Sassari

(Lettere redigeret 09.04.2020)
Kan jeg købe en billet til sporvognen?
Metrosassari
– eller Metropolitana Leggera di Sassari
– eller Metro di Superficie di Sassari
Da jeg stod på Piazza Marconi i Sassari og så byens nye sporvogne køre forbi, meldte tanken om at hoppe på vognen sig ganske naturligt. Først måtte jeg dog skaffe mig en billet, og der lå det lige for at henvende mig i den store kiosk, som ligger midt på pladsen ved sporvognens stoppested. Da jeg så henvendte mig der og på mit lidt enkle italienske bad om en billet til sporvognen, meldte problemet sig imidlertid – ikke så meget på grund af sprogfærdighederne, men på grund af sprogbrugen – sporvogn. Efter lidt parlamenteren frem og tilbage blev ekspedienten klar over, hvad det var, jeg ønskede, og samtalen endte med, at jeg fik en billet til metroen (og bybusserne) med en gyldighedstid på 120 minutter til en pris af 2 euro.
Episoden illustrerer, hvorledes næsten ethvert nyt sporvejssystem i Sydeuropa pr. definition ikke må hedde noget med sporvogn eller sporvej, men absolut skal have en eller anden betegnelse, hvori ordet metro automatisk indgår. Dette gælder også for sporvejen i Sassari, som med sine ca. 130.000 indbyggere er den næststørste by på Sardinien.
Metrosassari drives af Azienda di Trasporti Regionali della Sardegna og indgår i takstfællesskabet i Sassaris bytrafik.
Sporvejssystemet
Den røde linje viser Metrosassari og dens stoppesteder. De sorte linjer er jernbanerne, som udgår fra Sassari.Den røde linje viser Metrosassari og dens stoppesteder.
De sorte linjer er jernbanerne, som udgår fra Sassari.
Den smalsporede (950 mm) Metrosassari er med sine 4,3 km Italiens korteste sporvej. Det første afsnit mellem Stazione og Emiciclo Garibaldi er 2,5 km langt og blev åbnet for drift den 27.10.2006. Den 11.09.2009 forlængedes sporvejen med 1,8 km fra Stazione til forstaden Santa Maria di Pisa.
Hele strækningen er enkeltsporet med vigespor ved Stazione og Cliniche Universitarie (eller blot Cliniche). Sporvejen har derfor kun 20 minutters drift, og den kører kun på hverdage mellem kl. 6.50 og 21. Indførelse af 10 minutters drift ville sandsynligvis kræve etablering af endnu et vigespor på Piazza Marconi. Umiddelbart kunne der sagtens være plads til vigespor på pladsen, men det er vist ikke umiddelbart forestående.
Som det fremgår af kortskitsen ovenfor betjener sporvejen primært de nord-vest- og sydlige bydele og kommer kun i beskeden grad i berøring med byens centrum. Mellem Stazione og Emiciclo Garibaldi kører metroen som gadesporvej typisk i reserveret areal langs fortovet i den ene side af vejen adskilt fra den øvrige trafik af et gulstribet vejbump. Det virker ikke, som om sporvejen generelt har nogen høj grad af prioritet ved lyskryds.
Den senest åbnede strækning mellem Stazione og Santa Maria di Pisa er derimod en nyskabelse i “støvlelandet”, da den er det første eksempel på Tram-Train drift i Italien. Sporvejen benytter her FdS’ smalsporede jernbanelinje fra 1930 mellem Sassari og Sorso. Strækningen er dobbeltsporet, men det er kun det nordøstlige spor, som er elektrificeret til sporvejen, mens det andet spor benyttes af FdS’ dieselmotortog til Sorso.
Selve anlægget bærer præg af yderste enkelhed. Alle stoppesteder består af en lav perron (ca. 350 mm høj) med et mindre tag eller et læskur samt en stander med sporvejens logo og stoppestedets navn samt en køreplan. Billetter købes på forhånd i tobakskiosker og evt. barer, og der findes således ikke billetautomater. Ligeledes findes der heller ikke elektroniske informationsskilte af nogen art på anlægget.
Metrosassari råder over 4 Sirio dobbeltretnings sporvogne leveret af AnsaldoBreda. Vognene er 5-leddede med motorbogier på de to yderled og løbebogie på midterleddet. De 4 motorer har hver en ydelse på godt 100 kW, hvilket giver vognene en maksimal hastighed på 70 km/t. De kører på 750 V jævnstrøm, som hentes fra luftledning. Der er tale om 100% lavgulvsvogne, som er 27 m lange og 2,4 m brede. De har klimaanlæg og videoovervågning. Vognene kan have op til 196 passagerer, hvoraf de 34 kan sidde ned. Der er ligeledes 2 pladser, som er reserveret til kørestolsbrugere. (Klik på pilen for at se AnsaldoBredas brochure om Sirio sporvognen).
I daglig drift er der brug for 2 vogne, som hvert 20. minut mødes på stoppestedet Cliniche. Umiddelbart virker det, som om driften med 2 vogne er lige stram nok. På den helt almindelige dag, hvor jeg besøgte sporvejen, kørte man i hvert fald rundt med forsinkelser på 5-6 minutter.
For den umiddelbare betragter virker det, som om sporvejen bliver ganske pænt benyttet. Alligevel er der næppe tvivl om, at anlægget vil få større betydning, når eller hvis forskellige udbygningsplaner bliver realiseret. Det er således planen at forlænge sporvejen ad en anden af FdS’ gamle jernbanestrækninger til Alghero, så der etableres direkte forbindelse til Sassaris internationale lufthavn. Ligeledes er det planen at forlænge sporvejen videre fra Santa Maria di Pisa ad en ny strækning til Li Punti. Hvor langt man er nået med disse planer, kan være svært at vurdere, men en artikel på Azienda ANSAs website 15.10.2019 tyder på, at der foregår planlægning og er afsat midler til at udvide systemet.
Billeder
01.10.2010: Sirio vogn nr. SS02 på endestationen Santa Maria di Pisa. Metrosassari benytter det elektrificerede spor til venstre ind mod centrum, mens sporet yderst til højre benyttes af FdS' regionaltog mellem Sassari og Sorso.01.10.2010: Sirio vogn nr. SS02 på endestationen Santa Maria di Pisa. Metrosassari benytter det elektrificerede spor til venstre ind mod centrum, mens sporet yderst til højre benyttes af FdS’ regionaltog mellem Sassari og Sorso.
01.10.2010: “Ventesalsfaciliteterne” ved Metrosassaris endestation Santa Maria di Pisa, hvis perron ligger umiddelbart bag hegnet til venstre i billedet.01.10.2010: “Ventesalsfaciliteterne” ved Metrosassaris endestation Santa Maria di Pisa, hvis perron ligger umiddelbart bag hegnet til venstre i billedet.
01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS02 ved endestationen i Santa Maria di Pisa. Som det fremgår, kan sporvognene også holde i sporet til venstre for perronen, men så er det indtil videre heller ikke muligt at komme videre. Hvis planerne om forlængelse til Li Pintu bliver til noget engang i fremtiden, skal linjen formentlig fortsætte videre ud ad sporet til venstre for perronen og så på et tidspunkt igen skilles fra jernbanelinjen.01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS02 ved endestationen i Santa Maria di Pisa. Som det fremgår, kan sporvognene også holde i sporet til venstre for perronen, men så er det indtil videre heller ikke muligt at komme videre. Hvis planerne om forlængelse til Li Pintu bliver til noget engang i fremtiden, skal linjen formentlig fortsætte videre ud ad sporet til venstre for perronen og så på et tidspunkt igen skilles fra jernbanelinjen.
01.10.2010: Et kig ud over sporterrænet ved Santa Maria di Pisa. Det venstre spor bruges - som det vist fremgår af farven på skærverne - af FdS' dieseltog til Sorso, mens Metrosassari anvender det højre spor frem til perronen og vigesporet midt i billedet.01.10.2010: Et kig ud over sporterrænet ved Santa Maria di Pisa. Det venstre spor bruges – som det vist fremgår af farven på skærverne – af FdS’ dieseltog til Sorso, mens Metrosassari anvender det højre spor frem til perronen og vigesporet midt i billedet.
01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS03 på vej mod endestationen Santa Maria di Pisa.01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS03 på vej mod endestationen Santa Maria di Pisa.
01.10.2010: Et af af FdS' dieselmotortog til Sorso ved Santa Maria di Pisa.01.10.2010: Et af af FdS’ dieselmotortog til Sorso ved Santa Maria di Pisa.
01.10.2010: I Sassari kan man opleve det for en metro ikke så hyppige fænomen - bomme. Under den stærkt trafikerede bro går en lille meget lidt trafikeret lokalvej, hvor bommene pligtskyldigst går ned hver eneste gang et tog eller sporvogn passerer.01.10.2010: I Sassari kan man opleve det for en metro ikke så hyppige fænomen – bomme. Under den stærkt trafikerede bro går en lille meget lidt trafikeret lokalvej, hvor bommene pligtskyldigst går ned hver eneste gang et tog eller sporvogn passerer.
01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS03 passerer lokalvej i Santa Maria di Pisa. Sporvogns- og togtrafikken er beskyttet af bomme.01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS03 passerer lokalvej i Santa Maria di Pisa. Sporvogns- og togtrafikken er beskyttet af bomme.
01.10.2010: Sirio sporvogn på baneterrænet umiddelbart nord for Sassari station. Sporet yderst til venstre bruges af Trenitalia, mens de øvrige spor anvendes af Ferrovie della Sardegna. Af disse er sporet yderst til højre reserveret til Metrosassari.01.10.2010: Sirio sporvogn på baneterrænet umiddelbart nord for Sassari station. Sporet yderst til venstre bruges af Trenitalia, mens de øvrige spor anvendes af Ferrovie della Sardegna. Af disse er sporet yderst til højre reserveret til Metrosassari.
01.10.2010: Sirio vogn nr. SS02 på vej ind på Sassari Station. Sporvognen holder dog ikke ved perronen på stationen, men derimod ved en lav perron på pladsen umiddelbart foran stationen.01.10.2010: Sirio vogn nr. SS02 på vej ind på Sassari Station. Sporvognen holder dog ikke ved perronen på stationen, men derimod ved en lav perron på pladsen umiddelbart foran stationen.
01.10.2010: Sporet langs Sassari Station forbinder Metrosassaris jernbanestrækning med gadesporvejen, som begynder umiddelbart bag fotografens standpunkt.01.10.2010: Sporet langs Sassari Station forbinder Metrosassaris jernbanestrækning med gadesporvejen, som begynder umiddelbart bag fotografens standpunkt.
01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS03 på vej ind på den sidste del af jernbanestrækningen, før gadesporvejen begynder ved Sassari Station.01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS03 på vej ind på den sidste del af jernbanestrækningen, før gadesporvejen begynder ved Sassari Station.
01.10.2010: Metrosassaris stoppested ved Sassari Station. Dette stoppested er et af stederne på den enkeltsporede strækning, hvor der er vigespor, så sporvognene kan mødes.01.10.2010: Metrosassaris stoppested ved Sassari Station. Dette stoppested er et af stederne på den enkeltsporede strækning, hvor der er vigespor, så sporvognene kan mødes.
01.10.2010: Køreplanstavle på stoppestedet Stazione. Som det ses, kører Metrosassari i hele driftstiden mellem 6.50 og ca. 21 i fast 20 minutters drift. Der er kun drift på hverdage.01.10.2010: Køreplanstavle på stoppestedet Stazione. Som det ses, kører Metrosassari i hele driftstiden mellem 6.50 og ca. 21 i fast 20 minutters drift. Der er kun drift på hverdage.
01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS02 på vej fra Via 25 Aprile ind på stoppestedet ved Sassari Station.01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS02 på vej fra Via 25 Aprile ind på stoppestedet ved Sassari Station.
01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS02 på stoppestedet ved Sassari Station.01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS02 på stoppestedet ved Sassari Station.
01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS02 på vej gennem Via delle Conce og Via Sant'Anna mellem stoppestederne Porta Utzeri og Sant'Anna. Her kører Metrosassari som helt almindelig gadesporvej, mens den ellers for det meste kører i reserveret areal adskilt fra den øvrige trafik.01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS02 på vej gennem Via delle Conce og Via Sant’Anna mellem stoppestederne Porta Utzeri og Sant’Anna. Her kører Metrosassari som helt almindelig gadesporvej, mens den ellers for det meste kører i reserveret areal adskilt fra den øvrige trafik.
01.10.2010: Metrosassaris logo, som naturligvis ses på alle stoppesteder, forsynet med stoppestedets navn under metrosymbolet.01.10.2010: Metrosassaris logo, som naturligvis ses på alle stoppesteder, forsynet med stoppestedets navn under metrosymbolet.
01.10.2010: Stoppestedet Cliniche Universitarie med dobbeltspor og lave perroner, som passer med gulvhøjden i sporvognene. Alle stoppesteder har tilsvarende lave perroner, men ikke alle har samme læmuligheder som her.01.10.2010: Stoppestedet Cliniche Universitarie med dobbeltspor og lave perroner, som passer med gulvhøjden i sporvognene. Alle stoppesteder har tilsvarende lave perroner, men ikke alle har samme læmuligheder som her.
01.10.2010: Cliniche Universitarie er krydsningsstoppested, hvor de to indsatte vogntog mødes hvert 20 minut. Her ses Sirio SS04 og SS02 på vej i hver sin retning.01.10.2010: Cliniche Universitarie er krydsningsstoppested, hvor de to indsatte vogntog mødes hvert 20 minut. Her ses Sirio SS04 og SS02 på vej i hver sin retning.
01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS04 på vej tilbage i enkeltsporet efter at have mødt den modkørende vogn ved stoppestedet Cliniche.01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS04 på vej tilbage i enkeltsporet efter at have mødt den modkørende vogn ved stoppestedet Cliniche.
01.10.2010: Sporvejsstrækningen gennem Via Italia, hvor sporvognen kører i eget areal adskilt fra den øvrige trafik af en kant med gule striber.01.10.2010: Sporvejsstrækningen gennem Via Italia, hvor sporvognen kører i eget areal adskilt fra den øvrige trafik af en kant med gule striber.
01.10.2010: Stoppestedet på Piazza Marconi med en stor kiosk på perronen. I kiosken kan man købe billetter til metro og busser.01.10.2010: Stoppestedet på Piazza Marconi med en stor kiosk på perronen. I kiosken kan man købe billetter til metro og busser.
01.10.2010: Et kig ned ad Viale Italia fra stoppestedet Piazza Marconi. Det er vel lidt bemærkelsesværdigt, at man i det undertiden lidt trafik-anarkistiske Italien, faktisk overholder, at banen langs fortovet er reserveret sporvejen.01.10.2010: Et kig ned ad Viale Italia fra stoppestedet Piazza Marconi. Det er vel lidt bemærkelsesværdigt, at man i det undertiden lidt trafik-anarkistiske Italien, faktisk overholder, at banen langs fortovet er reserveret sporvejen.
01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS04 ved stoppestedet Piazza Marconi.01.10.2010: Sirio sporvogn nr. SS04 ved stoppestedet Piazza Marconi.
01.10.2010: Sirio vogn nr. SS02 på endestationen Emiciclo Garibaldi.01.10.2010: Sirio vogn nr. SS02 på endestationen Emiciclo Garibaldi.
01.10.2010: På endestationen Emiciclo Garibaldi ender sporvejen i to blindspor. Her ses Sirio nr. SS02, før den returnerer til Santa Maria di Pisa.01.10.2010: På endestationen Emiciclo Garibaldi ender sporvejen i to blindspor. Her ses Sirio nr. SS02, før den returnerer til Santa Maria di Pisa.
01.10.2010: Interiør af Sirio vognene. Traditionen tro er der i Italien ikke så mange siddepladser i forhold til det samlede antal pladser.01.10.2010: Interiør af Sirio vognene. Traditionen tro er der i Italien ikke så mange siddepladser i forhold til det samlede antal pladser.
01.10.2010: I det forreste led af den 5-leddede Sirio sporvogn er der i alt otte siddepladser placeret som enkeltsæder over motorbogien.01.10.2010: I det forreste led af den 5-leddede Sirio sporvogn er der i alt otte siddepladser placeret som enkeltsæder over motorbogien.
01.10.2010: Sirio vognene har to pladser, som er forbeholdt kørestolsbrugere.01.10.2010: Sirio vognene har to pladser, som er forbeholdt kørestolsbrugere.
Kilder
Total Page Visits: 2579
Total Website Visits: 900840

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *