Ferrocarril de Sóller (Tren de Sóller)

(Senest opdateret 26.10.2023).

Banen mellem Palma og Sóller
Banen mellem Palma og Port Sóller er delt i to afsnit. Tren de Sóller betjener strækningen mellem Palma og Sóller, hvor der skiftes til Tram de Sóller for at komme videre til Port Sóller.

Jernbanen mellem Palma de Mallorca og Sóller blev officielt indviet 16.04.1912 – den dag, som ellers nok snarere forbindes med Titanics påsejling af et isbjerg og totale forlis i løbet af den efterfølgende nat. Indvielsestoget blev trukket af damplokomotiverne nr. 1, Sóller, og nr. 2, Palma, mens nr. 3, Buñola, afventede deres ankomst i Sóller. Alt banens rullende materiel var i drift på indvielsesdagen. Det gjaldt altså både de tre lokomotiver, som var blevet leveret af Maquinista Terrestre y Marítima (M.T.M.) og de seks vogne, som var bygget af Carde & Escoriaza.

Året efter fik jernbanen i august måned endnu et lokomotiv, Son Sardina, ligesom selskabet i årets løb modtog yderligere fire vogne fra Carde & Escoriaza.

14.07.1929 blev strækningen electrificeret, og hundredvis af mennesker var på gaden for at byde indvielsestoget velkommen. Fire helt nye motorvogne fra Carde & Escoriaza, Siemens Schuckert og Brill blev leveret til banen. Vognene, der hver vejede 33 tons og havde 360 HP, er stadig i drift. Kort efter – i løbet af 1930’erne – indførtes den første service rettet mod turister – en kombination af tog og taxi.

Jernbanen mellem Palma og Sóller er interessant bl.a. på grund af sin specielle sporvidde på 914 mm (= en engelsk yard), og sit yderst velholdte rullende materiel. Ligeledes er strækningen især i den nordlige del særdeles attraktiv. Her kører den tværs over den lavere bjergkæde Sierra de Alfàbia, som er ca. 2,8 km bred og når op i en højde af 496 meter over havniveau. For at komme over bjergene må banen på en strækning af 7 kilometer overvinde ca. 200 m i højden. På turen gennem bjergene kører toget gennem 13 tunneler, som varierer i længden mellem 33 og 2.876 meter. Den længste tunnel er Tunèl Major. Afvekslende med tunnelerne passerer banen over et antal broer eller viadukter, hvoraf Viaducte de Monreals med sine fem buer er den mest imponerende. Endelig gennemkøres en række kurver, hvoraf nogle har en radius på mindre end 190 meter.

Da banen blev anlagt i sin tid, havde Sóller en kraftigt spirende industrialisering, ligesom området havde en stor appelsinproduktion. Begge dele blev dog hæmmet i deres udvikling af de dårlige transportforhold over bjergene, og banen blev således et væsentligt fremskridt for egnens udvikling. I dag har banen stort set udelukkende betydning som udflugtsbane for øens mange turister. Derfor indgår den heller ikke i det fælles takstsystem, som de øvrige offentlige trafikmidler på øen er en del af. Den har sine helt egne takster, som ligger væsentligt over de øvrige offentlige trafikmidlers.

Billeder

– ordnet efter lokalitet i retning fra Palma mod Sóller.

Palma
29.09.2012: Motorvogn nr. 1 på Carrer d'Eusebi Estada i Palma de Mallorca umiddelbart før endestationen.29.09.2012: Motorvogn nr. 1 på Carrer d’Eusebi Estada i Palma de Mallorca umiddelbart før endestationen.
29.09.2012: Motorvogn nr. 1, Sóller, drejer fra Carrer d'Eusebi Estada ind på endestationen i Palma de Mallorca.29.09.2012: Motorvogn nr. 1, Sóller, drejer fra Carrer d’Eusebi Estada ind på endestationen i Palma de Mallorca.
29.09.2012: Vogntog på vej fra Carrer d'Eusebi Estada ind på endestationen i Palma de Mallorca.29.09.2012: Vogntog på vej fra Carrer d’Eusebi Estada ind på endestationen i Palma de Mallorca.
29.09.2012: For at komme ind på endestationen i Palma de Mallorca skal vogntoget gennem en port.29.09.2012: For at komme ind på endestationen i Palma de Mallorca skal vogntoget gennem en port.
29.09.2012: Et kik gennem porten ind på endestationen i Palma de Mallorca. Vogntoget til venstre er netop ankommet, mens nr. 4 til højre holder klar til afgang.29.09.2012: Et kik gennem porten ind på endestationen i Palma de Mallorca. Vogntoget til venstre er netop ankommet, mens nr. 4 til højre holder klar til afgang.
29.09.2012: Porten ind til endestationen i Palma de Mallorca er kun åben ved togenes passage.29.09.2012: Porten ind til endestationen i Palma de Mallorca er kun åben ved togenes passage.
29.09.2012: Togstamme parat til afgang på endestationen i Palma de Mallorca.29.09.2012: Togstamme parat til afgang på endestationen i Palma de Mallorca.
29.09.2012: Så er porten åben, og nr. 4 kan begynde at trække sine 6 vogne til Sóller.29.09.2012: Så er porten åben, og nr. 4 kan begynde at trække sine 6 vogne til Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 4 på vej ud fra endestationen og ind på gadestrækningen i Carrer d'Eusebi Estada.29.09.2012: Motorvogn nr. 4 på vej ud fra endestationen og ind på gadestrækningen i Carrer d’Eusebi Estada.
29.09.2012: Den store motorvogn fylder godt op i gadebilledet. Carrer d'Eusebi Estada i Palma de Mallorca.29.09.2012: Den store motorvogn fylder godt op i gadebilledet. Carrer d’Eusebi’ Estada i Palma de Mallorca.
29.09.2012: Vogntog i Carrer d'Eusebi Estada i Palma de Mallorca.29.09.2012: Vogntog i Carrer d’Eusebi Estada i Palma de Mallorca.
29.09.2012: Motorvogn nr. 1 rangerer på endestationen i Palma de Mallorca.29.09.2012: Motorvogn nr. 1 rangerer på endestationen i Palma de Mallorca.
29.09.2012: Ferrocarril de Sóllers stationsbygning i Palma de Mallorca.29.09.2012: Ferrocarril de Sóllers stationsbygning i Palma de Mallorca.
29.09.2012: Endestationen i Palma de Mallorca.29.09.2012: Endestationen i Palma de Mallorca.
29.09.2012: Stationshallen med billetsalg på endestationen i Palma de Mallorca.29.09.2012: Stationshallen med billetsalg på endestationen i Palma de Mallorca.
29.09.2012: Motorvogn nr. 1 holder klar til afgang på endestationen i Palma de Mallorca.29.09.2012: Motorvogn nr. 1 holder klar til afgang på endestationen i Palma de Mallorca.
29.09.2012: Vognhallen på endestationen i Palma de Mallorca kan rumme et par motorvogne. Resten af hallen er i dag indrettet som kunstudstilling.29.09.2012: Vognhallen på endestationen i Palma de Mallorca kan rumme et par motorvogne. Resten af hallen er i dag indrettet som kunstudstilling.
29.09.2012: Kunstudstillingens tilknytning til banen spores tydeligt blandt de udstillede værker.29.09.2012: Kunstudstillingens tilknytning til banen spores tydeligt blandt de udstillede værker.
29.09.2012: Kunstudstillingen er bygget op oven på de gamle skinner.29.09.2012: Kunstudstillingen er bygget op oven på de gamle skinner.
29.09.2012: Den tidligere vognhal, som nu er indrettet som kunstudstilling. Bemærk glasgulvet.29.09.2012: Den tidligere vognhal, som nu er indrettet som kunstudstilling. Bemærk glasgulvet.
29.09.2012: Svært at se - men under glasgulvet kan man kigge ned på skinnerne og derved blive mindet om, hvad lokalet tidligere blev anvendt til.29.09.2012: Svært at se – men under glasgulvet kan man kigge ned på skinnerne og derved blive mindet om, hvad lokalet tidligere blev anvendt til.
27.09.2013: Tog med motorvogn nr. 2 i spidsen i Carrer d'Eusebi Estada lige før endestationen i Palma.27.09.2013: Tog med motorvogn nr. 2 i spidsen i Carrer d’Eusebi Estada lige før endestationen i Palma.
27.09.2013: Tog i Carrer Eusebio Estada lige før indkørslen til endestationen i Palma.27.09.2013: Tog i Carrer Eusebio Estada lige før indkørslen til endestationen i Palma.
01.10.2013: Strækningen gennem Carrer de la Concórdia i Palmas nordlige del adskiller markant de modgående vejbaner.01.10.2013: Strækningen gennem Carrer de la Concórdia i Palmas nordlige del adskiller markant de modgående vejbaner.
01.10.2013: Mange steder i Carrer de la Concórdia er der lavet passage for fodgængere. Overgangene må dog betegnes som meget enkle.01.10.2013: Mange steder i Carrer de la Concórdia er der lavet passage for fodgængere. Overgangene må dog betegnes som meget enkle.
01.10.2013: Fodgængerovergang ude af niveau i Carrer de la Concórdia. Gangbesværede har ikke de store chancer her.01.10.2013: Fodgængerovergang ude af niveau i Carrer de la Concórdia. Gangbesværede har ikke de store chancer her.
01.10.2013: Motorvogn nr. 3 i spidsen for tog på vej ind ad Carrer de la Concórdia.01.10.2013: Motorvogn nr. 3 i spidsen for tog på vej ind ad Carrer de la Concórdia.
01.10.2013: Togstamme på vej ind ad Carrer de la Concórdia i retning mod Palmas centrum.01.10.2013: Togstamme på vej ind ad Carrer de la Concórdia i retning mod Palmas centrum.
30.09.2016: Motorvogn nr. 4 på vej ud fra endestationen og ind på gadestrækningen i Carrer d'Eusebi Estada.30.09.2016: Motorvogn nr. 4 på vej ud fra endestationen og ind på gadestrækningen i Carrer d’Eusebi Estada.
30.09.2016: Motorvogn nr. 2 rangerer på endestationen i Palma.30.09.2016: Motorvogn nr. 2 rangerer på endestationen i Palma.
27.09.2021: Tog med motorvogn nr. 1 i spidsen på vej ud ad Carrer d'Eusebi Estada.27.09.2021: Tog med motorvogn nr. 1 i spidsen på vej ud ad Carrer d’Eusebi Estada.
05.10.2023: Tog med motorvogn nr. 3 i spidsen på vej ud ad Carrer d'Eusebi Estada.05.10.2023: Tog med motorvogn nr. 3 i spidsen på vej ud ad Carrer d’Eusebi Estada.
05.10.2023: Tog med motorvogn nr. 4 i spidsen på vej ud ad Carrer d'Eusebi Estada.05.10.2023: Tog med motorvogn nr. 4 i spidsen på vej ud ad Carrer d’Eusebi Estada.
05.10.2023: Tog med motorvogn nr. 4 i spidsen i Carrer d'Eusebi Estada på vej ind på endestationen i Palma.05.10.2023: Tog med motorvogn nr. 4 i spidsen i Carrer d’Eusebi Estada på vej ind på endestationen i Palma.
Son Sardina
14.09.2018: Ferrocarril de Sóllers stationsbygning i Son Sardina.14.09.2018: Ferrocarril de Sóllers stationsbygning i Son Sardina.
14.09.2018: Ferrocarril de Sóllers stationsbygning i Son Sardina.14.09.2018: Ferrocarril de Sóllers stationsbygning i Son Sardina.
14.09.2018: Togstamme med motorvogn nr. 3 i spidsen passerer Son Sardina i retning mod Palma.14.09.2018: Togstamme med motorvogn nr. 3 i spidsen passerer Son Sardina i retning mod Palma.
14.09.2018: Tog på vej mod Palma efter at have passeret Son Sardina.14.09.2018: Tog på vej mod Palma efter at have passeret Son Sardina.
14.09.2018: Arealet omkring Son Sardina Estació.14.09.2018: Arealet omkring Son Sardina Estació.
14.09.2018: Stationen Son Sardina har tidligere haft et læssespor. Dette har dog ikke længere forbindelse til hovedsporet.14.09.2018: Stationen Son Sardina har tidligere haft et læssespor. Dette har dog ikke længere forbindelse til hovedsporet.
14.09.2018: Gammelt og nyt i Son Sardina. Til højre Ferrocarril de Sóllers spor, til venstre Serveis Ferroviaris de Mallorcas spor til metrolinje 1.14.09.2018: Gammelt og nyt i Son Sardina. Til højre Ferrocarril de Sóllers spor, til venstre Serveis Ferroviaris de Mallorcas spor til metrolinje 1.
14.09.2018: Togstamme med motorvogn nr. 3 i spidsen passerer Son Sardina i retning mod Sóller.14.09.2018: Togstamme med motorvogn nr. 3 i spidsen passerer Son Sardina i retning mod Sóller.
14.09.2018: Togstamme på vej mod Sierra de Tramuntana efter at have passeret Son Sardina.14.09.2018: Togstamme på vej mod Sierra de Tramuntana efter at have passeret Son Sardina.
Bunyola
29.09.2012: Snapshot taget på stationen i Bunyola, som fungerer som krydsningsstation. Toget til højre er på vej mod Palma de Mallorca.29.09.2012: Snapshot taget på stationen i Bunyola, som fungerer som krydsningsstation. Toget til højre er på vej mod Palma de Mallorca.
03.10.2012: Ferrocarril de Sóllers stationsbygning i Bunyola.03.10.2012: Ferrocarril de Sóllers stationsbygning i Bunyola.
03.10.2012: Pakhus og retirade på stationen i Bunyola.03.10.2012: Pakhus og retirade på stationen i Bunyola.
03.10.2012: Perronskilt på stationen i Bunyola.03.10.2012: Perronskilt på stationen i Bunyola.
03.10.2012: Nogle af banens tjenestelokomotiver i Bunyola.03.10.2012: Nogle af banens tjenestelokomotiver i Bunyola.
03.10.2012: Motorvogn nr. 3 ankommer til Bunyola fra Palma de Mallorca.03.10.2012: Motorvogn nr. 3 ankommer til Bunyola fra Palma de Mallorca.
03.10.2012: Motorvogn nr. 3 på stationen i Bunyola.03.10.2012: Motorvogn nr. 3 på stationen i Bunyola.
03.10.2012: Vogntog med motorvogn nr. 1 foran under indkørsel til Bunyola fra Sóller.03.10.2012: Vogntog med motorvogn nr. 1 foran under indkørsel til Bunyola fra Sóller.
03.10.2012: Vogntog med motorvogn nr. 1 foran under indkørsel til Bunyola fra Sóller.03.10.2012: Vogntog med motorvogn nr. 1 foran under indkørsel til Bunyola fra Sóller.
03.10.2012: To vogntog krydser hinanden på stationen i Bunyola.03.10.2012: To vogntog krydser hinanden på stationen i Bunyola.
03.10.2012: Vogntog påbegynder i Bunyola opstigningen op over Tramontana Bjergene mod Sóller.03.10.2012: Vogntog påbegynder i Bunyola opstigningen op over Tramontana Bjergene mod Sóller.
03.10.2012: Vogntog forlader Bunyola i retning mod Palma de Mallorca.03.10.2012: Vogntog forlader Bunyola i retning mod Palma de Mallorca.
03.10.2012: Vogntog med motorvogn nr. 2 på stationen i Bunyola på vej mod Palma de Mallorca.03.10.2012: Vogntog med motorvogn nr. 2 på stationen i Bunyola på vej mod Palma de Mallorca.
03.10.2012: Vogntog med motorvogn nr. 1 i spidsen ankommer til Bunyola i retning mod Sóller.03.10.2012: Vogntog med motorvogn nr. 1 i spidsen ankommer til Bunyola i retning mod Sóller.
03.10.2012: Togkrydsning på stationen i Bunyola.03.10.2012: Togkrydsning på stationen i Bunyola.
03.10.2012: Alle sporskifter er håndbetjente.03.10.2012: Alle sporskifter er håndbetjente.
03.10.2012: Jernbanearbejder i gang med at stille sporskiftet korrekt til næste tog.03.10.2012: Jernbanearbejder i gang med at stille sporskiftet korrekt til næste tog.
Mellem Bunyola og Sóller
29.09.2012: På strækningen mellem Bunyola og Sóller passerer toget adskillige tunneler.29.09.2012: På strækningen mellem Bunyola og Sóller passerer toget adskillige tunneler.
29.09.2012: Vogntog på vej over den største bro på Ferrocarril de Sóller, Viaducte de Monreals.29.09.2012: Vogntog på vej over den største bro på Ferrocarril de Sóller, Viaducte de Monreals.
Mirador Pujol d’En Banya
29.09.2012: Stationsskilt på stationen Mirador Pujol d'En Banya, hvor toget gør et længere ophold.29.09.2012: Stationsskilt på stationen Mirador Pujol d’En Banya, hvor toget gør et længere ophold.
29.09.2012: Motorvogn nr. 1 på stationen Mirador Pujol d'En Banya.29.09.2012: Motorvogn nr. 1 på stationen Mirador Pujol d’En Banya.
29.09.2012: Under opholdet på Mirador Pujol d'En Banya stiger langt de fleste passagerer ud for at nyde udsigten fra perronen.29.09.2012: Under opholdet på Mirador Pujol d’En Banya stiger langt de fleste passagerer ud for at nyde udsigten fra perronen.
29.09.2012: Motorvogn nr. 1 på Mirador Pujol d'En Banya.29.09.2012: Motorvogn nr. 1 på Mirador Pujol d’En Banya.
29.09.2012: Udsigten fra Mirador Pujol d'En Banya er ganske fantastisk.29.09.2012: Udsigten fra Mirador Pujol d’En Banya er ganske fantastisk.
29.09.2012: Udsigten fra Mirador Pujol d'En Banya.29.09.2012: Udsigten fra Mirador Pujol d’En Banya.
29.09.2012: Stationen Mirador Pujol d'En Banya ligger for enden af Banya tunnelen.29.09.2012: Stationen Mirador Pujol d’En Banya ligger for enden af Banya tunnelen.
Sóller
29.09.2012: Indkørslen til endestationen i Sóller.29.09.2012: Indkørslen til endestationen i Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 3 og 4 i vognhallen på endestationen i Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 3 og 4 i vognhallen på endestationen i Sóller.
29.09.2012: Vogntog på endestationen i Sóller.29.09.2012: Vogntog på endestationen i Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 1 rangerer på endestationen i Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 1 rangerer på endestationen i Sóller.
29.09.2012: Vogntog på endestationen i Sóller.29.09.2012: Vogntog på endestationen i Sóller.
29.09.2012: Stationsbygning i Sóller.29.09.2012: Stationsbygning i Sóller.
29.09.2012: Stationsbygningen i Sóller med trappeopgangen til perronen.29.09.2012: Stationsbygningen i Sóller med trappeopgangen til perronen.
29.09.2012: En af banens godsvogne er nu indrettet som turistkontor på pladsen foran stationen i Sóller.29.09.2012: En af banens godsvogne er nu indrettet som turistkontor på pladsen foran stationen i Sóller.
29.09.2012: Stationsbygningen i Sóller.29.09.2012: Stationsbygningen i Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 2 på stationen i Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 2 på stationen i Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 2 på stationen i Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 2 på stationen i Sóller.
Interiører og vogndetaljer
29.09.2012: Ferrocarril de Sóllers logo på en af vognsiderne.29.09.2012: Ferrocarril de Sóllers logo på en af vognsiderne.
29.09.2012: Vogninteriør. Nogle af passagervognene er forsynet med træbænke, andre har polstrede sæder.29.09.2012: Vogninteriør. Nogle af passagervognene er forsynet med træbænke, andre har polstrede sæder.
29.09.2012: Man kan naturligvis bevæge sig gennem hele togstammen. Her ses en overgang mellem to vogne.29.09.2012: Man kan naturligvis bevæge sig gennem hele togstammen. Her ses en overgang mellem to vogne.
29.09.2012: Loftsbelysning i en passagervogn.29.09.2012: Loftsbelysning i en passagervogn.
29.09.2012: Nummereringen på motorvogn nr. 1.29.09.2012: Nummereringen på motorvogn nr. 1.
29.09.2012: Et kig ind i motorvogn nr. 1. Der er både en første og anden klasses kupe. På billedet er det anden klasse med træbænke.29.09.2012: Et kig ind i motorvogn nr. 1. Der er både en første og anden klasses kupe. På billedet er det anden klasse med træbænke.
29.09.2012: Et kik ind i en passagervogn med lidt nyere polstrede sæder.29.09.2012: Et kik ind i en passagervogn med lidt nyere polstrede sæder.
29.09.2012: Ryglænene på sæderne kan skubbes frem og tilbage, så man altid kan se fremad i kørselsretningen.29.09.2012: Ryglænene på sæderne kan skubbes frem og tilbage, så man altid kan se fremad i kørselsretningen.
29.09.2012: Ryglænet på plads - hvis kørselsretningen vel at mærke er mod venstre.29.09.2012: Ryglænet på plads – hvis kørselsretningen vel at mærke er mod venstre.
29.09.2012: Selskabets navn på en af vognene.29.09.2012: Selskabets navn på en af vognene.
29.09.2012: Fabrikspladen på nr. 1, der altså blev bygget i 1929 i Zaragosa af firmaet Carde y Escoriaza.29.09.2012: Fabrikspladen på nr. 1, der altså blev bygget i 1929 i Zaragosa af firmaet Carde y Escoriaza.
29.09.2012: Første klasses kupé i motorvogn nr. 2.29.09.2012: Første klasses kupé i motorvogn nr. 2.
Total Page Visits: 1938
Total Website Visits: 913794

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *