Historiske sporvogne (Streetcars)

(Lettere redigeret 19.06.2020)
En unik historie

Market Street

Market Street er hovedfærdselsåren i det centrale San Francisco. Den har siden sidste halvdel af 1800-tallet været betjent med først hestesporvogne, siden kabelsporvogne og sidst elektriske sporvogne. Efter jordskælvet i 1906 blev sidstnævnte enerådende. I 1960’erne påbegyndte man anlægget af tunneler under gaden, som skulle omstille de tilbageværende elektriske sporvejslinjer til moderne letbaner med en tunnelstrækning i de centrale bydele og overfladedrift uden for centrum. Arbejdet stod færdigt i november 1982, hvor de nyindkøbte Boeing Vertol letbanevogne (leveret fra 1981) overtog driften helt på den nye MUNI Metro.

Trolley Festival

Sporene i Market Street blev dog ikke fjernet efter omstillingen til letbanedrift. Da driften af kabelsporvognene i 1982 blev indstillet for en næsten toårig periode, “opfandt” organisationen Market Street Railway derfor i sommeren 1983 en ny turistattraktion – den såkaldte Trolley Festival – hvor man kørte med elektriske veteransporvogne på Market Street. Festivalen blev med stor succes gentaget hvert år frem til 1987.

Forberedelserne til etablering af en museumssporvej

Trolley Festivalens succes førte til forslag om at etablere en permanent veteransporvejslinje, og San Franciscos Board of Supervisors (byens lovgivende forsamling) bifaldt ideen. I årene 1987-95 udskiftede MUNI de gamle spor i Market Street, ligesom strækningen forlængedes mod nord til Upper Market og mod syd til Castro. Desuden etableredes der nye perroner ved stoppestederne.

Valg af vogntype

I forbindelse med Trolley Festivalerne havde MUNI anskaffet en række udenlandske sporvogne, f.eks. en toakslet vogn fra Porto, en enkelt Peter Witt vogn fra Milano, et par åbne vogne fra Blackpool og en stor bogievogn fra Melbourne for nu blot at nævne nogle af dem. I forbindelse med, at man skulle til at køre året rundt ca. 20 timer om dagen, foretog man en vurdering af, hvilke vogntyper der ville være bedst egnede på en kommende veteransporvej. Valget faldt på PCC typen, som havde kørt i så mange amerikanske storbyer. MUNI rådede selv over nogle dobbeltrettede “Torpedo” PCC vogne og en en enkelt enkeltrettet vogn. Denne vognpark blev suppleret med 14 enkeltrettede PCC vogne fra Philadelphia.

The Embarcadero

I 1989 indtraf en begivenhed, som for alvor fik betydning for planerne om en veteransporvej i San Francisco. Loma Prieta jordskælvet ødelagde det monster af en fleretages motorvej, The Embarcadero Freeway, som siden 1960’erne havde ødelagt San Franciscos havnefront fuldstændigt. Det førte til en nedrivning af motorvejen og til en nytænkning omkring hele området langs havnen. Beslutningen blev, at The Embarcadero fremover skulle være en sekssporet åben boulevard med et sporvejsanlæg i reserveret areal i midten (se billedet til venstre). Sporvognen skulle være et væsentligt element i betjeningen af havnefronten.

Museumssporvejen åbnes

01.09.1995 åbnedes så første etape af San Franciscos veteransporvej (linje F) mellem Upper Market (ved Transbay Terminal) og Castro og med drift i hele det normale driftsdøgn alle årets dage. Som noget helt unikt nedlagde MUNI samtidig trolleybuslinje 8, som havde samme rute som linje F, og sporvognen fik i løbet af kort tid et dagligt passagertal på over 20.000 – det dobbelte af, hvad trolleybuslinjen havde kunnet præstere. Det betød et forøget behov for rullende materiel. Derfor anskaffedes yderligere ti køreklare Peter Witt bogievogne fra Milano. Disse vogne repræsenterer den amerikanske vogntype, som Peter Witt havde designet til Cleveland Railway, og som også fik stor udbredelse på det nordamerikanske kontinent.

Museums in motion

I marts 2000 forlængedes linjen fra Upper Market ad det reserverede areal på The Embarcadero til en ny endestation på Jones Street ved Fisherman’s Wharf. Dermed var “ståltrekanten” etableret – kombinationen af kabelsporvogn og veteransporvej (“museums in motion”) bringer passagererne til en række af byens mest berømte steder som Fisherman’s Wharf, Union Square, Castro District, Chinatown, Financiel District, Nob Hill, Jackson Square, North Beach, Telegraph Hill og Coit Tower.

Yderligere vognindkøb

I 2004 indkøbte MUNI yderligere 11 PCC vogne fra sporvejen i Newark, New Jersey. Disse vogne var oprindeligt blevet leveret til Twin City Rapid Transit Co. i Minneapolis-St. Paul i 1947. Sporvejen i tvillingebyen blev dog nedlagt i 1953. De kun seks år gamle vogne, som var i god stand ved nedlæggelsen, blev overtaget af sporvejen i Newark, hvor de efterfølgende kørte helt frem til 2001.

Yderligere udvidelse af veteransporvejen

Efter planen skulle der etableres veteransporvej på en længere del af havnefronten. Først med forlængelsen af MUNI Metroen fra Embarcadero ad Steuart, King og Third Street til Ingleside i 2007 blev det også muligt at forlænge veteransporvejen. Der skulle dog gå otte år, før en ny veteranlinje E mellem Embarcadero (Jones Street) og Caltrain depotet ved hjørnet af King og 4th Street kunne tages i brug. Det skete 01.08.2015, men der tales allerede nu om yderligere forlængelse ad Third Street. Linje E kører alle dage i tidsrummet kl. 10-19. Linjen betjenes udelukkende med San Franciscos dobbeltrettede vogne, da endestationen ved Caltrain depotet ikke har vendesløjfe.

Driften af museumssporvejen

Ovennævnte Market Street Railway – en non-profit organisation eller forening – står for restaurering, vedligeholdelse og daglig rengøring af museumsvognene. Arbejdet udføres af foreningens medlemmer på frivillig basis, og midlerne til arbejdet skaffes via medlemskontingenter, frivillige bidrag og rejsning af fondsmidler mv. Driften udføres af MUNI, og sporvejen er fuldt integreret i MUNI’s billet- og takstsystem – vist ikke noget man kan genfinde så mange steder i verden. Det er vist også noget usædvanligt, at man samdriver en museumssporvej og en moderne letbane/sporvej, som det nu sker med linje E mellem Embarcadero ved Ferry Building og Caltrain – ikke i en festlig anledning, men som et trafikalt tilbud året rundt! Både linje E og måske især linje F bruges ligeligt af lokale pendlere og indkøbsrejsende samt turister, som for øvrigt før turen kan gå ind på Market Street Railways website og se, hvilke vogne der er i drift på linjerne, og hvor de befinder sig, se herunder:

Linje FLinje ELinje E og F

NB! Linje E er efter Corona-nedlukningen kun kommet delvist i drift igen og er i hvert fald ikke i drift i foråret 2023. Genåbning er ikke annonceret.

Vognparken

MUNI har som nævnt ovenfor en stor samling veteransporvogne ikke bare fra USA, men også fra Europa og andre dele af Verden. I oversigten herunder er dog kun medtaget de vogne, som ses i daglig drift på linjerne E og F, dvs. PCC og Peter Witt vognene. Vil man vide mere om hele samlingen, kan man gå ind på foreningen Market Street Railways hjemmeside (www.streetcar.org/streetcars/), hvor der er omtale af alle vognene.

PCC vogne

Nr. 1006-1011 samt 1015

Dobbeltrettede vogne bygget af St. Louis Car Company og leveret til San Francisco Municipal Railway (MUNI) i 1948. Nr. 1006 og 1008 er bibeholdt i MUNI’s farver og design fra 1950’erne, mens de øvrige er malet i det, som amerikanerne kalder for tribute livery (se nedenfor).

Nr. 1040

Enkeltrettet vogn bygget af St. Louis Car Company og leveret til San Francisco Municipal Railway (MUNI) i 1952. Den var den sidste PCC vogn, som St. Louis Car Company byggede til det nordamerikanske kontinent, og den har stadig MUNI’s farver og design fra 1950’erne. Vognen har alle dage kørt i San Francisco.

Nr. 1050-1063

Enkeltrettede vogne bygget af St. Louis Car Company og leveret til Philadelphia Transportation Company i 1947-48. MUNI købte vognene i 1992. Nr. 1055 er bibeholdt i sit Southeastern Pennsylvania Transportation Authority design fra 1948, mens nr. 1060 har det originale Philadelphia design fra 1938. Resten af vognene er malet i tribute livery.

Nr. 1070-1080

Enkeltrettede vogne, der blev leveret til Twin City Rapid Transit Co. i Minneapolis-St. Paul i 1947. I 1953 blev de overtaget af sporvejen i Newark, hvor de efterfølgende kørte helt frem til 2001. MUNI købte vognene i 2004. Nr. 1071 er ført tilbage til sit oprindelige udseende fra Minneapolis-St. Paul, mens nr. 1070 har bibeholdt sit udseende fra Newark. Alle øvrige vogne er malet i tribute livery.

Tribute livery

PCC vognene havde stor udbredelse på det nordamerikanske kontinent. Som en hyldest til de byer, der har haft PCC vogne, og for at vise, hvor forskelligt vognene tog sig ud, har man på nær nogle få eksemplarer ommalet dem i det udseende, som man typisk kunne finde i en række nordamerikanske byer i 1950’erne.

Peter Witt vogne fra Milano

Nr. 1807, 1811, 1814, 1815, 1818, 1834, 1856, 1859, 1888, 1893, 1895

Nr. 1807 og 1811 er i Peter Witt vognenes originale hvid-gule design fra slutningen af 1920’erne. Nr. 1814, 1818 og 1888 er malet i det design med to grønne nuancer, som var fremherskende fra begyndelsen af 1930’erne og frem til engang i 1970’erne. Resten af vognene er malet i det mørkorange design, som blev indført i Milano i løbet af 1970’erne.

Den første Peter Witt vogn, som MUNI anskaffede i forbindelse med Trolley Festivalen var nr. 1834.

Nogle af vognene blev omnummereret i San Francisco, så MUNI ikke havde flere vogne med samme nummer. Det gælder nr. 1807 (ex Milano nr. 1507), 1811 (ex Milano nr. 1911), 1856 (ex Milano nr. 1556), 1888 (ex Milano nr. 1588), 1893 (ex Milano nr. 1793) og 1895 (ex Milano nr. 1795).

Linje F

Fisherman’s Wharf – The Embarcadero – Market Street – Castro

Linjen har sløjfekørsel i begge ender og betjenes derfor udelukkende af Market Street Railways enkeltrettede vogne.

Herunder ses en række eksempler på disse vogne, men langt fra alle driftsvogne er med i billedgalleriet.

PCC vogn nr. 1040

Vognen er fra 1952. Den blev bygget til MUNI i San Francisco og har altid kørt i denne by. Den var den sidste PCC vogn, som St. Louis Car Company byggede til det nordamerikanske kontinent.

28.04.2016: PCC vogn nr. 1040 på Market Street.28.04.2016: PCC vogn nr. 1040 på Market Street.

PCC vogn nr. 1050

Vognen er fra 1948 og har udseende som i San Francisco, men vognen er en af de vogne MUNI erhvervede fra Philadelphia.

27.04.2016: PCC-vogn nr. 1050 på The Embarcadero ved Pier 3.27.04.2016: PCC-vogn nr. 1050 på The Embarcadero ved Pier 3.

PCC vogn nr. 1051

Vognen er fra 1948 og har et forenklet design, som MUNI indførte i 1963. Det forenklede design indførtes, fordi vognene fra starten af 1960’erne ofte blev prydet af reklamer, der som oftest dækkede det meste af siden og “vinge”-motivet.

01.05-2017: PCC-vogn nr. 1051 på Don Chee Way mellem The Embarcadero og Steuart Street ved Ferry Plaza.01.05-2017: PCC-vogn nr. 1051 på Don Chee Way mellem The Embarcadero og Steuart Street ved Ferry Plaza.
02.05.2017: PCC vogn nr. 1051 på Market Street ved Powell Station.02.05.2017: PCC vogn nr. 1051 på Market Street ved Powell Station.
04.05.2017: PCC vogn nr. 1051 på Market Street umiddelbart efter at have forladt endestationen på 17th Street.04.05.2017: PCC vogn nr. 1051 på Market Street umiddelbart efter at have forladt endestationen på 17th Street.

PCC vogn nr. 1052

Vognen er fra 1948 og har udseende som i Los Angeles, som havde PCC vogne i perioden 1937-1963.

28.04.2016: PCC vogn nr. 1052 på The Embarcadero ved Pier 33.28.04.2016: PCC vogn nr. 1052 på The Embarcadero ved Pier 33.

PCC vogn nr. 1053

Vognen stammer oprindeligt fra Minneapolis-St. Paul (1947), men er malet i Brooklyn design. Brooklyn i New York havde PCC vogne i drift 1936-1956.

28.04.2016: PCC vogn nr. 1053 på The Embarcadero ved Pier 33.28.04.2016: PCC vogn nr. 1053 på The Embarcadero ved Pier 33.
27.04.2017: PCC vogn nr. 1053 på Market Street ved Powell Station.27.04.2017: PCC vogn nr. 1053 på Market Street ved Powell Station.
03.05.2017: PCC vogn nr. 1053 på Market Street ved Powell Station.03.05.2017: PCC vogn nr. 1053 på Market Street ved Powell Station.

PCC vogn nr. 1055

Vognen leveredes til Philadelphia i 1948 og har stadig sit oprindelige udseende.

03.05.2016: PCC vogn nr. 1055 på hjørnet af Don Chee Way og Steuart Street ved Ferry Plaza.03.05.2016: PCC vogn nr. 1055 på hjørnet af Don Chee Way og Steuart Street ved Ferry Plaza.

PCC vogn nr. 1056

Vognen leveredes til Philadelphia i 1948 og har udseende som i Kansas City (Missouri-Kansas), som havde i alt 184 PCC vogne i drift i perioden 1941-57.

29.04.2017: PCC-vogn nr. 1056 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.29.04.2017: PCC-vogn nr. 1056 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.
03.05.2017: PCC-vogn nr. 1056 på Market Street ved Powell Station.03.05.2017: PCC-vogn nr. 1056 på Market Street ved Powell Station.
04.05.2017: PCC-vogn nr. 1056 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.04.05.2017: PCC-vogn nr. 1056 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.

PCC vogn nr. 1057

Vognen er fra 1948 og har udseende som i Cincinnati, som havde PCC vogne i drift i perioden 1939-1951.

27.04.2016: PCC vogn nr. 1057 på endestationen på Jones Street ved Fisherman's Wharf.27.04.2016: PCC vogn nr. 1057 på endestationen på Jones Street ved Fisherman’s Wharf.
27.04.2016: PCC vogn nr. 1057 på The Embarcadero ved Chestnut Street og Pier 29.27.04.2016: PCC vogn nr. 1057 på The Embarcadero ved Chestnut Street og Pier 29.
27.04.2016: PCC vogn nr. 1057 på The Embarcadero ved Chestnut Street og Pier 29.27.04.2016: PCC vogn nr. 1057 på The Embarcadero ved Chestnut Street og Pier 29.
27.04.2017: PCC vogn nr. 1057 på Market Street ved Powell Station.27.04.2017: PCC vogn nr. 1057 på Market Street ved Powell Station.
28.04.2017: PCC vogn nr. 1057 på Market Street ved Powell Station.28.04.2017: PCC vogn nr. 1057 på Market Street ved Powell Station.
01.05.2017: PCC vogn mr. 1057 på hjørnet af The Embarcadero og Don Chee Way.01.05.2017: PCC vogn mr. 1057 på hjørnet af The Embarcadero og Don Chee Way.
03.05.2017: PCC vogn mr. 1057 på Market Street ved Powell Station.03.05.2017: PCC vogn mr. 1057 på Market Street ved Powell Station.

PCC vogn nr. 1058

Vognen er fra 1948 og har udseende som i Chicago, som havde PCC vogne i perioden 1936-1958 – på et tidspunkt med en vognpark på 683 enheder.

03.05.2016: PCC vogn nr. 1058 på Market Street ved Steuart Street.03.05.2016: PCC vogn nr. 1058 på Market Street ved Steuart Street.
04.05.2017: PCC vogn nr. 1058 på Market Street umiddelbart efter at have forladt endestationen på 17th Street.04.05.2017: PCC vogn nr. 1058 på Market Street umiddelbart efter at have forladt endestationen på 17th Street.

PCC vogn nr. 1061

Vognen blev leveret til Philadelphia i 1948 og har nu udseende som “Big Red Car” fra Pacific Electric, det tidligere omfattende regionale sporvejssystem ved Los Angeles.

05.05.2016: Vogn nr. 1061 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.05.05.2016: Vogn nr. 1061 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.
05.05.2016: Vogn nr. 1061 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.05.05.2016: Vogn nr. 1061 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.
01.05.2017: PCC vogn mr. 1061 på hjørnet af The Embarcadero og Don Chee Way på vej i drift på linje F.01.05.2017: PCC vogn mr. 1061 på hjørnet af The Embarcadero og Don Chee Way på vej i drift på linje F.

PCC vogn nr. 1063

Vognen er fra 1948 og har udseende som i Baltimore, som havde PCC vogne i drift i perioden 1936-1963.

27.04.2016: PCC vogn nr. 1063 på endestationen på Jones Street ved Fisherman's Wharf.27.04.2016: PCC vogn nr. 1063 på endestationen på Jones Street ved Fisherman’s Wharf.
27.04.2016: PCC vogn nr. 1063 på endestationen på Jones Street ved Fisherman's Wharf.27.04.2016: PCC vogn nr. 1063 på endestationen på Jones Street ved Fisherman’s Wharf.
28.04.2016: PCC vogn nr. 1063 på Market Street.28.04.2016: PCC vogn nr. 1063 på Market Street.
03.05.2016: PCC-vogn nr. 1063 på Market Street.03.05.2016: PCC-vogn nr. 1063 på Market Street.
05.05.2016: PCC-vogn nr. 1063 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.05.05.2016: PCC-vogn nr. 1063 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.

PCC vogn nr. 1070

Vognen er fra 1947 Vognen stammer oprindeligt fra Minneapolis-St. Paul, men blev solgt til Newark i 1954. Nr. 1070 er malet i Newark-udseendet i 1950’erne.

03.05.2016: PCC vogn nr. 1070 på Don Chee Way mellem Steuart Street og The Embarcadero ved Ferry Plaza.03.05.2016: PCC vogn nr. 1070 på Don Chee Way mellem Steuart Street og The Embarcadero ved Ferry Plaza.
27.04.2017: PCC vogn nr. 1070 på Market Street ved Powell Station.27.04.2017: PCC vogn nr. 1070 på Market Street ved Powell Station.
29.04.2017: PCC-vogn nr. 1070 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.29.04.2017: PCC-vogn nr. 1070 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.

PCC vogn nr. 1071

Vognen er fra 1947 Det er en original vogn fra Minneapolis-St. Paul, som havde PCC vogne i drift i perioden 1947-1954. Efter nedlæggelsen af sporvejen i Minneapolis-St. Paul i 1954 kom vognen til Newark, hvor den det næste halve århundrede gjorde tjeneste ved byens City Subway.

28.04.2016: PCC vogn nr. 1071 på The Embarcadero.28.04.2016: PCC vogn nr. 1071 på The Embarcadero.
28.04.2016: PCC vogn nr. 1071 på The Embarcadero.28.04.2016: PCC vogn nr. 1071 på The Embarcadero.
03.05.2016: PCC vogn nr. 1071 på Don Chee Way mellem Steuart Street og The Embarcadero ved Ferry Plaza.03.05.2016: PCC vogn nr. 1071 på Don Chee Way mellem Steuart Street og The Embarcadero ved Ferry Plaza.
01.05.2016: PCC vogn nr. 1071 på hjørnet af Don Chee Way og The Embarcadero ved Ferry Plaza.01.05.2016: PCC vogn nr. 1071 på hjørnet af Don Chee Way og The Embarcadero ved Ferry Plaza.
04.05.2017: PCC vogn nr. 1071 på Market Street ved Powell Station.04.05.2017: PCC vogn nr. 1071 på Market Street ved Powell Station.

PCC vogn nr. 1072

Vognen er fra 1946 og har et udseende som i Mexico City, som havde PCC-vogne fra 1947 til 1984.

01.05.2017: PCC vogn nr. 1072 på hjørnet af The Embarcadero og Don Chee Way ved Ferry Plaza.01.05.2017: PCC vogn nr. 1072 på hjørnet af The Embarcadero og Don Chee Way ved Ferry Plaza.
01.05.2017: PCC vogn nr. 1072 på Don Chee Way mellem The Embarcadero og Steuart Street ved Ferry Plaza.01.05.2017: PCC vogn nr. 1072 på Don Chee Way mellem The Embarcadero og Steuart Street ved Ferry Plaza.
03.05.2017: PCC vogn nr. 1072 på Market Street ved Powell Station.03.05.2017: PCC vogn nr. 1072 på Market Street ved Powell Station.

PCC vogn nr. 1073

Vognen er fra 1947 og har udseende som i El Paso, Texas, og Juarez, Mexico, som havde PCC vogne fra 1950 til 1974. Det er den eneste PCC sporvejslinje, der har krydset en national grænse.

03.05.2016: PCC vogn nr. 1073 på hjørnet af Market Street og Steuart Street.03.05.2016: PCC vogn nr. 1073 på hjørnet af Market Street og Steuart Street.
01.05.2017: PCC vogn nr. 1073 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.01.05.2017: PCC vogn nr. 1073 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.
01.05.2017: PCC vogn nr. 1073 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.01.05.2017: PCC vogn nr. 1073 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.

PCC vogn nr. 1074

Vognen er fra 1946 og har udseende som i Toronto, som havde PCC vogne i drift 1938-1995 (på et tidspunkt ikke mindre end 745 stk.).

28.04.2016: PCC vogn nr. 1074 på The Embarcadero ved Pier 33.28.04.2016: PCC vogn nr. 1074 på The Embarcadero ved Pier 33.
03.05.2016: PCC vogn nr. 1074 på Market Street.03.05.2016: PCC vogn nr. 1074 på Market Street.

PCC vogn nr. 1075

Vognen er fra 1946 og har udseende som i Cleveland, Ohio, som havde 75 PCC vogne i drift 1946-1953.

28.04.2017: PCC vogn nr. 1075 på Market Street ved Powell Station.28.04.2017: PCC vogn nr. 1075 på Market Street ved Powell Station.
29.04.2017: PCC-vogn nr. 1075 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.29.04.2017: PCC-vogn nr. 1075 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.
01.05.2017: PCC vogn mr. 1075 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.01.05.2017: PCC vogn mr. 1075 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.

PCC vogn nr. 1076

Vognen er fra 1948 og har udseende som i Washington D.C., som havde PCC vogne i drift i perioden 1937-1962.

27.04.2016: PCC vogn nr. 1076 på Jefferson Street ved Boudin Bakery and Museum.27.04.2016: PCC vogn nr. 1076 på Jefferson Street ved Boudin Bakery and Museum.
27.04.2016: PCC vogn nr. 1076 på Jefferson Street ved Boudin Bakery and Museum.27.04.2016: PCC vogn nr. 1076 på Jefferson Street ved Boudin Bakery and Museum.
01.05.2017: PCC vogn mr. 1076 på hjørnet af The Embarcadero og Don Chee Way på vej i drift på linje F.01.05.2017: PCC vogn mr. 1076 på hjørnet af The Embarcadero og Don Chee Way på vej i drift på linje F.
02.05.2017: PCC vogn mr. 1076 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.02.05.2017: PCC vogn mr. 1076 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.

PCC vogn nr. 1077

Vognen er fra 1947 og har udseende som i Birmingham (Alabama), som havde PCC vogne i drift i perioden 1947-1953.

29.04.2016: PCC vogn nr. 1077 på Market Street.29.04.2016: PCC vogn nr. 1077 på Market Street.
03.05.2016: PCC vogn nr. 1077 på Market Street.03.05.2016: PCC vogn nr. 1077 på Market Street.
01.05.2017: PCC vogn mr. 1077 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.01.05.2017: PCC vogn mr. 1077 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.

PCC vogn nr. 1078

Vognen er fra 1946 og har udseende som i San Diego, som havde PCC vogne i drift i perioden 1937-1949 og igen fra 2011.

27.04.2016: PCC vogn nr. 1078 på hjørnet af Jefferson Street og Jones Street ved Fisherman's Wharf.27.04.2016: PCC vogn nr. 1078 på hjørnet af Jefferson Street og Jones Street ved Fisherman’s Wharf.
27.04.2016: Samme vogn som til venstre, men her på endestationen på Jones Street ved Fisherman's Wharf.27.04.2016: Samme vogn som til venstre, men her på endestationen på Jones Street ved Fisherman’s Wharf.
27.04.2016: PCC vogn nr. 1078 på The Embarcadero ved Pier 39.27.04.2016: PCC vogn nr. 1078 på The Embarcadero ved Pier 39.
02.05.2017: PCC vogn nr. 1078 på The Embarcadero ved Pier 39.02.05.2017: PCC vogn nr. 1078 på The Embarcadero ved Pier 39.

PCC vogn nr. 1079

Vognen er fra 1946 og her udseende som i Detroit, som havde PCC-vogne i drift i perioden 1947-56. Byen havde i alt 186 PCC vogne, som leveredes i hhv. 1947 og 1949.

27.04.2017: PCC vogn nr. 1079 på Market Street ved Powell Station.27.04.2017: PCC vogn nr. 1079 på Market Street ved Powell Station.
01.05.2017: PCC vogn nr. 1079 på Don Chee Way mellem The Embarcadero og Steuart Street ved Ferry Plaza.01.05.2017: PCC vogn nr. 1079 på Don Chee Way mellem The Embarcadero og Steuart Street ved Ferry Plaza.
04.05.2017: PCC vogn nr. 1079 på Market Street ved Powell Station.04.05.2017: PCC vogn nr. 1079 på Market Street ved Powell Station.

PCC vogn nr. 1080

Vognen er fra 1946. Vognen er malet i Los Angeles Transit Lines design. Selskabet havde PCC vogne i drift efter 2. Verdenskrig frem til 1958, hvor selskabet blev overtaget af Los Angeles Metropolitan Transit Authority.

28.04.2016: PCC-vogn nr. 1080 på Market Street.28.04.2016: PCC-vogn nr. 1080 på Market Street.
05.05.2016: PCC-vogn nr. 1080 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.05.05.2016: PCC-vogn nr. 1080 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.
27.04.2017: PCC-vogn nr. 1080 på Market Street ved Powell Station.27.04.2017: PCC-vogn nr. 1080 på Market Street ved Powell Station.
29.04.2017: PCC-vogn nr. 1080 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.29.04.2017: PCC-vogn nr. 1080 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.
01.05.2017: PCC vogn mr. 1080 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.01.05.2017: PCC vogn mr. 1080 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.
02.05.2017: PCC vogn mr. 1080 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.02.05.2017: PCC vogn mr. 1080 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.

Peter Witt vogn nr. 1807

Vognen leveredes i 1928-30 til Milano, hvor den oprindelig havde nummer 1507.

27.04.2016: Peter Witt vogn nr. 1807 på endestationen på Jones Street ved Fisherman's Wharf.27.04.2016: Peter Witt vogn nr. 1807 på endestationen på Jones Street ved Fisherman’s Wharf.
05.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1807 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.05.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1807 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.
05.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1807 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.05.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1807 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.
05.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1807 på vej ind ad Market Street i Castro kvarteret.05.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1807 på vej ind ad Market Street i Castro kvarteret.

Peter Witt vogn nr. 1814

Vognen leveredes i 1928-30 til Milano. Vognen har bevaret sit oprindelige nummer.

03.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1814 i krydset mellem 3rd Street og King Street på vej i remise.03.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1814 i krydset mellem 3rd Street og King Street på vej i remise.
05.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1814 fra 1928 i design fra 1930-1970'erne på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.05.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1814 fra 1928 i design fra 1930-1970’erne på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.
05.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1814 fra 1928 i design fra 1930-1970erne på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.05.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1814 fra 1928 i design fra 1930-1970’erne på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.
05.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1814 fra 1928 i design fra 1930-1970'erne på vej ind ad Market Street i Castro kvarteret.05.05.2016: Milano Peter Witt vogn nr. 1814 fra 1928 i design fra 1930-1970’erne på vej ind ad Market Street i Castro kvarteret.

Peter Witt vogn nr. 1815

Vognen leveredes i 1928 til Milano. Vognen har bevaret sit oprindelige nummer og er bevaret med det udseende, den fik i 1970’erne.

27.04.2016: Peter Witt vogn nr. 1815 på Jefferson Street. På billedet her er vognen i brug som skolevogn.27.04.2016: Peter Witt vogn nr. 1815 på Jefferson Street. På billedet her er vognen i brug som skolevogn.
27.04.2016: Peter Witt vogn nr. 1815 på hjørnet af Jefferson Street og Jones Street ved Fisherman's Wharf.27.04.2016: Peter Witt vogn nr. 1815 på hjørnet af Jefferson Street og Jones Street ved Fisherman’s Wharf.
27.04.2016: Peter Witt vogn nr. 1815 som skolevogn på fællesstrækningen for linje E og MUNI Metro linje T på The Embarcadero.27.04.2016: Peter Witt vogn nr. 1815 som skolevogn på fællesstrækningen for linje E og MUNI Metro linje T på The Embarcadero.
05.05.2016: Peter Witt vogn nr. 1815 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.05.05.2016: Peter Witt vogn nr. 1815 på endestationen på 17th Street i Castro kvarteret.
05.05.2016: Peter Witt vogn nr. 1815 svinger ud fra endestationen på 17th Street til Market Street.05.05.2016: Peter Witt vogn nr. 1815 svinger ud fra endestationen på 17th Street til Market Street.
02.05.2017: Peter Witt vogn nr. 1815 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.02.05.2017: Peter Witt vogn nr. 1815 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.
03.05.2017: Peter Witt vogn nr. 1815 på Market Street ved Powell Station.03.05.2017: Peter Witt vogn nr. 1815 på Market Street ved Powell Station.

Peter Witt vogn nr. 1893

Vognen leveredes i 1928-30 til Milano, hvor den oprindelig havde nummer 1793.

27.04.2016: Peter Witt vogn nr. 1893 på The Embarcadero ved Pier 3.27.04.2016: Peter Witt vogn nr. 1893 på The Embarcadero ved Pier 3.
03.05.2017: Peter Witt vogn nr. 1893 på Market Street ved Powell Station.03.05.2017: Peter Witt vogn nr. 1893 på Market Street ved Powell Station.

Peter Witt vogn nr. 1895

Vognen leveredes i 1928-30 til Milano, hvor den oprindelig havde nummer 1795. Den er bevaret med det udseende, den fik i 1970’erne.

04.05.2017: Peter Witt vogn nr. 1895 på Market Street ved Powell Station.
04.05.2017: Peter Witt vogn nr. 1895 på Market Street ved Powell Station.

Linje E

Fisherman’s Wharf – The Embarcadero – Caltrain Depot

Linjen har sløjfekørsel på endestationen fælles med linje F på Fisherman’s Wharf, men endestationen i den modsatte ende ved Caltrain Depot (på King Street ved 4th Street) ender i to blindspor. Derfor betjenes linjen udelukkende af de dobbeltrettede vogne, som St. Louis Car Company leverede til San Francisco Municipal Railway (MUNI) i 1948. Disse vogne var i drift på San Franciscos sporvejsnet helt frem til omstillingen til MUNI Metro i 1982, hvor MUNI’s første ledsporvogne fra Boeing fabrikkerne overtog kørslen.

Siden Corona nedlukningen har Linje E kun været periodevis i drift.

Herunder ses en række eksempler på disse vogne, men langt fra alle driftsvogne er med i billedgalleriet.

PCC vogn nr. 1006

Vognen blev leveret til MUNI i 1948. Den har bibeholdt sit originale design i MUNI’s farver fra 1950’erne.

01.05.2017: PCC vogn nr. 1006 ved endestationen på King Street ved 3rd Street.01.05.2017: PCC vogn nr. 1006 ved endestationen på King Street ved 3rd Street.
01.05.2017: PCC vogn nr. 1006 i krydset mellem King Street og 3rd Street.01.05.2017: PCC vogn nr. 1006 i krydset mellem King Street og 3rd Street.
01.05.2017: PCC vogn nr. 1006 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.01.05.2017: PCC vogn nr. 1006 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.
02.05.2017: PCC vogn nr. 1006 på The Embarcadero ved Pier 33.02.05.2017: PCC vogn nr. 1006 på The Embarcadero ved Pier 33.

PCC vogn nr. 1007

Vognen blev leveret til MUNI i 1948. Vognen har udseende som Red Arrow linjerne hos Philadelphia Suburban Transportation. Selskabet betjente i perioden 1949-82 Philadelphias vestlige forstæder med vogne, som havde en del fællestræk med PCC vognene.

27.04.2016: PCC vogn nr. 1007 på The Embarcadero ved Pier 35.27.04.2016: PCC vogn nr. 1007 på The Embarcadero ved Pier 35.

PCC vogn nr. 1008

Vognen blev leveret til San Francisco Municipal Railway (MUNI) i 1948. Den har bibeholdt sit originale design i MUNI’s farver fra 1950’erne.

01.05.2017: PCC vogn nr. 1008 ved endestatione på King Street ved 3rd Street.01.05.2017: PCC vogn nr. 1008 ved endestatione på King Street ved 3rd Street.
02.05.2017: PCC vogn nr. 1008 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.02.05.2017: PCC vogn nr. 1008 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.
02.05.2017: PCC vogn nr. 1008 på The Embarcadero ved Pier 39.02.05.2017: PCC vogn nr. 1008 på The Embarcadero ved Pier 39.

PCC vogn nr. 1009

Vognen blev leveret til MUNI i 1948, men er nu malet i Dallas design. Dallas havde PCC vogne fra 1945 til 1956.

27.04.2016: PCC vogn nr. 1009 Jefferson Street ved Boudin Bakery and Museum.27.04.2016: PCC vogn nr. 1009 Jefferson Street ved Boudin Bakery and Museum.
27.04.2016: PCC vogn nr. 1009 Jefferson Street ved Boudin Bakery and Museum.27.04.2016: PCC vogn nr. 1009 Jefferson Street ved Boudin Bakery and Museum.
01.05.2017: PCC vogn nr. 1009 på The Embarcadero ved Ferry Building.01.05.2017: PCC vogn nr. 1009 på The Embarcadero ved Ferry Building.
01.05.2017: PCC vogn nr. 1009 på Don Chee Way mellem The Embarcadero og Steuart Street ved Ferry Plaza.01.05.2017: PCC vogn nr. 1009 på Don Chee Way mellem The Embarcadero og Steuart Street ved Ferry Plaza.

PCC vogn nr. 1010

Vognen er malet i det design, som San Franciscos første fem PCC vogne havde ved leveringen i 1936.

27.04.2016: PCC vogn nr. 1010 på Jefferson Street.27.04.2016: PCC vogn nr. 1010 på Jefferson Street.
28.04.2016: PCC vogn nr. 1010 på The Embarcadero ved Pier 33.28.04.2016: PCC vogn nr. 1010 på The Embarcadero ved Pier 33.
01.05.2017: PCC vogn nr. 1010 på det ene blindspor ved endestationen på King Street.01.05.2017: PCC vogn nr. 1010 på det ene blindspor ved endestationen på King Street.
01.05.2017: PCC vogn nr. 1010 ved endestatione på King Street ved 3rd Street.01.05.2017: PCC vogn nr. 1010 ved endestatione på King Street ved 3rd Street.
02.05.2017: PCC vogn nr. 1010 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.02.05.2017: PCC vogn nr. 1010 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.

PCC vogn nr. 1011

Vognen er malet i et design, som det private selskab Market Street Railway var ved at udvikle, da det blev overtaget af MUNI.

03.05.2016: PCC vogn nr. 1011 på King Street ved 4th Street.03.05.2016: PCC vogn nr. 1011 på King Street ved 4th Street.
02.05.2017: PCC-vogn nr. 1011 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.02.05.2017: PCC-vogn nr. 1011 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.

PCC vogn nr. 1015

Vognen blev leveret til MUNI i 1948, men har nu et udseende som Illinois Terminal Railroad System, som betjente oplandet i det sydlige Illinois indtil 1958.

01.05.2017: PCC vogn nr. 1015 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.01.05.2017: PCC vogn nr. 1015 på The Embarcadero ved Ferry Plaza.
01.05.2017: PCC vogn nr. 1015 på The Embarcadero ved Ferry PLaza.01.05.2017: PCC vogn nr. 1015 på The Embarcadero ved Ferry PLaza.
Total Page Visits: 1754
Total Website Visits: 907464

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *