BAT – økonomi, elbusser og køretid

BAT kan ikke overholde sit budget
Ifølge netavisen Bornholm.nu forventer BAT i 2021 at have et merforbrug på 1,3 mio. kroner, som vil forøge busselskabets samlede underskud. Merforbruget skyldes en række engangsudgifter på i alt omkring 800.000 kroner, som ikke var indregnet i budgettet, ligesom der har været en række merudgifter til chaufførlønninger, vedligehold af busser samt til eksterne vognmænd.
BAT må udskyde købet af elbusser
Bornholms Regionskommune er løbet ind i vanskeligheder med at anskaffe fire nye elbusser. Kommunen har gennemført en udbudsproces i forbindelse med købet, men Bornholm.nu oplyser, at kommunen ved tilbudsfristens udløb, fredag den 12. november ikke har modtaget – som det hedder – “konditionsmæssige” tilbud.
BAT har derfor trukket udbuddet tilbage på grund af manglende konkurrence. Man undrer sig dog i busselskabet, da man inden udbuddet havde haft en markedsdialog, der indikerede, at der var interesse for at byde på leveringen af de fire busser. Derfor vil BAT nu undersøge årsagen til den manglende interesse og eventuelt justere i udbudsmaterialet, før man på ny sender leveringen i udbud.
Konsekvensen af det mislykkede udbud bliver efter al sandsynlighed en forsinkelse af leveringen af de fire busser. De vil måske blive leveret i slutningen af 2022 eller først i starten af 2023.
BAT vil køre Bornholm rundt hurtigere
BAT vil give trafikafviklingen et serviceløft i form af en nedsættelse af køretiden mellem de større byer, oplyser netavisen Bornholm.nu. Opstramningen af køretiderne har sin baggrund i en trafiktælling, der viser, at det er byerne og øens seværdigheder, der tiltrækker langt de fleste.
I 2021 tog en tur øen rundt ifølge køreplanen 3 timer og 25 minutter, mens den i 2022 skulle kunne komme helt ned på 2 timer og 37 minutter. En række stoppesteder på linje 7 og 8 bliver slet ikke eller kun yderst sjældent benyttet. Ved at tage ophold ved disse stoppesteder ud af køreplanen og ved desuden at undgå kørsel ind gennem småbyer med vanskelige gennemkørselsforhold opnår BAT altså den omtalte nedsættelse af køretiden på de ca. 45 minutter.
Det vil selvsagt stadig være muligt at stå af og på ved de omtalte stoppesteder, som typisk ligger uden for byerne og dermed i vinkezonerne, hvor busserne stopper efter behov.
Kilder
  • Bjarne Hansen: BAT kan ikke overholde sit budget, (netavisen Bornholm.nu 30.11.2021), klik HER
  • Bjarne Hansen: BAT må udskyde køb af fire elbusser, (netavisen Bornholm.nu 29.11.2021), klik HER
  • Bjarne Hansen: BAT vil køre Bornholm rundt hurtigere, (netavisen Bornholm.nu 30.11.2021), klik HER
Total Page Visits: 293
Total Website Visits: 865670
Dette indlæg blev udgivet i Løst og fast. Bogmærk permalinket.

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *