BAT-nyt 2011

(Opdateret og rettet 29.07.2020)
.
Nyhedsoversigten:
(Klik på datoen for at komme direkte til artiklen).
 • 03.01: Ny køreplan
 • 14.02: BAT meldes til Arbejdstilsynet – og måske også til politiet
 • 05-07.03: Atter rene busser
 • 12.03: Nyt info-system
 • 13.04: Nye busser i udbud
 • 16.04: Forårskøreplanen træder i kraft med to nye linjer
 • 10.05: JF udvikler IT-system til BAT
 • 16-17.05: Måske 12 nye busser til BAT i 2011
 • 15.06: BAT får rød smiley
 • 25.06: Sommerkøreplanen hos BAT
 • 30.06: Køb af 12 nye busser vedtaget
 • 11.07: Stor interesse for at levere busser til BAT
 • 30.07: Ny vognmand hos BAT
 • September: BAT tester bustyper
 • 03.10: Volvo skal levere BAT’s nye busser
 • 27.10: Licitationen skal gå om
 • 01.12: BAT hæver prisen i det nye år – med 1,3 procent
 • 01.12: Digital- og mobilbilletsystem på vej til BAT
 • 01.12: Julepakker til BAT
 • 23.12: Flere ændringer i ny busplan
.
03.01
BAT’s nye køreplan træder i kraft.
Køreplanen indebærer en række korrektioner, der er blevet til på basis af erfaringerne med den helt nye rutestruktur fra august 2010. De mest markante ændringer på de regionale linjer sker med linje 9 og 10, som begge både får ændret ruteføringen og udvidet driften. Det sidste gælder især linje 9, som nu ikke længere kun kører på hverdage, men som på lørdage samt søn- og helligdage indgår i et driftsfællesskab med linje 6. Busserne afgår således som linje 9 fra Rønne Havn og kører til Aakirkeby via Knudsker og Vestermarie, og de fortsætter fra Aakirkeby til Nexø som linje 6 via Pedersker og Snogebæk. På hverdage kører linje 9 mellem Rønne og Gudhjem via Knudsker, Vestermarie, Aakirkeby, Almindingen, Østermarie og Østerlars. Enkelte ture fortsætter fra Gudhjem helt til Rø.
Ændringerne på linje 10 er af mindre omfang. Nogle få ture på hverdage kører til og fra Rønne Havn via Klemensker og Nyker. På den måde kommer linje 10 til at fungere som myldretidslinje på linje 2’s strækning mellem Rønne og Klemensker.
Også på Rønne Bybus sker der visse ændringer. Linje 23 omlægges gennem Gartnervangen og får desuden udvidet driften betydeligt, idet linjen kører i halvtimesdrift i dagtimerne mod tidligere timedrift. Til gengæld indskrænkes driften på linje 22 til Nordskovvej, som kun betjenes 4 gange i dagtimerne på hverdage.
Endelig indføres der to natringlinjer, linje N21 og N65, der begge kører to ture natten efter fredag og lørdag samt en enkelt tur natten efter søndag. Turene udgår og ender på Rønne Havn, og linje N21 dækker linje 1 og 2’s ruter, mens linje N65 dækker linjerne 5 og 6.
Herunder ses en kopi af BATs officielle rutekort pr. 03.01.2011.
Bornholms regionale buslinjer fra 03.01.2011.
Rønne Bybus fra 03.01.2011.
.
14.02
BAT meldes til Arbejdstilsynet – og måske også til politiet
DR Bornholm meddeler i deres morgenudsendelser, at BAT er blevet meldt til Arbejdstilsynet. Det er chaufførernes faglige organisation 3F, som står bag anmeldelsen. Bente Nielsen fra 3F beskriver chaufførernes pauselokaler som kummerlige og under al kritik og henviser til den container, der er sat op ved færgeterminalen i Rønne Havn. Hun mener, at chaffører og 3F har været meget tålmodige med forholdene, som har stået på i halvandet år.
Lars Bjørn Høybye erkender, at forholdene ikke er optimale, men at man nu vil flytte chaufførernes pauserum til nogle lokaler, som chaufførerne havde, før kommunen overtog driften af BAT. “De lokaler er fine nok,” udtaler han.
Samtidig udtaler Bente Nielsen en kraftig kritik af BAT’s rengøringsstandard. Siden vaskehallen ved BAT’s garage blev revet ned på grund af olieforurening for over fire måneder siden, er busserne ikke blevet vasket ordentligt.
Bente Nielsen har holdt møde med de utilfredse chauffører, der nu selv må vaske busserne i hånden. Hun oplyser endvidere, at chaufførene har fået udleveret en spand med vand, så de selv kan holde forlygterne rene. Bente Nielsen påpeger, at det jo er en dårlig løsning i frostvejr, og at chaufførerne ofte heller ikke har tid til at vaske busserne selv.
Hun overvejer desuden at involvere politiet i sagen, da nogle af busserne er så beskidte, at man ikke kan se nummerpladerne længere.
Chefen for BAT Lars Bjørn Høybye forklarer, at man har forsøgt at løse problemet bedst muligt, og at der kommer en ny vaskemaskine inden for fire uger, der skal gøre det ud for vaskehal, inden en sådan bliver bygget igen.
.
05-07.03
Atter rene busser
I weekenden 5.-6. marts blev BAT-busserne vasket udvendig for første gang i meget lang tid siden nedrivningen af vaskehallen i efteråret 2010. Busserne blev vasket med håndkraft – noget der indtil da havde været en umulighed på grund af den lange og kolde vinter. Senere på måneden fik BAT en mobil vaskemaskine, så busserne atter kunne fremstå rene og pæne også udvendigt. Herunder ses et par stadig nyvaskede busser i Store Torvegade i Rønne 07.03.2011.
.
12.03
Nyt info-system
I løbet af marts opsatte BAT de første elektroniske infotavler, henholdsvis på Rønne Havn (ses på billederne herover), Det Røde Pakhus i Snellemark og i Lufthavnen. Tavlerne viser indtil videre kun en oversigt over de kommende afgange i henhold til køreplanen; men det er meningen, at systemet skal opgraderes til at vise afgangene i realtider, så man i fremtiden vil kunne se præcis, hvor lang tid der er til næste bus. Desuden vil der blive opsat info-tavler flere steder på øen, f.eks. i Nexø, Østermarie, Aakirkeby og Gudhjem.
Overgangen til realtider vil ifølge tidsplanen vil ske i løbet af 2011 og kombineres med opsætning af elektroniske info-tavler i busserne, som skal korrespondere med hinanden ved hjælp af GPS. Info-tavlerne vil melde om forsinkelser på flere sprog, og passagerer, der evt. skal skifte til en anden bus, kan så henvende sig til chaufføren, som efterfølgende kan kontakte vedkommende bus og bede denne vente.
BAT har desuden opstillet en stander i ventesalen i Det Røde Pakhus. Ved hjælp af denne stander kan passagererne planlægge deres rejse og efterfølgende få rejseplanen tilsendt på en sms. På længere sigt er det meningen at indføre trafikservice via sms, hvor passagereren får besked, når der er 10 min. til bussen kommer til det ønskede stoppested. Er bussen så forsinket, kan man altså undgå unødig ventetid ved stoppestedet.
Når man ser bort fra udgifter til en serviceaftale, koster projektet ikke BAT noget, da det er finansieret ved hjælp af puljemidler.
Kilde: Tavler og sms’er giver bedre businformation (Bornholms Tidende, 12.03.2011).
.
13.04
Nye BAT busser i udbud
Trafikchef Lars Bjørn Høybye oplyser til Bornholms Tidende, at BAT forventer at kunne indsætte fire helt nye busser i løbet af 2011. Leveringen af disse busser vil blive sendt i udbud sidst i april måned. Når BAT så har fået de endelige priser og forhandlet sig frem til en aftale, så ved man, hvor mange busser, der kan købes og tidsplanen for deres indsættelse i driften, udtaler han til avisen.
Høybye regner med at få aftalerne på plads i løbet af kort tid, da der dels er sat korte frister for licitationen, og fordi man dels i længere tid har forberedt detaljerne omkring udskiftningen af busserne.
De nye busser skal være med lavt gulv i den forreste ende og have flere sæder end busserne fra Midttrafik/Århus Sporveje. Ligeledes vil de være forberedt for den nye elektronik på trafikområdet. I forhold til de nuværende busser vil der blive tale om en klar kvalitetsforbedring.
I de kommende år vil der løbende ske en udskiftning af selskabets busser, idet der er afsat halvanden million kroner ekstra om året til indkøb af nyt materiel. Det vil afhængigt af finansieringsmuligheder, regionskommunens økonomi og eventuelle besparelser på driftsbudgettet (f.eks. dieselolieforbruget) betyde, at BAT vil få én ny bus om året over en årrække.
Kilde: De første fire busser indsættes allerede i år (Bornholms Tidende, 13.04.2011).
.
16.04
Forårskøreplanen træder i kraft
Med forårskøreplanens ikrafttræden kom de specielle turistlinjer 7 og 8 i drift for første gang i 2011. Indtil 24.06.2011 er der dog kun tale om seks daglige afgange på begge linjer. To af disse afgange udgår fra Rønne, hvorfra linje 7 kører hele øen rundt langs kysten i retning med uret og tilbage til Rønne igen. Linje 8 kører modsat vej rundt.
Linje 7 og 8 er ringruter, der udgår fra Rønne og kører
hele øen rundt langs kysten – linje 7 med, linje 8 mod uret.
Derudover er der på begge linjer fire kortere vognløb, hvor linje 7 kører fra Hammershus til Dueodde, mens linje 8 selvsagt kører retur fra Dueodde til Hammershus.
Det var to af BAT’s kunstbusser, der indledte sæsonen
på linje 7 og 8. Her ses de ved Det Røde Pakhus i Snellemark.
.
10.05
JF udvikler IT-system til BAT
Ifølge internetavisen Bornholm.nu skal JF Kontor & Data i Rønne udvikle et system til reservation af grupperejser, cykler, barnevogne og kørestole for BAT.
Systemet, der er internetbaseret, skal arbejde sammen med rejseplanen, så brugerne kan finde den relevante rejse på rejseplanen og reservere plads i bussen og betale i samme forretningsgang, fortæller projektleder Kim Kock-Hansen hos JF.
”Det er stor opgave, og derfor har projekteringen, og formalia omkring kontrakten været en længerevarende proces. Nu er kontrakten underskrevet og vi glæder os til at komme i gang med at udvikle systemet,” siger Kim Kock-Hansen.
JF ser opgaven som en anerkendelse af firmaets kompetencer.
”Det er præcis nogle af de områder, vi har fokus på, og som vi har udviklet og dygtiggjort os inden for, de sidste to-tre år,” fortæller Kim Kock-Hansen.
Systemet skal udvikles hen over sommeren af JF, og implementeringen skal ske i samarbejde med IT-folk fra Bornholms Regionskommune.
Det er planen, at systemet skal være klar til test i efteråret.
.
16-17.05
Måske 12 nye busser til BAT i 2011
Der er muligvis 12 helt fabriksnye busser på vej til BAT på Bornholm. Det oplyser TV2 Bornholm i sin sene aftenudsendelse mandag 16.05.2011.
I udsendelsen udtaler BATs driftschef Jesper Andersen bl.a., at BAT’s busser er yderst nedslidte og kræver mange ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter. Han oplyser, at man f.eks. har været nødt til at udskifte ikke mindre end 14 gearkasser på de i alt 23 brugte busser, BAT købte ved Iversen Bussers konkurs tilbage i 2009.
Derfor har BAT brug for nye busser, og derfor har regionskommunens teknik- og miljøudvalg foreslået kommunalbestyrelsen, at der indløbes 12 nye busser inden årets udgang.
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Steen Colberg Jensen oplyser, at BAT selv skal betale de 3 af busserne ud af deres overskud, mens det resterende beløb (omkring 18 mio. kr) så skal tages af kommunekassen. Til gengæld regner Colberg Jensen med, at man kan nedsætte det årlige driftstilskud til BAT med 1,8 mio. kr, således at busserne reelt har tjent sig selv hjem i løbet af 10 år. Dette hænger sammen med, at de nye busser dels kører længere på literen, dels har lavere vedligeholdelseudgifter end de nuværende busser, oplyser han.
Under overskriften 12 nye busser til BAT uddyber Bornholms Tidende 17.05.2011, hvordan besparelserne hænger sammen. De gamle busser kører således ca. 2,5 km pr. liter diesel, hvilket med de nuværende brændstofpriser vil give en årlig udgift på ca. 7,5 mio. kr eller ca. 400.000 kr pr. bus. De nye busser forventes at kunne køre ca. 30% længere pr. liter diesel, hvilket altså betyder, at man vil kunne spare omkring 120.000 kr årligt pr. bus.
Derudover vil vedligeholdelsesudgifterne til de nye busser falde betydeligt. Dels er der jo en garantiperiode, dels vil den aldersbetingede udskiftning af dele i hvert fald i de første år være meget mindre på de nye busser end på de 12-13 år gamle busser. Det forventes, at besparelsen på vedligeholdelseudgifterne pr. bus de første tre år vil ligge på omkring 20.000 kr årligt og derefter falde.
Samtidig bliver det fremhævet, at de nye busser, som er på tale, har 46 siddepladser mod de nuværende bussers blot 30 siddepladser.
Når Teknik- og Miljøudvalget fremsætter forslaget om indkøb af nye busser, hænger det sammen med, at kommunalbestyrelsen i marts lettede lidt på låget til kommunens kassebeholdning. Det var dog en betingelse, at der skulle være tale om anlægsinvesteringer, der samtidig medførte driftsrationaliseringer. Ligeledes skulle der være tale om energirigtige investeringer og anlægsinvesteringer, som indebar kvalitets- og serviceforbedringer. Det mener udvalget, at forslaget til fulde lever op til.
Hvis kommunalbestyrelsen godkender forslaget, vil de første nye busser formentlig komme i drift allerede i løbet af efteråret.
.
15.06
Arbejdsmiljøet hos BAT kører ikke helt efter planen.
TV2 Bornholm oplyser, at Arbejdstilsynet efter besøg hos BAT har konstateret, at arbejdsmiljøet på busværkstedet er så dårligt, at man har tildelt det en rød smiley. Årsagen til den røde smiley er bl.a., at Arbejdstilsynet finder risikoen for ulykker på busværkstedet for stor.
Arbejdstilsynet har derfor påbudt BAT at søge professionel arbejdsmiljørådgivning.
.
25.06
Sommerkøreplanen hos BAT
I forbindelse med sommerkøreplanens ikrafttræden skete der den traditionelle udtynding af driften på linje 1-6 samt 9 og 10, hvoraf sidstnævnte slet ikke kører i sommerferieperioden. Til gengæld intensiveredes driften på linje 7 og 8 øen rundt og især mellem Dueodde og Hammershus, hvor disse linjer kører med timedrift.
Samtidig skete der nogle ændringer på nogle stoppesteder: Gudhjem Øvre Busstation nedlægges og bliver erstattet af tre nye stoppesteder, kaldet Gudhjem Øvre. De tre stoppesteder ligger på
 • Helligdomsvej ud for tankstationens p-plads (rute 1,7 og 9)
 • Helligdomsvej over for tankstationen (rute 4)
 • Brøddegade ved Møllebakken (rute 7,8 og 9).
På Balka nedlægges stoppestedet på landevejen mod Nexø, mens det bevares på landevejen mod Snogebæk (rute 6 og 7).
Rute 6 kører atter ned og vender i rundkørslen på Boulevarden.
29.06.2011: Et gult papirskilt i læskuret på Gudhjem
Øvre Busstation fortæller om stoppestedets nedlæggelse.
29.06.2011: Selv om Gudhjem Øvre Busstation er nedlagt, vidner
et skilt stadig om busstationens tidligere eksistens.
29.06.2011: Stoppestederne på Helligdomsvej set fra
parkeringspladsen ved den tidligere Gudhjem Øvre Busstation.
29.06.2011: To af stoppestederne med navnet Gudhjem Øvre
ligger nu på Helligdomsvej ud for den tidligere busstation.
.
30.06
Køb af 12 nye busser vedtaget
På Kommunalbestyrelsesmødet sidste dag i juni blev Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om indkøb af 12 nye busser til BAT vedtaget. Herunder ses en udskrift af referatet fra bestyrelsesmødet:
Resumé
På Teknik- og Miljøudvalgets ekstraordinære møde den 16. maj 2011 besluttede udvalget at anbefale, at BAT udskifter 12 busser i 2011, med henblik på bl.a. at opnå en besparelse på brændstofforbruget.
Indstilling og beslutning
Områdechefen for Teknik og Forsyningbus indstiller,
 1. at BAT indkøber 12 nye busser i indeværende år
 2. at der gives en anlægsbevilling på 24,2 mio. kr. til indkøb af busser,
 3. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 24,2 mio. kr. finansieret af BATs driftsbudget med 6,2 mio. kr. og af de likvide midler med 18.0 mio. kr.
 4. at anlægsbevillingen gives til Teknik- og Miljøudvalget under politikområde 10 Forsyning og drift
 5. at BATs driftsbudget reduceres med 1,8 mio. kr. årligt i 10 år fra 2012.
Forløb
 • Teknik- og Miljøudvalget 7. juni 2011: Anbefales.
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2011: Indstillingen anbefales.
 • Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2011: Indstillingen godkendt.
.
11.07
Stor interesse for at levere busser til BAT
P4 Bornholm oplyser såvel i dagens regionale nyhedsudsendelser som på DRs hjemmeside, at der er stor interesse for at komme til at levere de planlagte nye busser til BAT.
Trafikchef Lars Bjørn Høybye oplyser, at BAT har fået henvendelse fra 11 forskellige busfabrikanter.
Mandag vil BAT udvælge fire interesserede leverandører, som bliver indbudt til at afgive bud på leverancen af nye busser, hvorefter leverandørerne har frist til 15. august. Lars Bjørn Høybye regner efterfølgende med, at en endelig aftale om leveringen af de nye busser kan falde på plads senest omkring den 1. oktober.
Og han tilføjer: – Vi vil gøre meget for, at det sker snarest efter budfristen for at få leveret de nye busser så hurtigt som muligt.
.
30.07
Ny vognmand hos BAT
Internetavisen Bornholm.nu oplyser med Myldretid.dk som kilde, at Torben Sørensen i Skælskør har overtaget Snogebæk Turistfart og dette selskabs kørsel for BAT.
Torbens Busser overtog 25. juni 2011 al den rutekørsel for BAT, som Snogebæk Turistfart hidtil har udført. Det drejer sig om kørslen på ruterne 51, 52 og 53 i Vestermarie- og Aakirkebyområdet, ligesom Torbens Busser fremover også skal være med til at betjene linje 25 (sammen med Aakirkeby Lokaltrafik). Herudover overtager Torben Sørensen også den ekstrakørsel på rute 2, som BAT indførte midt i juli 2011. Resten af kørslen på linje 2 står BAT selv for.
Torben Sørensens virksomhed inkl. datterselskaber har i dag 35 ansatte og 24 busser, herunder kontraktkørsel for Movia på Vestsjælland.
.
Begyndelsen af september
BAT tester bustyper
I forbindelse med at BAT skal bestille 12 nye busser, tester selskabet i begyndelsen af september busser fra de 4 leverandører, som har afgivet tilbud på leveringen. Det drejer sig om tjekkiske Irisbus, hollandske VDL samt Mercedes og Volvo.
Indtil videre har man kunnet se en bus fra Irisbus, som FynBus stillede til rådighed, men også en Mercedes- og en VDL-bus har kørt rundt på de bornholmske landeveje.
TV2-Bornholm oplyser på sin hjemmeside, at det er brændstoføkonomien, der er den helt afgørende faktor ved valget af bustype. Det tilføjes, at bussen fra Irisbus kører 3,6 km på literen i det kuperede bornholmske landskab, hvilket er ca. 50% mere end de Volvo-busser, BAT råder over i dag. Når man så tager i betragtning, at BAT’s udgifter til brændstof ligger på omkring 9 mio. kr. om året, så kan valget af den rette bustype give pæne driftsbesparelser. Netop besparelser på driften var en væsentlig forudsætning for, at kommunalbestyrelsen besluttede at udskifte en betydelig del af de tidligere Århus-busser.
Efter at bussen fra Irisbus var sendt tilbage til Fyn, afprøvedes derpå en Mercedes Citaro, som BAT hentede hos det norske selskab Norgesbuss. Norgesbuss kører for Ruter A/S, som driver lokal bustrafik i Oslo og Akershus. Det var Norgesbuss bus nr. 8247, som blev testet på Bornholm.
Samtidig stillede det norskejede Netbuss i Skibby en VDL-bus (nr. 8527) til rådighed for BAT. Denne bus er af typen VDL Ambassador.
Herunder ses lidt billeder fra prøvekørslerne.
09.09.2011: Movia bus nr. 8527 af typen VDL Ambassador fra Netbus i Skibby testes på Bornholm. Vognen ses her ved færgeterminalen på Vesthavnsvej i Rønne. 10.09.2011: Movia bus nr. 8527 af typen VDL Ambassador testes på Bornholm. Vognen ses her ved færgeterminalen på Rønne Havn.
09.09.2011: Mercedes Citaro bus nr. 8247 fra Norgesbuss på garageanlægget på Remisevej i Rønne. 09.09.2011: Mercedes Citaro bus nr. 8247 fra Norgesbuss parat til testkørsel på de bornholmske landeveje.
09.09.2011: Mercedes Citaro bus nr. 8247 runder rundkørslen ved Finlandsvej/Vesthavnsvej – dog uden passagerer.
.
03.10
Volvo skal levere BAT’s nye busser
“BAT har så godt som valgt de nye busser, der skal køre rundt på øens veje,” skriver P4 Bornholm på sin hjemmeside 03.10.2011.
BAT’s direktør Lars Bjørn Høybye oplyser samtidig, at med valget af de nye Volvo-busser bliver en tidligere overset passagergruppe endelig tilgodeset. De nye busser er således med lav indstigning, så både kørestolsbrugere og rolatorer kan komme over dørtrinet.
“Det har været altafgørende fordi, det har været et af de meget store serviceløft, vi har behov for at give den kollektive trafik på Bornholm, så der er lige adgang for alle brugere af busserne på Bornholm,” siger Høybye.
Busserne har også den nyeste teknologi inden for dieselmotorer, så de forurener langt mindre end de gamle Volovo-busser fra Århus Sporveje.
Farven på busserne bliver enten gul, som det kendes fra hovedstadsområdet, eller grøn for at passe til øens slogan – Bright Green Island.
P4 Bornholm oplyser videre, at BAT har en fortrydelsesperiode på 10 dage, inden Volvo kan gøre klar til at levere 12 busser, som forventes leveret allerede i februar.
.
27.10
Licitationen skal gå om
27.10.2011 meddeler Bornholms Tidende, at BAT’s nye busser bliver to måneder forsinket. Forsinkelsen skyldes, at licitationen omkring leveringen af de 12 nye busser til BAT skal gå om. En af byderne har klaget over, at BAT ikke har overholdt udbudsreglerne, og BAT har derfor besluttet at annullere den igangværende licitation og starte forfra, så en eventuel klagesag ikke skal trække i langdrag og forsinke leveringen af de nye busser yderligere.
Direktøren for BAT, Lars Bjørn Høybye, oplyser til avisen, at BAT ikke har foretaget beslutninger omkring udbuddet, som ikke har været konfirmeret i regionskommunen.
Overtrædelsen af udbudsreglerne er sket, da man efter frasortering af to af byderne gav de to tilbageværende bydere lejlighed til at afgive justerede tilbud under den afsluttende forhandlingsrunde – og den går altså ikke.
.
01.12
BAT hæver prisen i det nye år – med 1,3% procent
Bornholms Tidende oplyser torsdag 01.12.2011, at BAT hæver bustaksterne med gennemsnitligt 1,3% i 2012. BATs chef Lars Bjørn Høybye udtrykker stor tilfredshed med forhøjelsen set i forhold til de 3,1%, som taksterne forhøjes med i hovedstadsområdet, ligesom han ikke undlader at gøre opmærksom på, at BAT slet ikke forhøjede priserne fra 2010 til 2011.
Prisforhøjelsen er ikke jævnt fordelt på de forskellige billet- og korttyper. Høybye oplyser, at månedskort og skoleårskort stiger, mens hverken kontantbilletter eller klippekort til fire og fem zoner stiger.
Som begrundelse for at det er de faste kunder, der kommer til at bære prisforhøjelsen, siger Høybye:
“Jamen, det er ikke så uretfærdigt, som det kunne se ud til. For ved de sidste to prisstigninger er det kontantbilletterne, som har haft den største stigning. De steg med ni procent i januar 2010.” Han tilføjer, at månedskort og skoleårskort er BAT’s største indtægtskilder, og derfor vil en relativt lille prisstigning på disse poster for alvor slå igennem og give nogle penge i kassen. Hvis BAT skulle opnå samme provenu på kontantbilletterne, skulle zoneprisen måske sættes op fra 12 til 15 kroner.
Samtidig fastholder BAT, at man fortsat kan købe billet til kun én zone, ligesom der gives en rabat på 50% til børn og pensionister. Høybye påpeger, at Bornholm er et af de få steder i landet, hvor en pensionist eller et barn kan stige ind i bussen for blot seks kroner.
Baggrunden for prisforhøjelsen er især de hastigt voksende priser på dieselolie. “Det er en uhyggelig stigning, der har været, og ingen venter jo, at priserne falder igen,” siger han og fortsætter: “I september 2009, lige da BAT var blevet kommunalt driftsselskab, kostede en liter diesel 5,75 kr. pr. liter. I år den 30. september var prisen 8,44 kr. pr. liter.”
Høybye oplyser, at BAT bruger omkring 18.000 liter diesel om ugen, og de omtalte prisstigninger har derfor påført BAT en merudgift på 25.000 kr. om ugen. Derfor ser Lars Bjørn Høybye frem til, at BAT i løbet af foråret får nye busser, som kører længere på literen.
Kilde: Bornholms Tidende 01.12.2011 (side 6): BAT hæver prisen i det nye år – med 1,3 procent (af Jens Stubkjær).
.
01.12
Digital- og mobilbilletsystem på vej til BAT
I løbet af 2012 bliver det muligt både at bestille plads og købe billetter via internettet eller mobiltelefonen til BATs busser.
Det oplyser Bornholms Tidende 01.12.2011 og skriver videre, at det er den bornholmske virksomhed JF Data, som skal levere systemet. BAT har allerede godkendt en foreløbig udgave af systemet, og når det er endeligt færdigt, bliver det muligt for kunder over hele landet at forudkøbe billet og bestille plads på BAT’s busser. Det gælder både skoleklasser, der skal på lejrskole på øen, passagerer, der skal have en cykel med bussen og elever, der skal forudbetale deres skoleårskort.
“Det bliver, så man kan bestille og betale over nettet med sit Dankort. Eller man kan købe en billet via sin mobiltelefon, ligesom man allerede kan for eksempel til de københavnske S-tog, og så skal de unge ikke på posthuset for at betale deres uddannelseskort,” udtaler Lars Bjørn Høybye til avisen, og han fortsætter:
“I 2012, når man kan købe billetter via sin mobil, kommer det til at foregå i et landsdækkende samarbejde med DSB, som er baseret på Rejseplanen. Det vil sige, man kan finde sin rejse med bussen på Rejseplanen og klikke sig direkte videre til at kunne købe og betale billetten. Det samme gælder månedskort.
Lars Bjørn Høybye pointerer dog, at det også fremtidig vil være muligt at købe almindelige papirbilletter i bussen.
Kilde: Bornholms Tidende 01.12.2011 (side 6): JF Data på vej med digital- og mobilbilletsystem til BAT (af Jens Stubkjær).
.
01.12
Julepakker til BAT
19.12.2011 vil BATs direktør Lars Bjørn Høybye kunne åbne – om ikke fem julegaver – så i hvert fald fem spændende julepakker med tilbuddene fra de virksomheder, som kæmper om at få lov til at levere 12 nye busser til trafikselskabet.
Netop 19.12 udløber fristen for den udbudsrunde, som på grund af en procedurefejl, erstattede den første udbudsrunde. I forhold til den første runde, hvor der var fire prækvalificerede bydere, er der i den nye runde hele fem: Scania, Volvo, Mercedes, Irisbus og VDL.
“Vi regner med, at vi kan skrive kontrakt mellem jul og nytår. Selskabet skal så levere 12 busser senest ved udgangen af april. Det glæder os, at busserne kommer til sæsonen. Og får vi en skrap vinter, så er det de gamle busser, det går ud over,” udtaler Lars Bjørn Høybye til Bornholms Tidende.
Høybye oplyser endvidere, at BAT har betinget sig, at selskabet kan købe yderligere op til 10 busser inden udgangen af 2015 til en fast pris. Hver bus kører mellem 110.000 og 160.000 km pr. år, og BAT regner med en levetid pr. bus på ca. 10 år. Denne alder har BAT’s nuværende 23 busser jo allerede for længst passeret, så derfor får BAT brug for yderligere busser i de kommende år.
Kilde: Bornholms Tidende 01.12.2011 (side 6): BAT giver sig selv 12 nye busser i julegave (af Jens Stubkjær).
.
23.12
Flere ændringer i ny busplan
Under denne overskrift kunne Bornholms Tidende berette om en række ændringer i BAT’s køreplan fra 1. januar 2012. Egentlig skulle den køreplan, som trådte i kraft ved skolestart i august 2011, gælde helt til slutningen af juni 2012, men alligevel barslede BAT altså med en helt ny køreplan allerede fra starten af 2012.
På det regionale busnet vil der ske en række ændringer i aftentimerne samt i weekenden, hvor ringlinjesystemet så at sige udvides:
 • Linje 2 og 10 kombineres. Alle vogne følger fra Rønne linje 2’s rute til Klemensker. Her kører hveranden vogn så videre som linje 10 via Hasle, Vang og Slotslyngen til Hammershus, hvorfra den fortsætter som linje 2 via Allinge, Rø, Klemensker og Nyker tilbage til Rønne, og hveranden vogn altså fortsætter som linje 2 til Hammershus, hvor den bliver til linje 10 og returnerer via Slotslyngen, Vang og Hasle og fra Klemensker kører tilbage til Rønne ad linje 2’s sædvanlige rute.
 • Linje 3/5 og 6 kombineres til én ringrute via Snogebæk og Lufthavnen. Det betyder, at der i aftentimerne og i weekenden er direkte forbindelse fra Snogebæk til bl.a. Svaneke og en række andre byer på Bornholm.
 • Linje 9 kombineres delvis med linje 5. Vognene udgår fra Koldekildehus i Almindingen og fortsætter via Aakirkeby til Rønne. Herfra returneres til Aakirkeby, hvorfra vognene så ikke fortsætter tilbage til Koldekildehus, men kører som linje 5 via Egeby til Nexø. Der er ingen kombinerede vognløb i modsat retning.
 • Linje 1/4 forlænges fra vendepladsen ved Nordlandshallen i Allinge til Sandvig Gamle Station.
 • Midnatsafgangene på de regionale linjer søndag-torsdag begrænses til kun at være for færgepassagerer, der skal ud på øen. Det vil sige, at busserne kører ad ruter, som tilpasses kundernes behov, og når alle passaerer er sat af, køres i garage.
På bybusnettet sker der følgende ændringer:
 • Linje 23 fortsætter med halvtimesdrift. Med Snellemark som udgangspunkt går linjen ud i en nordlig ringrute, hvorfra den modsat tidligere fortsætter forbi Rønne Rådhus og Biblioteket og videre ud i en sydlig ringrute, hvor linjen også som noget nyt betjener skolerne omkring Vibegård samt indkøbs- og industrikvarteret omkring Søndre Ringvej, Sandemansvej, Lillevangsvej, inden den vender tilbage ad sin tidligere rute forbi bl.a. Rønnes Hospital og tilbage til Snellemark.
 • Linje 23 bliver fra sidst på eftermiddagen og i weekenderne afløst af linje 23A, som kører ad linje 23’s hidtidige rute.
 • Derudover bliver linje 23 suppleret af en ny linje 21, som betjener den samme rute, men delvis i modsat retning. Linje 21 kører kun på hverdage i dagtimerne hveranden time, i alt fem afgange.
 • De sidste to bybuslinjer, linje 22 og 24, fortsætter med uændret linjeføring og uændret fire afgange på hverdage.
Kilde: Bornholms Tidende 23.12.2011 (side 7): Flere ændringer i ny busplan (af “far”).
Total Page Visits: 8696
Total Website Visits: 907428

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *