TIB’s regionale bussystem

(Lettere redigeret 13.10.2021).

TIB’s regionale bussystem
Den regionale bustrafik uden for Palma er inddelt i zoner med hensyn til linjenummer. Således har linjerne vest for Palma alle et 100-nummer, linjerne mod nord et 200-nummer og så fremdeles, som det fremgår af kortet.Al Mallorcas offentlige trafik er samordnet i driftsselskabet CTM (Consorci Transports Mallorca), som den ansvarlige for den regionale bustrafik TIB (Trasporte Islas Baleares) er en del af.

Den regionale bustrafik uden for Palma er inddelt i zoner – ikke takstmæssigt, men med hensyn til linjenummer. I området vest for Palma har alle linjer et 100-nummer, umiddelbart nord for Palma har busserne et 200-nummer og mod nordøst er zonen med 300-numre. Det største område ligger øst for Palma, hvor linjerne typisk har 400-numre, mens zonen mod sydøst betjenes af busser med 500-numre. Ud over disse numre findes også 800-numre. Det er buslinjer, som kun kører enkelte ugedage f.eks. i forbindelse med markeder rundt omkring på øen.

Om driften op til 2020

Driften af de regionale buslinjer på Mallorca er givet i koncession til en række forskellige store og små busselskaber, hvis busser dog alle er malet i samme rød-gule TIB-design. Fra omkring 2010 og frem til 2020 var følgende selskaber involveret i afviklingen af den offentlige bustransport på Mallorca:

 • Arriva Mallorca, som bestod af følgende selskaber:
  1. Autocares Mallorca S.L. blev dannet i 1973 og opererede på det nordøstlige Mallorca, hvor man havde lokaltrafikken i området omkring Alcudia, Port d’Alcudia, Platja de Muro, Can Picafort og Port Pollença, ligesom selskabet kørte ruter, der forbandt dette område med Inca, Palma, Formentor, Sóller, La Calobra og Lluc. Selskabet havde omkring 40 busser og op mod 45 ansatte i højsæsonen. Selskabets koncessioner havde betegnelsen IB-21 og IB-15, hvilket ud over evt. linjenummer varr skrevet på destinationsskiltene i forruden på mange af selskabets busser.
  2. Bus Nort Balear drev indtil 2015 et mindre antal linjer på den nordlige del af øen (linjerne 210-212 og 320). Selskabet blev dannet i 1997 ved en fusion af en række mindre busselskaber og havde i begyndelsen af 2015 13 busser og 15 chauffører. Selskabets buslinjer – med koncessionsbetegnelserne IB-09 og IB-10 – forbandt Palma med Sóller, Port de Sóller, Deia og Valldemosa. I februar 2015 overtog selskabet Autolineas Mallorcas materiel og buslinjer (se herunder).
  3. Autolíneas Mallorca var en virksomhed, som så dagens lys i 1988, og som med sine 16 busser tidligere kørte et beskedent antal buslinjer (nr. 390, 392, 395, 400, 403 og 406. Fra 14.02.2015 blev selskabet en del af Arriva-gruppen, og dets linjer figurerer nu under Bus Nort Balear.
 • Transabus Balear har drevet busvirksomhed siden 1968 og påbegyndte sin virksomhed på Mallorca i 2001, hvor selskabet overtog koncessionerne på bustrafikken i området mellem Palma, Calvià og Andratx – det område, hvor buslinjerne i dag har 100-numre. Transabus overtog koncessionerne fra selskaberne Catalina Marqués og Autocares Andratx, som indtil da havde stået for bustrafikken henholdsvis siden 1968 og 1971. Frem til 2020 havde Transabus fem koncessioner (IB-11, IB-16, IB-22, IB-33 og IB-35), hvilket dækkede alle linjer med 100- og 500-linjenumre, samt linje 492 og markedslinjerne 811 og 845.
 • BUSred var en fusion mellem følgende to busselskaber:
  1. Autocares Manacor kørte linjer i den østlige del af Mallorca, og selskabet havde 24 linjer med 400-numre. Desuden kørte selskabet en række markedslinjer ligeledes på det østlige Mallorca (831-832 og 841-844).
  2. Rutas Cala Rajada kørte linjerne 471, 472 og 473.
 • Autocars Alorda kørte fem linjer, 312 samt 330-333. Den førstnævnte blev drevet i fælleskab med selskabet herunder.
 • Autocares Turman kørte linje 312 i samarbejde med Autocars Alorda og så ellers linjerne 311, 340 og 345.
 • Autocares Marratxi havde tre linjer: nr. 301, 302 og 307.
 • Autocars J. Caldentey kørte to linjer: nr. 490 og 491.
 • Rafael Nadal Vich kørte to linjer: nr. 220 og 221.
 • Autocares Romerias kørte linje 495.
 • Transacobo kørte linje 140.

Nye tider fra 2021

Ved udskrivelsen af Mallorcas regionale bustrafik i udbud i 2019 blev buslinjerne omorganiseret og fik nye linjenumre, og trafikken blev udbudt i tre puljer. Af udbudsbetingelserne fremgik det, at et selskab ikke kunne vinde mere end én pulje. Derfor skal den regionale buskørsel på Mallorca nu varetages af de tre vindende firmaer: Moventis, Grupo Ruiz og Sagalés Caldentey. Selv om enkelte af de nye ruter blev startet op i efteråret 2020, så trådte nyordningen først for alvor i kraft i 01.01.2021. Den tre selskaber har herefter koncessionen på Mallorcas busdrift i 10 år frem med mulighed for forlængelse i yderligere fem år.

 • Moventis er et catalansk trafikselskab med mere end 1.300 busser, 41 sporvogne, 13 turist-“tog” og måske ikke mindst over 27.000 bycykler! Selskabet driver således bybustrafik flere steder i Catalanien og Baskerlandet (f.eks. Pamplona) samt i Frankrig og Saudi Arabien, sporvejen i Barcelona samt intercity bustrafik ud fra Barcelona. Selskabet har desuden specialiseret sig i bycykeltrafik, idet Moventis står bag offentlige cykeltrafik systemer i flere byer i Finland, bl.a. Helsinki, i Paris samt Lima i Peru. Moventis Mallorca består af tre mindre selskaber: Sarfa, Autocares Seco Rodríguez og Marfina. Moventis’ kontrakt med TIB omfatter linjerne på nordvest-øen, dvs. alle linjer med 100-numre samt linje 202 og lufthavnsruterne A11 og A12.
 • Grupo Ruiz er et holdingselskab med en række datterselskaber (driftsselskaber), der alle beskæftiger sig med transportvirksomhed. Datterselskabet på Mallorca hedder Impresa Martín, som er et selskab, der har specialiseret sig i transport med alternativ energi, dvs. naturgas og el. Selskabet vandt udbuddets pulje to, der omfatter alle linjer med 200- og 300-numre (undtagen linje 202) samt linje 421 og lufthavnsruten A32. Selskabet har anskaffet 84 nye naturgas- eller elbusser samt anlagt tre nye driftsbaser i Alcudia, Inca og Palma.
 • Sagalés-Caldentey, som tidligere gik under navnet Barcelona Transport, er et busselskab med sæde i Filanitx på Mallorca. Selskabet vandt udbuddets pulje tre, der omfatter alle linjer med 400- og 500-numre (undtagen linje 421) samt lufthavnsruterne A42 og A51.

Omorganiseringen af de regionale linjer til et nyt intercitybusnetværk indebærer en 100% fornyelse af busparken. De nye busser har større kapacitet, f.eks. bliver der indsat 15 og 18 meter lange køretøjer på strækningerne med den største efterspørgsel. Af de 223 nye busser kører de 216 på alternative brændstoffer til diesel. 198 kører på komprimeret naturgas (CNG), og 18 er eldrevne (9 er 100% elektriske busser og 9 er hybridelektriske busser). Kun 7 er Euro VI diesel minibusser.

De nye busser forbedrer adgangen for bevægelseshæmmede. 68,6% af de nye busser er med lavt gulv og byder herudover på en lang række service- og sikkerhedsforbedringer. Informationssystemet forbedres med skærme og højttalere, så syns- eller hørehæmmede får bedre information om de næste stop under turen og om andre relevante oplysninger om driften. Busserne er også forsynet med usb-stik og gratis Wi-Fi. Derudover har de en dobbelt elektrisk og manuel rampe for at lette adgangen for kørestole og klapvogne, ligesom man kan medtage cykler. Busserne har et omfattende sikkerhedssystem med sikkerhedskameraer med videooptagelse for at garantere brugersikkerhed og et system med intelligente kameraer og synssensorer, der advarer føreren og forhindrer kollisioner med andre køretøjer, fodgængere eller cyklister, advarsel ved vognbaneskift, træthedssensor osv. Derudover er de udstyret med alkolås, så bussen ikke kan starte, hvis førerens alkoholpromille er over det tilladte niveau. Chaufføren er beskyttet af en sikkerheds- og beskyttelsesskærm.

De tre operatører har efter indgåelsen af kontrakten haft travlt med at skaffe nyt busmateriel. Moventis har anskaffet 54 nye busser hos Castrosua, hvoraf de 5 er hybridbusser og de resterende 49 kører på komprimeret naturgas (CNG). De 49 CNG-busser er bygget på Scania Hispania chassis med Magnus.E karrosseri. 6 busser har højt gulv med bagagerum og en længde på 13 meter, de resterende 43 har lav indstigningshøjde. 23 af dem er 13 meter, og 20 af dem er 18 meter lange ledbusser.

Grupo Ruiz har anskaffet 78 CNG-busser og 9 100% elektriske busser. Elbusserne er af typen Caetano e.City Gold, har lavt gulv og er 12 meter lange.

Sagalés-Caldentey har anskaffet 81 busser, hvor af nogle enkelte er dieselbusser, 4 hybridbusser og langt de fleste altså CNG-busser.

Selv om en undersøgelse foretaget af Danmarks Teknologiske Institut sætter et stort spørgsmålstegn ved gasbussens miljøvenlighed (læs evt. HER), så er der ingen tvivl om, at man både fra politisk og teknisk hold på Mallorca finder indsættelsen af de næsten 200 nye gasbusser (og naturligvis de 18 el- eller hybridbusser) som en klar miljøforbedring. Dette har man da heller ikke undertonet i præsentationen af den nye busaftale, hvor der naturligvis også er blevet fokuseret på de mange forbedringer som f.eks. den lettere adgang til busserne og ved deres sikkerhedssystemer. Sammen med alt dette er der også sket en markant forbedring af den daglige drift. Der er tale om en forøgelse af antallet af afgange på op til 50%, driften er blevet udvidet morgen og aften af hensyn til bolig-arbejssted trafikken, og der er skabt helt nye og hurtigere forbindelser.

Samtidig med den nye driftsperiodes start, ændres også billetterings- og takstsystemet. Det teknologiske udstyr, som de 223 nye køretøjer i den forbindelse bliver leveret med, bliver også installeret i EMT-busserne samt i de 119 adgangssluser og 63 billetautomater på jernbanestationerne. De samlede omkostninger ved hele det teknologiske system er 6.426.000 euro og er samfinansieret af regeringen på De Baleariske Øer og af Den Europæiske Regionaludviklingsfond (EFRU) med 50% hver.

TIB har en række rabatkort ordninger (Targeta Intermodal), som ikke er interessante for f.eks. turister. Man kan naturligvis købe kontantbilletter hos chaufføren, men det er ulige mere interessant, at man nu kan bruge sit kreditkort (VISA, Master m.fl.) som Rejsekort. Man holder sit kort op foran en skanner ved indstigning og en anden skanner, når man stiger af – ligesom man kender det fra Rejsekortet. Bruger man kreditkortet, får man 40% rabat på kontantbilletten. Man kan endda rejse op til fem personer sammen på kreditkortet. Hvis man f.eks. er fire sammen, skanner man kortet fire gange ved indstigning og fire gange ved udstigning. Rabatten stiger gradvist for hver ekstra passager, der kører på kortet. Hvis man stiger om undervejs, vil rejsen blive opfattet som én rejse, hvis omstigningen sker inden for en time!

Som det fremgår af bussens bagende, kan man nu
bruge sit kreditkort på samme måde som det danske
Rejsekortet og derved opnå rabat på kontantbilletten.
Lidt kilder

Herunder er der et par enkelte henvisninger til, hvor man kan læse om ændringerne i busdriften på Mallorca.

 • Ultima Hora, klik HER
 • TIB, klik HER
 • Mallorca Daily, klik HER
 • Revista Viajeros, klik HER og skriv f.eks. Mallorca i søgefeltet.
 • Castrosuas website, klik HER
Total Page Visits: 3079
Total Website Visits: 900848

2 Responses to TIB’s regionale bussystem

 1. Ronni Svensson skriver:

  Jeg har fundet ud at linie 395 på Mallorca køres af autolÍneas mallorca sa

 2. Carl-Otto Toudal skriver:

  Kære Ronni

  Tak for oplysningen.

  Mvh., Carl-Otto

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *