ikke. Men der ligger en potentiel besparelse på seks medarbejdere, og vi er da spændte på at se, hvordan de regner sig frem til det.”
Hovedprincipperne i den nye køreplan er følgende:
  • Der er tale om en helårskøreplan, dvs. der kun kommer én køreplan om året. Det har været et udtalt ønske, at køreplanen skal være læsevenlig og let at forstå.
  • Linjerne ændres til et “fingersystem” med Rønne som udgangspunkt og bryder dermed med den ringlinjestruktur, der har været gældende i mere end ti år.
  • Kørslen i skolernes sommerferie er integreret i køreplanen med henblik på chaufførernes ferieafvikling.
  • Køreplanen er tilpasset til campus’ ringetider. Specielt ringetiden ved 14-tiden har været en udfordring i den tidligere køreplan.
I forbindelse med vedtagelsen af køreplanen udtrykte natur- og miljøudvalget ønsket om, at der gennemføres en informationskampagne om de nye ruter og den nye køreplan, samt at der i 2021 gennemføres en trafiktælling, som forelægges udvalget.
Hvis alt går som forventet, sættes den nye køreplan i drift med næsten et halvt års forsinkelse 31.01.2021.
Total Page Visits: 510
Total Website Visits: 913805
Dette indlæg blev udgivet i Busdrift, Trafikplanlægning. Bogmærk permalinket.

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *