BAT-nyt 2012

(Opdateret og rettet 30.07.2020)
.
Nyhedsoversigten:
(Klik på datoen for at komme direkte til artiklen).
.
01.01
BAT’s nye køreplan træder i kraft.
Den nye køreplan ændrer ikke grundlæggende ved BAT’s linjestruktur, men alligevel indeholder planen nogle markante ændringer i aftentimerne på hverdage og i weekend- og hellidagskørslen.
De mest markante ændringer er:
  • Linje 2 og 10 slås sammen til en ringlinje. Vognene afgår fra Rønne skiftevis som linje 10 (Rønne – Nyker – Klemensker – Hammershus via Slotslyngen), hvorefter de fortsætter som linje 2 og kører tilbage til Rønne via Allinge-Sandvig – Tejn – Rø – Klemensker og Nyker, og som linje 2, der kører den modsatte vej rundt og altså kommer tilbage til Rønne som linje 10.
  • Linje 9, 5 og 6 kombineres til nogle specielle vognløb, der er lavet af hensyn til færgens ankomster og afgange. Vognene udgår fra Rønne ad linje 9’s rute til Aakirkeby, hvorefter de fortsætter som linje 5 via Egeby til Nexø. Fra Nexø returneres derpå som linje 6 til Rønne. Der køres ikke i modsat retning. Turene udføres af Torben Sørensen (Slagelse Turistfart).
  • Linje 9 kombineres ligeledes med linje 3. Disse vognløb er lavet af hensyn til færgens ankomster og afgange og udgår som linje 9 fra Koldekildehus i Almindingen og kører til Rønne via Aakirkeby og Vestermarie. Fra Rønne returnerer busserne umiddelbart efter ankomsten som linje 3 med endestation i Østermarie. Der køres ikke i modsat retning. Turene udføres af Knud Kofod i Nexø (Østbornholms Lokaltrafik).
  • Endelig sker en kombination af linje 3, 5 og 6. Linje 3 og 5 kører i aftentimerne og i weekenden ikke ad den direkte rute via Egeby mellem Nexø og Aakirkeby, men ad linje 6′ ruteføring via Balka og Pedersker.
  • De sene aftenafgange (dvs. busserne der afgår fra Rønne ved midnatstid og ca. kl. 2 om natten) kører fremover kun nætterne efter fredage og lørdage. Dog afgår der på mandag-torsdag busser fra Rønne ved midnatstid, men disse er udelukkende for færgepassagerer, og efter afsætning af disse køres i garage. Der foregår altså ikke optagning af passagerer undervejs på disse ture.
På Rønne Bybus sker der visse ændringer:
  • På Rønne Bybus sker der visse ændringer. Linje 23 omlægges, så den i dagtimerne på hverdage dels kører via Borgercentret (det tidligere Rønne Rådhus) og Rønne Bibliotek, dels forlænges til industrikvareteret omkring Sandemannsvej og Lillevangsvej. I aftentimerne og i weekenden kører linjen som hidtil og har da betegnelsen linje 23A.
  • Der indføres endvidere en ny bybuslinje 21, som har 5 afgange på hverdage, og som følger en del af linje 23’s rute, men til dels i modsat retning.
Herunder ses BAT’s officielle rutekort pr. 01.01.2012.
BAT’s regionale linjenet pr. 01.01.2012
Rønne bybus pr. 01.01.2012
.
04.01
Det bliver sandsynligvis Irisbus
Ifølge Bornholms Tidende 04.01.2012 bliver det efter alt at dømme tjekkiske Irisbus, som skal levere de 12 nye busser til BAT.
Som udbudsreglerne foreskriver har BAT nu givet en forhåndstilkendegivelse om, at man har til hensigt at indgå aftale med Irisbus. Det betyder samtidig, at de fire øvrige selskaber, som deltog med bud på de 12 busser, har en såkaldt “stand still” periode, hvor de kan forholde sig aktivt til dette, udtaler Lars Bjørn Høybye til avisen.
Irisbus, der er et samarbejde mellem Iveco, Fiat og Renault, blev valgt, fordi de kom med det bedste bud, når man tager hensyn til både økonomi, passagerkomfort, teknik, driftsøkonomi og flere andre parametre, som BAT har lagt vægt på, forklarer Høybye til avisen.
Aftalen med Irisbus går ud på, at man kan købe op til 22 busser, hvoraf de 12 altså bestilles nu til levering engang i maj. Optionen kan endvidere udvides helt op til 35 busser. De nye busser får 45 siddepladser og fire klapstole. Til sammenligning har de nuværende busser blot 30 siddepladser. Irisbusserne er alligevel kun 80 cm. længere end de nuværende busser.
Lars Bjørn Høybye oplyser, at BAT vil udsende yderligere information om de nye busser, når man som forventet i løbet af januar har underskrevet den endelige kontrakt med Irisbus.
Kilde: Bornholms Tidende 04.01.2012 (side 5): BAT vil indgå aftale om køb af 12 busser fra Irisbus (af Jens Stubkjær).
.
Januar/februar
Ny Volvo bus til BAT.
I løbet af februar sås en ny Volvo lavgulvsbus på bybuslinje 23 i Rønne. Helt ny er bussen nu ikke, idet den har en fortid hos De Blaa Omnibusser i Holte, hvor den havde internt nr. 4014. Bussen er af typen Volvo B12BLE-59, årgang 2004.
Om baggrunden for anskaffelsen af bussen oplyser BAT’s chef Lars Bjørn Høybye, at BAT havde et akut problem med sine bybusruter på grund af de besværlige adgangsforhold med rollatorer. Derfor valgte selskabet at investere i denne brugte Volvo B12 fra 2004. Desuden blev bus nr. 715 totalskadet ved en ulykke i Nylars i efteråret, hvorfor selskabets reservekapacitet var blevet for lille.
Når Volvoen ser helt ny ud, skyldes det, at den er blevet istandsat og nylakeret inden modtagelse her på Bornholm.
BAT forventer at få 12 stk 12,8 m lange Irisbusser leveret inden slutningen af maj, så de er klar til BAT’s 30 års jubilæum 1 juni 2012.
Samtidig oplyser Høybye, at BAT også snart lancerer en masse ny elektronisk service, så der sker altså en del i landets mindste trafikselskab.
15.02.2012: BAT’s nye Volvo lavgulvsbus nr. 734
på bybuslinje 23 på hjørnet af Gartnervangen og
Slåenvej
20.02.2012: BAT’s nye Volvo lavgulvsbus nr. 734
på bybuslinje 23 på Rosenvej.
23.03.2012: BAT bus nr. 715 blev totalskadet i
efteråret 2011 og har siden været henstillet
på garageanlægget på Remisevej i Rønne.
Kilder: danskebusser.dk og Ronni Bjørn Svensson.
.
Maj
BAT lejer to busser
I forbindelse med, at de to turistlinjer – linje 7 og 8 – starter driften, lejer BAT en bus til erstatning for den udrangerede bus nr. 715. Nr. 715 blev totalskadet ved et trafikuheld i Nylars i 2011. Den lejede bus får påsat den oprindelige nr. 715’s front, så den altså kører rundt som en “ny” nr. 715.
BAT’s lavgulvsbus nr. 733 bryder sammen i april, og i en periode betjenes bybuslinjerne af højgulvsbusserne fra det regionale net. I maj lejer BAT så en lavgulvsbus, som får påmonteret frontpladerne fra den oprindelige nr. 733 og således kører rundt som en “ny” nr. 733!
Til erstatning for den afmeldte nr. 733 har BAT ifølge pålidelig kilde bestilt en brugt lavgulvsbus af lignende type som den, selskabet fik leveret i januar 2012, og som kører fast på linje 23.
25.05.2012: BAT nr. 733 henstillet på Remisevej i Rønne. Frontpladen er fjernet til brug på den lejede bus. 25.05.2012: BAT bus nr. 733 afmeldt og henstillet på Remisebej i Rønne. Bussens motor brændte sammen.
25.05.2012: Den lejede lavgulvsbus med den tidligere nr. 733s frontplade påmonteret. 25.05.2012: I stedet for den afmeldte bus nr. 715 lejede BAT i maj denne bus til indsættelse på de regionale linier. Bussen fik påmonteret frontpladen fra den hidtidige nr. 715.
.
14.06
Så kom de første af BAT’s nye busser
De første fire af BAT’s nye busser fra Irisbus kom til Bornholm med færgen fra Køge tidligt om morgenen. Sammen med de fire nye busser kom også den brugte Volvo bus, som BAT har købt til erstatning for den sammenbrudte bybus nr. 733. Denne bus er af typen Volvo B7RLE-60 med Säffle karrosseri. Den stammer fra 2001 og har tidligere kørt for Nettbuss Vestfold i Norge. Bussen er blevet istandsat og lakeret hos Vejstruprød Busimport i Sønderjylland, som også har klargjort de nye busser.
Busserne fra Irisbus skulle oprindeligt have været leveret allerede i maj, men forskellige problemer har gjort, at leverancen nu først kan forventes helt afsluttet i slutningen af juni måned. BAT’s chef Lars Bjørn Høybye oplyser til Bornholms Tidende, at årsagen til forsinkelsen bl.a. var forhold omkring sæderne og forskellige beslag, der skulle ændres. “En af fejlene er, at man nede på fabrikken har lavet nogle forkerte kanter på gulvene, og det forsinkede processen, selv om vi havde været nede og specificere det fuldstændigt. Og det forsinkede deres ankomst til Danmark. Derfor kom de først forrige torsdag til Danmark (altså 07.06.2012, cot),” udtaler Høybye til Bornholms Tidende.
Det var af yderste vigtighed, at de i første omgang fire busser kom til Bornholm 14.06. Denne dag begyndte således det årlige Folkemøde på Bornholm, som betød en del ekstrakørsel for BAT. Uden de fire busser ville selskabet således have været i en noget presset situation. Der blev derfor heller ikke tid til chauffør-indøvelse på de nye busser, som kom i drift næsten med det samme efter ankomsten til Bornholm. Blot en times tid efter ankomsten stak de to første busser af fra garageanlægget i Rønne for at køre på de særlige forbindelser til Folkemødet i Allinge.
Desværre var transporten med færgen ikke gået helt problemløst. Nr. 762 havde således fået skrammet fire af de venstre sideplader ganske betydeligt. Ak ja.
Kilder:
  • Nye BAT-busser kommer i sidste øjeblik til Folkemødet, af Jens Stubkjær (Bornholms Tidende, 13.06.2012)
  • Oplysningerne om Volvo-bussen stammer fra Ronni Svensson
  • Endelig stammer en del af oplysningerne fra en uformel samtale med Lars Bjørn Høybye.
14.06.2012: Den første bus på Hammeroddes rampe var BAT nr. 760. 14.06.2012: BAT nr. 760 har her fået fast grund under hjulene og er endelig næsten helt fremme ved sin fremtidige base. 14.06.2012: BAT nr. 760 ankommer til garageanlægget på Remisevej i Rønne.
14.06.2012: Nr. 760 på garageanlægget på Remisevej i Rønne. 14.06.2012: Et kig ned gennem bussen, som har lavt gulv i hele området fra fordøren hen til og med midterdøren, hvorefter resten af vognen har højt gulv. 14.06.2012: Højgulvsarealet bag midterdøren. Bemærk, at passagerernes udsyn på ingen måde begrænses af faste plader eller glasplader med reklameopslag.
14.06.2012: Bagagehylderne virker lette og åbne og medvirker til det åbne og frie udsyn i bussen, som har været en væsentlig faktor for BAT ved busindretningen. 14.06.2012: Sidder man bag chaufføren, kan man i de nye BAT-busser også følge med i, hvor man nu befinder sig på ruten. 14.06.2012: Irisbusserne har otte arbejdspladser omkring to borde, hvor der er flere 220 V stik samt stik til telefon og computer.
14.06.2012: Irisbusserne er forsynet med Iveco motor, som her studeres nærmere. 14.06.2012: Modsat de gamle busser har de nye busser ikke nedslagbar bagagebærer, men derimod udklappelige cykelstativer til transport af et par cykler. 14.06.2012: Ved middagstid lavede TV2 Bornholm et indslag om de nye busser. Her demonstrerer chaufføren på nr. 760 knælefunktionen for fotografen.
14.06.2012: Den anden bus i land var nr. 758. 14.06.2012: Nr. 758 på garageanlægget på Remisevej i Rønne. 14.06.2012: Tredje bus, som kørte i land, var nr. 761.
14.06.2012: Nr. 761 var den første af de nye busser, som forlod garageanlægget på Remisevej. 14.06.2012: Nr. 761 på vej i drift i forbindelse med kørslen til Folkemødet i Allinge. 14.06.2012: Tidligt om eftermiddagen var nr. 761 atter at se på garageanlægget i Rønne.
14.06.2012: Den sidste af Irisbusserne i denne omgang var nr. 762. 14.06.2012: Nr. 762 på garageanlægget i Rønne. Ud over cykelstativet på bagsiden af bussen er der desuden plads til cykler inde i vognen på arealet omkring midterdøren. Nr. 762 var den anden bus, der mindre end 1 time efter sin ankomst forlod garageanlægget og kørte nordpå for at fragte passagerer til Folkemødet i Allinge.
Nr. 762 fik ødelagt flere af de venstre sideplader i forbindelse med færgetransporten. Her ses bussen på Munch Petersens Vej i Rønne. Den sidste bus, som rullede i land, var den brugte Volvo B7RLE-60 bus, som efter en større overhaling hos Vejstruprød Busimport nu er parat til at komme i drift på Rønne Bybus.
Herunder er der så lige tre billeder, der viser busserne i drift – ikke på premieredagen, men dagen efter, altså 15.06.2012. Alle tre billeder er taget på Strandvejen ved cirkuspladsen i Allinge i forbindelse med Folkemødet.
Bus nr. 762. Bus nr. 758. Bus nr. 760.
.
21.06
Endnu fire nye busser til BAT
Torsdag 21.06.2012 ankom endnu fire af de nye busser fra Irisbus til Bornholm. Det drejede sig i denne omgang om busserne med nr. 754, 756, 757 og 759. Busserne blev ikke som de fire først leverede straks kastet ud i trafik, men skulle lige klargøres med billetmaskiner mm., før de var helt driftsklare. I løbet af formiddagen kunne busserne ses dels på garageanlægget i Rønne, dels på et jordareal ved den nye tilkørselsvej til Køge-færgen. Her holdt de nye busser sammen med nogle af de gamle vogne, som er på vej ud.
Der er for øvrigt allerede sket en lille ændring på de fire første busser. Cykelstativet er blevet forsynet med rørskåle, som skal beskytte cyklerne mod ridser.
21.06.2012: Tre nye og to godt brugte BAT-busser ved tilkørselsvejen til Køge-færgen. Yderst til venstre ses Irisbus nr. 754 og 756, mens bussen yderst til højre er nr. 759. 21.06.2012: Irisbus nr. 754 afventer klargøring et lille stykke fra garageanlægget.
21.06.2012: Irisbus nr. 754 og 756. 21.06.2012: To busser på vej ud. Til venstre lånebussen for den udrangerede nr. 715 og til højre Volvo bus nr. 711.
21.06.2012: Irisbus nr. 757 på garageanlægget i Rønne. 20.06.2012: Irisbusserne fik hurtigt efter leveringen påmonteret rørskåle på cykelstativet for at undgå ridser på cyklerne.
.
06.08
BATs nye busser mangler “ding”-lyd.
“De nye busser, der siden juni har rullet rundt på de bornholmske veje, har lidt under, hvad man må kalde en mindre skavank, der dog har været enkelte chauffører og passagerer til gene.” Således skriver Niels Clausen på TV2 Bornholms hjemmeside (www.tv2bornholm.dk) mandag 06.08.2012, og det hedder videre:
“Når passagererne i de nye busser trykker på STOP-knappen, så kommer der ikke det lille “ding”, der normalt ledsager trykket. Kun en lysende indikator på chaufførens instrumentbræt fortæller, at nogen ønsker at stå af. Og det har fået flere chauffører til at overse signalet, ligesom passagererne også tror, at STOP-knappen ikke virker.
Jesper Andersen, der er driftschef i BAT fortæller, at der ikke gik mange timer, inden chaufførerne gjorde opmærksom på problemet.
Hos BAT troede man, der var tale om en fejl i busserne, hvorfor man straks henvendte sig til leverandøren. Men det viste sig, at det lille “ding” er en feature, man skal betale ekstra for at få leveret. Derfor har BAT grebet til lommerne og betalt en lille ekstra sum penge til det nødvendige printkort, som vil blive monteret i alle busserne i midten af august, da man ikke finder det muligt at kunne undvære det lille “ding”, oplyser Jesper Andersen til TV2 Bornholm.
Total Page Visits: 6181
Total Website Visits: 865716

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *