Linje 88

(Senest opdateret 18.07.2023)
Die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn

På sin hjemmeside (på undersiden Wir über uns) beskriver Die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn selskabets sporvognslinje fra Friedrichshagen til Rüdersdorf på denne måde:

Sporvejslinje 88 er den komfortable, pålidelige og økologisk fordelagtige forbindelse for 23.000 indbyggere i den østlige udkant af Berlin. Den forbinder S-banestationen Friedrichshagen med forstadskommunerne Schöneiche og Rüdersdorf.

Sporvognslinje 88 har en strækningslængde på 14 kilometer og fører gennem et skov- og vandrigt område, gennem berliner skoven, “naturhavebyen” Schöneiche og videre til Rüdersdorf, som er præget af den tidligere kalkbrydning og cementindustri, og som i vore dage ligeledes fremstår som et attraktivt boligkvarter og rekreativt område. Sporvejen betjener 20 stoppesteder.

Sporvognslinje 88 drives af Die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH (SRS), hvor hovedaktionæren siden 2001 har været Die Niederbarnimer Eisenbahn AG med en aktiepost på 70%. Til de øvrige aktionærer hører desuden de to betjente kommuner Schöneiche og Rüdersdorf.

Sporvognslinje 88 kører på hverdage med 20 minutters drift, kun i de mindre trafikerede perioder bliver der kørt med henholdsvis 30 og 60 minutters intervaller. På hverdage benyttes linjen af ca. 3.400 passagerer. Derved bliver der på et år befordret over 1 mio. passagerer og tilbagelagt mere end 500.000 vognkilometer.

Sporvognslinje 88 kan i de seneste år fremvise betydelig passagertilvækst. Årsag: den stærke tilvækst i de attraktive boligområder i Berlins udkant og den voksende udflugtstrafik til hovedstadens grønne omegn.

Sporvognslinje 88 er et linjenummer under linje- og driftsfællesskabet Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). SRS har været en del af dette det største trafikforbund i Tyskland lige siden dets start.

Historie

I forlængelse af ovenstående beskrives Die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahns historie under overskriften Die Bahn von damals bis heute i en udateret artikel på denne måde:

Da den østlige skov- og vandrige del af Berlins omegn i begyndelsen af det 20. århundrede blev opdaget som attraktivt boligområde, opstod samtidig ønsket om en god trafikforbindelse. Mens de byer, der lå langs de store jernbanestrækninger (Ostbahn og Frankfurter Bahn), som senere blev en del af Berlins S-Bahn, for længst havde profiteret af deres placering, så haltede de afsides liggende byer som Schöneiche og Rüdersdorf bagefter i udvikling. Det samme var tilfældet med nabobyen Woltersdorf. Det var derfor ikke så mærkeligt, at der fra disse kommuner kom stærke initiativer til anlæggelse af egne baner. Hvor lidt afstemte disse aktiviteter var med hinanden, viste sig bl.a. i valget af forskellig sporvidde: 1.435 mm normalspor i Woltersdorf og 1.000 mm smalspor i Schöneiche/Rüdersdorf.

Efter at være blevet vedtaget i henhold til den preussiske lokalbanelov blev forbindelsen mellem Friedrichshagen Station og Schöneiche Slot taget i drift 28.08.1910. Den benzoldrevne bane kørte fra starten af ca. én gang i timen. To år senere blev banen forlænget til Kalkberge (i dag Rüdersdorf), og i 1914 blev den elektrificeret. I de følgende årtier blev banen flere gange udbygget, og i 1977 oplevede Die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) en større udvidelse, da en ca. 2 km lang nyanlagt strækning i bydelen Alt-Rüdersdorf erstattede den hidtidige strækning til Kalkberger Marktplatz. Denne knap 1 km lange sporvejsstrækning blev ofret på baggrund af den fremadskridende afvikling af kalkbrydningen. Dermed nåede sporvejen sin nuværende længde på 14,1 km.

Fra 1970 til 1990 sorterede Die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn, ligesom sporvejene i Strausberg og Woltersdorf, som sidebane under Verkehrskombinat Frankfurt/Oder, et centralstyret statsforetagende. I dette spillede sporvejene en underordnet rolle, så de blev mere og mere forsømte. Vognparken var fra 1929 eller endnu ældre. Derfor klarede man sig med kostbar rekonstruktion (næsten nybygning) af hele vogntog på eget værksted eller med overtagelse af brugte vogne. Da der heller ikke blev investeret i infrastrukturen, og de nødvendige reparationer udeblev, truede flere gange en nedlæggelse af tekniske grunde. I 1980erne kom det næsten dagligt til afsporinger, og desuden forlod stadig flere medarbejdere det ikke længere attraktive foretagende.

Umiddelbart efter 1990 kom SRS til at nyde godt af en storstilet finansiering i den offentlige trafik gennem Forbundsstaten og Bundeslandene – der kunne igen investeres, og der stod også arbejdskraft til disposition. Således er der i de forgangne ti år med hjælp fra en omfattende GVFG (dvs. Gemeindeverkehrs-Finanzierungsgesetz, hvilket betyder noget i retning af Lov om Finansiering af Kommunal Trafik, o.a.) blevet fornyet store dele af spor- og ledningsanlæg, moderniseret værksteder og vognpark, ligesom der er blevet anskaffet sikkerheds- og trafikafviklingsteknik. Dog blev “traditionen” med at indsætte brugte vogne fra andre trafikselskaber fortsat, da man de seneste år tog tidligere DÜWAG-vogne fra Heidelberg fra Heidelberg i brug.

Med hensyn til kravet om kommunalisering af trafikselskaberne så kunne der for en “landsporvej” som SRS kun findes en bæredygtig løsning på en finansiering af den løbende drift med en stor politisk indsats og kompromisparathed. Til slut enedes de berørte kommuner, der ligesom tidligere var stærkt interesserede i at opretholde banerne, og de pågældende landskredse (en landskreds er det mindste statsforvaltningsområde, o.a.) om en tilskudsordning i lige store dele. Det lykkedes dog ikke at inddrage Berlin, skønt Die Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn kører fire kilometer på berlinsk område og for mange berlinere er et uundværligt nærtrafikmiddel, der dagligt sparer mange bilture ind i metropolen.

I 2000 stod SRS på ny tæt på lukning. De fire kommunale interessenter så ikke længere nogen mulighed for tilstrækkelig finansiering på grund af en forværret økonomisk situation og udtømte muligheder for rationaliseringer ved sporvejen. Borgerne i Schöneiche og Rüdersdorf ville dog ikke af med deres sporvej. Med en vellykket privatisering og en 10-årig trafikkontrakt kunne der til sidst på ny findes et nyt perspektiv.

Siden 01.01.2001 har Die Niederbarnimer Eisenbahn AG været SRS’ hovedaktionær med 70% af aktierne. Derudover har Schöneiche og Rüdersdorf Kommuner hver 15% af aktierne i selskabet.

28.08.2010 kunne man fejre sporvejens 100-års fødselsdag. Ved denne lejlighed blev det bekendtgjort, at kontrakten med Niederbarnimer Eisenbahn AG blev forlænget med yderligere 15 år indtil 31.12.2024, og der blev vedtaget yderligere foranstaltninger til forbedring af trafiktilbuddet. Således skulle der i fremtiden fra Cottbus anskaffes tre brugte Tatra ledsporvogne med lavt gulv i midten, hvilket skulle muliggøre en barrierefri adgang på hver anden tur. Yderligere blev der vedtaget foranstaltninger til forbedring af infrastrukturen (primært sporfornyelser, o.a.).

Blickpunkt Straßenbahn nr. 1/2013 kan for øvrigt berette om et helt nyt tiltag ved SRS. Sporvejen har indgået en to-årig aftale med det østrigske el-forsyningsselskab Energie Allianz Austria om levering af øko-strøm, dvs. strøm, som først og fremmest bliver udvundet ved hjælp af vandkraft, men også bliver til på basis af sol, vind og biogas. Den marginale merudgift til denne strøm betragter SRS som sit bidrag til en miljøskånende drift, ligesom sporvejsselskabet med sin brug af denne regenerative energi håber at være med til at styrke sine passagerers miljøbevidsthed.

Ud over de ovenfor nævnte vognindkøb har SRS siden indkøbt yderligere materiel – dels endnu en Tatra vogn fra Cottbus samt tre Škoda Transtech Arctic lavgulvsvogne. Det er nærmere beskrevet i kapitlet om vognparken nedenfor.

Kortskitse over Schöneiche-Rüdersdorfer Straßenbahn. Banen er smalsporet (sporvidde 1.000 mm), 14,1 km lang og har 20 stoppesteder. Kortet er fra Wikipedia. Kortskitse over Schöneiche-Rüdersdorfer Straßenbahn. Banen er smalsporet (sporvidde 1.000 mm), 14,1 km lang og har 20 stoppesteder. Kortet er fra Wikipedia. Klik på kortet for at se det i større og tydeligere udgave.
Vognparken

01.05.2019 begyndte den regulære drift med to Škoda/Transtech Artic lavgulvsledvogne, som Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) overtog fra sporvejen i Helsinki. Dermed kunne SRS for første gang – og i første omgang – tilbyde drift udelukkende med lavgulvsmateriel. Da der fra 01.01.2021 indførtes 10 minutters drift på sporvejen, blev man nødt til på ny at gøre brug af højgulvsvognene.

DUEWAG vognene

DUEWAG ledvognene (type GT6) stammer oprindelig fra Heidelberg. De har haft SRS nr. 41-48, men kun fire af vognene (nr. 43 samt 46-48) var stadig driftsklare op til 01.05.2019. Vognene blev bygget helt tilbage i 1966-73 og blev erhvervet af SRS “drypvist”. GT6 vognene er de eneste dobbeltretningsvogne ved SRS, og de vil derfor stadig være uundværlige i tilfælde af afbrydelser af linjen, sporarbejder og lignende, ligesom de altså fra 01.01.2021 indgår i afviklingen af 10 minutters driften i myldretiderne på hverdage. SRS har beholdt nr. 47 og 48, mens nr. 46 efter sigende skal skrottes. Nr. 43 fra 1966 er sendt tilbage til Heidelberg, hvor den vil blive indsat som museumsvogn.

Tatra KTNF6

Som nævnt ovenfor blev det i 2010 besluttet at anskaffe tre brugte ledsporvogne fra Cottbus til fornyelse af SRS’ vognpark. Det drejer sig om vogne af typen Tatra KTNF6, som er en tre-leddet seksakslet ledvogn, hvor det midterste led er med lavt gulv. De tre vogne var oprindelig af typen KT4D, men blev ombygget til den nuværende type i løbet af 1990erne. Vognene har internt nummer 26-28 hos SRS. Nr. 28 blev oprindelig leveret til Erfurt i 1990, men kom til Cottbus allerede i 1991, hvor den fik nr. 171. Den blev overtaget af SRS i 2009. Nr. 27 (ex Cottbus nr. 142) er fra 1987 og kom til SRS i 2010. Endelig fik SRS nr. 28 (ex Cottbus nr. 139) leveret i 2011. Denne vogn er ligeledes bygget i 1987.

I 2014 anskaffede SRS endnu en vogn af KTNF6 typen. Det var atter en tidligere Cottbus vogn, som havde foretaget testkørsler på SRS i 1996, men som siden var kommet til Szeged i Ungarn, hvor den dog ikke havde været i drift. I første omgang blev vognen blot sat til side hos SRS, men op til 111 års jubilæet (man fik akdrig fejret 110 års jubilæet på grund af Corona) blev vognen sat i stand og præsenteret med en reklame for det lokale frivillige brandkorps. I løbet af efteråret indgik vognen så i den daglige drift – som det fremgår af billederne nedenfor.

Škoda Transtech

Det er den føderale lovgivning, der har ført til anskaffelsen af de to Artic ledvogne. Den centrale regering har nemlig bestemt, at al offentlig transport i Tyskland fra 2022 skal være barrierefri, dvs. at i hvert fald en del af den enkelte vogn skal være med lavt gulv. For at kunne leve op til dette, måtte DUEWAG vognene erstattes med lavgulvsmateriel, og valget faldt altså på to brugte vogne fra Helsinki. Det drejer sig om to prototype vogne af typen ForCity Smart Artic fra Škoda. Efter to måneders prøvetid blev den første vogn (nr. 51) sat i planmæssig drift i september 2018. Den anden vogn (nr. 52) kom til Schöneiche i foråret 2019, og fra 01.05.2019 var begge vogne som nævnt i planmæssig drift.

ForCity Smart Artic vogntypen er udviklet i et samarbejde mellem sporvejselskabet i Helsinki (Helsingin Kaupungin Liikenne – HKL) og Škoda Transtech, som er et finsk datterselskab af gruppen Škoda Transportation. De to vogne kom i prøvedrift i Helsinki i 2013. I 2016 blev en af dem præsenteret på InnoTrans udstillingen i Berlin, hvorefter den blev testet i Würzburg. I 2016 påbegyndtes leverancen af serietypen til Helsinki. Denne adskiller sig fra prototypen med hensyn til den mekaniske opbygning og antallet af bogier. HKL har købt i alt 70 vogne af Artic typen.

Artic vognene til SRS er knapt 28 meter lange und 2,40 meter brede, de har hver 88 siddepladser og derudover tre pladser til kørestolsbrugere (inklusive adgangsrampe) og to til barnevogne. Prisen for de to vogne var 3,7 mio. euro (ca. 27,5 mio. dkr.). Regionerne (landskredsene) Oder-Spree und Märkisch-Oderland har tilsammen betalt 85 Procent af anskaffelsessummen.

I marts 2020 erhvervede SRS endnu en Arctic sporvogn fra Škoda Transtech. Der var dog ikke tale om en brugt vogn – for første gang i 90 år var der tale om en nyanskaffelse, den sidste vogn i Škoda Transtechs Arctic serie. Vognen har nr. 53.

DUEWAG, type M6-NF

I december 2022 købte SRS to DUEWAG type M6-NF vogne fra Die Ruhrbahn. Vognene har tre led, hvoraf det midterste er med lavt gulv, og de var tidligere indsat på sporvejen i Mülheim i Ruhr-distriktet. Vognene blev indkøbt til erstatning for DUEWAG GT6 vognene, hvoraf én var skrottet efter et alvorligt uheld og de andre efterhånden nedslidte, med henblik på indsættelse i ekstravognløbene i myldretiden.

Billeder

2013

19.05.2013: En nedlagt sporvejsstækning? Nej, indkørslen til linie 88' sløjfe ved Friedrichshagen S-Bahnhof.19.05.2013: En nedlagt sporvejsstækning? Nej, indkørslen til linie 88′ sløjfe ved Friedrichshagen S-Bahnhof.
19.05.2013: Den dobbeltsporede sporvejsstrækning i Schöneicher Straße mellem endestationen Friedrichshagen og stoppestedet ved Brösener Straße.19.05.2013: Den dobbeltsporede sporvejsstrækning i Schöneicher Straße mellem endestationen Friedrichshagen og stoppestedet ved Brösener Straße.
19.05.2013: Tatra vogn af typen KTNF6 nr. 28 ved stoppestedet Brösener Straße.19.05.2013: Tatra vogn af typen KTNF6 nr. 28 ved stoppestedet Brösener Straße.
19.05.2013: Tatra vogn af typen KTNF6 nr. 28 ved stoppestedet Brösener Straße.19.05.2013: Tatra vogn af typen KTNF6 nr. 28 ved stoppestedet Brösener Straße.
19.05.2013: Tatra vogn af typen KTNF6 nr. 28 ved stoppestedet Brösener Straße.19.05.2013: Tatra vogn af typen KTNF6 nr. 28 ved stoppestedet Brösener Straße.
19.05.2013: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 47 på vej ind i sløjfen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.19.05.2013: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 47 på vej ind i sløjfen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.
19.05.2013: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 47 på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.19.05.2013: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 47 på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.

2016

21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 27 på endestationen ved Marienstraße i Alt-Rüdersdorf.21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 27 på endestationen ved Marienstraße i Alt-Rüdersdorf.
21.07.2016: Strækningen langs Marienstraße ind mod endestationen i Alt-Rüdersdorf.21.07.2016: Strækningen langs Marienstraße ind mod endestationen i Alt-Rüdersdorf.
21.07.2016: Sløjfen på endestationen ved Marienstraße i Alt-Rüdersdorf.21.07.2016: Sløjfen på endestationen ved Marienstraße i Alt-Rüdersdorf.
21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 27 på endestationen ved Marienstraße i Alt-Rüdersdorf.21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 27 på endestationen ved Marienstraße i Alt-Rüdersdorf.
21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 27 på Bergstraße ved stoppestedet Breitscheidstraße.21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 27 på Bergstraße ved stoppestedet Breitscheidstraße.
21.07.2016: Stoppestedet Breitscheidstraße på Bergstraße i Alt-Rüdersdorf.21.07.2016: Stoppestedet Breitscheidstraße på Bergstraße i Alt-Rüdersdorf.
21.07.2016: Stoppestedet Breitscheidstraße på Bergstraße i Alt-Rüdersdorf.21.07.2016: Stoppestedet Breitscheidstraße på Bergstraße i Alt-Rüdersdorf.
21.07.2016: Stoppestedet Rathaus i Rüdersdorf er enkeltsporet, men har to perroner - én i hver retning. Læskuret står på perronen i retning mod Friedrichhagen S-Bahnhof.21.07.2016: Stoppestedet Rathaus i Rüdersdorf er enkeltsporet, men har to perroner – én i hver retning. Læskuret står på perronen i retning mod Friedrichhagen S-Bahnhof.
21.07.2016: Stoppestedet Marktplatz er krydsningsstation på den enkeltsporede strækning i Rüdersdorf.21.07.2016: Stoppestedet Marktplatz er krydsningsstation på den enkeltsporede strækning i Rüdersdorf.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 48 ved stoppestedet Marktplatz i Rüdersdorf.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 48 ved stoppestedet Marktplatz i Rüdersdorf.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 48 mødes med Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 28 på stoppestedet Marktplatz.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 48 mødes med Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 28 på stoppestedet Marktplatz.
21.07.2016: Strækningen langs Straße der Jugend ved stoppestedet Heinitzstraße i Rüdersdorf.21.07.2016: Strækningen langs Straße der Jugend ved stoppestedet Heinitzstraße i Rüdersdorf.
21.07.2016: Stoppestedet Heinitzstraße i Rüdersdorf. I baggrunden ses det moderne stoppested, som er i brug, og i forgrunden det gamle murede læskur, som nu ikke længere anvendes.21.07.2016: Stoppestedet Heinitzstraße i Rüdersdorf. I baggrunden ses det moderne stoppested, som er i brug, og i forgrunden det gamle murede læskur, som nu ikke længere anvendes.
21.07.2016: Det tidligere læskur på stoppestedet Heinitzstraße i Rüdersdorf står og sygner hen i grafittiens tegn.21.07.2016: Det tidligere læskur på stoppestedet Heinitzstraße i Rüdersdorf står og sygner hen i grafittiens tegn.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 43 på hjørnet af Mühlenstraße og Straße der Jugend i Rüdersdorf.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 43 på hjørnet af Mühlenstraße og Straße der Jugend i Rüdersdorf.
21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 28 på Mühlenstraße i Rüdersdorf.21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 28 på Mühlenstraße i Rüdersdorf.
21.07.2016: Stoppestedet Torellplatz ligger ved Schöneiche Landstraße i den nordlige udkant af Rüdersdorf.21.07.2016: Stoppestedet Torellplatz ligger ved Schöneiche Landstraße i den nordlige udkant af Rüdersdorf.
21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 28 ved stoppestedet Torellplatz ved Schöneicher Chaussee.21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 28 ved stoppestedet Torellplatz ved Schöneicher Chaussee.
21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 27 på Schöneicher Chaussee mellem stoppesterne Berghof og Torellplatz.21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 27 på Schöneicher Chaussee mellem stoppesterne Berghof og Torellplatz.
21.07.2016: Stoppestedet Berghof ved Schöneicher Chaussee. Mellem dette stoppested og stoppestedet Berghof-Weiche er strækningen dobbeltsporet.21.07.2016: Stoppestedet Berghof ved Schöneicher Chaussee. Mellem dette stoppested og stoppestedet Berghof-Weiche er strækningen dobbeltsporet.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 43 ved stoppestedet Berghof på vej mod Frierichshagen S-Bahnhof.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 43 ved stoppestedet Berghof på vej mod Frierichshagen S-Bahnhof.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 43 ved stoppestedet Berghof på vej mod det næste stoppested, Berghof-Weiche.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 43 ved stoppestedet Berghof på vej mod det næste stoppested, Berghof-Weiche.
21.07.2016: Den dobbeltsporede strækning langs Schöneicher Chaussee mellem stoppestederne Berghof og Berghof-Weiche.21.07.2016: Den dobbeltsporede strækning langs Schöneicher Chaussee mellem stoppestederne Berghof og Berghof-Weiche.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 48 ved stoppestedet Berghof-Weiche i retning mod Alt-Rüdersdorf.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 48 ved stoppestedet Berghof-Weiche i retning mod Alt-Rüdersdorf.
21.07.2016: Stoppestedet Berghof-Weiche ved Schöneicher Landstraße mellem Rüdersdorf og Schöneiche.21.07.2016: Stoppestedet Berghof-Weiche ved Schöneicher Landstraße mellem Rüdersdorf og Schöneiche.
21.07.2016: Strækningen fra Berghof-Weiche i retning mod Schöneiche er enkeltsporet.21.07.2016: Strækningen fra Berghof-Weiche i retning mod Schöneiche er enkeltsporet.
21.07.2016: Et kig ud ad den dobbeltsporede strækning fra Berghof-Weiche i retning mod Berghof.21.07.2016: Et kig ud ad den dobbeltsporede strækning fra Berghof-Weiche i retning mod Berghof.
21.07.2016: Igennem Schöneiche er SRS dobbeltsporet. Her forlader Tatra KTNF6 ledvogn nr. 28 ved Jägerstraße den dobbeltsporede strækning i retning mod Berghof-Weiche.21.07.2016: Igennem Schöneiche er SRS dobbeltsporet. Her forlader Tatra KTNF6 ledvogn nr. 28 ved Jägerstraße den dobbeltsporede strækning i retning mod Berghof-Weiche.
21.07.2016: Stoppestedet Jägerstraße ved Kalkberger Straße. Strækningen mellem dette stoppested og Schillerstraße gennem Schöneiche er dobbeltsporet.21.07.2016: Stoppestedet Jägerstraße ved Kalkberger Straße. Strækningen mellem dette stoppested og Schillerstraße gennem Schöneiche er dobbeltsporet.
21.07.2016: Langs Kalkberger Straße ligger sporvejen imellem vejen og ejendommene, som derfor alle sammen har deres egen udkørsel over sporvejen.21.07.2016: Langs Kalkberger Straße ligger sporvejen imellem vejen og ejendommene, som derfor alle sammen har deres egen udkørsel over sporvejen.
21.07.2016: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 ved stoppestedet Jägerstraße på vej ind i Schöneiche.21.07.2016: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 ved stoppestedet Jägerstraße på vej ind i Schöneiche.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 43 og 48 mødes i centrum af Schöneiche ved stoppestedet Schöneiche, Grätzwalde.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 43 og 48 mødes i centrum af Schöneiche ved stoppestedet Schöneiche, Grätzwalde.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 48 ved stoppestedet Schöneiche, Grätzwalde.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 48 ved stoppestedet Schöneiche, Grätzwalde.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 48 ved stoppestedet Schöneiche, Grätzwalde.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 48 ved stoppestedet Schöneiche, Grätzwalde.
21.07.2016: Stoppestedet Schillerstraße i den nordlige ende af Schöneiche. Mellem dette stoppested og Pyramidenplatz er strækningen enkeltsporet.21.07.2016: Stoppestedet Schillerstraße i den nordlige ende af Schöneiche. Mellem dette stoppested og Pyramidenplatz er strækningen enkeltsporet.
21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 27 ankommer til stoppestedet Schillerstraße fra Friedrichshagen.21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 27 ankommer til stoppestedet Schillerstraße fra Friedrichshagen.
21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 27 ved stoppestedet Schillerstraße på vej mod Alt-Rüdersdorf.21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 27 ved stoppestedet Schillerstraße på vej mod Alt-Rüdersdorf.
21.07.2016: Stoppestedet Schillerstraße og den dobbeltsporede strækning ind mod centrum af Schöneiche.21.07.2016: Stoppestedet Schillerstraße og den dobbeltsporede strækning ind mod centrum af Schöneiche.
21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 28 på Schöneicher Straße på vej mellem Schillerstraße og Dorfaue.21.07.2016: Tatra ledvogn af typen KTNF6 nr. 28 på Schöneicher Straße på vej mellem Schillerstraße og Dorfaue.
21.07.2016: Strækningen langs Schöneicher Straße mellem Schillerstraße og Dorfaue.21.07.2016: Strækningen langs Schöneicher Straße mellem Schillerstraße og Dorfaue.
21.07.2016: Den enkeltsporede strækning langs Schöneicher Straße ved stoppestedet Dorfaue.21.07.2016: Den enkeltsporede strækning langs Schöneicher Straße ved stoppestedet Dorfaue.
21.07.2016: På hjørnet af Schöneicher Straße og Dorfstraße advares fodgængerne mod sporvognen, før de krydser sporarealet.21.07.2016: På hjørnet af Schöneicher Straße og Dorfstraße advares fodgængerne mod sporvognen, før de krydser sporarealet.
21.07.2016: Det enkeltsporede stoppested Dorfstraße med en perron til hver kørselsretning. Læskuret står på perronen i retning mod Alt-Rüdersdorf.21.07.2016: Det enkeltsporede stoppested Dorfstraße med en perron til hver kørselsretning. Læskuret står på perronen i retning mod Alt-Rüdersdorf.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 48 på den enkeltsporede strækning langs Dorfstraße. Skiftesporet fører ind til sporvejens remiseanlæg.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 48 på den enkeltsporede strækning langs Dorfstraße. Skiftesporet fører ind til sporvejens remiseanlæg.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 46 foran SRS' remise ved Dorfstraße.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 46 foran SRS’ remise ved Dorfstraße.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 45 sammen med en Tatra KT4D på et sidespor ved SRS' remise. Begge vogne er sandsynligvis udgået af driften.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 45 sammen med en Tatra KT4D på et sidespor ved SRS’ remise. Begge vogne er sandsynligvis udgået af driften.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 46 foran SRS' remise ved Dorfstraße.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 46 foran SRS’ remise ved Dorfstraße.
21.07.2016: SRS' remise ved Dorfstraße.21.07.2016: SRS’ remise ved Dorfstraße.
21.07.2016: Tatra KT4DM nr. 22 på remisearealet ved Dorfstraße. Vognen har ikke en lavgulvsafdeling og indgår sandsynligvis ikke i den daglige drift.21.07.2016: Tatra KT4DM nr. 22 på remisearealet ved Dorfstraße. Vognen har ikke en lavgulvsafdeling og indgår sandsynligvis ikke i den daglige drift.
21.07.2016: Afmeldt vogn på remisearelaet ved Dorfstraße.21.07.2016: Afmeldt vogn på remisearelaet ved Dorfstraße.
21.07.2016: Fra stoppestedet Rahnsdorfer Straße fører sporet til højre ind til remisearealet, mens sporet til venstre fortsætter langs med Dorfstraße og videre ind gennem Schöneiche.21.07.2016: Fra stoppestedet Rahnsdorfer Straße fører sporet til højre ind til remisearealet, mens sporet til venstre fortsætter langs med Dorfstraße og videre ind gennem Schöneiche.
21.07.2016: Mellem stoppestedet Rahnsdorfer Straße på billedet og Friedrichshagen S-Bahnhof er strækningen dobbeltsporet.21.07.2016: Mellem stoppestedet Rahnsdorfer Straße på billedet og Friedrichshagen S-Bahnhof er strækningen dobbeltsporet.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 43 ved stoppestedet Rahnsdorfer Straße.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 43 ved stoppestedet Rahnsdorfer Straße.
21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 43 ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.21.07.2016: DÛWAG GT6 ledvogn nr. 43 ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.
21.07.2016: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 ved ankomstperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.21.07.2016: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 ved ankomstperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.

2019

22.08.2019: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 28 ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.22.08.2019: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 28 ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.
22.08.2019: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 28 ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.22.08.2019: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 28 ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.
22.08.2019: Artic ledvogn nr. 52 (ex Helsinki nr. 402) ved ankomstperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.22.08.2019: Artic ledvogn nr. 52 (ex Helsinki nr. 402) ved ankomstperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.
22.08.2019: Artic ledvogn nr. 52 (ex Helsinki nr. 402) ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.22.08.2019: Artic ledvogn nr. 52 (ex Helsinki nr. 402) ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.
22.08.2019: Artic ledvogn nr. 52 (ex Helsinki nr. 402) ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.22.08.2019: Artic ledvogn nr. 52 (ex Helsinki nr. 402) ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.
22.08.2019: Artic ledvogn nr. 51 (ex Helsinki nr. 401) ved stoppestedet Brösener Straße lige før Friedrichshagen S-Bahnhof.22.08.2019: Artic ledvogn nr. 51 (ex Helsinki nr. 401) ved stoppestedet Brösener Straße lige før Friedrichshagen S-Bahnhof.
22.08.2019: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.22.08.2019: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.
22.08.2019: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.22.08.2019: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.
22.08.2019: Artic ledvogn nr. 52 (ex Helsinki nr. 402) krydser Schöneicher Straße umiddelbart efter at have forladt endestationen Friedrichshagen S-Bahnhof.22.08.2019: Artic ledvogn nr. 52 (ex Helsinki nr. 402) krydser Schöneicher Straße umiddelbart efter at have forladt endestationen Friedrichshagen S-Bahnhof.
22.08.2019: Artic ledvogn nr. 51 (ex Helsinki nr. 401) ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.22.08.2019: Artic ledvogn nr. 51 (ex Helsinki nr. 401) ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.
22.08.2019: Artic ledvogn nr. 51 (ex Helsinki nr. 401) ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.22.08.2019: Artic ledvogn nr. 51 (ex Helsinki nr. 401) ved afgangsperronen på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.

2021

20.10.2021: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.20.10.2021: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.
20.10.2021: Umiddelbart efter Friedrichshagen kører linje 88 ca. fire km gennem skov, før den i udkanten af Schöneiche kommer til stoppestedet Waldstraße.20.10.2021: Umiddelbart efter Friedrichshagen kører linje 88 ca. fire km gennem skov, før den i udkanten af Schöneiche kommer til stoppestedet Waldstraße.
20.10.2021: Tatra KT4DM ledvogn nr. 22 på remisearealet i Schöneiche. Vognen er uombygget uden lavt gulvareal og bruges - så vidt vides - ikke i den daglige drift.20.10.2021: Tatra KT4DM ledvogn nr. 22 på remisearealet i Schöneiche. Vognen er uombygget uden lavt gulvareal og bruges – så vidt vides – ikke i den daglige drift.
20.10.2021: Škoda Transtech Arctic ledvogn nr. 51 på Am Goethepark i Schöneiche.20.10.2021: Škoda Transtech Arctic ledvogn nr. 51 på Am Goethepark i Schöneiche.
20.10.2021: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 på Am Goethepark i Schöneiche.20.10.2021: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 på Am Goethepark i Schöneiche.
20.10.2021: Škoda Transtech Arctic ledvogn nr. 53 på Am Goethepark i Schöneiche.20.10.2021: Škoda Transtech Arctic ledvogn nr. 53 på Am Goethepark i Schöneiche.
20.10.2021: Den nyinstandsatte Tatra KTNF6 ledvogn nr. 29 på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.20.10.2021: Den nyinstandsatte Tatra KTNF6 ledvogn nr. 29 på endestationen ved Friedrichshagen S-Bahnhof.
20.10.2021: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 29 reklamerer for det lokale frivillige brandkorps.20.10.2021: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 29 reklamerer for det lokale frivillige brandkorps.
20.10.2021: Ved SRS' 111 års jubilæum brugte det frivillige brandkorps nr. 29 til at demonstrere dets løfteteknik.20.10.2021: Ved SRS’ 111 års jubilæum brugte det frivillige brandkorps nr. 29 til at demonstrere dets løfteteknik.

2023

10.05.2023: DUEWAG M6-NF vogn nr. 78 ved afgangsperronen på endestationen ved S-Bahnhof Friedrichshagen.10.05.2023: DUEWAG M6-NF vogn nr. 78 ved afgangsperronen på endestationen ved S-Bahnhof Friedrichshagen.
10.05.2023: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 ved ankomstperronen på endestationen ved S-Bahnhof Friedrichshagen.10.05.2023: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 ved ankomstperronen på endestationen ved S-Bahnhof Friedrichshagen.
10.05.2023: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 ved afgangsperronen på endestationen ved S-Bahnhof Friedrichshagen.10.05.2023: Tatra KTNF6 ledvogn nr. 27 ved afgangsperronen på endestationen ved S-Bahnhof Friedrichshagen.
10.05.2023: DUEWAG GT6 ledvogn nr. 48 krydser Schöneicher Straße under indkørsel til endestationen ved S-Bahnhof Frierichshagen.10.05.2023: DUEWAG GT6 ledvogn nr. 48 krydser Schöneicher Straße under indkørsel til endestationen ved S-Bahnhof Frierichshagen.
10.05.2023: DUEWAG GT6 ledvogn nr. 48 ved afgangsperronen på endestationen ved S-Bahnhof Frierichshagen.10.05.2023: DUEWAG GT6 ledvogn nr. 48 ved afgangsperronen på endestationen ved S-Bahnhof Frierichshagen.
10.05.2023: Škoda Transtech Arctic ledvogn nr. 51 ved afgangsperronen på endestationen ved S-Bahnhof Frierichshagen.
10.05.2023: Škoda Transtech Arctic ledvogn nr. 51 ved afgangsperronen på endestationen ved S-Bahnhof Frierichshagen.
10.05.2023: DUEWAG M6-NF vogn nr. 78 krydser Schöneicher Straße under indkørsel til endestationen ved S-Bahnhof Frierichshagen.10.05.2023: DUEWAG M6-NF vogn nr. 78 krydser Schöneicher Straße under indkørsel til endestationen ved S-Bahnhof Frierichshagen.
10.05.2023: Škoda Transtech Arctic ledvogn nr. 53 krydser Schöneicher Straße under indkørsel til endestationen ved S-Bahnhof Frierichshagen.10.05.2023: Škoda Transtech Arctic ledvogn nr. 53 krydser Schöneicher Straße under indkørsel til endestationen ved S-Bahnhof Frierichshagen.
10.05.2023: Škoda Transtech Arctic ledvogn nr. 53 ved ankomstperronen på endestationen ved S-Bahnhof Friedrichshagen.10.05.2023: Škoda Transtech Arctic ledvogn nr. 53 ved ankomstperronen på endestationen ved S-Bahnhof Friedrichshagen.
10.05.2023: Škoda Transtech Arctic ledvogn nr. 52 ved ankomstperronen på endestationen ved S-Bahnhof Friedrichshagen.10.05.2023: Škoda Transtech Arctic ledvogn nr. 52 ved ankomstperronen på endestationen ved S-Bahnhof Friedrichshagen.
10.05.2023: DUEWAG GT6 ledvogn nr. 48 på vej ud fra endestationen ved S-Bahnhof Friedrichshagen mod Schöneicher Straße.10.05.2023: DUEWAG GT6 ledvogn nr. 48 på vej ud fra endestationen ved S-Bahnhof Friedrichshagen mod Schöneicher Straße.
Total Page Visits: 1489
Total Website Visits: 907437

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *