Prag: Ny sporvejsstrækning taget i brug

Indvielsen

Fredag den 26.05.2023 indviede Prags trafikselskab (Dopravní podnik hl. m. Prahy, DPP) den 1,75 km lange sporvejsstrækning fra Sídliště Modřany til Libuš. Den regulære drift blev påbegyndt lørdag den 27.05.2023.

Åbningshøjtideligheden fandt sted under tilstedeværelse af 1. viceborgmester for trafik Zdeněk Hřibo, viceborgmester for miljø Jana Komrsková og borgmesteren for Prag 12 Vojtěch Kos.

Baggrunden for den nye strækning

Siden 1970’erne har der fundet en relativ stor bosætning sted i Lhotka, Libuš, Kamýk og Modřany. Området har hidtil hovedsageligt været betjent af busser, der kører til metrolinje C’s station Kačerov. Efter bygningen af Barrandovbroen og metrolinje B i 1985 blev Lhotka og Modřany også forbundet med busser til Smíchov stationen.

I 1995 blev sporvejen forlænget fra den hidtidige endestation i Nádraží Braník til Sídliště Modřany. Dette anlæg viste tydeligt, at en direkte sporvognsforbindelse til byens centrum er et lukrativt og stærkt benyttet tilbud for passagererne. Allerede under anlæggelsen af linjen til Sídliště Modřany blev det overvejet at forlænge den med ca. 1,5 km til Libuš for at betjene bebyggelserne ved den sydlige ende af vejen Novodvorská. Oprindeligt var det tanken, at anlægsarbejderne skulle være afsluttet allerede i 1996, men de blev altså udskudt i mere end et kvart århundrede.

Grundene til udskydelsen var dels prioritering af forskellige investeringer i Prag, dels et ønske om at koordinere anlæggelsen af sporvejslinjen med bygningen af en ny metrolinje D. Takket være sporvognslinjens succes i Modřany og initiativer i området Prag-Libuš blev planen om at forlænge sporvejen til Libuš før anlæggelsen af metrolinje D fornyet i 2015. I juli 2017 blev der vedtaget en planlægningsgodkendelse, og tre et halvt år senere en byggetilladelse. To måneder senere (dvs. i april 2021) sendte Dopravní podnik hl. m. Prahy anlægsarbejdet i udbud, og i december 2021 blev der indgået kontrakt om arbejdets udførelse, som blev påbegyndt 01.04.2022. Linjen blev færdiganlagt i foråret 2023, og 26.05.2023 kunne prøvekørslerne påbegyndes. Den ordinære drift blev indledt 27.05.2023.

Fremtidsperspektiv

Den nye forbindelse kommer ikke kun til at betjene indbyggerne i de bestående beboelser i Libuš, men også de nye indbyggere i Libuš, efterhånden som byområdet udvikles. Den bliver en direkte forbindelse til Modřany, Braník og videre ind til centrum, f.eks. til Palackého náměstí eller til gaden Staroměstská, uden at det er nødvendigt at stige om. Den er også en vigtig forbindelse internt mellem Libuš og centrum af området Prag 12 med dets kontorer, sundhedsfaciliteter, forretninger eller de rekreative områder ved floden Vltava.

Fremtidigt er det planen at forlænge linjen videre til knudepunktet Nové Dvory, som også vil blive betjent af metrolinje D. Ifølge Petr Hlaváček, viceborgmester for territorial og strategisk udvikling er det meningen, at denne forlængelse skal være færdiganlagt i 2026, dvs. før færdiggørelsen af linje D.

Den nu indviede strækning vil med færdiggørelsen dels af Dvorecký-broen, dels af metrolinje D i det mindste fra Náměstí Míru til stationen Nové Dvory og dels af den anden etape af sporvognslinjen til Nové Dvory vinde yderligere i betydning. Dermed bliver der skabt en tangential forbindelse med Prag 5 området og en ny alternativ forbindelse med Prags centrum. Når den nye linje D står færdig, forventes det, at benyttelsen af offentlige trafikmidler vil vende og i højere grad gå fra Modřany til Nové Dvory, som passagererne kan komme til i løbet af ca. ti minutter, og hvorfra det vil blive hurtigt at komme videre til Prags centrum.

Anlæg og drift

Den nye tosporede sporvognslinje Sídliště Modřany – Libuš er en forlængelse af strækningen fra den nuværende endestation Sídliště Modřany, som allerede i 1995 blev forberedt til strækningens forlængelse. Fra Sídliště Modřany går strækningen først langs vejen Generála Šišky og derpå ad vejen Novodvorská til stoppestedet Libuš, hvor den indtil videre ender blindt uden sløjfe. Derfor kan der kun køre dobbeltretningsvogne på den nye strækning.

På Generála Šiška er linjen anlagt med tre stoppesteder i hver retning syd for vejen adskilt fra biltrafikken. På dette afsnit ligger sporene typisk åbent på sveller på et skærveunderlag, kun ved kryds og vigespor samt ved stoppestederne er der anvendt brolægning eller asfaltbelægning som udfyldning mellem skinnerne. Stigningsgraden på strækningen udgør maksimalt 46,73 promille, og den ligger ved begyndelsen af stigningen fra sløjfen i Sídliště Modřany op mod stoppestedet Hasičská stanice Modřany.

Den nye strækning bliver betjent af linje 17, hvor hveranden vogn fortsætter helt til Libuš, mens de øvrige fortsat vender i Sídliště Modřany. Mellem Sídliště Modřany og Libuš køres med otte minutters drift i myldretiderne på hverdage. På hverdage midt på dagen køres der med ti minutters drift, i dagtimerne i weekenden med femten minutters intervaller, mens der om aftenen alle dage er tyve minutter mellem vognene. En række buslinjer i området Jižní Město, Libuš, Modřany og Zbraslav er blevet omlagt og tilpasset sporvejslinjen.

EU medfinansiering

Anlægget af sporvejen blev medfinansieret af EU’s Struktur- og Investeringsfond under det operationelle program Trafik 2.

Lidt fakta om den nye sporvejsstrækning

 • Strækningslængde: 1.750 meter.
 • Antal luftledningsmaster: 43 af beton og 18 af stål.
 • Længden af luftledningen: 4.100 meter.
 • Anvendt skinnemateriale: 314,2 tons.
 • Antal sveller: 4.962
 • Beplantning: 85 træer og 26.392 buske plantet.
 • Investor og bygherre: Dopravní podnik hl. m. Prahy
 • Designer: METROPROJEKT Praha
 • Entreprenører: OHLA ŽS og STRABAG Rail
 • Anslået værdi af den offentlige kontrakt: 350.000.000 CZK (eksklusive merværdiafgift)
 • Pris på byggeprojektet i henhold til den indgåede kontrakt: 304.172.292 CZK svarende til ca. 12,8 mio. EUR (eksklusive merværdiafgift)

Kilder

Total Page Visits: 97
Total Website Visits: 900945
Dette indlæg blev udgivet i Metro, Sporveje og tagget . Bogmærk permalinket.

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *