Messina

(Lettere redigeret 08.09.2021)
Om sporvejen
Den 3. april 2003 åbnedes i Messina en ny sporvejslinje – 52 år efter at den tidligere sporvej var blevet indstillet den 31.12.1951. Derved blev Messina den første af en række italienske byer, som har planer for genindførelse af sporveje, som rent faktisk realiserede planen – efter en næsten 7 år lang projekterings- og anlægsperiode.
Linjen er 7,7 km lang og kører ad de større veje mellem Messinas nordlige og sydlige bydele. Den har i alt 18 stoppesteder, inklusive de to endestationer, Museo (Annunziata) i nord og Bonino i syd. Strækningen forløber for langt størstedelens vedkommende i reserveret areal. Anlægget blander en meget moderne stil med et udpræget grønt miljø. Som eksempel på det første kan nævnes Piazza Cairoli med en stor portal i et grønt anlæg med springvand. Det grønne miljø ses især langs Viale San Martino (mellem Cairoli og Don Orione), hvor det reserverede areal er omkranset af store palmer.
30.09.2011: Umiddelbart kunne det ligne eftervirkningerne af et jordskælv; men det er ikke kun ved indkørslen til stoppestedet Ringo, at sporene ligger på denne lidt særlige facon. Ved flere andre stoppesteder især mellem Museo og Repubblica ses lignende “knækkede” sporforløb.30.09.2011: Umiddelbart kunne det ligne eftervirkningerne af et jordskælv; men det er ikke kun ved indkørslen til stoppestedet Ringo, at sporene ligger på denne lidt særlige facon. Ved flere andre stoppesteder især mellem Museo og Repubblica ses lignende “knækkede” sporforløb.
Stoppestederne på strækningen mellem Bonino og Piazza della Repubblica (Stazione Messina Centrale) er anlagt med sideperroner, mens de på den nordlige del er anlagt med midterperroner. På flere af stoppestederne på den nordlige del er der endda anlagt to midterperroner i forlængelse af hinanden, hvor sporvognen så holder på den forreste midterperron i kørselsretningen. Indkørslen til stoppestederne med midterperron er et lille kapitel for sig selv. Normalt ville de to spor glide fra hinanden i bløde kurver, men på sporvejen i Messina sker det ved nogle korte, men meget skarpe kurver, nærmest knæk på skinnerne, som giver et markant ryk i vognen, når den passerer hen over kurven.
På hverdage er driftstiden kl. 5:30 – ca. 21 fra Bonino og kl. 6:15 – ca. 21:45 fra Museo. I vinterkøreplanen køres der i 11-12 minutters drift, mens der om sommeren kun køres i intervaller på 15 minutter. På søn- og helligdage er der halvtimesdrift henholdsvis kl. 6:30 – ca. 20:00 fra Bonino og kl. 7:15 – ca. 20:45 fra Annunziata, og så findes der en særlig reduceret helligdagskøreplan, hvor driften først starter henholdsvis kl. 7:00 og 7:45, og hvor der ligeledes er et 3-timers ophold i driften først på eftermiddagen (ca. kl. 13 – 16). Det tager ca. 40 min. at gennemkøre strækningen, hvilket betyder, at man på hverdage i vinterhalvåret har et vognbehov på 8, i sommerkøreplanen på 6, mens søn- og helligdagsplanen kun kræver 3 vogne i drift.
Til driften blev indkøbt 15 stk Cityway lavgulvsledvogne med en gulvhøjde på 35 cm. over skinneoverkanten. Vognene er 22,5 m lange, har plads til 130 passager (heraf 29 siddende) samt plads til kørestolsbrugere. De har en maksimumhastighed på 70 km/timen, som dog sjældent nås i den daglige drift. Der er tale om dobbeltretningsvogne, da endestationerne ikke er forsynet med sporsløjfer. Vognene er leveret af Alstom Ferroviaria og er nummererede fra 01T til 15T.
Cityway vognene har 30 siddepladser fordelt på lang- og enkeltsæder. Til gengæld er der rigeligt med plads til de stående passagerer.Cityway vognene har 30 siddepladser fordelt på lang- og enkeltsæder. Til gengæld er der rigeligt med plads til de stående passagerer. Lige ved den ene dør er der indrettet en plads til kørestolsbrugere.Lige ved den ene dør er der indrettet en plads til kørestolsbrugere.
Sporvejslinjen har fået linjenummer 28, hvilket er det samme som nummeret på den buslinje, som sporvejen har erstattet.
Det fremgår af hjemmesiden Messinatram, at det er planen at udvide nord-syd strækningen med et par forgreninger mod vest, men ingen af disse planer er indtil videre blevet realiseret. Tværtimod. I 2018 var sporvejen endda truet af lukning, oplyser Blickpunkt Straßenbahn i hæfte 3/2019, s. 148. Den blev kun afværget, fordi den italienske regering gav en finansiel indsprøjtning på 100 mio. euro til ATM. Pengene skal dels bruges til nødvendige sporarbejder, herunder en omlægning af sporene omkring Palazzo Reale, dels til en forlængning af strækningen i nord fra Museo til universitetet. Desuden trænger en del af vognene til istandsættelse. I 2018 var kun otte af de oprindelig femten vogne driftsklare, de syv var ude af drift på grund af reservedelsmangel. Det har betydet, at køreplanen er blevet ændret, så der kun køres på hverdage og kun i halvtimesdrift.
Noget tyder på – og denne oplysning skal tages med et forbehold – at ATM er blevet reorganiseret i juni 2020, og at der er blevet dannet et nyt kommunalt aktieselskab, som stadig hedder Azienda Trasporti di Messina (ATM). Hvad angår sporvejen, så ser det ifølge køreplanen ud til, at den siden 15.06.2020 har været tilbage til det normale igen. Det betyder altså kvartersdrift på hverdage fra kl. 5:15 til ca. 22 og halvtimesdrift på søn- og helligdage i tidsrummet fra kl. 6:30 til omkring 21:30. I driften på hverdage indgår seks vognløb, mens tre vognløb kan klare driften om søndagen.
Billeder
14.10.2004: Vogn 03T i Via Vittorio Emanuele II.14.10.2004: Vogn 03T i Via Vittorio Emanuele II.
14.10.2004: Den palmeindhegnede strækning gennem Viale San Martino.14.10.2004: Den palmeindhegnede strækning gennem Viale San Martino.
14.10.2004: Vogn 02T på strækningen gennem Viale San Martino.14.10.2004: Vogn 02T på strækningen gennem Viale San Martino.
14.10.2004: Eksempel på stoppestedsarkitektur. Viale San Martino.14.10.2004: Eksempel på stoppestedsarkitektur. Viale San Martino.
14.10.2004: Vogn 12T under portalen på Piazza Cairoli. 14.10.2004:Vogn 12T under portalen på Piazza Cairoli.
14.10.2004: Vogn 12T på Piazza Cairoli.14.10.2004: Vogn 12T på Piazza Cairoli.
14.10.2004: Vogn 05T på Piazza Cairoli.14.10.2004: Vogn 05T på Piazza Cairoli.
14.10.2004: Vogn 01T ved Messinas hovedbanegård, Messina Centrale.14.10.2004: Vogn 01T ved Messinas hovedbanegård, Messina Centrale.
14.10.2004: Vogn 11T ved Messinas hovedbanegård, Messina Centrale.14.10.2004: Vogn 11T ved Messinas hovedbanegård, Messina Centrale.
30.09.2011: Ved stoppedet Don Orione kører sporvejen ind i palmealleen I Viale San Martino.Herfra fortsætter alleen helt til Cairoli. 30.09.2011: Ved stoppedet Don Orione kører sporvejen ind i palmealleen I Viale San Martino.Herfra fortsætter alleen helt til Cairoli.
30.09.2011: Vogn nr. 09T på Piazza Dante mellem stoppestederne Villa Dante og Don Orione.30.09.2011: Vogn nr. 09T på Piazza Dante mellem stoppestederne Villa Dante og Don Orione.
30.09.2011: Vogn nr. 08T for enden af Viale San Martino umiddelbart før Piazza Dante.30.09.2011: Vogn nr. 08T for enden af Viale San Martino umiddelbart før Piazza Dante.
30.09.2011: Vogn nr. 08T svinger fra Viale San Martino ind på Piazza Dante.30.09.2011: Vogn nr. 08T svinger fra Viale San Martino ind på Piazza Dante.
30.09.2011: Vogn  nr. 08T på Piazza Dante.30.09.2011: Vogn nr. 08T på Piazza Dante.
30.09.2011: Stoppestedet Villa Dante. Efter 8 års drift er det faste anlæg efterhånden temmelig hærget af grafitti.30.09.2011: Stoppestedet Villa Dante. Efter 8 års drift er det faste anlæg efterhånden temmelig hærget af grafitti.
30.09.2011: Vogn nr. 06T ved stoppestedet Villa Dante.30.09.2011: Vogn nr. 06T ved stoppestedet Villa Dante.
30.09.2011: Ved Villa Dante er der et sidespor med plads til et enkelt vogntog. Sporet ser dog ikke ud til at blive brugt ret meget!30.09.2011: Ved Villa Dante er der et sidespor med plads til et enkelt vogntog. Sporet ser dog ikke ud til at blive brugt ret meget!
30.09.2011: Stoppestedet Villa Dante med sidespor.30.09.2011: Stoppestedet Villa Dante med sidespor.
30.09.2011: Vogn nr. 05T ved stoppestedet Curvone Gazzi.30.09.2011: Vogn nr. 05T ved stoppestedet Curvone Gazzi.
30.09.2011: Vogn nr. 06T svinger under jernbanen Messina - Palermo ved stoppestedet Curvone Gazzi.30.09.2011: Vogn nr. 06T svinger under jernbanen Messina – Palermo ved stoppestedet Curvone Gazzi.
30.09.2011: Sporvejsstrækningen mellem Curvone Gazzi og Bonino.30.09.2011: Sporvejsstrækningen mellem Curvone Gazzi og Bonino.
30.09.2011: Vogn nr. 05T på endestationen Bonino.30.09.2011: Vogn nr. 05T på endestationen Bonino.
30.09.2011: Endestationen Bonino.30.09.2011: Endestationen Bonino.
30.09.2011: Vogn nr. 14T på endestationen Bonino.30.09.2011: Vogn nr. 14T på endestationen Bonino.
30.09.2011: Endestationen Bonino.30.09.2011: Endestationen Bonino.
30.09.2011: Vogn nr. 14T på den nordlige endestation Museo (Annunziata).30.09.2011: Vogn nr. 14T på den nordlige endestation Museo (Annunziata).
30.09.2011: Interessant sporforløb ved stoppestedet Ringo.30.09.2011: Interessant sporforløb ved stoppestedet Ringo.
30.09.2011: Stoppestedet Ringo består af 2 midterperroner, hvor sporvognen altid holder ved den forreste perron i kørselsretningen.30.09.2011: Stoppestedet Ringo består af 2 midterperroner, hvor sporvognen altid holder ved den forreste perron i kørselsretningen.
30.09.2011: Vogn nr. 14T ved stoppestedet Ringo.30.09.2011: Vogn nr. 14T ved stoppestedet Ringo.
30.09.2011: Stoppestedet Brasile.30.09.2011: Stoppestedet Brasile.
30.09.2011: Vogn nr. 11T ved stoppestedet San Francesco (Pola).30.09.2011: Vogn nr. 11T ved stoppestedet San Francesco (Pola).
30.09.2011: Mellem stoppestederne Trapani og San Francesco går sporvejen fra at ligge i den ene side af vejen til en plads i det reserverede areal i midten.30.09.2011: Mellem stoppestederne Trapani og San Francesco går sporvejen fra at ligge i den ene side af vejen til en plads i det reserverede areal i midten.
30.09.2011: Stoppestedet Trapani.30.09.2011: Stoppestedet Trapani.
30.09.2011: I Via Emanuele II mellem Alighieri og Boccetta skifter sporvejen placering i vejen. 30.09.2011: I Via Emanuele II mellem Alighieri og Boccetta skifter sporvejen placering i vejen.
30.09.2011: Vogn nr. 11T i Via Emanuele II.30.09.2011: Vogn nr. 11T i Via Emanuele II.
30.09.2011: Vogn nr. 08T ved stoppestedet Municipio.30.09.2011: Vogn nr. 08T ved stoppestedet Municipio.
30.09.2011: Palmealleen i Viale San Martino.30.09.2011: Palmealleen i Viale San Martino.
Kilder og links
  • Mondotram, italiensksproget side om sporveje i Italien.
  • Urbanrail, engelsksproget side om sporveje og jernbaner.
  • atmmessinaspa.it, Azendia Trasporti di Messinas officielle hjemmeside.
  • Wikipedia-website om sporvejen i Messina.
  • Claudio Brignole og Robert Schwandl: Metros in Italien (Robert Schwandl Verlag, 2010).
Total Page Visits: 2481
Total Website Visits: 811275

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *