Bad Doberan

(Lettere redigeret 29.10.2020).
Mecklenburg-Vorpommern

Bad Doberan ligger i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern i distriktet Rostock (Landkreis Rostock). Byen, der har omkring 11.500 indbyggere (udgangen af 2012), ligger ca. 15 km vest for Rostock og 6 km fra Østersøen.

Bad Doberan er hovedby og udgangspunkt for en række kur- og badesteder langs Østersøkysten som f.eks. Kühlingsborn og Heiligendamm. Denne turistmæssige betydning går langt tilbage, eftersom de mecklenburgske fyrster, som residerede i Schwerin, om sommeren flyttede deres residens til Bad Doberan.

Byens vigtigste seværdighed er uden tvivl domkirken Doberaner Münster, som er blevet foreslået til UNESCOs verdensarvliste. En nærmere omtale af dette gotiske bygningsværk falder dog uden for denne sides rammer. Til gengæld skal omtales en anden turistattraktion, Molli, som er kælenavnet for Mecklenburgische Bäderbahn. Den kan man læse om længere nede på siden.

Deutsche Bahn

Bad Doberan ligger ved jernbanelinjen mellem Schwerin og Tessin via Rostock. Banen er en af Deutsche Bahns ikke-elektrificerede strækninger, og regionaltrafikken udføres af noget af DBs moderne dieselmateriel, Desiro, serie VT 642 fra Siemens. DB fik leveret 234 togsæt af denne togtype i perioden 2000-2003. Hvert togsæt består af to vogne med i alt 123 siddepladser, og de har en maximumhastighed på 120 km/t. Togsættene kan multippelkøres.

30.08.2013: Desiro VT 642 579 på linje RE8 på Bad Doberan Bahnhof.30.08.2013: Desiro VT 642 579 på linje RE8 på Bad Doberan Bahnhof.
30.08.2013:: Desiro VT 642 579 på linje RE8 på Bad Doberan Bahnhof. I baggrunden ses Mecklenburgische Bäderbahns arealer.30.08.2013:: Desiro VT 642 579 på linje RE8 på Bad Doberan Bahnhof. I baggrunden ses Mecklenburgische Bäderbahns arealer.
30.08.2013: Desiro VT 642 048 på linje RE8 på Bad Doberan Bahnhof.30.08.2013: Desiro VT 642 048 på linje RE8 på Bad Doberan Bahnhof.
30.08.2013: Desiro VT 642 051 og VT 642 078 mødes Bad Doberan Bahnhof, som er krydsningsstation på den enkeltsporede strækning. På spor 3 i baggrunden anes et tog på Mecklenburgische Bäderbahn.30.08.2013: Desiro VT 642 051 og VT 642 078 mødes Bad Doberan Bahnhof, som er krydsningsstation på den enkeltsporede strækning. På spor 3 i baggrunden anes et tog på Mecklenburgische Bäderbahn.
30.08.2013: Desiro VT 642 551 på linje RE8 på Bad Doberan Bahnhof.30.08.2013: Desiro VT 642 551 på linje RE8 på Bad Doberan Bahnhof.
26.10.2014: Desiro VT 642 078 på linje RE8 ankommer til Bad Doberan Bahnhof fra Wismar.26.10.2014: Desiro VT 642 078 på linje RE8 ankommer til Bad Doberan Bahnhof fra Wismar.
26.10.2014: To Desiro VT 642 vogne på linje RE8 krydser hinanden på Bad Doberan Bahnhof.26.10.2014: To Desiro VT 642 vogne på linje RE8 krydser hinanden på Bad Doberan Bahnhof.
26.10.2014: Desiro VT 642 686 på linje RE8 på vej ud fra Bad Doberan Bahnhof i retning mod Wismar.26.10.2014: Desiro VT 642 686 på linje RE8 på vej ud fra Bad Doberan Bahnhof i retning mod Wismar.
Mecklenburgische Bäderbahn, “Molli” (MBB)

Det var Storhertug Friedrich Franz III, som gav det private Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Lenz fra Stettin koncession til driften af en smalsporet jernbane med en sporvidde på 900 mm mellem Bad Doberan og Heiligendamm. Den 6,61 km lange strækning blev åbnet for drift 09.07.1886 under navnet Doberan-Heiligendammer-Eisenbahn (DHE) og skulle transportere badegæsterne mellem Bad Doberan og Seebad Heiligendamm i sommertiden. DHE havde kun nogle få leveår, da banen i 1890 blev overtaget af staten under navnet Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn (MFFE).

MBB Strækningskort

12.05.1910 blev banen forlænget til Ostseebad Arendsee og havde nu en længde på 15,4 km. Samtidig indførtes helårsdrift, og man udvidede aktiviteterne til også at omfatte godstransport. I 1920 blev banen overtaget af Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG), som i 1932 fra Orenstein & Koppel anskaffede de tre BR 99.32 lokomotiver, som stadig er i drift. I 1938 blev bebyggelserne omkring Arendsee slået sammen under ét navn – Kühlingsborn.

I 1969 blev godstrafikken opgivet, men til gengæld besluttede DDR’s trafikministerium i 1970’erne at bevare og udbygge smalsporsbanen som turist- og udflugtsbane, og både anlæg og rullende materiel blev fornyet – det første dog mest med “brugbart brugt”.

Efter sammenslutningen af de to Tysklande besluttede Deutsche Bahn AG i 1994, at alle smalsporsbaner senest 01.01.1996 enten skulle nedlægges eller privatiseres. Det førte til, at banen 01.10.1995 blev overtaget af Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH & Co. KG med Landkreis Bad Doberan, byen Bad Doberan og Seebad Kühlungsborn som hovedaktionærer – den første ikke forbundsejede jernbane i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. MMB har i dag (oktober 2014) mellem 60 og 70 medarbejdere og er således en ganske betydelig virksomhed i Bad Doberan.

Der er desuden i 1999 dannet en forening, Der Verein zur Traditionspflege des Molli, som har sine rødder i en lignende forening i DDR-tiden. Denne forening skal gøre det muligt for alle interesserede at beskæftige sig med banens historie og teknik eller for gennem donationer og praktisk arbejde at være med til restaurering af banens materiel. Ifølge en medarbejder ved Molli spiller denne forening dog kun en helt ubetydelig rolle i jernbanens drift og restaureringsarbejder.

Siden 1995 er der sket en stadig restaurering af både rullende materiel og faste anlæg, ligesom der er foretaget en række turistmæssige tiltag. Det drejer sig f.eks. om et nyt trinbræt, Stadtmitte, i Bad Doberans centrum (december 1996), indretning af museum og museumsområde samt en ny turistcafé i museet i Kühlingsborn West (1997), indretning af et nyt info-center i tidligere Deutsche Bahn lokaler i Bad Doderan (1997), indvielsen af restauranten Herzoglicher Wartesaal i stationsbygningen i Heiligendamm (juli 2004) samt indførelsen af et nyt billetsystem med historiske edmonsonske papbilletter (august 2005).

Som noget helt exceptionelt fik MMB i 2008-09 på det DB-ejede Dampflokwerk i Meiningen bygget et helt nyt lokomotiv af den samme type som de tre lokomotiver fra 1932, BR 99.23. Det var det første nybyggede damplokomotiv i Tyskland i årtier. Også banens to øvrige lokomotiver fra 1951 er af denne type, men kun det ene er stadig i drift, mens det andet står som museumsgenstand på det lille Molli Museum i Kühlingsborn West.

Banens helt specielle særpræg er turen fra banegården i Bad Doberan ind gennem byens gader, hvor især turen gennem den meget smalle Mollistraße er noget af en oplevelse. På fortovene mellem banen og husene er der knap nok plads til fodgængerne, og på fortovsrestauranterne kan gæsterne bogstavelig talt række ud og røre ved det forbipasserende tog, mens deres bøf eller kotelet bliver røget. At toget fylder så meget i gadebilledet, hænger også sammen med, at der i hvert fald i højsæsonen køres med meget lange togstammer – typisk med både 8, 9 og 10 vogne.

Af sikkerheds hensyn foregår togets passage af byens gader i et yderst beskedent tempo, vel omkring 10 km/h, samtidig med at lokoføreren ringer konstant med en advarselsklokke, der kan høres viden om. Når først toget har passeret bygrænsen i Bad Doberans nordlige ende, sættes farten op til de maksimale 40 km/h.

På et tidspunkt var det på tale at lede Molli uden om bycentrum, men forslaget vandt slet ikke gehør. Som turistattraktion hører Molli til i byens gadebillede, og de, der bosætter sig langs banen, må altså affinde sig med røgen fra lokomotiverne, larmen fra hjul og advarselsklokke samt de trafikforhindringer, der følger med togenes passage. Omkring 600.000 passagerer årligt og de dermed følgende indtægter for banen og de afledte indtægter for hele turistbranchen i området er et godt argument for banens bevarelse, og den synes da også indtil videre at have en ganske sikker fremtid.

MBB’s logo.
Molli Billeder

Bahnhof Bad Doberan og Bahnhofstraße

30.08.2013: Mecklenburgische Bäderbahns remise- og værkstedsbygning ved banegården i Bad Doberan.30.08.2013: Mecklenburgische Bäderbahns remise- og værkstedsbygning ved banegården i Bad Doberan.
30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2321-0, der er bygget af Orenstein & Koppel i 1932, foretager omløb på banegården i Bad Doberan.30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2321-0, der er bygget af Orenstein & Koppel i 1932, foretager omløb på banegården i Bad Doberan.
30.08.2013: MBB kører med lange togstammer. Her ses blot lidt af et tog på Bad Doberan Bahnhof (.....)30.08.2013: MBB kører med lange togstammer. Her ses blot lidt af et tog på Bad Doberan Bahnhof (…..)
30.08.2013: (.....) og her ses så resten.30.08.2013: (…..) og her ses så resten.
30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2321-0 fra 1932 kører på plads foran togstammen på Bad Doberan Bahnhof.30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2321-0 fra 1932 kører på plads foran togstammen på Bad Doberan Bahnhof.
30.08.2013: MMB's sporterræn på Bad Doberan Bahnhof ligger på nordsiden af perronen, hvor Deutsche Bahn holder til på sydsiden.30.08.2013: MMB’s sporterræn på Bad Doberan Bahnhof ligger på nordsiden af perronen, hvor Deutsche Bahn holder til på sydsiden.
30.08.2013: MBB tilbyder ikke lægelige ydelser. Påskriften på sidebygningen henviser til toilettet om hjørnet.30.08.2013: MBB tilbyder ikke lægelige ydelser. Påskriften på sidebygningen henviser til toilettet om hjørnet.
30.08.2013: MBB's kullager på Bad Doberan Bahnhof.30.08.2013: MBB’s kullager på Bad Doberan Bahnhof.
30.08.2013: Lokomotiv 99.2323-6, der er bygget af Orenstein & Koppel i 1932, rangerer ved MBB's remise- og værkstedsbygning i Bad Doberan.30.08.2013: Lokomotiv 99.2323-6, der er bygget af Orenstein & Koppel i 1932, rangerer ved MBB’s remise- og værkstedsbygning i Bad Doberan.
30.08.2013: Tog på vej ud fra Bad Doberan Bahnhof.30.08.2013: Tog på vej ud fra Bad Doberan Bahnhof.
30.08.2013: Tog på vej fra Stadtmitte til Bad Doberan Bahnhof langs Bahnhofstraße.30.08.2013: Tog på vej fra Stadtmitte til Bad Doberan Bahnhof langs Bahnhofstraße.
30.08.2013: Lige før indkørslen til Bad Doberan Bahnhof svinger MBB skarpt til venstre.30.08.2013: Lige før indkørslen til Bad Doberan Bahnhof svinger MBB skarpt til venstre.
30.08.2013: Rundt omkring i Bad Doberan ser man forskellige informationstavler om MBB. Her handler det om historiske milepæle.30.08.2013: Rundt omkring i Bad Doberan ser man forskellige informationstavler om MBB. Her handler det om historiske milepæle.
30.08.2013: En tavle i Bad Doberan fortæller om MBB's serviceydelser.30.08.2013: En tavle i Bad Doberan fortæller om MBB’s serviceydelser.
26.10.2014: På banegården i Bad Doberan viser et skilt vej til billetsalget.26.10.2014: På banegården i Bad Doberan viser et skilt vej til billetsalget.
26.10.2014: Cykeltransportvognen er altid sidste vogn i togstammen fra Bad Doberan.26.10.2014: Cykeltransportvognen er altid sidste vogn i togstammen fra Bad Doberan.
26.10.2014: Lokomotiv nr. 99.2322-8 fra 1932 rangerer på Bad Doberan Bahnhof.26.10.2014: Lokomotiv nr. 99.2322-8 fra 1932 rangerer på Bad Doberan Bahnhof.
26.10.2014: Der kobles vogne på togstammen på banegården i Bad Doberan.26.10.2014: Der kobles vogne på togstammen på banegården i Bad Doberan.
26.10.2014: Lokomotiv nr. 99.2322-8 fra 1932 parat til afgang fra Bad Doberan.26.10.2014: Lokomotiv nr. 99.2322-8 fra 1932 parat til afgang fra Bad Doberan.
26.10.2014: MBB's værkstedsbygning fra 2004, hvor vedligeholdelsen af lokomotiver og vogne foregår.26.10.2014: MBB’s værkstedsbygning fra 2004, hvor vedligeholdelsen af lokomotiver og vogne foregår.
26.10.2014: Sporene ind til kullager og vognremise ligger mellem det gamle værksted (tv.) og det nye (th.).26.10.2014: Sporene ind til kullager og vognremise ligger mellem det gamle værksted (tv.) og det nye (th.).
26.10.2014: Vognremisen, hvor alle vogne “gemmes væk” uden for driftstiden for at undgå grafitti-hærværk.26.10.2014: Vognremisen, hvor alle vogne “gemmes væk” uden for driftstiden for at undgå grafitti-hærværk.
26.10.2014: MBB's gamle værkstedsbygning.26.10.2014: MBB’s gamle værkstedsbygning.
26.10.2014: Kuldepotet bag den gamle remise.26.10.2014: Kuldepotet bag den gamle remise.
26.10.2014: Kuldepotet bag den gamle remise.26.10.2014: Kuldepotet bag den gamle remise.
26.10.2014: Lokomotiv nr. 99.2324-4 fra 2009 får både vand og kul på efter turen til Kühlingsborn og retur.26.10.2014: Lokomotiv nr. 99.2324-4 fra 2009 får både vand og kul på efter turen til Kühlingsborn og retur.
26.10.2014: Lokomotiverne laster kun kul i Bad Doberan, hvorimod de tanker vand efter hver enkelttur.26.10.2014: Lokomotiverne laster kun kul i Bad Doberan, hvorimod de tanker vand efter hver enkelttur.
26.10.2014: Lokomotiv nr. 99.2324-4 fra 2009 er bygget af DB's Dampflokwerk i Meiningen og er det nyeste damplokomotiv i Tyskland.26.10.2014: Lokomotiv nr. 99.2324-4 fra 2009 er bygget af DB’s Dampflokwerk i Meiningen og er det nyeste damplokomotiv i Tyskland.
26.10.1904: Lokomotiv nr. 99.2324-4 fra 2009 rangerer på plads foran togstammen på Bad Doberan Bahnhof.26.10.1904: Lokomotiv nr. 99.2324-4 fra 2009 rangerer på plads foran togstammen på Bad Doberan Bahnhof.
26.10.2014: Vogntog med lokomotiv nr. 99.2322-8 fra 1932 i spidsen på vej ud fra Bad Doberan Bahnhof.26.10.2014: Vogntog med lokomotiv nr. 99.2322-8 fra 1932 i spidsen på vej ud fra Bad Doberan Bahnhof.

Alexandrinenplatz, Mollistraße og
standsningsstedet Stadtmitte i Bad Doberan

30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2321-0 i spidsen for tog på vej over Alexandrinenplatz i Bad Doberan.30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2321-0 i spidsen for tog på vej over Alexandrinenplatz i Bad Doberan.
30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2321-0 i spidsen for tog på vej over Alexandrinenplatz og ind i Mollistraße i Bad Doberans centrum.30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2321-0 i spidsen for tog på vej over Alexandrinenplatz og ind i Mollistraße i Bad Doberans centrum.
30.08.2013: I Mollistraße markerer et skilt på en lygtepæl, at MBB har et trinbræt ved fortovskanten.30.08.2013: I Mollistraße markerer et skilt på en lygtepæl, at MBB har et trinbræt ved fortovskanten.
30.08.2013: Tog ved trinbrættet Stadtmitte i Bad Doberan. MBB's personvogne er typisk bygget i perioden 1910-30, og mange er sidenhen blevet restaureret til deres nuværende stand.30.08.2013: Tog ved trinbrættet Stadtmitte i Bad Doberan. MBB’s personvogne er typisk bygget i perioden 1910-30, og mange er sidenhen blevet restaureret til deres nuværende stand.
30.08.2013: Togene medfører alle en pakvogn, og foran den anes en restaureret salonvogn. Toget holder ved Stadtmitte i begyndelsen af Mollistraße i Bad Doberan.30.08.2013: Togene medfører alle en pakvogn, og foran den anes en restaureret salonvogn. Toget holder ved Stadtmitte i begyndelsen af Mollistraße i Bad Doberan.
30.08.2013: MBB's tog fylder godt op i Mollistraße mellem fortov og fortovsrestauranter.30.08.2013: MBB’s tog fylder godt op i Mollistraße mellem fortov og fortovsrestauranter.
30.08.2013: MBB tog på vej nordpå gennem Mollistraße i Bad Doberan.30.08.2013: MBB tog på vej nordpå gennem Mollistraße i Bad Doberan.
30.08.2013: Den nordlige ende af Mollistraße, hvor der ikke er meget plads, når først toget kører ind.30.08.2013: Den nordlige ende af Mollistraße, hvor der ikke er meget plads, når først toget kører ind.
30.08.2013: MBB tog på vej ind gennem Mollistraße.30.08.2013: MBB tog på vej ind gennem Mollistraße.
30.08.2013: Mollistraße i Bad Doberans centrum.30.08.2013: Mollistraße i Bad Doberans centrum.
30.08.2013: Selv om toget kører langsomt gennem Mollistraße, skal fodgængerne ikke slå for mange skæverter, hvis de ikke skal komme i karambolage med toget.30.08.2013: Selv om toget kører langsomt gennem Mollistraße, skal fodgængerne ikke slå for mange skæverter, hvis de ikke skal komme i karambolage med toget.
30.08.2013: MBB tog ved standsningsstedet Stadtmitte i Mollistraße i Bad Doberans centrum.30.08.2013: MBB tog ved standsningsstedet Stadtmitte i Mollistraße i Bad Doberans centrum.
30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2323-6 på vej over Alexandrinenplatz i retning mod Bad Doberan Bahnhof.30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2323-6 på vej over Alexandrinenplatz i retning mod Bad Doberan Bahnhof.
30.08.2013: Veterantoget har prioritet i forhold til biltrafikken, som får rødt i rigtig god tid før togets passage.30.08.2013: Veterantoget har prioritet i forhold til biltrafikken, som får rødt i rigtig god tid før togets passage.
31.08.2013: Tog på vej over Alexandrinenplatz i Bad Doberan.31.08.2013: Tog på vej over Alexandrinenplatz i Bad Doberan.
31.08.2013: Kørslen ud gennem Mollistraße set inde fra toget.31.08.2013: Kørslen ud gennem Mollistraße set inde fra toget.
31.08.2013: Tog på vej over Alexandrinenplatz i Bad Doberan.31.08.2013: Tog på vej over Alexandrinenplatz i Bad Doberan.
29.08.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2322-8 i spidsen ankommer fra Kühlingsborn til standsningsstedet Stadtmitte i Mollistraße.29.08.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2322-8 i spidsen ankommer fra Kühlingsborn til standsningsstedet Stadtmitte i Mollistraße.
29.08.2014: Mollis lange togstammer giver ikke megen mulighed for anden trafik til at passere, når de holder mellem parkerede biler og Stadtmittes perronkant bag toget.29.08.2014: Mollis lange togstammer giver ikke megen mulighed for anden trafik til at passere, når de holder mellem parkerede biler og Stadtmittes perronkant bag toget.
29.08.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2322-8 i spidsen på vej over Alexandrinenplatz og ind i Mollistraße.29.08.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2322-8 i spidsen på vej over Alexandrinenplatz og ind i Mollistraße.
29.08.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2322-8 i spidsen ved standsningsstedet Stadtmitte i Mollistraße.29.08.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2322-8 i spidsen ved standsningsstedet Stadtmitte i Mollistraße.
26.10.2014: Vogntog på vej ind gennem Mollistraße.26.10.2014: Vogntog på vej ind gennem Mollistraße.

Goethestraße i Bad Doberan

30.08.2013: I Bad Doberans nordlige bydel ligger Goethestraße med trinbrættet af samme navn.30.08.2013: I Bad Doberans nordlige bydel ligger Goethestraße med trinbrættet af samme navn.
30.08.2013: Trinbrættet Goethestraße i den nordlige del af Bad Doberan.30.08.2013: Trinbrættet Goethestraße i den nordlige del af Bad Doberan.
30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2323-6 i spidsen for tog i Goethestraße på vej ind i Bad Doberan.30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2323-6 i spidsen for tog i Goethestraße på vej ind i Bad Doberan.
30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2323-6, der her ses ved trinbrættet Goethestraße, er bygget af Orenstein & Koppel i 1932.30.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2323-6, der her ses ved trinbrættet Goethestraße, er bygget af Orenstein & Koppel i 1932.
30.08.2013: MBB tog i Goethestraße lige før Mollistraße i Bad Doberans centrum.30.08.2013: MBB tog i Goethestraße lige før Mollistraße i Bad Doberans centrum.
26.10.2014: Stationsskilt på Goethestraße.26.10.2014: Stationsskilt på Goethestraße.
26.10.2014: Stationsskilt på Goethestraße.26.10.2014: Stationsskilt på Goethestraße.

Mellem Goethestraße og Heiligendamm

31.08.2013: Tog på vej ud over Bad Doberans nordlige bygrænse.31.08.2013: Tog på vej ud over Bad Doberans nordlige bygrænse.
26.10.2014: Molli forlader Goethestraße på vej mod Heiligendamm.26.10.2014: Molli forlader Goethestraße på vej mod Heiligendamm.
26.10.2014: Tog på vej ind i Goethestraße i det nordlige Bad Doberan.“26.10.2014: Tog på vej ind i Goethestraße i det nordlige Bad Doberan.
26.10.2014: En “moderne” veteranbane har (også) moderne lyssignaler.26.10.2014: En “moderne” veteranbane har (også) moderne lyssignaler.

Heiligendamm

31.08.2013: Molli ankommer til Heiligendamm fra Bad Doberan.31.08.2013: Molli ankommer til Heiligendamm fra Bad Doberan.
31.08.2013: Tog fra Kühlingsborn ankommer til Heiligendamm.31.08.2013: Tog fra Kühlingsborn ankommer til Heiligendamm.
31.08.2013: Tog fra Kühlingsborn ankommer til Heiligendamm.31.08.2013: Tog fra Kühlingsborn ankommer til Heiligendamm.
31.08.2013: Heiligendamm er krydsningsstation, så der er tid til at studere dagens avis, mens der ventes på modgående tog.31.08.2013: Heiligendamm er krydsningsstation, så der er tid til at studere dagens avis, mens der ventes på modgående tog.
31.08.2013: Heiligendamm Bahnhof.31.08.2013: Heiligendamm Bahnhof.
31.08.2013: Heiligendamm Bahnhof.31.08.2013: Heiligendamm Bahnhof.
26.10.2014: 26.10.2014: Heiligendamm Bahnhof.26.10.2014: 26.10.2014: Heiligendamm Bahnhof.
26.10.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2324-4 fra 2009 i spidsen på Heiligendamm Bahnhof.26.10.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2324-4 fra 2009 i spidsen på Heiligendamm Bahnhof.
26.10.2014: Tog med lokomotiv 99.2324-4 fra 2009 i spidsen på Heiligendamm Bahnhof.26.10.2014: Tog med lokomotiv 99.2324-4 fra 2009 i spidsen på Heiligendamm Bahnhof.
26.10.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2322-8 fra 1932 ankommer til Heiligendamm fra Kühlingsborn.26.10.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2322-8 fra 1932 ankommer til Heiligendamm fra Kühlingsborn.
26.10.2014: På vej ud fra Heiligendamm mod Kühlingsborn passerer toget et gammelt vingesignal.26.10.2014: På vej ud fra Heiligendamm mod Kühlingsborn passerer toget et gammelt vingesignal.
26.10.2014: Toget fra Kühlingsborn passerer ved indkørslen til Heiligendamm dette vingesignal, som der ellers ikke er så mange af på banen.26.10.2014: Toget fra Kühlingsborn passerer ved indkørslen til Heiligendamm dette vingesignal, som der ellers ikke er så mange af på banen.
26.10.2014: Banens nyeste lokomotiv, nr. 99.2324-4 på stationen i Heiligendamm.26.10.2014: Banens nyeste lokomotiv, nr. 99.2324-4 på stationen i Heiligendamm.

Kühlingsborn Ost

31.08.2013: Ligesom Bad Doberan har Kühlingsborn tre standsningssteder. Her ses Kühlingsborn Ost.31.08.2013: Ligesom Bad Doberan har Kühlingsborn tre standsningssteder. Her ses Kühlingsborn Ost.
31.08.2013: Kühlingsborn Ost har jernbanerestaurant.31.08.2013: Kühlingsborn Ost har jernbanerestaurant.
31.08.2013: Kühlingsborn Ost.31.08.2013: Kühlingsborn Ost.
31.08.2013: Fra kommandoposten på Kühlingsborn Ost er stationsforstanderen parat til at sende toget af sted (se billedet til højre).31.08.2013: Fra kommandoposten på Kühlingsborn Ost er stationsforstanderen parat til at sende toget af sted (se billedet til højre).
31.08.2013: (Fortsat fra billedet til venstre) Nå, det bruges tilsyneladende ikke mere - det var bare en voksfigur.31.08.2013: (Fortsat fra billedet til venstre) Nå, det bruges tilsyneladende ikke mere – det var bare en voksfigur.
31.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2321-0 med en togstamme på 11-12 vogne på Kühlingsborn Ost.31.08.2013: Lokomotiv nr. 99.2321-0 med en togstamme på 11-12 vogne på Kühlingsborn Ost.
26.10.2014: Fra Kühlingsborn Ost passerer strækningen ind gennem byen mod Kühlingsborn Mitte.26.10.2014: Fra Kühlingsborn Ost passerer strækningen ind gennem byen mod Kühlingsborn Mitte.
26.10.2014: Fodgængerovergang ved Kühlingsborn Ost.26.10.2014: Fodgængerovergang ved Kühlingsborn Ost.
26.10.2014: Den vestlige indkørsel til Kühlingsborn Ost.26.10.2014: Den vestlige indkørsel til Kühlingsborn Ost.
26.10.2014: Kommandoposten på Kühlingsborn Ost udgør sit eget lille museum med skiftende udstillinger.26.10.2014: Kommandoposten på Kühlingsborn Ost udgør sit eget lille museum med skiftende udstillinger.
26.10.2014: Hvor der i 2013 var et tableau med stationsforstander, kunne man i 2014 se et lille café miljø.26.10.2014: Hvor der i 2013 var et tableau med stationsforstander, kunne man i 2014 se et lille café miljø.
26.10.2014: Kühlingsborn Ost Bahnhof.26.10.2014: Kühlingsborn Ost Bahnhof.
26.10.2014: På Kühlingsborn Ost kan man se, hvor man mest praktisk skal placere sig, hvis man skal have cykel med toget, (......)26.10.2014: På Kühlingsborn Ost kan man se, hvor man mest praktisk skal placere sig, hvis man skal have cykel med toget, (……)
26.10.2014: (.....) eller hvis man ønsker at rejse med salonvognen, (.....)26.10.2014: (…..) eller hvis man ønsker at rejse med salonvognen, (…..)
26.10.2014: (.....) eller man nu “bare” er almindelig rejsende.26.10.2014: (…..) eller man nu “bare” er almindelig rejsende.
26.10.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2322-8 ankommer til Kühlingsborn Ost i retning mod Bad Doberan.26.10.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2322-8 ankommer til Kühlingsborn Ost i retning mod Bad Doberan.

Kühlingsborn Mitte

26.10.2014: I Kühlingsborn Mitte kører Molli i den ene side af vejen mellem vejbane og fortov, der fungerer som perron.26.10.2014: I Kühlingsborn Mitte kører Molli i den ene side af vejen mellem vejbane og fortov, der fungerer som perron.
26.10.2014: Et skilt viser, at fortovet fungerer som perron.26.10.2014: Et skilt viser, at fortovet fungerer som perron.
26.10.2014: Selv om Kühlingsborn Mitte er et simpelt standsningsted ved fortovet, er det dog forsynet med et rummeligt venteskur.26.10.2014: Selv om Kühlingsborn Mitte er et simpelt standsningsted ved fortovet, er det dog forsynet med et rummeligt venteskur.
26.10.2014: Ikke mange grundejere har et stopsignal og advarselskryds placeret ved udkørslen fra sin have. Men der findes en i Kühlingsborn Mitte.26.10.2014: Ikke mange grundejere har et stopsignal og advarselskryds placeret ved udkørslen fra sin have. Men der findes en i Kühlingsborn Mitte.
26.10.2014: Med banens placering lige uden for havelågen kan stopsignalets anbringelse virke ganske velbegrundet.26.10.2014: Med banens placering lige uden for havelågen kan stopsignalets anbringelse virke ganske velbegrundet.
26.10.2014: Efter at have forladt Kühlingsborn Mitte svinger banen skarpt mod Kühlingsborn West.26.10.2014: Efter at have forladt Kühlingsborn Mitte svinger banen skarpt mod Kühlingsborn West.
26.10.2014: Tog ankommer til Kühlingsborn Mitte.26.10.2014: Tog ankommer til Kühlingsborn Mitte.
26.10.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2322-8 i spidsen gør holdt ved Kühlingsborn Mitte.26.10.2014: Tog med lokomotiv nr. 99.2322-8 i spidsen gør holdt ved Kühlingsborn Mitte.
26.10.2014 Toget krydser vejen ud fra Kühlingsborn Mitte. Alle lyskurve viser rødt inkl. den ud for den private udkørsel, der altså munder ud i et lysreguleret kryds.26.10.2014 Toget krydser vejen ud fra Kühlingsborn Mitte. Alle lyskurve viser rødt inkl. den ud for den private udkørsel, der altså munder ud i et lysreguleret kryds.
26.10.2014: Mange offentlige småbygninger og installationsskabe i Kühlingsborn Mitte er forsynet med Molli-motiver.26.10.2014: Mange offentlige småbygninger og installationsskabe i Kühlingsborn Mitte er forsynet med Molli-motiver.

Kühlingsborn West

29.08.2014: Lokomotiv nr. 99.2322-8 foretager omløb på Kühlingsborn West Bahnhof.29.08.2014: Lokomotiv nr. 99.2322-8 foretager omløb på Kühlingsborn West Bahnhof.
29.08.2014: Lokomotiv nr. 99.2322-8 ved vandposten på Kühlingsborn West Bahnhof.29.08.2014: Lokomotiv nr. 99.2322-8 ved vandposten på Kühlingsborn West Bahnhof.
29.08.2014: Lokomotiv nr. 99.2322-8 i spidsen for tog på Kühlingsborn West Bahnhof.29.08.2014: Lokomotiv nr. 99.2322-8 i spidsen for tog på Kühlingsborn West Bahnhof.
26.10.2014: Tog ankommer til Kühlingsborn West Bahnhof.26.10.2014: Tog ankommer til Kühlingsborn West Bahnhof.
26.10.2014: Lokomotivremisen på Kühlingsborn West Bahnhof.26.10.2014: Lokomotivremisen på Kühlingsborn West Bahnhof.
26.10.2014: Lokomotiv nr. 99.2324-4 tanker vand på Kühlingsborn West Bahnhof.26.10.2014: Lokomotiv nr. 99.2324-4 tanker vand på Kühlingsborn West Bahnhof.
26.10.2014: Lokomotiv 99.2324-4 spyr røg og damp på Kühlingsborn West Bahnhof.26.10.2014: Lokomotiv 99.2324-4 spyr røg og damp på Kühlingsborn West Bahnhof.
26.10.2014: Lokomotiv 99.2324-4 rangerer på Kühlingsborn West Bahnhof.26.10.2014: Lokomotiv 99.2324-4 rangerer på Kühlingsborn West Bahnhof.
26.10.2014: Lokomotiv 99.2324-4 i spidsen for et tog klar til afgang.26.10.2014: Lokomotiv 99.2324-4 i spidsen for et tog klar til afgang.
26.10.2014: Kühlingsborn West Bahnhof.26.10.2014: Kühlingsborn West Bahnhof.
26.10.2014: Med lokomotiv 99.2324-4 i spidsen forlader et vogntog Kühlingsborn West Bahnhof.26.10.2014: Med lokomotiv 99.2324-4 i spidsen forlader et vogntog Kühlingsborn West Bahnhof.
26.10.2014: Tog forlader Kühlingsborn West Bahnhof.26.10.2014: Tog forlader Kühlingsborn West Bahnhof.
26.10.2014: Tog forlader Kühlingsborn West Bahnhof.26.10.2014: Tog forlader Kühlingsborn West Bahnhof.
26.10.2014: Kühlingsborn West Bahnhof.26.10.2014: Kühlingsborn West Bahnhof.
26.10.2014: Kühlingsborn West Bahnhof.26.10.2014: Kühlingsborn West Bahnhof.
26.10.2014: Ud fra Kühlingsborn West kører Molli næsten i baghaverne hos en række grundejere.26.10.2014: Ud fra Kühlingsborn West kører Molli næsten i baghaverne hos en række grundejere.
26.10.2014: Når nu moderne jernbaner bruger det klassiske lokomotivsymbol på deres advarselstavler, så kan en veteranbane vel bruge et moderne symbol!26.10.2014: Når nu moderne jernbaner bruger det klassiske lokomotivsymbol på deres advarselstavler, så kan en veteranbane vel bruge et moderne symbol!
26.10.2014: Banestrækningen mellem Kühlingsborn West og Kühlingsborn Mitte.26.10.2014: Banestrækningen mellem Kühlingsborn West og Kühlingsborn Mitte.

Vognbilleder

30.08.2013: Vogn nr. 990-319 er i den ene ende ombygget med klapsæder i stedet for tværbænke, så der er plads til kørestole, rollatorer mv.30.08.2013: Vogn nr. 990-319 er i den ene ende ombygget med klapsæder i stedet for tværbænke, så der er plads til kørestole, rollatorer mv.
30.08.2013: Vogn nr. 990-319, der er fra 1914, blev restaureret i 1988 og ombygget til at medtage kørestole, barnevogne og lignende.30.08.2013: Vogn nr. 990-319, der er fra 1914, blev restaureret i 1988 og ombygget til at medtage kørestole, barnevogne og lignende.
31.08.2013: Interiør fra en af de smukt restaurerede vogne.31.08.2013: Interiør fra en af de smukt restaurerede vogne.
31.08.2013: Interiør fra en af de smukt restaurerede vogne.31.08.2013: Interiør fra en af de smukt restaurerede vogne.
26.10.2014: Salonvogn nr. 990.206 fra 1914.26.10.2014: Salonvogn nr. 990.206 fra 1914.
26.10.2014: Salonvogn nr. 990.206 fra 1914.26.10.2014: Salonvogn nr. 990.206 fra 1914.
26.10.2014: MBB's logo ses på mange af vognene.26.10.2014: MBB’s logo ses på mange af vognene.
26.10.2014: På alle vogne kan man læse denne information om ophold på vognenes perroner mv.26.10.2014: På alle vogne kan man læse denne information om ophold på vognenes perroner mv.
Molli Museum i Kühlingsborn West

På endestationen Kühlungsborn West indbyder Molli-Museet de besøgende til en udflugt i jernbanehistorien. Indgangen befinder sig i den tilgrænsende museumscafé, som har åbent daglig. Indgangen til museet er gratis. Til vedligehold bedes dog om bidrag, som kan lægges i en gammel banelanterne ved døren. Grupper tilbydes omvisning ved fortilmelding.

Sådan indleder MBB siden om Molli-Museet på selskabets hjemmeside Abenteuer Molli. Siden oplyser endvidere, at det i midten af 1970’erne blev besluttet at bevare Molli som turistbane og indregistrere den som et mindesmærke over fremstillings- og trafikhistorien i Rostock regionen. I den forbindelse opstod der tanker om at oprette et museum, hvor man kunne fremvise forskellige historiske genstande, ligesom man ville restaurere historiske vogne ikke bare med henblik på udstilling, men i lige så høj grad til særkørsler på banen. Knaphed på både menneskelige og materielle ressourcer i DDR betød dog, at ideerne kun realiseredes meget langsomt. Det lykkedes dog i starten af 1980’erne at indrette et lille udstillingsområde i Kühlingsborn Ost, men efter murens fald i 1989 stod disse arealer ikke længere til rådighed.

Midt i 1990erne opstod så tanken om at udbygge Kühlingsborn West med et oplevelsesområde. Her var der udover et stort pakhus som muligt udstillingsområde også kælderrum til lagerformål samt bedre opbevaringsmuligheder for det rullende materiel i gamle vognremiser.

Museet, der har både et inden- og udendørs udstillingsområde, åbnedes i 1996, og det indendørs udstillingsområde blev koblet sammen med museumscafeen, hvor der ifølge hjemmesiden serveres “glæder for ganen” og et hyggeligt miljø. Et særligt højdepunkt udgøres af den åbne godsvogn foran cafeen, som om sommeren er udstyret som en veranda med borde og bænke, hvor man kan sidde og slappe af.

Til at begynde med udstilledes de genstande, som tidligere havde været udstillet i Kühlingsborn Ost. Det drejede sig bl.a. om forskellige plancher, en billetmaskine, gamle telefoner og et morseapparat. Hurtigt kom der dog mange nye ting til som f.eks. forskellige kommandoposter, redskaber til vedligeholdelse af spor, en lanterne- og skiltesamling samt et centralur. Da der i disse år både ved Molli og i særdeleshed ved DB skete mange moderniseringer og nedlæggelser, var der rig lejlighed til erhvervelse af nye udstillingsgenstande. Bogstavelig talt i sidste øjeblik før afgang til skrothandleren blev den mekaniske kommandopost og et vingesignal reddet fra Bahnhof Parkentin (ligger på banen midtvejs mellem Rostock og Bad Doberan).

Det udendørs udstillingsareal ligger i haven til den tidligere stationsforstanderbolig. En særlig interessant udstillingsgenstand på det udedørs areal er den på langs opskårede originale kedel fra lokomotiv nr. 99.2323-6. I forbindelse med omvisninger bliver kedlens funktion forklaret, men for dem, som er på egen hånd, er kedlens dele forsynet med tal, som så forklares på en stor planche ved siden af kedlen.

Udover den gennemskårede kedel kan man på udendørsarealet se:

  • et tipvognstog med diesellokomotiv
  • kulforsyningskran med kuldepot
  • vingesignal og telefonskab
  • bom med håndsving og advarselskryds
  • sporstykke med historiske hjulsæt
  • forskellige signal- og kilometertavler
  • vandkran (fra Bad Doberans normalspor)

På spor 1a, som er et lille sidespor til hovedsporet, og som blev ført tilbage til sin oprindelige placering i 1999, kan man om sommeren se forskelligt rullende materiel. For det meste handler det om det ikke mere køreklare lokomotiv nr. 99.332 samt den originale postvogn nr. 71 fra 1886, som blev restaureret i 2001, eller en anden historisk godsvogn.

Herunder ses lidt billeder af de ting, som er omtalt ovenfor, og som kan give et lille indtryk af den måske beskedne, men alligevel varierede samling, som museet kan fremvise. Alle billeder er optaget 26.10.2014.

Total Page Visits: 3350
Total Website Visits: 900889

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *