BVG: Linje M17 bliver forlænget

Berliner Tram-Träume werden später fertig
Under denne overskrift (som betyder: De berlinske sporvejsdrømme bliver senere færdige) gjorde Hildburg Bruns 19.05.2020 på bz-berlin.de status over det berlinske senats planer for udvidelse af byens sporvejsnet. Det rød-grønne bystyre har vedtaget fire udvidelser af nettet, men Bruns konstaterer, at det kniber lidt med gennemførelsen:
  • En forlængelse af sporvejen fra Hauptbahnhof til Turmstrasse (2 km). Byggeriet starter omkring midten af ​​2021.
  • En forlængelse af sporvejen, så den får forbindelse med S-Bahn og regionaltogene på Ostkreuz (1,8 km). Her er processen med godkendelse af planerne ikke engang påbegyndt endnu.
  • En forlængelse fra Mahlsdorf til Rahnsdorfer Straße (1,9 km). Byggeriet starter tidligst i 2024.
  • Etablering af en forbindelse mellem Schöneweide S-Bahnhof og Karl-Ziegler-Straße (2,7 km). Anlæggelsen startede 18.05.2020, og prøvekørslerne forventes at starte i september 2021.
Af de fire projekter er det altså kun det såkaldte Adlershof II projekt, der nærmer sig sin færdiggørelse. Projektet er en fortsættelse af Adlershof I projektet, der blev færdigt i 2011 og knyttede Adlershof S-Bahnhof sammen med Max-Born-Straße/Karl-Ziegler-Straße. Den nye sporvejsstrækning lukker så at sige et hul i sporvejsnettet og bliver nu en hurtig forbindelse gennem byudviklingskvartererne Adlershof og Johannisthal ad Groß-Berliner Damm mellem de to S-banestationer Schöneweide og Adlershof.
Som det fremgår af kortet herunder får den nye strækning fem stoppesteder på Groß-Berliner Damm. Alle stoppesteder har sideperroner med barrierefri indstigning og to adgangsveje hver. Den gamle vendesløjfe på Karl-Ziegler-Straße bliver nedlagt, og den nuværende vendesløjfe ved Schöneweide S-Bahnhof vil blive helt omlagt, så den både kan betjene vogntog, der vender her, og dem, der skal køre igennem. Ved anlæggelsen er der taget vide miljømæssige hensyn. Støjgenerne er f.eks. søgt dæmpet mest muligt ved at udfylde sporarealet med græs, ligesom de skarpe kurver er forsynet med smøreanlæg for at formindske hjulenes hvinen i svingene. For at skåne vandmiljøet er der så vidt muligt anvendt naturmaterialer, og alle materialer er godkendt af den lokale vandbeskyttelsesmyndighed (Straßenbahn Magazin 2/2021).
Når anlægget står færdigt, vil linje 17M blive forlænget fra sin nuværende endestation ved Schöneweide S-Bahnhof til Adlershof S-Bahnhof, hvor linjen vil vende ved BVG’s remise. Tilsvarende vil linje 61 og 63, der i dag vender i sløjfen på Karl-Ziegler-Straße, blive forlænget til Schöneweide S-Bahnhof. Linje M17 vil store dele af dagen køre med 10 minutters drift, mens de to andre linjer vil få 20 minutters drift. Linje 61 vil uden for myldretiderne kun køre til Landschaftspark Johannisthal (Hermann-Dorner-Allee på kortskitsen), hvor der anlægges et nyt vendeanlæg uden sporsløjfe.
Kortskitse over Adlerhof II projektet. Både Straßenbahn Magazin 2/2021 og bz-berlin.de har andre navne på stoppestederne end kortet. Ifølge de to kilder kommer stoppestederne i retning Schöneweide til at hedde Nieberstraße, Landfliegerstraße, Benno-König-Straße, Gerhard-Sedlmayr-Straße, Landschaftspark Johannisthal og Karl-Ziegler-Straße. Kortet skyldes Berlins Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.Kortskitse over Adlerhof II projektet. Både Straßenbahn Magazin 2/2021 og bz-berlin.de har andre navne på stoppestederne end kortet. Ifølge de to kilder kommer stoppestederne i retning Schöneweide til at hedde Nieberstraße, Landfliegerstraße, Benno-König-Straße, Gerhard-Sedlmayr-Straße, Landschaftspark Johannisthal og Karl-Ziegler-Straße. Kortet skyldes Berlins Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.
Bernhard Kussmagk skriver i sin artikel i Straßenbahn Magazin, at det herskende styre i Berlins senat har den trafikpolitiske målsætning så vidt muligt at slutte nye bosætningsområder til sporvejsnettet, inden de er færdigudviklet. Han konstaterer, at i det her tilfælde er den målsætning lykkedes.
Adlerhof II projektet er finansieret dels af Berlin Land og EU’s regionale udviklingsfond. Investeringen ligger på omkring 40 mio. euro, og man regner med ca. 12.700 passagerer dagligt på strækningen.
Kilder
  • Bernhard Kussmagk: Anschluss an die Zukunft (Straßenbahn Magazin 2/2021, side 29-31).
  • Hildburg Bruns: Berliner Tram-Träume werden später fertig (bz-Berlin.de, 19.05.2020).
  • Berlins Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: Kortskitsen.
Total Page Visits: 525
Total Website Visits: 907505
Dette indlæg blev udgivet i Sporveje, Trafikplanlægning. Bogmærk permalinket.

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *