STCP: Den årlige vognparade

(Senest opdateret 04.12.2012).
Første lørdag i maj
05.05.2012 gennemførte STCP vanen tro den årlige vognparade, hvor et stort antal af museumsvognene med udgangspunkt i Massarelos kører en tur langs Douro. Der køres først til Alégre, hvorefter der returneres og fortsættes videre til Infante, inden alle vogne på ny returnerer til Massarelos.
I 2012 deltog følgende vogne i paraden:
 • Hestesporvogn nr. 8
  Vognen er fra 1872 og blev bygget af Starbuck i Birkenhead. Efter at hestesporvognskørslen var afviklet, blev vognen brugt som bivogn. Den blev restaureret til sit nuværende udseende i løbet af 1990erne.
 • Motorvogn nr. 104
  Motorvogn nr. 104 er ikke en original vogn, men en replika af en vogn, som leveredes omkring år 1900. Der var oprindelig tale om en hestesporvogn, som blev motoriseret i perioden 1900-1910. Nr. 104 blev bygget af STCP i 1996-97.
 • Motorvogn nr. 163
  Motorvogn nr. 163 stammer fra Brill i Philadelphia. Den kom til Porto i 1905 og var i drift indtil 1967. Vognen har 22 siddepladser, og den var forsynet med både forlygte og oplyst destinationsskilt. Den blev restaureret i 1992-93.
 • Åben motorvogn nr. 100
  Nr. 100 er ikke en original vogn, men en replika af en vogn fra begyndelsen af 1900-tallet. Den oprindelige vogn blev ødelagt ved storbranden i Boavista remisen i 1928. Oprindelig havde STCP mindst to vogne af denne type til brug om sommeren. Den aktuelle vogn er bygget af STCP i begyndelsen af 1990erne og stod færdig i 1995.
 • Motorvogn nr. 247
  Motorvogn nr. 247 kom til Porto i 1909 og var i drift helt frem til 1980erne. Den er bygget af United Electric Car Compagny. I 1925 gennemgik vognen en større ombygning, som ændrede en del på det oprindelige udseende.
 • Motorvogn nr. 274
  Denne vogn blev bygget i Portugal tilbage i 1928 og var i drift indtil 1994, hvorefter den blev restaureret og fik sit nuværende udseende.
 • Bivogn nr. 1
  Denne vogn blev bygget af A Construtora (Porto) omkring 1909. Den blev ombygget og ændret både i 1920rne og i 1947-49. Den var i drift indtil 1959. Den har to Brill bogier og 32 siddepladser. Den blev i 1990-91 restaureret til sit udseende fra 1920rne.
 • Motorvogn nr. 288
  Motorvogn nr. 288 var én ud af 10 vogne (nr. 280-89), som CCFP i 1928 købte hos det belgiske firma Societé des Ateliers de Construction de Etablissements Familieureux. De 10 vogne skulle erstatte nogle af de vogne, som blev ødelagt ved branden i Boavista samme år.
 • Motorvogn nr. 373
  Motorvogn nr. 373 var ud af en serie vogne, som blev bygget af STCP i 1947-49. På grund af deres udseende fik de øgenavnet “pipis”, som var datidens betegnelse for elegante og forfængelige personer.
Vognkavalkaden blev fra Massarelos til Passeio Alégre anført af hestesporvognen. På endestationen Alégre blev hestene koblet af vognen, som fragtedes tilbage til museet i Massarelos som bivogn på nr. 104. Efter at hestesporvognen på ny var blevet koblet af nr. 104, fortsatte denne vogn sammen med de øvrige til endestationen Infante.
På vejen mellem Massarelos og Passeio Alégre blev den store bivogn (nr. 1) trukket af motorvogn nr. 274. På vejen tilbage til Infante overgik dette arbejde til nr. 288. Ved Infante var det så meningen, at nr. 274 på ny skulle overtage bivognen, men rangerarbejderne medførte tilsyneladende en vis overbelastning af tagmodstandene på nr. 274, som på et tidspunkt brændte sammen og spyede gnister ud gennem modstandskassen. Derfor måtte der ske lidt omrokeringer, så det til sidst blev motorvogn nr. 247, som bragte bivogn nr. 1 tilbage til Massarelos.
Billeder fra sporvognsparaden 2012
Hestesporvognen føres frem i spidsen for kavalkaden.Hestesporvognen føres frem i spidsen for kavalkaden.
Hestesporvognen i Massarelos.Hestesporvognen i Massarelos.
Motorvogn nr. 163 i Massarelos.Motorvogn nr. 163 i Massarelos.
Den åbne motorvogn nr. 100.Den åbne motorvogn nr. 100.
Den åbne motorvogn nr. 100.Den åbne motorvogn nr. 100.
Den åbne motorvogn nr. 100.Den åbne motorvogn nr. 100.
Den åbne motorvogn nr. 100 vakte stor interesse blandt deltagerne.Den åbne motorvogn nr. 100 vakte stor interesse blandt deltagerne.
Motorvogn nr. 247 i Massarelos.Motorvogn nr. 247 i Massarelos.
Motorvogn nr. 274, som trak bivogn nr. 1 til Passeio Alégre.Motorvogn nr. 274, som trak bivogn nr. 1 til Passeio Alégre.
Motorvogn nr. 274.Motorvogn nr. 274.
Den store bivogn nr. 1 i Massarelos.Den store bivogn nr. 1 i Massarelos.
Bivogn nr. 1 i Massarelos.Bivogn nr. 1 i Massarelos.
Bivogn nr. 1.Bivogn nr. 1.
Motorvogn nr. 288 i Massarelos.Motorvogn nr. 288 i Massarelos.
Motorvogn nr. 288.Motorvogn nr. 288.
Motorvogn nr. 288.Motorvogn nr. 288.
Motorvogn nr. 373 i Massarelos.Motorvogn nr. 373 i Massarelos.
Motorvogn nr. 373 i Massarelos.Motorvogn nr. 373 i Massarelos.
Motorvogn nr. 373.Motorvogn nr. 373.
På vej mod Passeio Alégre. Et kig ud gennem forruden på åben motorvogn nr. 100.På vej mod Passeio Alégre. Et kig ud gennem forruden på åben motorvogn nr. 100.
Åben motorvogn nr. 100 ved endestationen i Passeio Alegre.Åben motorvogn nr. 100 ved endestationen i Passeio Alegre.
Hestesporvognen i Alégre.Hestesporvognen i Alégre.
Hestesporvognen i Alégre.Hestesporvognen i Alégre.
Hestesporvogn nr. 8.Hestesporvogn nr. 8.
Hestesporvogn nr. 8.Hestesporvogn nr. 8.
Hestesporvognen i Alégre. Hestene kobles af.Hestesporvognen i Alégre. Hestene kobles af.
Motorvogn nr. 104 i Alégre.Motorvogn nr. 104 i Alégre.
Motorvogn nr. 104.Motorvogn nr. 104.
Motorvogn nr. 104.Motorvogn nr. 104.
Motorvogn nr. 247 ved Passeio Alégre.Motorvogn nr. 247 ved Passeio Alégre.
Motorvogn nr. 274 ved Passeio Alégre.Motorvogn nr. 274 ved Passeio Alégre.
Motorvogn nr. 373 ankommer som den sidste vogn i paraden til Passeio Alegre.Motorvogn nr. 373 ankommer som den sidste vogn i paraden til Passeio Alegre.
Åben motorvogn nr. 100 ved endestationen i Passeio Alégre.Åben motorvogn nr. 100 ved endestationen i Passeio Alégre.
Motorvogn nr. 104 på vej mellem Alégre og Massarelos med hestesporvognen på slæb.Motorvogn nr. 104 på vej mellem Alégre og Massarelos med hestesporvognen på slæb.
Motorvogn nr. 104 ankommer med hestesporvognen til remisen i Massarelos.Motorvogn nr. 104 ankommer med hestesporvognen til remisen i Massarelos.
Hestesporvognen bliver koblet af ved remisen i Massarelos.Hestesporvognen bliver koblet af ved remisen i Massarelos.
Motorvogn nr. 104 er parat til at fortsætte mod Infante.Motorvogn nr. 104 er parat til at fortsætte mod Infante.
Motorvogn nr. 163 ankommer til Massarelos.Motorvogn nr. 163 ankommer til Massarelos.
Motorvogn nr. 247 i Massarelos.Motorvogn nr. 247 i Massarelos.
Motorvogn nr. 274 er netop ankommet til Infante.Motorvogn nr. 274 er netop ankommet til Infante.
Motorvogn nr. 288 på endestationen Infante.Motorvogn nr. 288 på endestationen Infante.
Den åbne motorvogn nr. 100 på endestationen Infante.Den åbne motorvogn nr. 100 på endestationen Infante.
Motorvogn nr. 163 på endestationen Infante.Motorvogn nr. 163 på endestationen Infante.
Motorvogn nr. 104 skal lige have vendt stangen før returnering fra Infante til Massarelos.Motorvogn nr. 104 skal lige have vendt stangen før returnering fra Infante til Massarelos.
Motorvogn nr. 104 klar til afgang fra endestationen Infante.Motorvogn nr. 104 klar til afgang fra endestationen Infante.
En del af vognene i kavalkaden på endestationen Infante.En del af vognene i kavalkaden på endestationen Infante.
En af tagmodstandene på motorvogn nr. 274 brændte sammen, og et par medarbejdere måtte tage affære.En af tagmodstandene på motorvogn nr. 274 brændte sammen, og et par medarbejdere måtte tage affære.
Motorvogn nr. 274 foran bivogn nr. 1, som den egentlig skulle have trukket tilbage fra Infante til Massarelos.Motorvogn nr. 274 foran bivogn nr. 1, som den egentlig skulle have trukket tilbage fra Infante til Massarelos.
Motorvogn nr. 274 lister væk fra bivogn nr.1 for at overlade trækarbejdet til en anden motorvogn.Motorvogn nr. 274 lister væk fra bivogn nr.1 for at overlade trækarbejdet til en anden motorvogn.
Modstandskassen fra nr. 274 med tydelige spor efter ild og gnister fra den overbelastede tagmodstand.Modstandskassen fra nr. 274 med tydelige spor efter ild og gnister fra den overbelastede tagmodstand.
Efter nogen tid kom motorvogn nr. 247 på plads foran bivogn nr. 1.Efter nogen tid kom motorvogn nr. 247 på plads foran bivogn nr. 1.
Motorvogn nr. 247 kobles sammen med bivogn nr. 1.Motorvogn nr. 247 kobles sammen med bivogn nr. 1.
Efter en betydelig forsinkelse forlader nr. 247 Infante med bivogn nr. 1 på slæb.Efter en betydelig forsinkelse forlader nr. 247 Infante med bivogn nr. 1 på slæb.
Som sidste vogn forlader motorvogn nr. 373 Infante.Som sidste vogn forlader motorvogn nr. 373 Infante.
Total Page Visits: 1276
Total Website Visits: 900905

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *