Linje 87

(Lettere redigeret 20.11.2020)
Die Woltersdorfer Straßenbahn fejrer 100 års jubilæum
I pinsedagene 2013 (17-19.05.2013) kunne Die Woltersdorfer Straßenbahn fejre sit 100 års jubilæum. Jubilæet var en stor fest med udvidet køreplan, hvori indgik både de normale driftsvogne og museumsvogne, ligesom der var kørsel med museumsbusser. Desuden var der fri adgang til remise- og værkstedsbygninger, og hele området omkring remisen var omdannet til én stor tivoliplads med forlystelser og underholdning fra scenen.
Den officielle jubilæumsplakatDen officielle jubilæumsplakat
Historie – i korte træk
I begyndelsen af 1900-tallet steg antallet af indbyggere, som boede i Woltersdorf, men som havde deres arbejde i Berlin. Samtidig fik området omkring Woltersdorf stadig større betydning som rekreativt område for indbyggerne i den nærliggende storby.
I 1911 besluttede kommunens repræsentanter derfor at anlægge en elektrisk sporvej gennem byen med forbindelse til forstadstogene fra Berlin. Efter en relativ kort anlæggelsestid kunne man den 17. maj 1913 påbegynde driften af den 5,6 km lange normalsporede sporvejslinie mellem Wolterdorfer Schleuse (Woltersdorfer Sluse) og forstadsstationen i Rahnsdorf.
Kun under store besværligheder overlevede banen Den første Verdenskrig og den efterfølgende økonomiske verdenskrise. Under Den anden Verdenskrig steg befordringsydelsen til langt over det normale, da mange indbyggere i Berlin søgte tilflugt i yderområderne på grund af de mange bombeangreb i de centrale bydele. F.eks. befordrede sporvejen i 1944 2,9 mio. passagerer. I april 1945 måtte driften indstilles på grund af kamphandlingerne i og omkring Berlin, men allerede 29. juli 1945 rullede sporvognene igen igennem Woltersdorf.
I de første år efter Murens fald påbegyndtes en trinvis fornyelse af sporvejsanlægget. Til at begynde med udskiftedes de nedslidte spor, ligesom man fornyede stoppestedsanlæggene. Desuden lod man fire af de seks forhåndenværende motorvogne grundigt oparbejde, og der blev bygget et moderne jævnstrømsanlæg til afløsning af det gamle forsyningsanlæg. Fra 1996 til 1999 blev køreledningsanlægget totalt fornyet, og i 1997/98 fulgte en renovering af den i 1913 byggede remise- og værkstedsbygning. Hjemmesiden slutter med at konstatere, at Die Woltersdorfer Straßenbahn i dag for sine passagerer og venner fremstår som et attraktivt nærtrafikmiddel. Sporvejen indgår som sporvognslinje 87 i tarif- og driftsfællesskabet VBB (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg), men har dog også sine egne lavere takster for kørsel, der kun omfatter sporvejen.
Anlægget
Kort over Die Woltersdorfer Straßenbahn. Forfatter: NordNordWest. Kilde: Wikipedia. Kort over Die Woltersdorfer Straßenbahn. Forfatter: NordNordWest. Kilde: Wikipedia.
Sporvejen er enkeltsporet med omløbsspor ved de to endestationer samt vige- og krydsningsspor ved nogle af stoppestederne undervejs. Krydsningssporet i Forst Köpenick mellem Rahnsdorf Bahnhof og Birkengestell/Goethestraße er en reminiscens af den tidligere deling af Tyskland efter 2. Verdenskrig. På vejen mellem Rahnsdorf og Goethestraße passerer sporvejen grænsen mellem det tidligere sovjetisk besatte Østberlin og den sovjetisk besatte del af Tyskland, fra 1949 DDR. Både før og efter Murens opførelse i 1961 havde vestberlinerne i et vist omfang mulighed for at besøge Østberlin. De havde imidlertid ikke tilladelse til at bevæge sig ud i DDR. Derfor indførtes der grænsekontrol på sporvejen. I begyndelsen fandt den sted på Rahnsdorf, men fra 1954 skete kontrollen på Waldweiche, som er den officielle betegnelse for krydsningssporet i skoven. Efter Murens opførelse i 1961 fik de østtyske myndigheder åbenbart så meget kontrol med, hvem der rejste ind og ud af Østberlin, at grænsekontrollen på sporvejen efterhånden blev mere og mere sporadisk og forsvandt helt midt i 1970’erne.
Som det fremgår af kortet ovenfor har stoppestedsstrukturen ændret sig noget igennem årene. Under Den anden Verdenskrig nedlagdes fire standsningssteder, men sidenhen er opstået andre. Det nyeste stoppested (Berliner Platz) blev anlagt så sent som i 2006 med et krydsningsspor.
Vognparken
Til den daglige drift råder Woltersdorfer Straßenbahn (ifølge den officielle hjemmeside) over 6 motor- og 3 bivogne. Alle vognene er af typen Gotha, henholdsvis T57 og B57. De er bygget i perioden 1957-61 til andre sporvejssystemer. I 1977 købte Woltersdorfer Straßenbahn tre motorvogne i Schwerin (aktuelt nr. 27, 29 og 30), og året efter erhvervedes yderligere to vogne fra Dessau (aktuelt nr. 28 og og 32). I 1986 købte man en vogn fra Dresden (aktuelt nr. 31). Endnu en vogn fra Dresden blev købt i 2008 (aktuelt nr. 33). Denne vogn har gennemgået en oparbejdning i Gera, og den helt nymalede vognkasse kunne ses i remisen i forbindelse med jubilæet. Woltersdorfer Straßenbahn råder således over 7 motorvogne til den daglige drift.
Bivognene (aktuelt nr. 88-90) stammer alle fra Schwerin og blev anskaffet i 1977. Ifølge 100 Jahre Woltersdorfer Straßenbahn af Ivo Köhler er nr. 88 dog nu i Chemnitz som museumsvogn, så man reelt kun råder over to bivogne til den daglige drift. Sporvejen i Woltersdorf har indført 10-minutters drift i myldretiderne på hverdage, og derfor kommer bivognene kun i meget beskedent omfang i drift, så de to, man har, dækker behovet tilstrækkeligt.
Deres efterhånden høje alder til trods fremstår driftsvognene i dag meget velholdte. De er da også siden overtagelsen alle i løbet af 1980-90’erne blevet totalrenoveret. Senest kunne man som nævnt til jubilæet se den helt nyrenoverede vognkasse på nr. 33.
Ud over de daglige driftsvogne råder Woltersdorfer Straßenbahn over et antal museumsvogne, som indbefatter både vogne, som har været indsat på sporvejen i Woltersdorf, og vogne, som ikke som sådan har nogen tilknytning til sporvejen, men som man har lånt/overtaget efter deres udrangering og istandsat til museumsvogne. Det sidste gælder f.eks. vogn nr. 2990, som stammer fra 1910. Den er en såkaldt Maximum vogn type 30 og har tilhørt Berliner Verkehrsgetriebe (BVG), hvor den havde nr. 5279. Vognen kom til Woltersdorf i forbindelse med sporvejens 95 års jubilæum. Den blev totalrenoveret og er nu stillet til rådighed for særkørsler.
En anden Maximum vogn, som Woltersdorfer Straßenbahn har renoveret, er type 8B nr. 218 fra 1913. Den tilhørte oprindelig Städtische Straßenbahn Berlin og senere BVG, hvor den fik nr. 5403. I perioden 2008-13 har Wolterdorfer Straßenbahn renoveret vognen og ført den tilbage til sit oprindelige udseende. Til gengæld har selskabet fået lov at låne vognen til særkørsler på ubestemt tid.
Billeder
Herunder ses en række billeder fra jubilæet på Woltersdorfer Straßenbahn.
19.05.2013: Indgangen til endestationen ved Rahnsdorf Bahnhof.19.05.2013: Indgangen til endestationen ved Rahnsdorf Bahnhof.
19.05.2013: Tekniske og andre bygninger langs sporvejen er dekoreret med sporvejsmotiver. Her ved endestationen i Rahnsdorf.19.05.2013: Tekniske og andre bygninger langs sporvejen er dekoreret med sporvejsmotiver. Her ved endestationen i Rahnsdorf.
19.05.2013: Nyrestaureret museumsvogn nr. 218 ved Rahnsdorf Bahnhof.19.05.2013: Nyrestaureret museumsvogn nr. 218 ved Rahnsdorf Bahnhof.
19.05.2013: Gotha vogn nr. 32 (ex Dessau nr. 44) på vej gennem Forst Köpenick.19.05.2013: Gotha vogn nr. 32 (ex Dessau nr. 44) på vej gennem Forst Köpenick.
19.05.2013: Gotha vogn nr. 32 (ex Dessau nr. 44) i Forst Köpenick ved Fichtenauer Weg, hvor der indtil 1942 var et stoppested.19.05.2013: Gotha vogn nr. 32 (ex Dessau nr. 44) i Forst Köpenick ved Fichtenauer Weg, hvor der indtil 1942 var et stoppested.
19.05.2013: Gotha vogn nr. 32 (ex Dessau nr. 44) krydser Fichtenauer Weg.19.05.2013: Gotha vogn nr. 32 (ex Dessau nr. 44) krydser Fichtenauer Weg.
19.05.2013: Museumsvogn nr. 218 krydser Fichtenauer Weg.19.05.2013: Museumsvogn nr. 218 krydser Fichtenauer Weg.
19.05.2013: Krydsningssporet i Forst Köpenick, hvor der i perioden 1954-ca. 1974 var grænsekontrol.19.05.2013: Krydsningssporet i Forst Köpenick, hvor der i perioden 1954-ca. 1974 var grænsekontrol.
19.05.2013: Museumsvogn nr. 2990 kører fra Berliner Straße ind i skoven ned mod Rahnsdorf Bahnhof.19.05.2013: Museumsvogn nr. 2990 kører fra Berliner Straße ind i skoven ned mod Rahnsdorf Bahnhof.
19.05.2013: Woltersdorfer Straßenbahn nr. 7 af typen Kriegsstraßenbahnwagen KT2r fra 1944 på vej ud af skoven og ind på Berliner Straße.19.05.2013: Woltersdorfer Straßenbahn nr. 7 af typen Kriegsstraßenbahnwagen KT2r fra 1944 på vej ud af skoven og ind på Berliner Straße.
19.05.2013: En transformerstation på Berliner Straße er dekoreret med sporvognsmotiver. Her er det vogn nr. 2 fra sporvejens start i 1913.19.05.2013: En transformerstation på Berliner Straße er dekoreret med sporvognsmotiver. Her er det vogn nr. 2 fra sporvejens start i 1913.
19.05.2013: En transformerstation på Berliner Straße er dekoreret med sporvognsmotiver. På denne side ser man et par af de aktuelle driftsvogne.19.05.2013: En transformerstation på Berliner Straße er dekoreret med sporvognsmotiver. På denne side ser man et par af de aktuelle driftsvogne.
19.05.2013: Gotha vogn nr. 31 (ex Dresden nr. 213 206) ved Stoppestedet Eichendamm. Vognen blev moderniseret i 2008.19.05.2013: Gotha vogn nr. 31 (ex Dresden nr. 213 206) ved Stoppestedet Eichendamm. Vognen blev moderniseret i 2008.
19.05.2013: Gotha vogn nr. 28 (ex Schwerin nr. 42) ved stoppestedet Lerchenstraße.19.05.2013: Gotha vogn nr. 28 (ex Schwerin nr. 42) ved stoppestedet Lerchenstraße.
19.05.2013: Gotha vogn nr. 28 (ex Schwerin nr. 42) ved stoppestedet Lerchenstraße.19.05.2013: Gotha vogn nr. 28 (ex Schwerin nr. 42) ved stoppestedet Lerchenstraße.
19.05.2013: Gotha vogn nr. 32 (ex Dessau nr. 44) på Berliner Platz.19.05.2013: Gotha vogn nr. 32 (ex Dessau nr. 44) på Berliner Platz.
19.05.2013: Gotha vogn nr. 32 (ex Dessau nr. 44) møder Maximum vogn nr. 2990 på Berliner Platz.19.05.2013: Gotha vogn nr. 32 (ex Dessau nr. 44) møder Maximum vogn nr. 2990 på Berliner Platz.
19.05.2013: Maximum vogn nr. 2990 på Berliner Platz.19.05.2013: Maximum vogn nr. 2990 på Berliner Platz.
19.05.2013: Maximum vogn nr. 218 på Thälmannplatz.19.05.2013: Maximum vogn nr. 218 på Thälmannplatz.
19.05.2013: Maximum vogn nr. 2990 i Köpenicker Straße.19.05.2013: Maximum vogn nr. 2990 i Köpenicker Straße.
19.05.2013: Maximum vogn nr. 2990 i Köpenicker Straße.19.05.2013: Maximum vogn nr. 2990 i Köpenicker Straße.
19.05.2013: Gotha vogn nr. 28 (ex Schwerin nr. 42) i Schleusenstraße ved Blumenstraße.19.05.2013: Gotha vogn nr. 28 (ex Schwerin nr. 42) i Schleusenstraße ved Blumenstraße.
19.05.2013: Gotha vogn nr. 28 (ex Schwerin nr. 42) i Schleusenstraße ved stoppestedet Blumenstraße.19.05.2013: Gotha vogn nr. 28 (ex Schwerin nr. 42) i Schleusenstraße ved stoppestedet Blumenstraße.
19.05.2013: Endestationen Woltersdorfer Schleuse ligger ved den meget naturskønne Kalksee.19.05.2013: Endestationen Woltersdorfer Schleuse ligger ved den meget naturskønne Kalksee.
19.05.2013: Woltersdorfer Schleuse, der fører fra Kalksee ned til Flakensee i baggrunden.19.05.2013: Woltersdorfer Schleuse, der fører fra Kalksee ned til Flakensee i baggrunden.
19.05.2013: Gotha vogn nr. 28 (ex Schwerin nr. 42) på endestationen ved Woltersdorfer Schleuse.19.05.2013: Gotha vogn nr. 28 (ex Schwerin nr. 42) på endestationen ved Woltersdorfer Schleuse.
19.05.2013: Gotha vogn nr. 28 (ex Schwerin nr. 42). Ved renoveringen har Gotha vognene fået helt nyt interiør.19.05.2013: Gotha vogn nr. 28 (ex Schwerin nr. 42). Ved renoveringen har Gotha vognene fået helt nyt interiør.
19.05.2013: Vogn nr. 2 er den ene af fire motorvogne, som Orenstein & Koppel leverede til sporvejens åbning i 1913. Her ses vognen foran remisen ved Thälmannplatz.19.05.2013: Vogn nr. 2 er den ene af fire motorvogne, som Orenstein & Koppel leverede til sporvejens åbning i 1913. Her ses vognen foran remisen ved Thälmannplatz.
19.05.2013: Vognkassen på nr. 33 (ex Dresden 201 602) er blevet helt fornyet hos sporvejen i Gera.19.05.2013: Vognkassen på nr. 33 (ex Dresden 201 602) er blevet helt fornyet hos sporvejen i Gera.
19.05.2013: Bivogn nr. 24 er én af seks bivogne, som Orenstein & Koppel leverede til sporvejens åbning i 1913. Den ses her i remisen ved Thälmannplatz.19.05.2013: Bivogn nr. 24 er én af seks bivogne, som Orenstein & Koppel leverede til sporvejens åbning i 1913. Den ses her i remisen ved Thälmannplatz.
19.05.2013: Gotha vogn nr.29 (ex Schwerin nr. 24) i remisen. Farvekombinationen blå/elfenben fik vognen i 1991.19.05.2013: Gotha vogn nr.29 (ex Schwerin nr. 24) i remisen. Farvekombinationen blå/elfenben fik vognen i 1991.
19.05.2013: Bus af typen Ikarus 66. Bussen produceredes i perioden 1955-73.19.05.2013: Bus af typen Ikarus 66. Bussen produceredes i perioden 1955-73.
19.05.2013: Ikarus 66 typen er markant ved sin meget iøjefaldende heckmotor.19.05.2013: Ikarus 66 typen er markant ved sin meget iøjefaldende heckmotor.
19.05.2013: Ikarus 66 prægede i en længere periode Dresdens offentlige bustrafik.19.05.2013: Ikarus 66 prægede i en længere periode Dresdens offentlige bustrafik.
19.05.2013: Dobbeltedækkerbus af typen Do 54, som udvikledes og byggedes i et samarbejde mellem BVG-Ost og Waggonbau Bautzen i begyndelsen af 1950’erne. Bustypen udgik af driften i midten af 1970'erne.19.05.2013: Dobbeltedækkerbus af typen Do 54, som udvikledes og byggedes i et samarbejde mellem BVG-Ost og Waggonbau Bautzen i begyndelsen af 1950’erne. Bustypen udgik af driften i midten af 1970’erne.
19.05.2013: Vogn nr. 28 ved Rahnsdorf Bahnhof. Tilstrømningen til jubilæumsarrangementet var betydelig.19.05.2013: Vogn nr. 28 ved Rahnsdorf Bahnhof. Tilstrømningen til jubilæumsarrangementet var betydelig.
Og herunder er der et par billeder fra hverdagen nogle år senere. På grund af uheld med mit spejlrefleks kamera er alle disse billeder taget med kameraet i min Huawei P10 mobiltelefon.
22.08.2019: Woltersdorfer Straßenbahns nyeste vogn, nr. 33, stammer fra Dresden og blev anskaffet i 2008. Her ses den på endestationen ved Rahnsdorf S-Bahnhof.22.08.2019: Woltersdorfer Straßenbahns nyeste vogn, nr. 33, stammer fra Dresden og blev anskaffet i 2008. Her ses den på endestationen ved Rahnsdorf S-Bahnhof.
22.08.2019: Woltersdorfer Straßenbahns nyeste vogn, nr. 33, på endestationen ved Rahnsdorf S-Bahnhof.22.08.2019: Woltersdorfer Straßenbahns nyeste vogn, nr. 33, på endestationen ved Rahnsdorf S-Bahnhof.
22.08.2019: Indløbet til endestationen ved Rahnsdorf S-Bahnhof, som ligger i kanten af skoven mellem Rahnsdorf og Woldersdorf.22.08.2019: Indløbet til endestationen ved Rahnsdorf S-Bahnhof, som ligger i kanten af skoven mellem Rahnsdorf og Woldersdorf.
22.08.2019: Strækningen mellem Rahnsdorf S-Bahnhof og Woltersdorf går gennem den rene skovidyl.22.08.2019: Strækningen mellem Rahnsdorf S-Bahnhof og Woltersdorf går gennem den rene skovidyl.
22.08.2019: Vogn nr. 30 på en bro over en af de større skovstier lige før endestationen ved Rahnsdorf S-Bahnhof.22.08.2019: Vogn nr. 30 på en bro over en af de større skovstier lige før endestationen ved Rahnsdorf S-Bahnhof.
22.08.2019: Vogn nr. 30 på vej ind på endestationen Rahnsdorf S-Bahnhof.22.08.2019: Vogn nr. 30 på vej ind på endestationen Rahnsdorf S-Bahnhof.
22.08.2019: Vogn nr. 30 på endestationen ved Rahnsdorf S-Bahnhof.22.08.2019: Vogn nr. 30 på endestationen ved Rahnsdorf S-Bahnhof.
22.08.2019: Vogn nr. 30 på endestationen ved Rahnsdorf S-Bahnhof.22.08.2019: Vogn nr. 30 på endestationen ved Rahnsdorf S-Bahnhof.
Kilder
Total Page Visits: 2362
Total Website Visits: 900891

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *