Metrotenerife: Vognparken

(Senest lettere redigeret 24.02.2023)
Alstom Citadis

Valget af vogntype faldt på Alstom Citadis – en type, der må betegnes som godt gennemprøvet, eftersom den i forskellige varianter er fremstillet i mere end 1.000 eksemplarer til både sporvejene i en række europæiske byer som Dublin, Rotterdam, Barcelona og mange franske byer samt ligeledes til anlæg i Melbourne og Tunis og andre byer uden for Europa.

I første omgang anskaffede Metrotenerife 20 stk. Citadis type 302 bygget af Alstoms spanske afdeling i Santa Perpetua de Mogoda (lidt uden for Barcelona) for en pris af 50 mio. euro (ca. 375 mio. danske kroner). I forbindelse med ibrugtagningen af linje 2 indkøbtes yderligere 6 vogne af samme type. Den første af de nye vogne kom fra Barcelona til Tenerife den 10. februar 2009, og i midten af marts begyndte de første prøvekørsler på den nye strækning.

Vognen er en dobbeltretningsvogn bygget op af 5 moduler og er 32,15 m lang og 2,40 m bred. De seks hjulaksler er placeret parvis på modul 1, 3 og 5, mens modul 2 og 4 “svæver” mellem hjulmodulerne. Vognen har 6 motorer, som tilsammen yder 720 kW, og på grund af de kraftige stigninger på strækningen er der træk på alle aksler. Den har plads til 200 passagerer, heraf 60 siddepladser. Siddepladserne er ordnet, så man sidder enten fremad/bagud i vognens kørselsretning eller sidelæns med et større gulvareal imellem, så man kan tage en cykel med, eller der kan blive plads til en kørestol. Vognen er en 100% lavgulvsvogn og har aircondition.

08.02.2008: Et lille indtryk af Citadis-vognenes interiør med de røde stempelmaskiner, langsæder i forgrunden og tværsæder længere borte. Som det ses, er der lavt gulv i hele vognens længde.08.02.2008: Et lille indtryk af Citadis-vognenes interiør med de røde stempelmaskiner, langsæder i forgrunden og tværsæder længere borte. Som det ses, er der lavt gulv i hele vognens længde.
08.02.2008: De tre hjulmoduler har tværsæder, der ikke levner megen plads til passage eller stående passagerer mellem stolene.08.02.2008: De tre hjulmoduler har tværsæder, der ikke levner megen plads til passage eller stående passagerer mellem stolene.
19.02.2010: Området ved de fire klapstole er forbeholdt bevægelsehæmmede, inkl. kørestolsbrugere, og passagerer med barnevogne eller cykler. På vinduet bag stolene står der en prioriteret liste.19.02.2010: Området ved de fire klapstole er forbeholdt bevægelsehæmmede, inkl. kørestolsbrugere, og passagerer med barnevogne eller cykler. På vinduet bag stolene står der en prioriteret liste.
19.02.2010: Noget tyder på, at brugen af de 8 sæder langs væggene har givet anledning til visse problemer. I hvert fald har Metrotenerife siden 2008 på vinduet bag sæderne lavet en prioriteret rækkefølge i 4 punkter over, hvem der har retten til pladserne.19.02.2010: Noget tyder på, at brugen af de 8 sæder langs væggene har givet anledning til visse problemer. I hvert fald har Metrotenerife siden 2008 på vinduet bag sæderne lavet en prioriteret rækkefølge i 4 punkter over, hvem der har retten til pladserne.

Som et led i det grønne image er vognene – “selvfølgelig”, fristes man til at sige – forsynet med regenerative bremser, som skulle kunne spare omkring 20 % af energiforbruget i forhold til, hvis de var udstyret med “traditionel” bremseteknik.

Modulopbygningen gør vognen “fremtidssikker”. Hvis passagertilstrømningen bliver væsentligt større end forventet, kan man udvide vognens kapacitet ved tilføjelse af moduler.

Den opmærksomme iagttager vil måske undre sig over, at vognene helt mangler udvendige sidespejle. Til gengæld er der på de to endemoduler udvendigt monteret bagudrettede videokameraer, som har forbindelse til to mindre skærme på instrumentbordet i vognstyrerkabinen. Her kan vognstyreren så konstant følge med i, hvad der sker ned langs siden af vognen. Samtidig kan han eller hun på en lidt større skærm følge med i, om vognens teknik fungerer korrekt.

19.02.2010: I begge ender har Citadis 302 vognene på hver side et lille bagudrettet videokamera, som erstatter sidespejlene. Under kørslen er det de 2 sidespejle forrest i kørselsretningen, der er tændt, så vognstyreren kan holde øje med, hvad der sker ned langs vognsiderne. I forbindelse med ophold på stoppestederne er det derimod de 2 kameraer mod perronsiden, der er tændt, så vognstyreren har det fulde overblik over ud- og indstigning samt andre hændelser langs vognens side.19.02.2010: I begge ender har Citadis 302 vognene på hver side et lille bagudrettet videokamera, som erstatter sidespejlene. Under kørslen er det de 2 sidespejle forrest i kørselsretningen, der er tændt, så vognstyreren kan holde øje med, hvad der sker ned langs vognsiderne. I forbindelse med ophold på stoppestederne er det derimod de 2 kameraer mod perronsiden, der er tændt, så vognstyreren har det fulde overblik over ud- og indstigning samt andre hændelser langs vognens side.
26.02.2009: Billederne fra videokameraerne vises på de 2 mindre skærme til højre og venstre. På den store skærm i midten kan vognstyreren se, om vognens teknik fungerer, som den skal. Man kan svagt ane en grøn linje, som markerer perronkanten, og 6 lysende prikker, som markerer, at alle døre er åbne.26.02.2009: Billederne fra videokameraerne vises på de 2 mindre skærme til højre og venstre. På den store skærm i midten kan vognstyreren se, om vognens teknik fungerer, som den skal. Man kan svagt ane en grøn linje, som markerer perronkanten, og 6 lysende prikker, som markerer, at alle døre er åbne.

Når der ses bort fra nogle enkelte vogne, som er pakket ind i fintmaskede totalreklamer, som er helt uigennemsigtige udefra, men nogenlunde gennemsigtige indefra, er vognene karakteristiske ved, at de fem moduler er malet i hver sin livlige farve.

Sporvognene er nummererede fra 01 til 26 med den lille specialitet, at hvert enkelt modul har sit eget nummer. Systematikken i denne nummerering er, at man lægger 100 til vognens hovednummer samt tilføjer -01, -02 osv. Det vil f.eks. sige, at de enkelte moduler på vogn nr. 14 hedder 114-01, 114-02 osv. Hovednummeret står på vognenes fronter, mens modulnumrene er placerede oven over vinduerne på det enkelte modul (billedet herunder).

Total Page Visits: 1172
Total Website Visits: 900833

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *