Metrotenerife: Baggrund

(Senest lettere redigeret 19.05.2020)
Santa Cruz og La Laguna

Tenerife er den største af De Kanariske Øer med et areal på ca. 2.050 km2 og ifølge Instituto Nacional de Estadística en befolkning på ca. 865.000 (2007). Til sammenligning kan det nævnes, at øerne Lolland-Falster og Møn, hvis areal praktisk talt er det samme (kun ca. 75 km2 mindre), ifølge Danmarks Statistik i 2007 havde en befolkning på ca. 122.000. Tenerifes to største bysamfund er Santa Cruz de Tenerife på øens sydøstside med ca. 220.000 indbyggere og nabobyen San Cristóbal de La Laguna (i daglig tale bare La Laguna), som har omkring 144.000 indbyggere (også ifølge Instituto Nacional de Estadística). De to bysamfund er efterhånden vokset sammen til ét, som altså med 364.000 indbyggere rummer ca. 42 % af Tenerifes samlede fastboende befolkning. Til sammenligning kan nævnes, at f.eks. Århus i 2007 havde 228.000 indbyggere (ifølge Danmarks Statistik).

Metrotenerife – forudsætninger og etablering

Der har tidligere været en sporvejsforbindelse mellem Santa Cruz og La Laguna, men denne blev nedlagt i 1951, hvorefter den offentlige trafik udelukkende blev baseret på busdrift. Som i så mange andre europæiske byer er biltrafikken også i Santa Cruz og La Laguna de seneste år vokset betydeligt med store fremkommelighedsproblemer for både den private og offentlige trafik til følge. Tenerifes lokalregering forventede således, at trafikken med en uændret udvikling ville gå helt i hårdknude omkring 2012. For at imødegå et sådant scenarium besluttede man efter grundige overvejelser og studier at anlægge en moderne overfladesporvej mellem de to bydele.

Den endelige linjeføring for sporvejen i Santa Cruz blev fastlagt efter den grundidé, at halvdelen af befolkningen i Santa Cruz og La Laguna skulle have adgang til sporvejen inden for en gå-afstand på 5 minutter. Det førte til anlæggelsen af et system med foreløbig 2 linjer. Linje 1 mellem Santa Cruz (Intercambiador) og La Laguna (La Trinidad) må betegnes som hovedlinjen, som suppleres af den meget kortere linje 2, som krydser linje 1 og løber mellem La Cuesta og Tíncer. De to linjer har to fælles stoppesteder. Fra planlæggernes side foreligger der flere ideer til dels at udvide de eksisterende linjer, dels at etablere yderligere linjer.

Anlæggelsen af den første etape af sporvejen, linje 1, blev besluttet i 2000, og anlægsarbejderne begyndte i 2004. Anlægssummen for denne første etape (inkl. det rullende materiel) beløb sig til i alt ca. 306 mio. euro (ca. 2,3 mia. danske kroner) og blev tilvejebragt gennem et samarbejde mellem offentlige og private investorer. Selskabet, der har forestået anlæg og varetager den daglige drift, hedder Metropolitano de Tenerife (eller blot Metrotenerife) og er et privat aktieselskab, hvis største aktionær dog er Tenerifes lokalregering. Af andre investorer kan nævnes De kanariske Øers provinsregering, den spanske stat, byerne Santa Cruz og La Laguna, private firmaer som Transdev (fransk leverandør til trafikanlæg) og Caja Canaries Bank, ligesom der er tilgået midler fra Den europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Regionale Udviklingsfond.

I 2017 overtog Tenerifes lokalregering alle aktier i selskabet, som altså nu er 100% offentligt ejet og drevet.

Ikke længe efter indvielsen af linje 1 den 2. juni 2007 blev anlægget af linje 2 lige så stille sat i gang, og den 30. maj 2009 kunne man tage denne korte linjeudvidelse i drift. Udgifterne til etablering af linje 2 har beløbet sig til ca. 55 mio. euro.

Total Page Visits: 1354
Total Website Visits: 907466

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *