Metrotenerife: De faste anlæg

(Senest opdateret 23.02.2023).
.

Oversigt

(Klik på logoet ud for det afsnit, du vil læse om)

Energi

Sporet

Stoppesteder

Prioritet

Hastighedstavler og andre skilte

Tunneller

Remise og værksted

Anlæggets vedligehold

.
Energi

En vigtig nyskabelse ved anlægget var, at det skulle forsynes med 750 V jævnstrøm fra en vindmøllepark på 10 store vindmøller med en ydelse på tilsammen 10 MW. Formålet var at gøre sporvejen selvforsynende med energi – et 100% nul-emissions system – men om den målsætning er nået, har det ikke været muligt at få klarhed over.

Tilbage til oversigten

.
Sporet

Linje 1, der udgår fra Santa Cruz busstation (Intercambiador) tæt ved havneområdet og ender i La Laguna (Avenida de la Trinidad), er 12,3 km lang og har 21 stoppesteder (inkl. endestationerne). Fra Intercambiador og til Teatro Guimerá (de tre første stoppesteder) forløber strækningen vandret, men herefter påbegynder den en stigning, som varer ved helt til La Trinidad. Niveauforskellen mellem de to endestationer er på ca. 550 m., hvilket svarer til en gennemsnitlig stigning over hele strækningen på næsten 5% med en maksimal stigningsgrad på ca. 8,5%.

Hele strækningen er dobbeltsporet og forsynet med rillespor fabrikeret af Corus Steel i et joint venture samarbejde med Dragados, Comsa, FCC, Tecsa og Nesco. I alt er der til strækningen leveret ca. 3.000 tons skinnemateriale. Der er ikke sporsløjfe i nogen af enderne. Strækningen er anlagt 100% i eget areal, og anlægget har medført store tilpasninger af de gader, hvori anlægget er placeret, og i de tilstødende gader. Når man ser bort fra strækningen mellem Fundación og Weyler samt stoppestedsanlæggene og de korte tunnelstrækninger er sporet overalt lagt i græsareal – noget, der er med til at fremhæve sporvejens grønne image.

Linje 2, der kun har en længde af 2,3 km, er anlagt efter nøjagtigt de samme principper. Også denne strækning har gjort et pænt indhug i vejbanerne. Før var vejen mellem linje 2’s endestation i La Cuesta og indtil sammenfletningen med linje 1 tosporet i begge retninger. Det er den ikke mere, nu må bilisterne nøjes med en enkelt vognbane i hver retning. Stigningerne på linje 2 er generelt mere beskedne end på linje 1. Dog er der en betydelig stigning fra stoppestedet San Jerónimo og op til endestationen Tíncer.

08.02.2008: Gaden Rambla di Pulido set fra stoppestedet Weyler mod La Paz. Sporvejen er det grønne islæt i gadebilledet.08.02.2008: Gaden Rambla di Pulido set fra stoppestedet Weyler mod La Paz. Sporvejen er det grønne islæt i gadebilledet.
19.02.2010: I foråret 2010 sås dette brogede tæppe af forskellige kunstgræstyper på linje 2 ved Ingenieros.19.02.2010: I foråret 2010 sås dette brogede tæppe af forskellige kunstgræstyper på linje 2 ved Ingenieros.

Tilbage til oversigten

.
Stoppesteder

Stoppestederne er alle forsynet med 42 m lange og 30 cm høje perroner, som er i niveau med gulvhøjden i sporvognene. Adgangen fra gadeniveau til perron sker uden trin i hele perronens bredde. Der forekommer både ø-perroner og sideperroner. Alle perroner er kun delvist overdækkede med nogle få bænke eller siddepladser. Desuden er der på alle stoppesteder billetautomat og linjekort, ligesom der findes plakater med vejledning i forståelsen af sporvejens advarselsskilte.

Stoppestederne er synlige på god afstand, idet de alle oven over læskuret er forsynet med en høj stander med sporvejens logo og stoppestedets navn skrevet med sort på en orange baggrund. Endelig er stoppestederne alle forsynet med elektroniske destinationsskilte, som oplyser om, hvor lang tid der er til de næste to afgange i de aktuelle retninger. På endestationerne, hvor der ved korte driftsintervaller ofte er to vogntog samtidig, oplyser destinationsskiltet desuden om, fra hvilket spor sporvognene afgår (AND 1 eller AND 2). Perronerne er videoovervåget, og der er nødopkald til driftsledelsen fra alle stoppesteder.

08.02.2008: Teatro Guimerá. Der er nogenlunde let adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere til de lave perroner og derfra ind i sporvognene.08.02.2008: Teatro Guimerá. Der er nogenlunde let adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere til de lave perroner og derfra ind i sporvognene.
08.02.2008: Vogn 10 og 11 på hver sin side af perronen på endestationen La Trinidad.08.02.2008: Vogn 10 og 11 på hver sin side af perronen på endestationen La Trinidad.
08.02.2008: Stoppestedet El Cardonal med sideperroner. Vigesporene i venstre side af billedet fører ind til remisen.08.02.2008: Stoppestedet El Cardonal med sideperroner. Vigesporene i venstre side af billedet fører ind til remisen.
08.02.2008: Når nu man indfører noget så “nymodens” som en sporvej, følger der vejledning med.08.02.2008: Når nu man indfører noget så “nymodens” som en sporvej, følger der vejledning med.
08.02.2008: Alle stoppesteder er forsynet med billetautomater, hvor man forudkøber sin billet. Der er intet billetsalg i sporvognene, og bøden for at køre uden billet er tårnhøj (400 €).08.02.2008: Alle stoppesteder er forsynet med billetautomater, hvor man forudkøber sin billet. Der er intet billetsalg i sporvognene, og bøden for at køre uden billet er tårnhøj (400 €).
08.02.2008: Stoppestedet Museo de la Ciencia med den for sporvejen typiske lidt beskedne overdækning af perronen.08.02.2008: Stoppestedet Museo de la Ciencia med den for sporvejen typiske lidt beskedne overdækning af perronen.
08.02.2008: På alle stoppesteder hænger der et rutekort.08.02.2008: På alle stoppesteder hænger der et rutekort.
08.02.2008: Destinationsskiltene på stoppestederne fortæller, hvor lang tid man skal vente på næste sporvogn. Den nederste linje er en lysavis med information til passagererne.08.02.2008: Destinationsskiltene på stoppestederne fortæller, hvor lang tid man skal vente på næste sporvogn. Den nederste linje er en lysavis med information til passagererne.
08.02.2008: På endestationerne oplyses man om, fra hvilket spor den første sporvogn afgår - i dette tilfælde spor 2 (AND 2).08.02.2008: På endestationerne oplyses man om, fra hvilket spor den første sporvogn afgår – i dette tilfælde spor 2 (AND 2).
08.02.2008: Selv på lang afstand er det ikke svært at få øje på et sporvognsstoppested på grund af det karakteristiske orange skilt på den høje stander.08.02.2008: Selv på lang afstand er det ikke svært at få øje på et sporvognsstoppested på grund af det karakteristiske orange skilt på den høje stander.

Tilbage til oversigten

.
Prioritet

Overalt har sporvejen prioritet i forhold til den øvrige trafik. En omfattende skiltning fortæller dette. Selv når sporvejen krydser et fortov, er der sat skilte op, som fortæller fodgængerne, at de skal holde tilbage for sporvognen. Det samme gælder, hvor den kørende trafik krydser sporvejen, hvad enten det drejer sig om simple kryds eller rundkørsler. Her oplyses det endvidere, at frihøjden op til køretråden er 5,5 m! I lyskryds er sporvejens og lyskrydsets signaler koordineret, så sporvognene kan køre uhindret igennem krydset.

08.02.2008: Mellem Fundación og Intercambiador svinger sporvejen ind over fortovet og videre gennem et parklignende anlæg. Derfor advares fodgængerne i god tid om, at de skal holde tilbage for den krydsende sporvogn.08.02.2008: Mellem Fundación og Intercambiador svinger sporvejen ind over fortovet og videre gennem et parklignende anlæg. Derfor advares fodgængerne i god tid om, at de skal holde tilbage for den krydsende sporvogn.
08.02.2008: Skal man krydse ind over sporene, er det jo godt at vide, om man har en for høj last. Ligegyldigt hvad - man skal altså holde tilbage for sporvognen.08.02.2008: Skal man krydse ind over sporene, er det jo godt at vide, om man har en for høj last. Ligegyldigt hvad – man skal altså holde tilbage for sporvognen.

Tilbage til oversigten

.
Hastighedstavler og andre skilte

På betonstolperne, som bærer køretrådsudhængene, ses med jævne mellemrum nogle små gule skilte med sorte tal. Disse angiver den højst tilladte hastighed i den sektor, som sporvognen er på vej ind i. Den tilladte maksimumhastighed varierer mellem 10 og 60 km. i timen.

I forbindelse med kørslen med tovognstog er der i 2010 indført en ny hastighedsskiltning. Når sporvognene kører ind i en sektor, hvor der er tilladt en højere hastighed end i den sektor, de kommer fra, møder de først et skilt, der gælder for enkeltkørende vogne, mens de ca. en vognlængde længere fremme møder et skilt, som gælder for tovognstog.

Sporskifterne er ligeledes markeret med små skilte. Når vognen nærmer sig et sporskifte forfra er det markeret med et Y, mens skiltet, når vognen kører ind i et sporskifte bagfra, nærmest ligner et 1-tal.

08.02.2008: Vogn nr. 16 er netop kørt ind på en strækning, hvor det er tilladt at sætte farten op til de 50 km/t, som det lille gule skilt angiver.08.02.2008: Vogn nr. 16 er netop kørt ind på en strækning, hvor det er tilladt at sætte farten op til de 50 km/t, som det lille gule skilt angiver.
19.02.2010: Dette hastighedsskilt gælder ikke for tovognstog, som altså ikke må sætte farten op ved passagen af standeren.19.02.2010: Dette hastighedsskilt gælder ikke for tovognstog, som altså ikke må sætte farten op ved passagen af standeren.
19.02.2010: Når et tovognstog passerer dette skilt, må det sætte farten op til den angivne hastighed.19.02.2010: Når et tovognstog passerer dette skilt, må det sætte farten op til den angivne hastighed.
19.02.2010: Sporskifteskiltning. Y'et markerer, at vognen kører ind i sporskiftet forfra. Under Y'et kan man lige ane, at der en pil, som peger til venstre, hvilket markerer, at skiltet gælder for det venstre spor. Endestationen i Tíncer.19.02.2010: Sporskifteskiltning. Y’et markerer, at vognen kører ind i sporskiftet forfra. Under Y’et kan man lige ane, at der en pil, som peger til venstre, hvilket markerer, at skiltet gælder for det venstre spor. Endestationen i Tíncer.
19.02.2010: Sporskifteskiltning. Går man om på den anden side af stolpen på billedet til venstre, er det samme sporskifte markeret med et “1”-tal som tegn på, at der køres ind i sporskiftet bagfra. Endestationen i Tíncer.19.02.2010: Sporskifteskiltning. Går man om på den anden side af stolpen på billedet til venstre, er det samme sporskifte markeret med et “1”-tal som tegn på, at der køres ind i sporskiftet bagfra. Endestationen i Tíncer.

Tilbage til oversigten

.
Tunneller

I Laguna-området har anlægget tre korte tunneller. Tunnelstrækningerne ligger mellem Taco og El Cardonal, Hospital Universitario og Las Mantecas samt mellem Padre Anchieta og endestationen La Trinidad. De to førstnævnte tunnelstrækninger har en speciel funktion. Det er her udfletningen mellem linje 1 og linje 2 foregår. Begge tunneller ligger under større vejkryds, men man har altså valgt at lade udfletningen ske ude af niveau og derved undgå de risici, der er forbundet med sporvogne på kryds og tværs af privatbilernes kørselsretninger. Den tilladte fart over sporskifterne i tunnellerne er ganske lav, kun 10 km/t.

Tilbage til oversigten

.
Remise og værksted

Ved stoppestedet El Cardonal er opført en 22.000 m2 stor remise- og værkstedsbygning. Remisen kan huse 35 sporvogne på 9 spor under tag, ligesom der kan være yderligere 13 vogne i den tilstødende gård.

12.01.2015: Metrotenerifes kontor-, værksteds- og remisebygning ved El Cardonal.12.01.2015: Metrotenerifes kontor-, værksteds- og remisebygning ved El Cardonal.
08.02.2008: Et kig ind i remisegården med en grafittihærget vogn. Umiddelbart virker grafitti dog ikke som et alvorligt problem for Metrotenerife.08.02.2008: Et kig ind i remisegården med en grafittihærget vogn. Umiddelbart virker grafitti dog ikke som et alvorligt problem for Metrotenerife.

Tilbage til oversigten

.
Anlæggets vedligehold

På en almindelig driftsdag ses mange ansatte på skinnerne i færd med at udføre vedligeholdelsesarbejder. Nogle støvsuger sporskifter, andre vedligeholder – med fare for liv og lemmer – de grønne arealer, mens atter andre i lidt større grupper på hver sin måde deltager i løsningen af problemer ved anlægget!

08.02.2008: Vedligehold af græsarealet i tæt trafik.08.02.2008: Vedligehold af græsarealet i tæt trafik.
08.02.2008: Sporskiftet holdes rent. Arbejdere i gang med støvsugeren.08.02.2008: Sporskiftet holdes rent. Arbejdere i gang med støvsugeren.
08.02.2008: Arbejdssjak i fuld gang med arbejdet. Man kan vist tale om en vis arbejdsdeling.08.02.2008: Arbejdssjak i fuld gang med arbejdet. Man kan vist tale om en vis arbejdsdeling.
17.01.2023: Rengøring af spor og perron på Principes de España.17.01.2023: Rengøring af spor og perron på Principes de España.

Tilbage til oversigten

Total Page Visits: 1459
Total Website Visits: 865709

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *