Rostock siden 1991

(Lettere redigeret 17.08.2020).
Sporvejsnettets udvikling fra 1991 og frem til 2016
Siden 1991 har sporvejsnettet i Rostock udviklet sig betydeligt. Udbygningen af nettet er først og fremmest sket mod nordvest og mod syd, men der er også foretaget udvidelser i byens centrum.Skitse over Rostocks sporvejsnet siden 2009. Kilde: Wikipedia.

Siden 1991 har sporvejsnettet i Rostock udviklet sig betydeligt. Udbygningen af nettet er først og fremmest sket mod nordvest og mod syd, men der er også foretaget udvidelser i byens centrum.

 1. I 2000 forlængedes strækningen fra Marienehe til Evershagen.
 2. I 2001 forlængedes strækningen yderligere nordpå til Rügener Straße i Lütten Klein.
 3. I april 2003 tog man en større forlængelse mod syd i brug. I forbindelse med en større ombygning af Hauptbahnhof blev sporvejen nu ført i tunnel under denne og videre til to nye endestationer, henholdsvis Mensa og Südblick, via Stadthalle og Südstadt-Center.
 4. Den 28. november samme år nåede strækningen sit nuværende nordligste punkt, Mecklenburger Allee i Lichtenhagen.
 5. I oktober 2006 indviedes den indtil videre sidste nye strækning på Rostocks sporvejsnet. Det drejer sig om forbindelsen mellem Doberaner Platz og Stadthalle via Schroederplatz og Goetheplatz.

Af linjenumrene fra 1991 forsvandt nr. 11 og 12, men til gengæld kom nr. 3, 5 og 6 til.

I 2009 omlagdes linjenettet, som det ses på kortskitsen oven over, og denne linjestruktur holdt frem til 04.01.2016. Linje 1 og 5 kørte alle ugedage i hele driftstidsrummet, mens linje 2 og 6 ikke kørte om aftenen. Linje 4 kørte kun i dagtimerne på hverdage og erstattedes i de trafiksvage timer og i weekenden på strækningen mellem Haltepunkt Dierkow og Doberaner Platz af linje 3. Linje 3 fortsatte fra Doberaner Platz til Neuer Friedhof, hvor den dels på alle dage erstattede linje 6 om aftenen, dels i weekenden i dagtimerne supplerede linje 6 til Neuer Friedhof og Zoo. Linje 3 kørte ikke i dagtimerne på hverdage.

Indstillingen af driften på linje 2 og 6 i aftentimerne betød, at der ikke kørte sporvogne mellem Südstadt-Center og Mensa og mellem Dierkower Kreuz og K.-Schumacher-Ring efter ved 20-tiden.

Endelig skal det nævnes, at linje 1 i aftentimerne fortsatte helt igennem til Mecklenburger Allee og derved erstattede linje 4 mellem Rügener Straße og Mecklenburger Allee. Det betød, at der i aftentimerne var kvartersdrift på hele strækningen mellem Doberaner Platz og Mecklenburger Allee, hvor der ellers på alle andre yderstrækninger kun var halvtimesdrift.

Mobil 2016

Baggrund

Et stigende indbyggertal i Rostock, etableringen af nye industri- og andre erhvervs-virksomheder, forøgede aktiviteter i fritiden og et stadigt stigende antal turister har ført til ændrede trafikvaner.

Således beskriver Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) baggrunden for fremlæggelsen af et nyt trafikkoncept, MOBIL 2016, som blev præsenteret i begyndelsen af 2015. Målet for RSAG var gennem nye og forbedrede tilbud at gøre den offentlige trafik i Rostock mere attraktiv og til gavn for et større antal borgere.

Grundlag

Grundlaget for MOBIL 2016 er den politisk vedtagne Nærtrafikplan for Hansestaden Rostock, som definerer rammebetingelserne for mindstekravet til den offentlige trafik. Forud for de foreslåede ændringer i sporvejs- og bustrafikken gik intensive undersøgelser og modelberegninger, udarbejdelse af prognoser på basis af strukturdata og analyser af trafikstrømmene, ligesom synspunkter og kritik fra brugere og brugerorganisationer blev inddraget i arbejdet. De foreslåede ændringer i linjeføringen for sporvogne og busser blev fremlagt til politisk behandling i juli 2015 og vedtaget i løbet af efteråret med ikrafttræden 04.01.2016.

Konsekvenserne for sporvejsdriften

Hovedtankerne bag planen var for sporvejsdriftens vedkommende

 • flere direkte forbindelser og færre tvungne omstigninger gennem en tilpasning af linjeføringen for linjerne 2 og 4.
 • drift på alle sporvognslinjer hele dagen og ingen særlige aften- og weekendlinjer.
 • mindst 10 minutters drift på de fleste strækninger mandag-fredag i dagtimerne.
 • mindst 15 minutters drift på de fleste strækninger om lørdagen i dagtimerne.
 • også drift om aftenen på linje 6 med deraf forbedret forbindelse til Klinikum Süd og Mensa.

Linjeændringerne fra 04.01.2016

RSAG's sporvejsnet fra 04.01.2016.RSAG’s sporvejsnet fra 04.01.2016.
 • Linje 1 ændres ikke som sådan. Dog kører den i hele driftstiden til Mecklenburg Allee. En del vogne vender dog stadig ved Rügener Straße, som altså ikke ophører som endestation.
 • Linje 2 kører ad sin sædvanlige rute mellem K.-Schumacher-Ring og Steintor. Derefter fortsætter linjen ad ny rute via Hauptbahnhof og Doberaner Platz til endestationen Reutershagen. Linjen kører kun på hverdage og om lørdagen indtil omkring kl. 20.
 • Linje 3 ændrer ikke linjeføring, men kører fremover i hele driftstiden og ikke som tidligere kun om aftenen og i weekenderne. I morgen- og aftentimerne føres ikke alle vogne igennem til Neuer Friedhof, men vender på Platz der Jugend.
 • Linje 4 ændrer linjeføring. Mellem HP Dierkow og Steintor køres som hidtil, men fra Steintor køres fremover ad Lange Straße, via Schröderplatz og Südstadt Center til Mensa, hvor der bliver fælles endestation for linjerne 4 og 6. Linjen trafikeres kun på hverdage og om lørdagen til omkring kl. 20.
 • Linje 5 ændres ikke.
 • Linje 6 ændres ikke, men kører fremover i hele driftsdøgnet på alle dage.

Med det nye koncept vil der være tre strækninger, som kun betjenes af én sporvognslinje. Det er ligesom tidligere de to strækninger mellem Dierkower Kreuz og henholdsvis K.-Schumacher-Ring (linje 2) og Hafenallee (linje 1), mens strækningen mellem Südstadt Center og Südblick, der tidligere blev betjent af linje 2 og 5, fremover kun vil blive betjent af linje 5. Til gengæld bliver strækningen mellem Südstadt Center og Mensa fremover trafikeret i hele driftstiden modsat tidligere, hvor den ikke var trafikeret i aftentimerne.

Kilde: www.rsag-online.de

Total Page Visits: 1361
Total Website Visits: 900816

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *