Mallorca: Introduktion

(Lettere redigeret 31.01.2020).
Den offentlige trafiks udvikling siden 2000
17.03.2011 bragte det tysksprogede webmagasin Mallorca Magazin en artikel, hvor udviklingen af den offentlige trafik på Mallorca siden årtusindskiftet blev beskrevet. Herunder gengives indholdet af denne artikel, som havde overskriften Mit Bus und Bahn über die Insel, dvs. Med bus og tog over øen.

Busnettet på Mallorca er blevet kraftigt udbygget i de forgangne år. Den, der vil bruge de offentlige transportmidler, kan nemt og bekvemt nå mange steder med tog eller bus. Der findes detaljerede køreplaner på forskellige websites.

Mallorca Magazin medgiver dog, at det stadig er svært at komme med offentlige transportmidler til mere afsides liggende strande eller idylliske udsigtspunkter i bjergene, men konstaterer:

Men den, der vil bevæge sig rundt i byer og landsbyer eller på kryds og tværs mellem byerne og rundt på øen, finder et tæt net af busser og tog, som transporterer passagererne rundt delvis på faste minuttal og desuden til en gunstig pris.

Mallorca Magazin konstaterer, at man sammenlignet med f.eks. mange regioner i Tyskland på Mallorca har været sent ude med investeringer i det offentlige transportsytem. Men i perioden 2007-11 er der dog sket en betydelig forbedring, oplyser Mallorca Magazin og fortsætter:

Alene det regionale busnet under selskabet TIB (Transportes Illes Balears) består i dag af 75 busforbindelser om vinteren, 106 om sommeren med tilsammen 1123 stoppesteder spredt ud på hele øen. Endnu i 2007 lå frekvensen på mange strækninger 30 til 50 procent lavere end i dag, og nogle forbindelser som f.eks. den mellem Son Serra de Marina og Santa Margalida eksisterede slet ikke.

26.09.2013: En af TIBs mange regionale busser i Camp de Mar.

Dertil kommer en prispolitik, som gør det muligt at knytte forskellige trafikudbyderes tjenester sammen: Med Tarjeta Intermodal (dvs. Intermodalkortet) kan man benytte busser, tog og metro og i Manacor, Inca og Palma sågar leje cykler til én tarif. Tarjeta Intermodal bliver tilbudt til hver enkelt indbygger på øen, og prisen afhænger så af, hvor mange af de fem zoner på øen, som kortet skal bruges til.

Bonuskort bliver tilbudt til henholdsvis 20 (T20) eller 40 (T40) rejser, som skal bruges inden for tre måneder eller seks uger. Der bliver tilbudt 50 procent nedslag på den normale billetpris til indehavere af Tarjeta Intermodal, hvis de enten er yngre end 26 eller ældre end 65 år eller tilhører en børnerig familie (fra tre børn).

Herefter omtaler netmagasinet, hvor man kan finde oplysning om køreplaner og linjer. Den mest overskuelige side i dag er www.tib.org, som rummer alle køreplaner for både TIBs busser og tog, og hvor man kan finde kort og kortskitser over det samlede linjenet. Siden indeholder også et link til EMT (Empresa Municipal de Transporte), som står for bybusdriften i Palma og informationer om tariffer, zonesystem og meget mere. Derefter forklarer Mallorca Magazin trafiksystemets opbygning:

Ligeledes har linienumre og zoner et system: Alle busser med 100-numre trafikerer den sydvestlige del af øen, 200-numrene betjener Tramuntana bjergene mod nord, 300-numrene den flade midte af øen, 400-numrene den østlige del af øen, mens 500-numrene kører på Mallorcas sydlige del. Den ovenfornævnte hjemmeside (www.tib.org) tilbyder desuden en routeplanner til længere strækninger på øen. Ved hjælp af Google Maps og trafikselskabernes køreplaner oplyses afgangs- og ankomsttider, forskellige muligheder med tog og bus, ligesom rejsetiden for delstrækninger bliver nøje angivet.

Cyklister skal vide, at busserne ikke medtager cykler. Derimod tillader jernbanen fra Palma til Manacor, som fra Inca (rettelig Enllaç, o.a.) også har en sidestrækning til Llubí, Muro og Sa Pobla, at passagererne på nogle forbindelser (en meget stor del, o.a.) medtager cykler. Dette fremgår af køreplanen.

01.10.2013: På et stort antal afgange på SFMs tog kan man medtage cykler, men kvoten er måske en anelse overskredet i dette tilfælde, hvor også kørestolspladsen er inddraget.

Der er siden 2007 også blevet investeret meget i den offentlige nærtrafik i øens hovedstad. Moderne gasdrevne busser hører i dag til busparken hos EMT, som driver mere end 30 linjer. Det er oven i købet favorabelt for indbyggerne at bruge byens busser: Børn og unge under 17 år kører gratis, ligesom det er tilfældet for indehaverne af et Carnet Gran A. En enkeltbillet koster 1,25 euro (1,50 euro i 2013, o.a.), men med kortet Tarjeta Ciudadana betaler en passager mellem 15 und 65 Cent, alt efter alder (pensionist) eller antallet af børn i familien.

27.09.2013: EMT i Palma har en meget ny buspark, heriblandt gasdrevne Citelis-busser fra Irisbus.

Man kan finde nøje information om alle forbindelse og køretiden for de enkelte linjer på websiden www.emtpalma.es. Siden indeholder også oplysninger om natbussen (Bus de Nit), ligesom man også her kan finde information om sightseeingbusserne i Palma samt turisttoget på Playa de Mallorca.

– og det var så – indtil videre – slut på den gode historie
Siden Mallorca Magazins artikel i 2011 må man nok erkende, at dampen er gået noget af den offentlige trafiks udvikling på Mallorca. Specielt omkring jernbanerne er en række planer om forlængelse af allerede eksisterende linjer bogstavelig talt løbet ud i sandet (den interesserede kan læse meget mere om dette på siden om SFM).
På samme måde må planerne om en sporvej i Palma – inspireret af sporvejen i Santa Cruz på Tenerife – efterhånden betragtes som udskudt på så ubestemt tid, at planerne må anses for ikke eksisterende. Den verdensomspændende finansielle krise, som har ramt Spanien hårdt, har sikkert spillet en vis rolle, men set udefra virker det i højere grad, som om politiske trakasserier for alvor har forkludret tingene. Sporvejen i Palma blev således drøftet heftigt igennem flere år. Man diskuterede ruteforløb, materiel og måske ikke mindst finansiering, ligesom en række miljøorganisationer var meget aktive – især som modstandere af et sådant system. Efter som nævnt flere års politisk debat om finansieringen gav regeringen i Madrid i begyndelsen af april 2010 endelig tilsagn om 380 mio. euro til anlægget af en sporvej mellem Palmas centrum og lufthavn. Da man derpå ugen efter skulle behandle spørgsmålet i Palmas lokalparlament, var uenigheden så stor, at man ikke kunne komme til enighed om andet end, at der var behov for bedre og mere offentlig trafik i byen for at mindske den voldsomme biltrafik. Og siden da er planerne altså stille og roligt gået i sig selv igen. End of story!
Total Page Visits: 1483
Total Website Visits: 611813

1 Response to Mallorca: Introduktion

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *