Rügens smalsporede jernbaner

(Lettere redigeret 06.10.2020).
Oversigt

(Klik på det lille logo til venstre ud for det afsnit, du vil gå til).

Rügensche Bäderbahn (Rasender Roland)

Billedgalleri og strækningsbeskrivelse

.
Rügensche Bäderbahn (Rasender Roland)

Rügensche Kleinbahn-Aktiengesellschaft (RüKB) åbnede 22.07.1895 en smalsporsbane med en sporvidde på 750 mm mellem Putbus og Binz. Allerede inden udgangen af 1896 blev strækningen forlænget fra Binz til Göhren og fra Putbus til Altefähr, ligesom selskabet åbnede en banelinje mellem Bergen og Altenkirchen, så den samlede banelængde nåede op på næsten 105 km.

Under Anden Verdenskrig blev driften af banen overtaget af Pommersche Landesbahnen, og i 1949 blev banerne underlagt de østtyske statsbaner, Deutsche Reichsbahn (DR). I perioden 1967-70 nedlagde DR strækningerne mellem Bergen og Altenkirchen og Altefähr og Putbus. Efter Die Wende (dvs. murens fald og sammenslutningen af Øst- og Vesttyskland) overtog et nyt selskab, Rügensche Kleinbahn GmbH & Co, i 1996 driften af den resterende bane mellem Putbus og Göhren.

I 1999 nedlagdes en tredjeskinne på normalsporsstrækningen mellem Putbus og Lauterbach Mole, så denne strækning nu også kunne betjenes af smalsporsmateriel. Hermed havde jernbanen nået sin nuværende længde på 24,1 km. I begyndelsen af 2008 skiftede banen med øgenavnet Rasender Roland ikke blot operatør, men også det officielle navn. Herefter er det Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS), som driver Rügenscher Bäderbahn (RüBB).

Banen drives næsten udelukkende med historisk materiel, dvs. små damplokomotiver og et varieret udvalg af vognmateriel, hvoraf en del har mere end 100 år på bagen. Banen råder dog også to diesellokomotiver, en Köf traktor fra 1944 og et noget større diesellokomotiv af serie 251 fra 1964, begge bygget af Gmeinder, Mosbach. Jernbaneselskabet PRESS råder dog også over andre diesellokomotiver, som kan ses på RüBB.

Diesellokomotiverne ses ind imellem i brug i den daglige drift på grund af manglende omløbsmuligheder på endestationen på Lauterbach Mole. Når et tog ankommer til Putbus, bliver der koblet et ekstra lokomotiv bag på togstammen, inden der fortsættes mod Lauterbach Mole. Når toget skal tilbage herfra, er det så det tilkoblede lokomotiv, der trækker vognstammen tilbage op til Putbus. Det kan meget vel være diesellokomotivet, som gør dette arbejde og atter bliver koblet fra igen, når toget er kommet tilbage til Putbus. Efterfølgende foretager damplokomotivet omløb, så der kan fortsættes mod Binz og Göhren. Som regel er det dog et damplokomotiv, der sættes bag på togstammen mod Lauterbach Mole. Når togstammen kommer retur til Putbus, forbliver det tilkoblede lokomotiv som regel foran og fortsætter mod Binz og Göhren, mens det nu bageste lokomotiv frakobles.

Til forskel for mange andre turistbaserede jernbaner så er Rügensche Bäderbahn en helårsbane. I vinterhalvåret køres omkring 5 dobbeltture mellem Göhren og Putbus. Om sommeren køres der flere ture på denne strækning, og en stor del gennemføres helt til Lauterbach Mole. Derudover køres en række ture mellem Binz og Göhren, det turistmæssigt meget populære område på det sydøstlige Rügen.

Man kan på Rasender Rolands hjemmeside, klik (HER) få et par oversigter over banens rullende materiel. De samme oversigter kan dog også ses her, klik blot på det ønskede

Tilbage til oversigten

.
Billedgalleri og strækningsbeskrivelse
Strækningskort
Bhf. Lauterbach og Lauterbach Mole

Endestationen Lauterbach Mole ligger, som navnet siger, på molen ved Lauterbach havn. Lauterbach er den ældste badeby på Rügen og er ikke opkaldt efter en bæk (tysk: Bach), men derimod efter fyrst Wilhelm Malte den Førstes ægtefælle, som stod bag anlæggelsen af badebyen, og hvis fødenavn var Lauterbach.

I 1890 nåede den normalsporede bane fra Bergen til Lauterbach, hvor den havde endestation ved stationsbygningen, som ligger ca. 300 meter fra molen. Først i 1998 videreførtes togene til den nye endestation på molen. Året efter blev treskinnesporet taget i brug, og lige siden er Lauterbach Mole blevet betjent både af banen fra Bergen og Rasender Roland. Stationen i Lauterbach er ikke længere i brug til jernbaneformål, men togene fra Bergen standser stadig ved stationen, mens Rasender Roland kører forbi.

Endestationen på Lauterbach Mole er enkeltsporet, og der er derfor ikke mulighed for omløb af damplokomotivet her. Derfor tilkobles enten et diesel- eller damplokomotiv på damptoget i Putbus i retning mod Lauterbach Mole, så damptoget kan have et lokomotiv forrest ved returløbet fra Lauterbach Mole til Putbus.

03.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4011-5 i spidsen for Rasender Roland, som passerer trinbrættet Lauterbach, hvor toget ikke holder.03.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4011-5 i spidsen for Rasender Roland, som passerer trinbrættet Lauterbach, hvor toget ikke holder.
03.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4632 bagest i togstammen som hjælpelokomotiv, fordi der ikke er omløbsmulighed på Lauterbach Mole, der ligger ved træerne i baggrunden.03.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4632 bagest i togstammen som hjælpelokomotiv, fordi der ikke er omløbsmulighed på Lauterbach Mole, der ligger ved træerne i baggrunden.
03.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4632 som hjælpelokomotiv i spidsen for togstammen passerer Fürst-Malte-Allee på vej op mod Putbus.03.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4632 som hjælpelokomotiv i spidsen for togstammen passerer Fürst-Malte-Allee på vej op mod Putbus.
03.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4011-5 bagest i togstammen fyrer godt op for at hjælpe med til at skubbe vognstammen op til Putbus fra Lauterbach.03.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4011-5 bagest i togstammen fyrer godt op for at hjælpe med til at skubbe vognstammen op til Putbus fra Lauterbach.
03.06.2018: Installationsskuret ved jernbaneoverkørslen over Fürst-Malte-Allee lige nord for Bahnhof Lauterbach.03.06.2018: Installationsskuret ved jernbaneoverkørslen over Fürst-Malte-Allee lige nord for Bahnhof Lauterbach.
04.06.2018: For enden af Lauterbach Mole vajer Rügensche Bäderbahns flag.04.06.2018: For enden af Lauterbach Mole vajer Rügensche Bäderbahns flag.
04.06.2018: Flagstangen med Rügensche Bäderbahns flag på Lauterbach Mole er placeret i pæn afstand fra stationen.04.06.2018: Flagstangen med Rügensche Bäderbahns flag på Lauterbach Mole er placeret i pæn afstand fra stationen.
04.06.2018: Togstamme med lokomotiv nr. 99 4011-5 i spidsen ankommer til Lauterbach Mole.04.06.2018: Togstamme med lokomotiv nr. 99 4011-5 i spidsen ankommer til Lauterbach Mole.
04.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4632 på Lauterbach Mole i gang med at trække togstammen tilbage til Putbus.04.06.2018: Lokomotiv nr. 99 4632 på Lauterbach Mole i gang med at trække togstammen tilbage til Putbus.
04.06.2018: Togstamme på vej ud fra Lauterbach Mole med lokomotiv 99 4011-5 bagest.04.06.2018: Togstamme på vej ud fra Lauterbach Mole med lokomotiv 99 4011-5 bagest.
05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 4632 fra 1914 forrest på vej forbi Lauterbach i retning mod Putbus.05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 4632 fra 1914 forrest på vej forbi Lauterbach i retning mod Putbus.
05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 1784-0 bagest på vej forbi Lauterbach i retning mod Putbus.05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 1784-0 bagest på vej forbi Lauterbach i retning mod Putbus.
Bahnhof Putbus

Putbus er Rügensche Bäderbahns hovedbanegård med forbindelse til normalsporsbanen fra Bergen. Den smukt renoverede stationsbygning fra 1889 rummer billetsalg, et par cafeer/restauranter samt jernbaneselskabet PRESS’ administration.

Den normalsporede stræknings hovedspor ligger nærmest stationsbygningen, men ellers er stationsarealet først og fremmest fyldt op af Rügensche Bäderbahns mange spor, værksteder, kulanlæg, remise osv.

28.08.2013: Bahnhof Putbus set fra forpladsen.28.08.2013: Bahnhof Putbus set fra forpladsen.
28.08.2013: På Bahnhof Putbus møder RBBs smalspor til højre PRESS' normalsporede strækning fra Bergen til venstre.28.08.2013: På Bahnhof Putbus møder RBBs smalspor til højre PRESS’ normalsporede strækning fra Bergen til venstre.
28.08.2013: Damptogsdriftens betydning for byen Putbus kan vel næppe finde et finere vartegn end dette, som står på Bahnhof Putbus.28.08.2013: Damptogsdriftens betydning for byen Putbus kan vel næppe finde et finere vartegn end dette, som står på Bahnhof Putbus.
28.08.2013: Tog med damplokomotiv 99 1784-0 i spidsen forlader Putbus for at køre mode Lauterbach Mole. Lokomotivet er bygget i 1953 af Lokomotivbau Karl Marx i Babelsberg.28.08.2013: Tog med damplokomotiv 99 1784-0 i spidsen forlader Putbus for at køre mode Lauterbach Mole. Lokomotivet er bygget i 1953 af Lokomotivbau Karl Marx i Babelsberg.
28.08.2013: På grund af manglende omløbsmuligheder på Lauterbach Mole tilkobles der på Putbus et ekstra lokomotiv bagest på togstammen, i dette tilfælde er det dieselokomotivet.28.08.2013: På grund af manglende omløbsmuligheder på Lauterbach Mole tilkobles der på Putbus et ekstra lokomotiv bagest på togstammen, i dette tilfælde er det dieselokomotivet.
28.08.2013: Diesellokomotiv 251 901-5 trækker toget op fra Lauterbach Mole. Lokomotivet er bygget i 1964 af Gmeinder i Mosbach, som er kendt for sine Köf lokomotiver.28.08.2013: Diesellokomotiv 251 901-5 trækker toget op fra Lauterbach Mole. Lokomotivet er bygget i 1964 af Gmeinder i Mosbach, som er kendt for sine Köf lokomotiver.
28.08.2013: Lokomotiv 99 1784-0 som agterlanterne i toget på vej op fra Lauterbach Mole. Først på Bahnhof Putbus foretages der omløb, så lokomotivet kommer om forrest i retning mod Göhren.28.08.2013: Lokomotiv 99 1784-0 som agterlanterne i toget på vej op fra Lauterbach Mole. Først på Bahnhof Putbus foretages der omløb, så lokomotivet kommer om forrest i retning mod Göhren.
28.08.2013: Tidligere Rügensche Kleinbahn-AG nr. 163 på sporterrænet i Putbus. Vognen er bygget i 1889 af Vereinigten Schweizerbahnen (VSB) i Chur28.08.2013: Tidligere Rügensche Kleinbahn-AG nr. 163 på sporterrænet i Putbus. Vognen er bygget i 1889 af Vereinigten Schweizerbahnen (VSB) i Chur.
28.08.2013: Ex Rügensche Kleibahn-AG nr.33 er en salonvogn bygget af Hannoversche Waggonfabrik (HAWA) i 1911. Den ses her på sporterrænet i Putbus.28.08.2013: Ex Rügensche Kleibahn-AG nr.33 er en salonvogn bygget af Hannoversche Waggonfabrik (HAWA) i 1911. Den ses her på sporterrænet i Putbus.
28.08.2013: Ex Rügensche Kleibahn-AG nr.53 er en sommervogn bygget af Waggonfabrik Wismar i 1927. Den ses her på sporterrænet i Putbus.28.08.2013: Ex Rügensche Kleibahn-AG nr.53 er en sommervogn bygget af Waggonfabrik Wismar i 1927. Den ses her på sporterrænet i Putbus.
28.08.2013: Vogn nr. 970-151 blev bygget til Rügensche Kleinbahn-AG af Hannoversche Waggonfabrik (HAWA) i 1911. Den ses her på sporterrænet i Putbus.28.08.2013: Vogn nr. 970-151 blev bygget til Rügensche Kleinbahn-AG af Hannoversche Waggonfabrik (HAWA) i 1911. Den ses her på sporterrænet i Putbus.
05.06.2018: PRESS' MaK diesellokomotiv nr. 363 029-9 fra 1960 på sporterrænnet i Putbus.05.06.2018: PRESS’ MaK diesellokomotiv nr. 363 029-9 fra 1960 på sporterrænnet i Putbus.
05.06.2018: Toget holder parat til dagens drift.05.06.2018: Toget holder parat til dagens drift.
05.06.2018: Toget under sammensætning. Der rangeres på Bahnhof Putbus.05.06.2018: Toget under sammensætning. Der rangeres på Bahnhof Putbus.
05.06.2018: Bahnhof Putbus med normalsporet nærmest bygningen. Bygningen stammer fra banens åbning i 1889 og er blevet omfattende renoveret i dette årtusind.05.06.2018: Bahnhof Putbus med normalsporet nærmest bygningen. Bygningen stammer fra banens åbning i 1889 og er blevet omfattende renoveret i dette årtusind.
05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 1784-0 fra 1953 i spidsen på vej fra Putbus mod Lauterbach Mole.05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 1784-0 fra 1953 i spidsen på vej fra Putbus mod Lauterbach Mole.
05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 1784-0 i spidsen på vej fra Putbus mod Lauterbach Mole.05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 1784-0 i spidsen på vej fra Putbus mod Lauterbach Mole.
05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 4632 fra 1914 bagest på vej fra Putbus mod Lauterbach Mole.05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 4632 fra 1914 bagest på vej fra Putbus mod Lauterbach Mole.
05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 4632 fra 1914 bagest på vej fra Putbus mod Lauterbach Mole.05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 4632 fra 1914 bagest på vej fra Putbus mod Lauterbach Mole.
Haltepunkt Beuchow

Trinbrættet Beuchow ligger på åben mark med kun meget få huse omkring og med en meget lille vej – nærmest en markvej – der fører hen til trinbrættet. Benyttelsen af trinbrættet ser ud til at være yderst ringe. Det samme kan siges om trafikken på tværs af banen, og jernbaneoverkørslen er da også helt ubevogtet og kun markeret med et rødt-hvidt advarselskryds.

05.06.2018: En markvej fører hen til Beuchow trinbræt. Overkørslen er markeret med rødt-hvidt advarselskryds.05.06.2018: En markvej fører hen til Beuchow trinbræt. Overkørslen er markeret med rødt-hvidt advarselskryds.
05.06.2018: Perronen på Beuchow er en simpel grusperron med 05.06.2018: Perronen på Beuchow er en simpel grusperron med “rampe” for barnevogne og kørestole.
05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 4802-7 i spidsen nærmer sig Beuchow fra Putbus.05.06.2018: Togstamme med damplokomotiv nr. 99 4802-7 i spidsen nærmer sig Beuchow fra Putbus.
05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 4802-7 i spidsen passerer Beuchow.05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 4802-7 i spidsen passerer Beuchow.
05.06.2018: Tog forlader Beuchow i retning mod Posewald.05.06.2018: Tog forlader Beuchow i retning mod Posewald.
05.06.2018: Kort efter at have passeret Beuchow drejer banen skarpt til venstre mod Posewald.05.06.2018: Kort efter at have passeret Beuchow drejer banen skarpt til venstre mod Posewald.
Haltepunkt Posewald

Trinbrættet Posewald ligger ved en lille samling store gårde i en lille træbevoksning, men er ellers helt omgivet af marker og åbent land. Perronen er en simpel perron med et enkelt læskur til eventuelle passagerer, som trinbrættet dog næppe har mange af.

Posewald trinbræt er enkeltsporet, men ved indkørslen (i retning fra Beuchow) er der dog et længere krydsningsspor. Lige før trinbrættet krydser banen landevejen Dorfstraße, som er en tosporet landevej med nogen trafik. Alligevel er overkørslen ubevogtet, og kun et par rød-hvide advarselskrydser gør bilisterne opmærksomme på jernbanen. Togene giver derfor naturligvis signal, når de nærmer sig overkørslen.

05.06.2018: Kort før Posewald trinbræt ligger et længere krydsningsspor.05.06.2018: Kort før Posewald trinbræt ligger et længere krydsningsspor.
05.06.2018: Perronen på Posewald trinbræt er en simpel grusperron med et muret læskur.05.06.2018: Perronen på Posewald trinbræt er en simpel grusperron med et muret læskur.
05.06.2018: Tog nærmer sig Posewald fra Beuchow.05.06.2018: Tog nærmer sig Posewald fra Beuchow.
05.06.2018: Kort før trinbrættet passerer damplokomotiv 99 4802-7 den ubevogtede jernbaneoverkørsel på Dorfstraße.05.06.2018: Kort før trinbrættet passerer damplokomotiv 99 4802-7 den ubevogtede jernbaneoverkørsel på Dorfstraße.
05.06.2018: Tog på vej forbi Posewald trinbræt.05.06.2018: Tog på vej forbi Posewald trinbræt.
05.06.2018: Tog på vej forbi Posewald trinbræt.05.06.2018: Tog på vej forbi Posewald trinbræt.
Haltepunkt Seelvitz

Trinbrættet Seelvitz ligger frit i det helt åbne landskab i et kuperet terræn lige nord for bebyggelsen Nistelitz. Seelvitz har dobbeltspor omkring en ø-perron samt en større ventesalsbygning og kan være et godt udgangspunkt for ture til fods eller på cykel i det smukke og historisk interessante område med bl.a. stenaldergravhøjen “Teufelsstein”. Af hensyn til cykelturisterne er der derfor lavet særlige cykelstativer af træ, som falder fint ind i hele landskabets karakter.

05.06.2018: Den ubevogtede jernbaneoverkørsel på vejen Nistelitz, som går fra byen af samme navn og hen til trinbrættet Seelvitz.05.06.2018: Den ubevogtede jernbaneoverkørsel på vejen Nistelitz, som går fra byen af samme navn og hen til trinbrættet Seelvitz.
05.06.2018: Skulle man være i tvivl om, hvor trinbrættet Seelvitz ligger, angiver en sten i vejsiden af Nistelitz retningen.05.06.2018: Skulle man være i tvivl om, hvor trinbrættet Seelvitz ligger, angiver en sten i vejsiden af Nistelitz retningen.
05.06.2018: Fra jernbaneoverkørslen har man et godt udsyn over trinbrættet Seelvitz.05.06.2018: Fra jernbaneoverkørslen har man et godt udsyn over trinbrættet Seelvitz.
05.06.2018: Cykelparkeringen ved trinbrættet Seelvitz.05.06.2018: Cykelparkeringen ved trinbrættet Seelvitz.
05.06.2018: Ventesalsbygningen på Seelvitz.05.06.2018: Ventesalsbygningen på Seelvitz.
05.06.2018: Tog med lokomotiv nr. 99 1784-0 i spidsen passerer Seelvitz i retning mod Putbus.05.06.2018: Tog med lokomotiv nr. 99 1784-0 i spidsen passerer Seelvitz i retning mod Putbus.
05.06.2018: Tog med lokomotiv nr. 99 1784-0 i spidsen passerer Seelvitz i retning mod Putbus.05.06.2018: Tog med lokomotiv nr. 99 1784-0 i spidsen passerer Seelvitz i retning mod Putbus.
05.06.2018: Tog fortsætter mod Posewald og Putbus efter at have passeret Seelvitz.05.06.2018: Tog fortsætter mod Posewald og Putbus efter at have passeret Seelvitz.
05.06.2018: Trinbrættet Seelvitz set fra den vestre ende.05.06.2018: Trinbrættet Seelvitz set fra den vestre ende.
Haltepunkt Serams

Trinbrættet Serams er på flere måder den diametrale modsætning til de øvrige trinbrætter mellem Binz og Putbus. Hvor de øvrige trinbrætter ligger i idylliske landlige omgivelser, er Serams placeret i et betydeligt mere trafikeret område ikke langt fra Binz.

Serams ligger ved – og jernbanen krydser – den store landevej B196 mellem Bergen og Göhren. Jernbaneoverkørslen er naturligvis bevogtet. Samtidig ligger trinbrættet lige ved busstationen Serams, og der er forbindelse mellem banen og de regionale busser via ramper og trapper bygget i stål. Perronen er flisebelagt og har et enkelt læskur, et par cykelstativer og et par bænke som publikumsfaciliteter.

05.06.2018: Jernbaneoverkørslen på landevej B196 ved trinbrættet Serams er sikret med halvbomme, advarselsblink og skilte.05.06.2018: Jernbaneoverkørslen på landevej B196 ved trinbrættet Serams er sikret med halvbomme, advarselsblink og skilte.
05.06.2018: Installationsskabet ved jernbaneoverkørslen er kunstnerisk udsmykket med jernbanemotiver.05.06.2018: Installationsskabet ved jernbaneoverkørslen er kunstnerisk udsmykket med jernbanemotiver.
05.06.2018: Trinbrættet Serams se fra landevej B196.05.06.2018: Trinbrættet Serams se fra landevej B196.
05.06.2018: Perronen på Serams er fliseblagt, men ellers ganske enkelt udstyret.05.06.2018: Perronen på Serams er fliseblagt, men ellers ganske enkelt udstyret.
05.06.2018: Trinbrættet Serams ligger lige neden for busstationen i Serams. Stålramper og ståltrapper forbinder veterantoget og de moderne regionale buslinjer.05.06.2018: Trinbrættet Serams ligger lige neden for busstationen i Serams. Stålramper og ståltrapper forbinder veterantoget og de moderne regionale buslinjer.
05.06.2018: Jerbaneoverskæringen på landevej B196 set fra trinbrættet.05.06.2018: Jerbaneoverskæringen på landevej B196 set fra trinbrættet.
05.06.2018: Rasender Roland på vej ind til trinbrættet Serams i retning fra Binz.05.06.2018: Rasender Roland på vej ind til trinbrættet Serams i retning fra Binz.
05.06.2018: Med damplokomotiv nr. 99 4632 i spidsen ankommer Rasender Roland til Serams fra Binz.05.06.2018: Med damplokomotiv nr. 99 4632 i spidsen ankommer Rasender Roland til Serams fra Binz.
05.06.2018: Damplokomotiv nr. 99 4632 i spidsen for Rasender Roland på trinbrættet Serams.05.06.2018: Damplokomotiv nr. 99 4632 i spidsen for Rasender Roland på trinbrættet Serams.
05.06.2018: Rasender passerer landevej B196 i Serams på vej mod Putbus.05.06.2018: Rasender passerer landevej B196 i Serams på vej mod Putbus.
Kleinbahnhof Binz

Binz er den vigtigste af Rügens mange badebyer. Byen har to stationer. Den “store” normalsporede banegård i byens nordlige del betjenes af regionaltogene mellem Binz og Stralsund/Rostock, ligesom der er IC-forbindelser mellem Binz og en række byer i Tyskland i ferietiden. Den “lille” station, Binz Kleinbahnhof, som også tidligere blev betegnet Binz Ost, ligger i byens sydlige udkant lidt højt i forhold til resten af byen.

Stationen har tre perronspor, og stationsbygningen er smukt restaureret. Bygningen rummer i den ene ende en restaurant, mens den i den anden halvdel bl.a. rummer turistinformation, bibliotek og et lille bymuseum samt toiletter. Billetsalget foregik tidligere også inde i stationsbygningen, men var i 2018 (midlertidigt???) flyttet til et lille ikke specielt charmerende kioskskur på perronen. Stationen er den ældste af de to banegårde i Binz.

Binz fungerer som krydsningsstation for togene mellem Putbus og Göhren. Året rundt er der totimersdrift mellem de to byer, mens der i højsæsonen desuden køres tog mellem Binz og Göhren, så der er timedrift på denne strækning.

28.08.2013: Tog med damplokomotiv 99 1781-6 i spidsen ankommer til Kleinbahnhof Binz fra Göhren.28.08.2013: Tog med damplokomotiv 99 1781-6 i spidsen ankommer til Kleinbahnhof Binz fra Göhren.
28.08.2013: Tog bestående af en række vogne af serie 970, som blev bygget i perioden 1907-28, på Kleinbahnhof Binz.28.08.2013: Tog bestående af en række vogne af serie 970, som blev bygget i perioden 1907-28, på Kleinbahnhof Binz.
28.08.2013: Damplokomotiv 99 1781-6 foretager omløb på Kleinbahnhof Binz før returnering til Göhren.28.08.2013: Damplokomotiv 99 1781-6 foretager omløb på Kleinbahnhof Binz før returnering til Göhren.
28.08.2013: Damplokomotiv 99 1781-6 er bygget af Lokomotivbau Karl Marx i Babelsberg i 1953.28.08.2013: Damplokomotiv 99 1781-6 er bygget af Lokomotivbau Karl Marx i Babelsberg i 1953.
28.08.2013: Damplokomotiv 99 1781-6 med vognstamme på Kleinbahnhof Binz parat til afgang mod Göhren.28.08.2013: Damplokomotiv 99 1781-6 med vognstamme på Kleinbahnhof Binz parat til afgang mod Göhren.
28.08.2013: Tog på vej ud af Kleinbahnhof Binz på vej mod Göhren.28.08.2013: Tog på vej ud af Kleinbahnhof Binz på vej mod Göhren.
28.08.2013: Tog krydser landevej L29 umiddelbart sydøst for Kleinbahnhof Binz.28.08.2013: Tog krydser landevej L29 umiddelbart sydøst for Kleinbahnhof Binz.
28.08.2013: Tog krydser landevej L29 umiddelbart sydøst for Kleinbahnhof Binz.28.08.2013: Tog krydser landevej L29 umiddelbart sydøst for Kleinbahnhof Binz.
28.08.2013: I vogntogene er der altid et par pakvogne bl.a. til transport af cykler og barnevogne mv.28.08.2013: I vogntogene er der altid et par pakvogne bl.a. til transport af cykler og barnevogne mv.
28.08.2013: Kleinbahnhof Binz eller Binz Ost eller Binz Lokal Bahnhof - kært barn har mange navne.28.08.2013: Kleinbahnhof Binz eller Binz Ost eller Binz Lokal Bahnhof – kært barn har mange navne.
28.08.2013: Stationsbygningen på Kleinbahnhof Binz.28.08.2013: Stationsbygningen på Kleinbahnhof Binz.
28.08.2013: Enhver ordentlig banegård har en restaurant - det gælder også Kleinbahnhof Binz.28.08.2013: Enhver ordentlig banegård har en restaurant – det gælder også Kleinbahnhof Binz.
28.08.2013: Restauranten på Kleinbahnhof Binz ligger med fin udsigt til de forbipasserende tog.28.08.2013: Restauranten på Kleinbahnhof Binz ligger med fin udsigt til de forbipasserende tog.
28.08.2013: I en del af stationsbygningen er der indrettet et lille museum om byen Binz.28.08.2013: I en del af stationsbygningen er der indrettet et lille museum om byen Binz.
28.08.2013: Destinationskiltene på banen er - heldigvis - ikke digitaliserede.28.08.2013: Destinationskiltene på banen er – heldigvis – ikke digitaliserede.
28.08.2013: Damplokomotiv 99 4011-5 (bygget af Orenstein & Koppel i Drewitz i 1931) ankommer til Kleinbahnhof Binz med blandettog.28.08.2013: Damplokomotiv 99 4011-5 (bygget af Orenstein & Koppel i Drewitz i 1931) ankommer til Kleinbahnhof Binz med blandettog.
28.08.2013: 'Cabriowagen' KS4 970-465 stammer fra Pressnitztalbahn i Jöhstadt (Erzgebirge), men kører nu på Rügen. Vognen blev bygget af Waggonfabrik Bautzen i 1913 og blev renoveret i slutningen af 1990'erne.28.08.2013: “Cabriowagen” KS4 970-465 stammer fra Pressnitztalbahn i Jöhstadt (Erzgebirge), men kører nu på Rügen. Vognen blev bygget af Waggonfabrik Bautzen i 1913 og blev renoveret i slutningen af 1990’erne.
28.08.2013: Buffetvogn fra Rügensche Kleinbahn-AG. Vognet blev bygget i 1915 af Hannoversche Waggonfabrik (HAWA).28.08.2013: Buffetvogn fra Rügensche Kleinbahn-AG. Vognet blev bygget i 1915 af Hannoversche Waggonfabrik (HAWA).
28.08.2013: Rügenscher Bäderbahns logo. Banens navn forkortes både RBB og RüBB.28.08.2013: Rügenscher Bäderbahns logo. Banens navn forkortes både RBB og RüBB.
28.08.2013: Pakvogn nr. 974-362, der her ses i tog på Kleinbahnhof Binz, er bygget i 1929 af Waggonfabrik Bautzen.28.08.2013: Pakvogn nr. 974-362, der her ses i tog på Kleinbahnhof Binz, er bygget i 1929 af Waggonfabrik Bautzen.
28.08.2013: Nogle af RBB's pakvogne er indrettet specielt til cykeltransport. Her ses en af disse vogne, som er bygget af Waggonbau Werdau i 1915 eller 1922.28.08.2013: Nogle af RBB’s pakvogne er indrettet specielt til cykeltransport. Her ses en af disse vogne, som er bygget af Waggonbau Werdau i 1915 eller 1922.
25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 fra 1931 ankommer til Kleinbahnhof Binz fra Putbus.25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 fra 1931 ankommer til Kleinbahnhof Binz fra Putbus.
25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 blev oprindelig leveret til Mansfelder Bergwerksbahn. Det blev købt af RBB i 2002.25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 blev oprindelig leveret til Mansfelder Bergwerksbahn. Det blev købt af RBB i 2002.
18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 er bygget af Lokomotivbau Karl Marx i Babelsberg i 1953.18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 er bygget af Lokomotivbau Karl Marx i Babelsberg i 1953.
18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 foretager omløb på Kleinbahnhof Binz.18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 foretager omløb på Kleinbahnhof Binz.
18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 foretager omløb på Kleinbahnhof Binz.18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 foretager omløb på Kleinbahnhof Binz.
18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 foretager omløb på Kleinbahnhof Binz.18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 foretager omløb på Kleinbahnhof Binz.
18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 kobles på togstammen, der skal fra Kleinbahnhof Binz til Göhren.18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 kobles på togstammen, der skal fra Kleinbahnhof Binz til Göhren.
18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 i spidsen for tog mod Göhren.18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 i spidsen for tog mod Göhren.
18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 i spidsen for tog på vej ud fra Kleinbahnhof Binz mod Göhren.18.08.2017: Damplokomotiv 99 1782-4 i spidsen for tog på vej ud fra Kleinbahnhof Binz mod Göhren.
18.08.2017: Tog på vej fra Kleinbahnhof Binz mod Göhren.18.08.2017: Tog på vej fra Kleinbahnhof Binz mod Göhren.
04.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 1784-0 i spidsen ankommer fra Göhren til Binz.04.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 1784-0 i spidsen ankommer fra Göhren til Binz.
04.06.2018: Damplokomotiv nr. 99 1784-0, som er bygget af LKM, Babelsberg i 1953, foretager omløb på Binz Kleinbahnhof.04.06.2018: Damplokomotiv nr. 99 1784-0, som er bygget af LKM, Babelsberg i 1953, foretager omløb på Binz Kleinbahnhof.
04.06.2018: Damplokomotiv nr. 99 1784-0, som er bygget af LKM, Babelsberg i 1953, foretager omløb på Binz Kleinbahnhof.04.06.2018: Damplokomotiv nr. 99 1784-0, som er bygget af LKM, Babelsberg i 1953, foretager omløb på Binz Kleinbahnhof.
04.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 1782-4 i spidsen for tog på vej mod Putbus og Lauterbach Mole.04.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 1782-4 i spidsen for tog på vej mod Putbus og Lauterbach Mole.
04.06.2018: To tog parat til afgang på Binz Kleinbahnhof. Til venstre toget mod Göhren og til højre toget mod Putbus og Lauterbach Mole.04.06.2018: To tog parat til afgang på Binz Kleinbahnhof. Til venstre toget mod Göhren og til højre toget mod Putbus og Lauterbach Mole.
04.06.2018: Damplokomotiv nr. 99 1782-4, der her ses ved udkørslen fra Binz mod Putbus, er bygget af LKM, Babelsberg, i 1953.04.06.2018: Damplokomotiv nr. 99 1782-4, der her ses ved udkørslen fra Binz mod Putbus, er bygget af LKM, Babelsberg, i 1953.
Haltepunkt Garftitz

Trinbrættet Garftitz ligger 50 meter over havoverfladen i et landskab, der minder om højland med grønne marker og enge og skovområder. Selv om trinbrættet ligger meget ensomt, og vejen dertil er en meget ujævn “østtysk” grus- og chausseestensvej, er der i sommermånederne så meget trafik, at den kan være med til at danne basis for en lille café 50 meter fra trinbrættet.

Trinbrættet har krydsningsspor og ø-perron. Ventesalsfaciliteterne er placeret i en lille bindingsværkbygning af røde mursten ved siden af sporarealet.

05.06.2018: Trinbrættet Garftitz' enkle perron.05.06.2018: Trinbrættet Garftitz’ enkle perron.
05.06.2018: Ventesalsbygningen på trinbrættet Garftitz.05.06.2018: Ventesalsbygningen på trinbrættet Garftitz.
05.06.2018: Ventesalsbygningen på trinbrættet Garftitz.05.06.2018: Ventesalsbygningen på trinbrættet Garftitz.
05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 4632 i spidsen lige før trinbrættet Garftitz.05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 4632 i spidsen lige før trinbrættet Garftitz.
05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 4632 passerer trinbrættet Garftitz. Lokomotivet er fra 1914 og blev bygget af Vulcan, Stettin.05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 4632 passerer trinbrættet Garftitz. Lokomotivet er fra 1914 og blev bygget af Vulcan, Stettin.
Haltepunkt Sellin West

Trinbrættet Sellin West ligger inde i skoven ved Westbahnstraße lige uden for badebyen Sellin. Adgangen til trinbrættet sker gennem en nyere anlagt bebyggelse omkring Seestraße, men det sidste stykke op til trinbrættet foregår ad Westbahnstraße, som er en gammel “østtysk” chaussestensvej.

Sellin West er et uhyre simpelt trinbræt med en enkel grusperron, hvor de passagermæssige faciliteter begrænser sig til en bænk og en informationstavle.

05.06.2018: Sellin West ligger i skoven lige i udkanten af byen Sellin.05.06.2018: Sellin West ligger i skoven lige i udkanten af byen Sellin.
05.06.2018: Fra Sellin West fortsætter strækningen i udkanten af bebyggelsen for siden at køre ind gennem byen til Sellin Ost.05.06.2018: Fra Sellin West fortsætter strækningen i udkanten af bebyggelsen for siden at køre ind gennem byen til Sellin Ost.
05.06.2018: De passagermæssige faciliteter på trinbrættet Sellin West.05.06.2018: De passagermæssige faciliteter på trinbrættet Sellin West.
05.06.2018: Westbahnstraße er en 'ægte' gammel 'østtysk' chaussestensvej, der fører op til trinbrættet Sellin West.05.06.2018: Westbahnstraße er en “ægte” gammel “østtysk” chaussestensvej, der fører op til trinbrættet Sellin West.
Bahnhof Sellin Ost

Bahnhof Sellin Ost ligger i en stor kurve i den sydøstlige del af badebyen Sellin – lidt langt fra byens centrum og kysten. Stationen har flere bygninger. Den største af bygningerne rummer bl.a. en restauration, men den mest interessante er den mindre bygning i stationens sydlige ende. Denne bygning indeholder åben ventesal og billetsalg og stammer helt tilbage fra banens åbning i 1896. Bygningen er opført i røde sten med bindingsværk, helt i samme stil som bygningen på trinbrættet Garftitz, og fremstår meget velholdt.

Sellin Ost er dobbeltsporet og fungerer som krydsningsstation i højsæsonen, hvor der køres i timedrift mellem Göhren og Binz.

05.06.2018: Sellin West ligger i en skarp kurve. En del af den største af stationsbygningerne rummer en restaurant.05.06.2018: Sellin West ligger i en skarp kurve. En del af den største af stationsbygningerne rummer en restaurant.
05.06.2018: Sellin Ost set i retning mod Göhren. Bygningen i baggrunden stammer helt tilbage fra banens åbning i 1896.05.06.2018: Sellin Ost set i retning mod Göhren. Bygningen i baggrunden stammer helt tilbage fra banens åbning i 1896.
05.06.2018: Bygningen fra 1896 rummer “ventesal” og billetsalg05.06.2018: Bygningen fra 1896 rummer “ventesal” og billetsalg.
05.06.2018: Damptog fra Göhren nærmer sig langs landevej B196 Sellin Ost.05.06.2018: Damptog fra Göhren nærmer sig langs landevej B196 Sellin Ost.
05.06.2018: Damptog med damplokomotiv nr. 99 4632 fra 1914 ankommer til Sellin Ost fra Göhren.05.06.2018: Damptog med damplokomotiv nr. 99 4632 fra 1914 ankommer til Sellin Ost fra Göhren.
05.06.2018: Damptog med damplokomotiv nr. 99 4011-5 fra 1931 ankommer til Sellin Ost fra Binz.05.06.2018: Damptog med damplokomotiv nr. 99 4011-5 fra 1931 ankommer til Sellin Ost fra Binz.
05.06.2018: Sellin Ost er krydsningsstation i højsæsonen, hvor der er timedrift mellem Binz og Göhren.05.06.2018: Sellin Ost er krydsningsstation i højsæsonen, hvor der er timedrift mellem Binz og Göhren.
05.06.2018: Damptog med damplokomotiv nr. 99 4011-5 fra 1931 på vej ud fra Sellin Ost i retning mod Göhren.05.06.2018: Damptog med damplokomotiv nr. 99 4011-5 fra 1931 på vej ud fra Sellin Ost i retning mod Göhren.
05.06.2018: Rasender Roland på vej langs landevej B196 fra Sellin Ost til Göhren.05.06.2018: Rasender Roland på vej langs landevej B196 fra Sellin Ost til Göhren.
Bahnhof Baabe

Baabe er en af de mindre badebyer på det sydøstlige Rügen. Byen ligger ved indgangen til halvøen Mönchgut. Denne indgang er markeret helt konkret med Mönchgut-Tor, der ligger på landevej B196 tæt på stationen, og som samtidig ligger ved det middelalderlige forsvarsværk Mönchgraben.

Stationen er enkeltsporet med et enkelt sidespor. Den gamle stationsbygning har været under nedrivning i flere år, og der står efterhånden kun resterne af nogle ydermure tilbage. Til gengæld ser arealet omkring stationen nyt og nyanlagt ud med noget for en veteranbane så usædvanligt som en Park and Ride P-plads.

05.06.2018: Ved indkørslen til Bahnhof Baabe ses et kort sidespor. Godsvognen er vistnok fra 1914.05.06.2018: Ved indkørslen til Bahnhof Baabe ses et kort vigespor. Godsvognen er vistnok fra 1914.
05.06.2018: Bahnhof Baabe ligger tæt på landevej B196 og Mönchgut-Tor.05.06.2018: Bahnhof Baabe ligger tæt på landevej B196 og Mönchgut-Tor.
05.06.2018: Bahnhof Baabe består af en lav flisebelagt perron med masser af gratis parkering på begge sider. Resterne af den gamle stationsbygning ses bag hegnet midt i billedet.05.06.2018: Bahnhof Baabe består af en lav flisebelagt perron med masser af gratis parkering på begge sider. Resterne af den gamle stationsbygning ses bag hegnet midt i billedet.
05.06.2018: En lille bivej til landevej B196 krydser jernbanen lige syd for Bahnhof Baabe. Som det fremgår, er jernbaneoverkørslen ubevogtet. Bemærk P+R P-skiltet.05.06.2018: En lille bivej til landevej B196 krydser jernbanen lige syd for Bahnhof Baabe. Som det fremgår, er jernbaneoverkørslen ubevogtet. Bemærk P+R P-skiltet.
05.06.2018: Tog ved Bahnhof Baabe.05.06.2018: Tog ved Bahnhof Baabe.
05.06.2018: Tog med damplokomotiv 99 4011-5 på vej ud fra Bahnhof Baabe. Lokomotivet er bygget af O&K, Drewitz, i 1931.05.06.2018: Tog med damplokomotiv 99 4011-5 på vej ud fra Bahnhof Baabe. Lokomotivet er bygget af O&K, Drewitz, i 1931.
05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 4011-5 på vej over landevej B196 kort efter at have forladt Bahnhof Baabe i retning mod Göhren.05.06.2018: Tog med damplokomotiv nr. 99 4011-5 på vej over landevej B196 kort efter at have forladt Bahnhof Baabe i retning mod Göhren.
05.06.2018: På vej ud af Baabe slynger banen sig igennem byen, før den igen i byens udkant kommer tilbage til og følges med landevej B196 indtil Philippshagen.05.06.2018: På vej ud af Baabe slynger banen sig igennem byen, før den igen i byens udkant kommer tilbage til og følges med landevej B196 indtil Philippshagen.
05.06.2018: Tog på vej ud af Baabe i retning mod Philippshagen og Göhren.05.06.2018: Tog på vej ud af Baabe i retning mod Philippshagen og Göhren.
19.09.2020: Tog med damplokomotiv 99 4801-9 ankommer til Bahnhof Baabe fra Sellin.19.09.2020: Tog med damplokomotiv 99 4801-9 ankommer til Bahnhof Baabe fra Sellin.
19.09.2020: Tog med damplokomotiv 99 4801-9 på Bahnhof Baabe.19.09.2020: Tog med damplokomotiv 99 4801-9 på Bahnhof Baabe.
19.09.2020: Den åbne udsigtsvogn med Corona-påklædte passagerer - næsten alle da.19.09.2020: Den åbne udsigtsvogn med Corona-påklædte passagerer – næsten alle da.
19.09.2020: Tog forlader Bahnhof Baabe i retning mod Göhren.19.09.2020: Tog forlader Bahnhof Baabe i retning mod Göhren.
Haltepunkt Philippshagen

Trinbrættet Philippshagen ligger ved landevej B196 midt i skoven vest og nordvest for Göhren. Det ligger langt fra det sted inde i skoven, det har navn efter. Den tidligere stationsbygning henligger i dag som en sørgelig grafittihærget ruin, men byggestilen fra banens åbning med røde sten og grønt bindingsværk er dog stadig til at få øje på.

05.06.2018: Den tidligere stationsbygning på Philippshagen er i sørgelig forfatning. Den lille ventesalsbygning, som skimtes i baggrunden er dog ganske nydelig.05.06.2018: Den tidligere stationsbygning på Philippshagen er i sørgelig forfatning. Den lille ventesalsbygning, som skimtes i baggrunden er dog ganske nydelig.
05.06.2018: Philippshagen ligger midt i skoven langs landevej B196.05.06.2018: Philippshagen ligger midt i skoven langs landevej B196.
05.06.2018: Det går opad fra Göhren, så Philippshagen passeres for fuld damp.05.06.2018: Det går opad fra Göhren, så Philippshagen passeres for fuld damp.
05.06.2018: Med damplokomotiv nr. 99 4802-7 i spidsen passerer toget Philippshagen. Lokomotivet er bygget af Henschel, Kassel, i 1938.05.06.2018: Med damplokomotiv nr. 99 4802-7 i spidsen passerer toget Philippshagen. Lokomotivet er bygget af Henschel, Kassel, i 1938.
05.06.2018: Efter at have passeret Philippshagen fortsætter toget langs landevej B196 til næste stop, Baabe.05.06.2018: Efter at have passeret Philippshagen fortsætter toget langs landevej B196 til næste stop, Baabe.
Bahnhof Göhren

Navnet Göhren stammer fra det slaviske ord “gora”, som betyder bjerg. Stationen ligger ved foden af bjerget, og ikke langt fra den fører en lille kabinebane op til den højere beliggende bydel. Byen er et velegnet udgangspunkt for ture rundt på halvøen Mönchgut, ligesom der er en livlig færegtrafik fra byen og op langs kysten.

Stationsbygningerne er delvist restaurerede, men ikke alle bygninger tjener længere jernbanemæssige formål. Således er der indrettet souvenirbutik i en tidligere tjenestebygning og godsdepotet er i dag restauration. Her kan man for øvrigt som et krydderi på den kulinariske oplevelse iagttage jernbanemæssige aktiviteter som påfyldning af vand på lokomotiverne samt deres omløb før returnering mod Binz.

25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 kobles af togstammen efter ankomst til Göhren.25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 kobles af togstammen efter ankomst til Göhren.
25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 i Göhren.25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 i Göhren.
25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 under omløb i Göhren.25.10.2014: Lokomotiv nr. 99 4011-5 under omløb i Göhren.
25.10.2014: Vogn nr. 970-771 blev bygget af Hannoversche Waggonfabrik AG og leveret til RüKB i 1911 med nr. 31. Efter at have henstået i mange år blev vognen restaureret og på ny sat i drift i 2011.25.10.2014: Vogn nr. 970-771 blev bygget af Hannoversche Waggonfabrik AG og leveret til RüKB i 1911 med nr. 31. Efter at have henstået i mange år blev vognen restaureret og på ny sat i drift i 2011.
25.10.2014: Vogn nr. 97o-771 har stadig sin originale varmekilde - kulovnen - men vist kun til pynt.25.10.2014: Vogn nr. 97o-771 har stadig sin originale varmekilde – kulovnen – men vist kun til pynt.
25.10.2014: Interiøret i vogn nr. 970-771. Før restaureringen blev vognen i mange år brugt som opholds- og lagerrum ved opbygningen af Pommersches Kleinbahnmuseum.25.10.2014: Interiøret i vogn nr. 970-771. Før restaureringen blev vognen i mange år brugt som opholds- og lagerrum ved opbygningen af Pommersches Kleinbahnmuseum.
25.10.2014: Vogn nr. 970-778 er bygget af Waggonbau Bautzen i 1913. Vognen blev restaureret i begyndelsen af dette årtusind og har været i drift i sit nuværende udseende siden 2010.25.10.2014: Vogn nr. 970-778 er bygget af Waggonbau Bautzen i 1913. Vognen blev restaureret i begyndelsen af dette årtusind og har været i drift i sit nuværende udseende siden 2010.
25.10.2014: Interiør, vogn 970-778.25.10.2014: Interiør, vogn 970-778.
25.10.2014: RüBB nr. 970-761 er bygget af Hannoversche Waggonfabrik AG i 1915. Vognen har stadig sit oprindelige udseende som RüKB nr. 29.25.10.2014: RüBB nr. 970-761 er bygget af Hannoversche Waggonfabrik AG i 1915. Vognen har stadig sit oprindelige udseende som RüKB nr. 29.
25.10.2014: Buffetvognen RüKB nr. 29 har bevaret sin gamle kulovn.25.10.2014: Buffetvognen RüKB nr. 29 har bevaret sin gamle kulovn.
25.10.2014: De små borde i buffetvogn RüKB nr. 29 lægger nok ikke op til de store måltider, men en kop kaffe med kage er der vel plads til.25.10.2014: De små borde i buffetvogn RüKB nr. 29 lægger nok ikke op til de store måltider, men en kop kaffe med kage er der vel plads til.
25.10.2014: Man skal tænke sig om, før man sætter sig i buffetvognen - for sidder man der, skal man også nyde noget, som skiltet på endevæggen over døren fortæller.25.10.2014: Man skal tænke sig om, før man sætter sig i buffetvognen – for sidder man der, skal man også nyde noget, som skiltet på endevæggen over døren fortæller.
25.10.2014: Bahnhof Göhren. Stationsbygningen set fra perronsiden.25.10.2014: Bahnhof Göhren. Stationsbygningen set fra perronsiden.
25.10.2014: Bahnhof Göhren. Stationsbygningen set fra gaden.25.10.2014: Bahnhof Göhren. Stationsbygningen set fra gaden.
25.10.2014: Bahnhof Göhren. Den lave bindingsværksbygning forrest indeholder bl.a. restauration.25.10.2014: Bahnhof Göhren. Den lave bindingsværksbygning forrest indeholder bl.a. restauration.
25.10.2014: Bahnhof Göhren. Den lave bindingsværksbygning forrest indeholder souvenirbutik.25.10.2014: Bahnhof Göhren. Den lave bindingsværksbygning forrest indeholder souvenirbutik.
25.10.2014: Bahnhof Göhren. Som det fremgår af skiltet sælges der alskens turistsouvenirs i butikken, men ikke specielt jernbaneorienterede ting, som til gengæld fås på banens eget kontor.25.10.2014: Bahnhof Göhren. Som det fremgår af skiltet sælges der alskens turistsouvenirs i butikken, men ikke specielt jernbaneorienterede ting, som til gengæld fås på banens eget kontor.
25.10.2014: Bahnhof Göhren. Der er også sørget for, at handikappede kan få adgang til souvenirbutikken.25.10.2014: Bahnhof Göhren. Der er også sørget for, at handikappede kan få adgang til souvenirbutikken.
25.10.2014: Bahnhof Göhren. Perronen er udstyret med disse smukke lamper.25.10.2014: Bahnhof Göhren. Perronen er udstyret med disse smukke lamper.
25.10.2014: Bahnhof Göhren. Farvel og tak for denne gang. Lokomotiv nr. 99 4011-5 holder klar til afgang mod Binz og Putbus.25.10.2014: Bahnhof Göhren. Farvel og tak for denne gang. Lokomotiv nr. 99 4011-5 holder klar til afgang mod Binz og Putbus.
19.09.2020: Tog med lokomotiv nr. 99 783 er netop ankommet til Göhren.19.09.2020: Tog med lokomotiv nr. 99 783 er netop ankommet til Göhren.
19.09.2020: Lokomotiv nr. 99 783 parat til at foretage omløb i Göhren.19.09.2020: Lokomotiv nr. 99 783 parat til at foretage omløb i Göhren.
19.09.2020: Selv om vognen “kun” er 3. klasse, er den dog stadig udsmykket i dagens anledning, et bryllup.19.09.2020: Selv om vognen “kun” er 3. klasse, er den dog stadig udsmykket i dagens anledning, et bryllup.

Tilbage til oversigten

Total Page Visits: 7570
Total Website Visits: 907444

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *