Ferrocarril de Sóller (Tram de Sóller)

(Senest opdateret 21.10.2022).
Sporvejen mellem Sóller og Port de Sóller
Tram de Sóller betjener strækningen mellem jernbanestationen i Sóller og byens havn, Port de Sóller.
Den 04.10.1913 indviedes Mallorcas første elektriske sporvejslinje mellem stationen i Sóller og havnebyen Port de Sóller.
Anlæggelsen af Sóller sporvejen var en logisk følge af indvielsen af jernbanelinjen mellem Palma og Sóller året før. Projektet blev udarbejdet og ledet af Pedro Garau, og der blev lagt 4.868 meter spor. Et særlig bemærkelsesværdigt led i projektet var jernbroen over floden Torrent Major, som blev bygget af Maquinista Terrestre y Marítima.
Fra begyndelsen havde sporvejen et elektrisk kraftværk, som lå ved stationen i Sóller. Kraftværket havde en 65 hestekræfters eksplosionsmotor, som trak en Siemens-Schuckert dynamo, der forsynede sporvejen med en spænding på 600 V.
Selv om sporvejen først og fremmest var beregnet til passagertransport, blev den dog også brugt til godstransport mellem byen og havnen. Frisk fisk blev ført fra havnen i en lille kølevogn, og kul blev bragt fra den militære submarine base i Port de Sóller og til gasværket på trailere; selv miner og torpedoer blev transporteret til havnen fra Caubet magasinerne.
Sporvejen indkøbte tre motorvogne med numrene 1-3 samt et antal bivogne. Alle vogne blev bygget af Carde & Escoriaza i Zaragoza i 1912-13, og de tre motorvogne samt bivognene med nummer 5 og 6 er stadig i drift. I 1954 erhvervede sporvejen nogle åbne bivogne fra sporvejen i Palma. Derudover har Sóller sporvejen også anskaffet fem motorvogne fra Lissabon. Disse vogne, nr. 20-24, blev anskaffet af Carris i Lissabon i 1937; i 1997-2001 blev de købt af sporvejen i Sollér og ombyggedes fra en sporvidde på 900 mm til 914 mm. I vinteren 2012-13 blev vogn nr. 22 totalrenoveret og fik et helt nyt udseende. Den buede Lissabon front forsvandt og erstattedes af den mere kantede, som er kendetegnet for det materiel, som leveredes til Ferrocarril de Sóller i 1913. Desuden fik vognen helt ny asketræs- og mahognibeklædning. De eneste originale dele, der er tilbage, er motorer, bremser og metal chassis. De øvrige Lissabon vogne har siden været gennem den samme ombygning – med undtagelse af nr. 20, som i 2021 stadig havde sit gamle udseende.
I driften ses to typer vogntog. Den ene type består af en af de oprindelige motorvogne (nr. 1-3) med en eller to bivogne. Da der ikke er sløjfer ved endestationerne, må der rangeres i begge ender før returnering. Den anden type vogntog består af to Lissabon-vogne (nr. 20-24) med to bivogne imellem.
I sommerkøreplanen har sporvejen halvtimesdrift, mens der om vinteren typisk køres i timesdrift. I de trafikstærke perioder kunne man i praksis godt køre med kvartersdrift, men i stedet har man valgt, at der hver halve time sendes to vogntog af sted samtidig. Der køres samtidig fra begge ender af den enkeltsporede strækning, og de fire vogntog krydser hinanden på de dobbeltsporede stoppesteder på strækningen.
Billeder
29.09.2012: Motorvogn nr. 20 i spidsen for vogntog, der netop er ankommet til stationen i Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 20 i spidsen for vogntog, der netop er ankommet til stationen i Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 23 i spidsen for vogntog parat til afgang fra stationen i Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 23 i spidsen for vogntog parat til afgang fra stationen i Sóller.
29.09.2012: Sporvejsremisen ved stationen i Sóller.29.09.2012: Sporvejsremisen ved stationen i Sóller.
29.09.2012: Vognkassen fra motorvogn nr. 24 på værkstedet på stationen i Sóller.29.09.2012: Vognkassen fra motorvogn nr. 24 på værkstedet på stationen i Sóller.
29.09.2012: En af de oprindelige bivogne (nr. 6) bag remisebygningerne på stationen i Sóller.29.09.2012: En af de oprindelige bivogne (nr. 6) bag remisebygningerne på stationen i Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 21 på vej ad Plaça d'Espanya lige før stationen i Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 21 på vej ad Plaça d’Espanya lige før stationen i Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 21 i spidsen for vogntog ved stationen i Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 21 i spidsen for vogntog ved stationen i Sóller.
29.09.2012: Bivogn nr. 5 i vogntog ved stationen i Sóller.29.09.2012: Bivogn nr. 5 i vogntog ved stationen i Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 21 bagest i vogntog på vej over Plaça de la Constitutio i det centrale Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 21 bagest i vogntog på vej over Plaça de la Constitutio i det centrale Sóller.
29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 20 i spidsen ankommer til stationen i Sóller.29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 20 i spidsen ankommer til stationen i Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 2 i spidsen for to åbne bivogne parat til afgang fra stationen i Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 2 i spidsen for to åbne bivogne parat til afgang fra stationen i Sóller.
29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 2 og to åbne bivogne forlader stationen i Sóller.29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 2 og to åbne bivogne forlader stationen i Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 3 ankommer med en åben bivogn til stationen i Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 3 ankommer med en åben bivogn til stationen i Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 2 ankommer til stationen i Sóller med en enkelt åben bivogn.29.09.2012: Motorvogn nr. 2 ankommer til stationen i Sóller med en enkelt åben bivogn.
29.09.2012: Motorvogn nr. 2 rangerer på endestationen La Payesa i Puerto de Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 2 rangerer på endestationen La Payesa i Puerto de Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 2 forlader endestationen La Payesa med en enkelt åben bivogn “på slæb”.29.09.2012: Motorvogn nr. 2 forlader endestationen La Payesa med en enkelt åben bivogn “på slæb”.
29.09.2012: Endestationen La Payesa i Port de Sóller.29.09.2012: Endestationen La Payesa i Port de Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 2 med åben bivogn ved La Payesa i Port de Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 2 med åben bivogn ved La Payesa i Port de Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 3 med med bivognene nr. 9 og 10 kort efter at have forladt La Payesa.29.09.2012: Motorvogn nr. 3 med med bivognene nr. 9 og 10 kort efter at have forladt La Payesa.
29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 3 og bivognene nr. 9 og 10 på strandpromenaden i Port de Sóller.29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 3 og bivognene nr. 9 og 10 på strandpromenaden i Port de Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 1 med bivognene nr. 11 og 12 på strandpromenaden i Port de Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 1 med bivognene nr. 11 og 12 på strandpromenaden i Port de Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 1 med bivognene nr. 11 og 12 på strandpromenaden i Port de Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 1 med bivognene nr. 11 og 12 på strandpromenaden i Port de Sóller.
29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 20 bagest på strandpromenaden i Port de Sóller.29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 20 bagest på strandpromenaden i Port de Sóller.
29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 20 forrest på strandpromenaden i Port de Sóller.29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 20 forrest på strandpromenaden i Port de Sóller.
29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 23 bagest på strandpromenaden i Port de Sóller.29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 23 bagest på strandpromenaden i Port de Sóller.
29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 21 forrest på strandpromenaden i Port de Sóller.29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 21 forrest på strandpromenaden i Port de Sóller.
29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 22 bagest i Carretera Port Sóller lige efter at have forladt strandpromenaden.29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 22 bagest i Carretera Port Sóller lige efter at have forladt strandpromenaden.
29.09.2012: Motorvogn nr. 1 med bivognene 9 og 10, lige før vogntoget forlader strandpromenaden i Port de Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 1 med bivognene 9 og 10, lige før vogntoget forlader strandpromenaden i Port de Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 1 med bivognene 9 og 10 på vej ned ad Carretera Port de Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 1 med bivognene 9 og 10 på vej ned ad Carretera Port de Sóller.
29.09.2012: Enkeltsporet i reserveret areal langs Carretera Port de Sóller.29.09.2012: Enkeltsporet i reserveret areal langs Carretera Port de Sóller.
29.09.2012: Enkeltsporet i det reserverede areal langs Carretera Port de Sóller. I baggrunden anes sporskiftet ind til en af vigepladserne på strækningen.29.09.2012: Enkeltsporet i det reserverede areal langs Carretera Port de Sóller. I baggrunden anes sporskiftet ind til en af vigepladserne på strækningen.
29.09.2012: Vigeplads i Carretera Port de Sóller.29.09.2012: Vigeplads i Carretera Port de Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 1 og bivogn nr. 7 i Carretera Port de Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 1 og bivogn nr. 7 i Carretera Port de Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 1 og bivogn nr. 7 i Carretera Port de Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 1 og bivogn nr. 7 i Carretera Port de Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 2 og bivognene nr. 8 og 9 i Carretera Port de Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 2 og bivognene nr. 8 og 9 i Carretera Port de Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 2 og bivognene nr. 8 og 9 i Carretera Port de Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 2 og bivognene nr. 8 og 9 i Carretera Port de Sóller.
29.09.2012: Den enkeltsporede strækning langs hovedvejen Ma-11 mellem Sóller og Port de Sóller.29.09.2012: Den enkeltsporede strækning langs hovedvejen Ma-11 mellem Sóller og Port de Sóller.
29.09.2012: Et af stoppestederne langs vejen Ma-11 mellem Sóller og Port de Sóller.29.09.2012: Et af stoppestederne langs vejen Ma-11 mellem Sóller og Port de Sóller.
29.09.2012: Motorvogn nr. 1 med bivognene nr. 8 og 9 krydser hovedvejen Ma-11 og forlader Port de Sóller.29.09.2012: Motorvogn nr. 1 med bivognene nr. 8 og 9 krydser hovedvejen Ma-11 og forlader Port de Sóller.
29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 21 bagest forlader Port de Sóller og fortsætter mod Sóller.29.09.2012: Vogntog med motorvogn nr. 21 bagest forlader Port de Sóller og fortsætter mod Sóller.
26.09.2013: Nyrenoveret motorvogn nr. 22 på endestationen i Port de Sollér.26.09.2013: Nyrenoveret motorvogn nr. 22 på endestationen i Port de Sollér.
26.09.2013: Stoppestedsstander på stoppestedet Sa Torre med oplysning om både togets og sporvejens afgangstider.26.09.2013: Stoppestedsstander på stoppestedet Sa Torre med oplysning om både togets og sporvejens afgangstider.
26.09.2013: Vogntog med ex Lissabon vogn nr. 20 i front ved stoppestedet Sa Torre.26.09.2013: Vogntog med ex Lissabon vogn nr. 20 i front ved stoppestedet Sa Torre.
26.09.2013: Vogntog med ex Lissabon vogn nr. 24 i front på strandpromenaden i Port de Sóller.26.09.2013: Vogntog med ex Lissabon vogn nr. 24 i front på strandpromenaden i Port de Sóller.
26.09.2013: Vogntog med ex Lissabon vogn nr. 23 som bageste vogn på strandpromenaden i Port de Sóller.26.09.2013: Vogntog med ex Lissabon vogn nr. 23 som bageste vogn på strandpromenaden i Port de Sóller.
26.09.2013: Nyrestaureret motorvogn nr. 22 ved endestationen i Port de Sóller.26.09.2013: Nyrestaureret motorvogn nr. 22 ved endestationen i Port de Sóller.
26.09.2013: Nyrestaureret motorvogn nr. 22 ved endestationen i Port de Sóller.26.09.2013: Nyrestaureret motorvogn nr. 22 ved endestationen i Port de Sóller.
26.09.2013: Nyrestaureret motorvogn nr. 22 ved endestationen i Port de Sóller.26.09.2013: Nyrestaureret motorvogn nr. 22 ved endestationen i Port de Sóller.
26.09.2013: Bivogn nr. 7, der oprindelig stammer fra Bilbao (1932), ses her ved endestationen i Port de Sóller.26.09.2013: Bivogn nr. 7, der oprindelig stammer fra Bilbao (1932), ses her ved endestationen i Port de Sóller.
26.09.2013: Et kig ind i bivogn nr. 7, som sporvejen i Sóller erhvervede i 1958.26.09.2013: Et kig ind i bivogn nr. 7, som sporvejen i Sóller erhvervede i 1958.
26.09.2013: Nyrestaureret motorvogn nr. 22 med to åbne bivogne fra den tidligere sporvej i Palma.26.09.2013: Nyrestaureret motorvogn nr. 22 med to åbne bivogne fra den tidligere sporvej i Palma.
26.09.2013: Motorvogn nr. 2 med en af de originale bivogne fra 1913 på strandpromenaden i Port de Sóller.26.09.2013: Motorvogn nr. 2 med en af de originale bivogne fra 1913 på strandpromenaden i Port de Sóller.
26.09.2013: Samme vogntog sammesteds som på billedet til venstre.26.09.2013: Samme vogntog sammesteds som på billedet til venstre.
30.09.2014: Motorvogn nr. 1 på endestationen i Port de Sóller.30.09.2014: Motorvogn nr. 1 på endestationen i Port de Sóller.
30.09.2014: Motorvogn nr. 1 på endestationen i Port de Sóller.30.09.2014: Motorvogn nr. 1 på endestationen i Port de Sóller.
30.09.2014: Motorvogn nr. 21 i spidsen for vogntog på endestationen i Port de Sóller.30.09.2014: Motorvogn nr. 21 i spidsen for vogntog på endestationen i Port de Sóller.
30.09.3014: To vogntog parat til afgang fra Port de Sóller.30.09.3014: To vogntog parat til afgang fra Port de Sóller.
30.09.2014: Vogntog bestående af motorvogn nr. 20 bagest og nr. 21 forrest samt to bivogne forlader endestationen i Port de Sóller.30.09.2014: Vogntog bestående af motorvogn nr. 20 bagest og nr. 21 forrest samt to bivogne forlader endestationen i Port de Sóller.
30.06.2014: Vogntog med to bivogne omkranset af motorvognene nr. 23 og 24 på strandpromenaden i Port de Sóller.30.06.2014: Vogntog med to bivogne omkranset af motorvognene nr. 23 og 24 på strandpromenaden i Port de Sóller.
30.06.2014: Vogntog med to bivogne omkranset af motorvognene nr. 21 og 20 på strandpromenaden i Port de Sóller.30.06.2014: Vogntog med to bivogne omkranset af motorvognene nr. 21 og 20 på strandpromenaden i Port de Sóller.
30.06.2014: Vogntog med to bivogne omkranset af motorvognene nr. 24 og 23 ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.30.06.2014: Vogntog med to bivogne omkranset af motorvognene nr. 24 og 23 ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.
30.06.2014: Vogntog med to bivogne omkranset af motorvognene nr. 23 og 24 ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.30.06.2014: Vogntog med to bivogne omkranset af motorvognene nr. 23 og 24 ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.
02.10.2016: Motorvogn nr. 2 rangerer på endestationen i Port de Sóller.02.10.2016: Motorvogn nr. 2 rangerer på endestationen i Port de Sóller.
02.10.2016: Motorvogn nr. 2 rangerer på endestationen i Port de Sóller.02.10.2016: Motorvogn nr. 2 rangerer på endestationen i Port de Sóller.
02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 21 i spidsen ankommer til endestationen i Port de Sóller.02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 21 i spidsen ankommer til endestationen i Port de Sóller.
02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 22 bagest ankommer til endestationen i Port de Sóller.02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 22 bagest ankommer til endestationen i Port de Sóller.
02.10.2016: To vogntog med henholdsvis nr. 2 og 22 i spidsen parat til afgang på endestationen i Port de Sóller.02.10.2016: To vogntog med henholdsvis nr. 2 og 22 i spidsen parat til afgang på endestationen i Port de Sóller.
02.10.2016: Et kig henover skulderen på vognstyreren i motorvogn nr. 22 på vej hen ad strandpromenaden i Port de Sóller.02.10.2016: Et kig henover skulderen på vognstyreren i motorvogn nr. 22 på vej hen ad strandpromenaden i Port de Sóller.
02.10.2016: Et kig ind i motorvogn nr. 22.02.10.2016: Et kig ind i motorvogn nr. 22.
02.10.2016: Bivognene nr. 8 og 9 på Strandpromenaden i Port de Sóller.02.10.2016: Bivognene nr. 8 og 9 på Strandpromenaden i Port de Sóller.
02.10.2016: Motorvogn nr. 2 med bivogn på Strandpromenaden i Port de Sóller.02.10.2016: Motorvogn nr. 2 med bivogn på Strandpromenaden i Port de Sóller.
02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 22 forrest på strandpromenaden i Port de Sóller.02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 22 forrest på strandpromenaden i Port de Sóller.
02.10.2016: Sporvognstog på strandpromenaden i Port de Sóller.02.10.2016: Sporvognstog på strandpromenaden i Port de Sóller.
02.10.2016: Bivognene nr. 11 og 10 i vogntog på strandpromenaden i Port de Sóller.02.10.2016: Bivognene nr. 11 og 10 i vogntog på strandpromenaden i Port de Sóller.
02.10.2016: Bivogn nr. 7 i et kort vogntog på strandpromenaden i Port de Sóller.02.10.2016: Bivogn nr. 7 i et kort vogntog på strandpromenaden i Port de Sóller.
02.10.2016: Motorvogn nr. 3 forrest i et tovognstog ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.02.10.2016: Motorvogn nr. 3 forrest i et tovognstog ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.
02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 24 forrest på vej hen ad landevej Ma-2124 i den sydlige udkant af Port de Sóller.02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 24 forrest på vej hen ad landevej Ma-2124 i den sydlige udkant af Port de Sóller.
02.10.2016: To vogntog afventer modkørende på stoppestedet Roca Roja på landevej Ma-2124 i Port de Sóllers sydlige udkant.02.10.2016: To vogntog afventer modkørende på stoppestedet Roca Roja på landevej Ma-2124 i Port de Sóllers sydlige udkant.
02.10.2016: Trevognstog med motorvogn nr. 2 i spidsen ved stoppestedet Can Ahir.02.10.2016: Trevognstog med motorvogn nr. 2 i spidsen ved stoppestedet Can Ahir.
02.10.2016: Trevognstog med bivognene nr. 9 og 8 ved stoppestedet Can Ahir.02.10.2016: Trevognstog med bivognene nr. 9 og 8 ved stoppestedet Can Ahir.
02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 22 i spidsen ved stoppestedet Can Ahir.02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 22 i spidsen ved stoppestedet Can Ahir.
02.10.2016: Ind igennem Sóller ligger banen i begyndelsen bag husene langs Carrer de la Poetessa Francisca Alcover. Her ses strækningen op imod krydset med Camí d'en Bou.02.10.2016: Ind igennem Sóller ligger banen i begyndelsen bag husene langs Carrer de la Poetessa Francisca Alcover. Her ses strækningen op imod krydset med Camí d’en Bou.
02.10.2016: Vogntog på vej op ad strækningen mod Camí d'en Bou.02.10.2016: Vogntog på vej op ad strækningen mod Camí d’en Bou.
02.10.2016: Strækningen fra krydset med Camí d'en Bou og videre ind mod Sóllers centrum.02.10.2016: Strækningen fra krydset med Camí d’en Bou og videre ind mod Sóllers centrum.
02.10.2016: Vogntog med bivognene nr. 9 og 8 på vej ind ad strækningen fra Camí d'en Bou mod Sóllers centrum.02.10.2016: Vogntog med bivognene nr. 9 og 8 på vej ind ad strækningen fra Camí d’en Bou mod Sóllers centrum.
02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 22 forrest krydser Camí d'en Bou i retning mod Sóllers centrum.02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 22 forrest krydser Camí d’en Bou i retning mod Sóllers centrum.
02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 21 bagest krydser Camí d'en Bou i retning mod Sóllers centrum.02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 21 bagest krydser Camí d’en Bou i retning mod Sóllers centrum.
02.10.2016: Tæt på Sóllers centrum krydser sporvejen Cami des Camps de s'Oca. Her ses strækningen i retning mod Port de Sóller.02.10.2016: Tæt på Sóllers centrum krydser sporvejen Cami des Camps de s’Oca. Her ses strækningen i retning mod Port de Sóller.
02.10.2016: Fra Cami des Camps de s'Oca er der ikke langt ind til Sóllers centrum med Plaça de la Constitució med Sant Bartomeu kirken, hvis tårn ses i baggrunden.02.10.2016: Fra Cami des Camps de s’Oca er der ikke langt ind til Sóllers centrum med Plaça de la Constitució med Sant Bartomeu kirken, hvis tårn ses i baggrunden.
02.10.2016: Trevognstog med motorvogn nr. 3 forrest ved Cami des Camps de s'Oca på vej mod Port de Sóller.02.10.2016: Trevognstog med motorvogn nr. 3 forrest ved Cami des Camps de s’Oca på vej mod Port de Sóller.
02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 24 forrest på Plaça de la Constitució i Sóllers centrum.02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 24 forrest på Plaça de la Constitució i Sóllers centrum.
02.10.2016: Sporvejen går tværs over Plaça de la Constitució mellem restauranter og cafeer og op til endestationen på Plaça d'Espanya.02.10.2016: Sporvejen går tværs over Plaça de la Constitució mellem restauranter og cafeer og op til endestationen på Plaça d’Espanya.
02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 23 bagest på Plaça de la Constitució på vej op til endestationen på Plaça d'Espanya.02.10.2016: Firevognstog med motorvogn nr. 23 bagest på Plaça de la Constitució på vej op til endestationen på Plaça d’Espanya.
23.09.2018: Motorvogn nr. 24 forlader endestationen i Port de Sóller i spidsen for et firevognstog.23.09.2018: Motorvogn nr. 24 forlader endestationen i Port de Sóller i spidsen for et firevognstog.
23.09.2018: Motorvogn nr. 21 umiddelbart efter at have forladt endestationen i Port de Sóller bagest i et firevognstog, hvor de to bivogne i midten er nr. 2 og 4.23.09.2018: Motorvogn nr. 21 umiddelbart efter at have forladt endestationen i Port de Sóller bagest i et firevognstog, hvor de to bivogne i midten er nr. 2 og 4.
23.09.2018: Motorvogn nr. 20 i spidsen for et firevognstog på endestationen i Port de Sóller.23.09.2018: Motorvogn nr. 20 i spidsen for et firevognstog på endestationen i Port de Sóller.
23.09.2018: Motorvogn nr. 22 bagest i et firevognstog på endestationen i Port de Sóller. De to bivogne i midten er af den åbne type med nr. 1-7.23.09.2018: Motorvogn nr. 22 bagest i et firevognstog på endestationen i Port de Sóller. De to bivogne i midten er af den åbne type med nr. 1-7.
23.09.2018: Motorvogn nr. 2 med de åbne bivogne nr. 8 og 9 på strandpromenaden i Port de Sóller.23.09.2018: Motorvogn nr. 2 med de åbne bivogne nr. 8 og 9 på strandpromenaden i Port de Sóller.
23.09.2018: Motorvogn nr. 24 forrest i et firevognstog ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller. De to bivogne i midten er af den åbne type med nr. 1-7.23.09.2018: Motorvogn nr. 24 forrest i et firevognstog ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller. De to bivogne i midten er af den åbne type med nr. 1-7.
23.09.2018: Motorvogn nr. 21 bagest i et firevognstog ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller. De to bivogne i midten er af den åbne type med nr. 1-7.23.09.2018: Motorvogn nr. 21 bagest i et firevognstog ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller. De to bivogne i midten er af den åbne type med nr. 1-7.
23.09.2018: Et trevognstog med bivognene 11 og 10 på strandpromenaden i Port de Sóller.23.09.2018: Et trevognstog med bivognene 11 og 10 på strandpromenaden i Port de Sóller.
23.09.2018: Motorvogn nr. 20 forrest i et firevognstog på strandpromenaden i Port de Sóller.23.09.2018: Motorvogn nr. 20 forrest i et firevognstog på strandpromenaden i Port de Sóller.
23.09.2018: Motorvogn nr. 21 bagest i et firevognstog på strandpromenaden i Port de Sóller.23.09.2018: Motorvogn nr. 21 bagest i et firevognstog på strandpromenaden i Port de Sóller.
23.09.2018: Motorvogn nr. 22 forrest i et firevognstog på strandpromenaden i Port de Sóller.23.09.2018: Motorvogn nr. 22 forrest i et firevognstog på strandpromenaden i Port de Sóller.
23.09.2018: Motorvogn nr. 20 bagest i et firevogns tog på strandpromenaden i Port de Sóller.23.09.2018: Motorvogn nr. 20 bagest i et firevogns tog på strandpromenaden i Port de Sóller.
23.09.2018: Bivogn nr. 8 på strandpromenaden i Port de Sóller.23.09.2018: Bivogn nr. 8 på strandpromenaden i Port de Sóller.
23.09.2018: Bivognene nr. 8 og 9 i trevognstog på strandpromenaden i Port de Sóller.23.09.2018: Bivognene nr. 8 og 9 i trevognstog på strandpromenaden i Port de Sóller.
23.09.2018: Motorvogn nr. 1 med bivognene nr. 8 og 9 på strandpromenaden i Port de Sóller.23.09.2018: Motorvogn nr. 1 med bivognene nr. 8 og 9 på strandpromenaden i Port de Sóller.
23.09.2018: Trevogns tog med bivognene nr. 9 og 8 på strandpromenaden i Port de Sóller.23.09.2018: Trevogns tog med bivognene nr. 9 og 8 på strandpromenaden i Port de Sóller.
23.09.2018: Motorvogn nr. 24 forrest i et firevognstog på strandpromenaden i Port de Sóller. De to bivogne i midten er af den åbne type med nr. 1-7.23.09.2018: Motorvogn nr. 24 forrest i et firevognstog på strandpromenaden i Port de Sóller. De to bivogne i midten er af den åbne type med nr. 1-7.
23.09.2018: Motorvogn nr. 1 med bivogn nr. 1 på strandpromenaden i Port de Sóller.23.09.2018: Motorvogn nr. 1 med bivogn nr. 1 på strandpromenaden i Port de Sóller.
23.09.2018: Motorvogn nr. 1 med bivogn nr. 1 ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.23.09.2018: Motorvogn nr. 1 med bivogn nr. 1 ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.
23.09.2018: Motorvogn nr. 3 med bivognene nr. 8 og 9 på strandpromenaden i Port de Sóller.23.09.2018: Motorvogn nr. 3 med bivognene nr. 8 og 9 på strandpromenaden i Port de Sóller.
23.09.2018: Bivognene nr. 8 og 9 i trevognstog ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.23.09.2018: Bivognene nr. 8 og 9 i trevognstog ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.
23.09.2018: Motorvogn nr. 3 ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.23.09.2018: Motorvogn nr. 3 ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.
23.09.2018: Motorvogn nr. 3 med bivognene nr. 8 og 9 ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.23.09.2018: Motorvogn nr. 3 med bivognene nr. 8 og 9 ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.
28.09.2021: Bivognene nr. 8 og 9 på endestationen i Port de Sóller.28.09.2021: Bivognene nr. 8 og 9 på endestationen i Port de Sóller.
28.09.2021: Motorvogn nr. 1 foretager omløb på endestationen i Port de Sóller.28.09.2021: Motorvogn nr. 1 foretager omløb på endestationen i Port de Sóller.
28.09.2021: Motorvogn nr. 1 i spidsen for trevognstog med bivognene nr. 8 og 9 på endestationen i Port de Sóller.28.09.2021: Motorvogn nr. 1 i spidsen for trevognstog med bivognene nr. 8 og 9 på endestationen i Port de Sóller.
28.09.2021: Motorvogn nr. 1 i spidsen for trevognstog med bivognene nr. 8 og 9 på endestationen i Port de Sóller.28.09.2021: Motorvogn nr. 1 i spidsen for trevognstog med bivognene nr. 8 og 9 på endestationen i Port de Sóller.
28.09.2021: Informationstavle på endestationen i Port de Sóller.28.09.2021: Informationstavle på endestationen i Port de Sóller.
28.09.2021: Et kig over skulderen på vognstyreren på vej hen ad strandpromenaden i Port de Sóller.28.09.2021: Et kig over skulderen på vognstyreren på vej hen ad strandpromenaden i Port de Sóller.
28.09.2021: Et kig ud mod stoppestedet L'Horta, hvor sporvejen krydser
Carrer Rvd. Miquel Rosselló, og hvor sporvognen netop har forladt Port de Sóller og fortsætter ind mod Sóllers centrum.28.09.2021: Et kig ud mod stoppestedet L’Horta, hvor sporvejen krydser
Carrer Rvd. Miquel Rosselló, og hvor sporvognen netop har forladt Port de Sóller og fortsætter ind mod Sóllers centrum.
28.09.2021: Et kig ud mod stoppestedet L'Horta, hvor sporvejen krydser
Carrer Rvd. Miquel Rosselló, og hvor sporvognen netop har forladt Port de Sóller og fortsætter ind mod Sóllers centrum.28.09.2021: Et kig ud mod stoppestedet L’Horta, hvor sporvejen krydser
Carrer Rvd. Miquel Rosselló, og hvor sporvognen netop har forladt Port de Sóller og fortsætter ind mod Sóllers centrum.
28.09.2021: Et kig ud over krydset mellem sporvejen og Camí des Camp de s'Oca.28.09.2021: Et kig ud over krydset mellem sporvejen og Camí des Camp de s’Oca.
28.09.2021: Et kig ud over krydsningsstationen Can Guida i Sóller.28.09.2021: Et kig ud over krydsningsstationen Can Guida i Sóller.
28.09.2021: Et kig ud over krydsningsstationen Can Guida i Sóller.28.09.2021: Et kig ud over krydsningsstationen Can Guida i Sóller.
28.09.2021: Ved udkørslen fra Can Guida krydser sporvejen es Torrent Major.28.09.2021: Ved udkørslen fra Can Guida krydser sporvejen es Torrent Major.
28.09.2021: Ved udkørslen fra Can Guida krydser sporvejen es Torrent Major.28.09.2021: Ved udkørslen fra Can Guida krydser sporvejen es Torrent Major.
28.09.2021: Et kig ud mod stoppestedet L'Horta, hvor sporvejen krydser Carrer Rvd. Miquel Rosselló, og hvor sporvognen forlader Sóller og kører ind Port de Sóller.28.09.2021: Et kig ud mod stoppestedet L’Horta, hvor sporvejen krydser Carrer Rvd. Miquel Rosselló, og hvor sporvognen forlader Sóller og kører ind Port de Sóller.
28.09.2021: Et kig ud over sporvejen langs landevej M11 i Port de Sóller.28.09.2021: Et kig ud over sporvejen langs landevej M11 i Port de Sóller.
28.09.2021: Et kig ud over sporvejen langs landevej M11 i Port de Sóller.28.09.2021: Et kig ud over sporvejen langs landevej M11 i Port de Sóller.
28.09.2021: Et kig ud over sporvejen langs landevej M11 i Port de Sóller.28.09.2021: Et kig ud over sporvejen langs landevej M11 i Port de Sóller.
28.09.2021: Et kig ud over sporvejen langs landevej M11 i Port de Sóller.28.09.2021: Et kig ud over sporvejen langs landevej M11 i Port de Sóller.
28.09.2021: Motorvogn nr. 22 i spidsen for firevognstog på endestationen i Port de Sóller.28.09.2021: Motorvogn nr. 22 i spidsen for firevognstog på endestationen i Port de Sóller.
28.09.2021: Motorvogn nr. 22 i spidsen for firevognstog på endestationen i Port de Sóller.28.09.2021: Motorvogn nr. 22 i spidsen for firevognstog på endestationen i Port de Sóller.
28.09.2021: Motorvogn nr. 22 i spidsen for firevognstog på endestationen i Port de Sóller.28.09.2021: Motorvogn nr. 22 i spidsen for firevognstog på endestationen i Port de Sóller.
28.09.2021: Bivogn nr. 2 i et firevognstog ved endestationen i Port de Sóller.28.09.2021: Bivogn nr. 2 i et firevognstog ved endestationen i Port de Sóller.
28.09.2021: Bivogn nr. 3 i et firevognstog ved endestationen i Port de Sóller.28.09.2021: Bivogn nr. 3 i et firevognstog ved endestationen i Port de Sóller.
28.09.2021: Motorvogn nr. 24 i spidsen for et firevognstog ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.28.09.2021: Motorvogn nr. 24 i spidsen for et firevognstog ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.
28.09.2021: Uombygget motorvogn nr. 20 i firevognstog på vej hen ad strandpromenaden i Port de Sóller.28.09.2021: Uombygget motorvogn nr. 20 i firevognstog på vej hen ad strandpromenaden i Port de Sóller.
28.09.2021: Motorvogn nr. 23 som bageste vogn i et firevognstog på vej hen ad strandpromenaden i Port de Sóller.28.09.2021: Motorvogn nr. 23 som bageste vogn i et firevognstog på vej hen ad strandpromenaden i Port de Sóller.
28.09.2021: Motorvogn nr. 22 i spidsen for et firevognstog på vej ind til stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.28.09.2021: Motorvogn nr. 22 i spidsen for et firevognstog på vej ind til stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.
28.09.2021: Motorvogn nr. 22 i spidsen for et firevognstog ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.28.09.2021: Motorvogn nr. 22 i spidsen for et firevognstog ved stoppestedet Sa Torre i Port de Sóller.
28.09.2021: Uombygget motorvogn nr. 20 bagest i et firevognstog på vej hen langs med landevej M11 i Port de Sóller.28.09.2021: Uombygget motorvogn nr. 20 bagest i et firevognstog på vej hen langs med landevej M11 i Port de Sóller.
02.10.2022: Firevognstog med nr. 24 og 23 samt to store lukkede bivogne på strandpromenaden i Port de Sóller.02.10.2022: Firevognstog med nr. 24 og 23 samt to store lukkede bivogne på strandpromenaden i Port de Sóller.
02.10.2022: Firevognstog med nr. 24 og 23 samt to store lukkede bivogne på krydsningsstationen Es Control.02.10.2022: Firevognstog med nr. 24 og 23 samt to store lukkede bivogne på krydsningsstationen Es Control.
02.10.2022: Firevognstog med nr. 23 og 24 samt to store lukkede bivogne på krydsningsstationen Es Control.02.10.2022: Firevognstog med nr. 23 og 24 samt to store lukkede bivogne på krydsningsstationen Es Control.
02.10.2022: Tovognstog med motorvogn nr. 2 og bivogn nr. 6 på krydsningsstationen Es Control.02.10.2022: Tovognstog med motorvogn nr. 2 og bivogn nr. 6 på krydsningsstationen Es Control.
02.10.2022: Tovognstog med motorvogn nr. 2 og bivogn nr. 6 på krydsningsstationen Es Control.02.10.2022: Tovognstog med motorvogn nr. 2 og bivogn nr. 6 på krydsningsstationen Es Control.
02.10.2022: Trevognstog med motorvogn nr. 1 og de to åbne bivogne nr. 8 og 9 på krydsningsstationen Es Control.02.10.2022: Trevognstog med motorvogn nr. 1 og de to åbne bivogne nr. 8 og 9 på krydsningsstationen Es Control.
02.10.2022: Trevognstog med motorvogn nr. 1 og de to åbne bivogne nr. 8 og 9 på krydsningsstationen Es Control.02.10.2022: Trevognstog med motorvogn nr. 1 og de to åbne bivogne nr. 8 og 9 på krydsningsstationen Es Control.
02.10.2022: Firevognstog med motorvognene nr. 22 og 21 samt to store lukkede bivogne på strandpromenaden i Port de Sóller.02.10.2022: Firevognstog med motorvognene nr. 22 og 21 samt to store lukkede bivogne på strandpromenaden i Port de Sóller.
02.10.2022: Firevognstog med motorvognene nr. 22 og 21 samt to store lukkede bivogne på krydsningsstationen Es Control.02.10.2022: Firevognstog med motorvognene nr. 22 og 21 samt to store lukkede bivogne på krydsningsstationen Es Control.
02.10.2022: Firevognstog med motorvognene nr. 21 og 22 samt to store lukkede bivogne på krydsningsstationen Es Control.02.10.2022: Firevognstog med motorvognene nr. 21 og 22 samt to store lukkede bivogne på krydsningsstationen Es Control.
02.10.2022: Tovognstog med motorvogn nr. 3 og en af de store lukkede bivogne på krydsningsstationen Es Control.02.10.2022: Tovognstog med motorvogn nr. 3 og en af de store lukkede bivogne på krydsningsstationen Es Control.
02.10.2022: Tovognstog med motorvogn nr. 3 og en af de store lukkede bivogne på krydsningsstationen Es Control.02.10.2022: Tovognstog med motorvogn nr. 3 og en af de store lukkede bivogne på krydsningsstationen Es Control.
02.10.2022: Trevognstog med motorvogn nr. 20 og de to åbne bivogne nr. 10 og 11 på krydsningsstationen Es Control.02.10.2022: Trevognstog med motorvogn nr. 20 og de to åbne bivogne nr. 10 og 11 på krydsningsstationen Es Control.
02.10.2022: Trevognstog med motorvogn nr. 20 og de to åbne bivogne nr. 10 og 11 på krydsningsstationen Es Control.02.10.2022: Trevognstog med motorvogn nr. 20 og de to åbne bivogne nr. 10 og 11 på krydsningsstationen Es Control.
Total Page Visits: 3819
Total Website Visits: 822781

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *