San Francisco: Trolleybusser

(Senest opdateret 24.06.2020)
.
Oversigt

På denne side er der først en introduktion til San Franciscos trolleybussystem. Længere nede på siden er der billeder fra de enkelte linjer. Man kan springe direkte til billederne ved at trykke på knapperne med linjenumrene herunder.

1 2 3 5 14
21 22 24 30 31
33 41 45
Introduktion

San Franciscos trolleybushistorie tog sin begyndelse 06.10.1935, da det private selskab Market Street Railway omstillede sin sporvejslinje 33 til trolleybusdrift. 07.09.1941 kom så den første offentligt ejede linje, da MUNI omstillede sporvejsdriften på den sydlige del af Van Ness Avenue til trolleybusser.

I 1944 blev Market Street Railway en del af det offentlige MUNI, og efter Anden Verdenskrig tog nettets udvikling for alvor fart. I perioden fra 1947 til 1952 blev en række af selskabets sporvognslinjer omstillet til trolleybusdrift.

I 1970’erne fremlagde MUNI en femårsplan, som bl.a. foreslog omlægning af dieselbusruter til trolleybusdrift. Årsagen var, at trolleybussen havde vist sig at være dieselbussen overlegen op ad de mange stejle bakker i byen. Den første diesellinje, som blev lagt om, var Sacramento Street linjen. Det skete 16.12.1981. Den senest oprettede trolleybuslinje er linje 31, som påbegyndte driften i løbet af 1994.

En enkelt trolleybuslinje blev indstillet 29.12.1995. Det drejer sig om linje 8 ad Market Street til Castro District. En del af denne strækning havde allerede i 1888 været betjent af kabelsporvogn. Efter jordskælvet i 1906 var driften skiftet til elektrisk sporvogn, som imidlertid 03.07.1949 blev omlagt til trolleybusdrift (linje 8). Men 01.09.1995 vendte sporvognen i form af veteranlinje F tilbage til Market Street og “tog livet af” trolleybuslinjen.

Ifølge bogen san Francisco’s Magnificent Streetcars, side 110, var der i 2013 i alt 14 trolleybuslinjer: 1, 3, 5, 6, 14, 21, 22, 24, 30, 31, 33, 41, 45 og 49. I foråret 2016 kunne det dog konstateres, at linje 2 i hvert fald til dels blev drevet med trolleybusser, mens linje 6 og 49 til gengæld blev betjent udelukkende af dieselbusser. Linje 6 betjentes af San Franciscos standard dieselbusser, mens linje 49 udelukkende blev betjent af ledbusser af den nye Clean Air Bus type. Siden er trolleybusserne – så vidt vides – vendt tilbage på linje 6, mens linje 49 efter planen igen skal betjenes af trolleybusser, når anlæggelsen af Van Ness Bus Rapid Transit forbindelsen er færdig (se evt. HER).

I 2016 bestod vognparken først og fremmest af typen Electric Transit 14TrSF. Electric Transit Inc. var et joint venture samarbejde mellem Škoda gruppen i Tjekkiet og AAI Corporation i USA fra 1994 til 2004. Selskabet leverede i perioden 1999-2004 i alt 238 toakslede trolleybusser og 33 ledbusser (15TrSF) til San Francisco. I 2016 var disse vogne ved at være godt udslidte og havde mange nedbrud, og ledvognsudgaven var forsvundet helt ud af driften.

MUNI-TB-NIS_16-6191I stedet for de udrangerede Electric Transit ledtrolleybusser anskaffede MUNI i perioden 2015-18 i alt 93 nye ledtrolleybusser fra amerikanske New Flyer af typen XT60. X står for hovedtypen Excelsior, T for trolleybus og 60 for bussens længde i fod, dvs. 18 meter (se billedet til venstre). I april/maj 2016 sås vogntypen primært på linje 14 i The Mission, men også på linje 30 ad Stockton Street og Columbus Avenue kunne kan man se mange vogne af den nye type.

I løbet af 2017-19 blev også 14TrSF vognene udrangeret og erstattet med standard trolleybusser fra New Flyer af typen XT40. I alt blev der anskaffet 185 vogne af denne type.

Tilbage til oversigten

.

Linje 1 (California Line)

Drumm Street – Sacramento/Clay Street – California Street – 33rd Avenue/Geary Street

Se en kortskitse over linjeføringen HER

27.04.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5541 på Sacramento Street ved Mason Street.27.04.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5541 på Sacramento Street ved Mason Street.
01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5574 på Clay Street ved Van Ness Avenue.01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5574 på Clay Street ved Van Ness Avenue.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5505 på Sacramento Street ved Mason Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5505 på Sacramento Street ved Mason Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5565 på Clay Street ved Mason Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5565 på Clay Street ved Mason Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5594 på Clay Street ved Mason Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5594 på Clay Street ved Mason Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5514 på Sacramento Street ved Stockton Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5514 på Sacramento Street ved Stockton Street.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5609 på Sacramento Street ved Fillmore Street.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5609 på Sacramento Street ved Fillmore Street.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5545 ved endestationen på Sacramento Street ved Drumm Street.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5545 ved endestationen på Sacramento Street ved Drumm Street.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5609 ved endestationen på Sacramento Street ved Drumm Street.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5609 ved endestationen på Sacramento Street ved Drumm Street.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5605 ved endestationen på Sacramento Street ved Drumm Street.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5605 ved endestationen på Sacramento Street ved Drumm Street.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5541 i Chinatown på Sacramento Street ved Grant Avenue.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5541 i Chinatown på Sacramento Street ved Grant Avenue.

Tilbage til oversigten

.

Linje 2 (Clement Line)

Ferry Plaza – Market Street – Sutter Street – Clement Street – Presidio Avenue

Linjen blev – i hvert fald i 2016 – betjent både af trolley- og dieselbusser med en overvægt af sidstnævnte, men figurerer stadig i 2023 som trolleybus på SFMTA’s hjemmeside.

Se en kortskitse over linjeføringen HER

04.05.2016: Neoplan AN440 dieselbus nr. 8186 på Sutter Street ved Van Ness Avenue.04.05.2016: Neoplan AN440 dieselbus nr. 8186 på Sutter Street ved Van Ness Avenue.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5638 med stangforvirring på Sutter Street ved Van Ness Avenue.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5638 med stangforvirring på Sutter Street ved Van Ness Avenue.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5638 på Sutter Street ved Van Ness Avenue.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5638 på Sutter Street ved Van Ness Avenue.
05.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5495 på Sutter Street på vej over Van Ness Avenue.05.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5495 på Sutter Street på vej over Van Ness Avenue.
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5518 på Sutter Street ved Sansome Street.01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5518 på Sutter Street ved Sansome Street.
03.05.2017: New Flyer XDE40 diesel-elektrisk hybridbus nr. 8821 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.03.05.2017: New Flyer XDE40 diesel-elektrisk hybridbus nr. 8821 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.

Tilbage til oversigten

.

Linje 3 (Jackson Line)

Sutter Street (ved Sansome Street) – Jackson Street – Presidio Avenue

Se en kortskitse over linjeføringen HER

04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5630 på Sutter Street ved Van Ness Avenue.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5630 på Sutter Street ved Van Ness Avenue.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5630 på Sutter Street ved Van Ness Avenue.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5630 på Sutter Street ved Van Ness Avenue.
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5547 på endestationen på Sutter Street ved Sansome Street.01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5547 på endestationen på Sutter Street ved Sansome Street.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5615 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5615 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5593 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5593 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.

Tilbage til oversigten

.

Linje 5 (Fulton Line) og 5R (Fulton Line Rapid)

Transbay Terminal – Market Street – McAllister Street – Fulton Street – La Playa Street (ved Cabrillo Street)

Kørslen på delstrækningen mellem Transbay Terminal og 8th Avenue udførtes i 2016 af dieselbusser, og der kørtes kun på hverdage.

Se en kortskitse over linjeføringen HER

29.04.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5442 på Market Street.29.04.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5442 på Market Street.
01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5489 på McAllister Street ved Van Ness Avenue.01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5489 på McAllister Street ved Van Ness Avenue.
01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5432 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5432 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.
01.05.2016: To Electric Transit 14TrSF trolleybusser på hhv. linje 5 (tv.) og 31 (th.) på den fælles endestation på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.01.05.2016: To Electric Transit 14TrSF trolleybusser på hhv. linje 5 (tv.) og 31 (th.) på den fælles endestation på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.
01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5432 på La Playa Street.01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5432 på La Playa Street.
01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5458 på Cabrillo Street lige ved endestationen.01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5458 på Cabrillo Street lige ved endestationen.
01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5406 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5406 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.
01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5440 ved stangafspring på La Playa Street.01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5440 ved stangafspring på La Playa Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5410 på Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5410 på Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5453 på Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5453 på Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5437 på Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5437 på Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5417 på Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5417 på Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5445 på Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5445 på Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5420 på Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5420 på Market Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5480 på Market Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5480 på Market Street.
27.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7211 på Market Street ved Mason Street.27.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7211 på Market Street ved Mason Street.
28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7246 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7246 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.
28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7218 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7218 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.
28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7203 på La Playa Street ved Cabrillo Street.28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7203 på La Playa Street ved Cabrillo Street.
28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5471 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5471 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.
28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7224 på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7224 på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.
28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7230 på Market Street ved Powell Station.28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7230 på Market Street ved Powell Station.
28.04.2017: New Flyer XDE40 diesel-elektrisk hybridbus nr. 8633 på Market Street ved Powell Station.28.04.2017: New Flyer XDE40 diesel-elektrisk hybridbus nr. 8633 på Market Street ved Powell Station.
28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7203 på Market Street ved Powell Station.28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7203 på Market Street ved Powell Station.
28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7218 på Market Street ved Mason Street.28.04.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7218 på Market Street ved Mason Street.
01.05.2017: New Flyer XDE40 diesel-elektrisk hybridbus nr. 8834 på Market Street ved Powell Station.01.05.2017: New Flyer XDE40 diesel-elektrisk hybridbus nr. 8834 på Market Street ved Powell Station.
01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7238 på Market Street ved Powell Station.01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7238 på Market Street ved Powell Station.
03.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7232 på Market Street ved Powell Station.03.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7232 på Market Street ved Powell Station.
03.05.2017: Neoplan AN440 dieselbus nr. 8130 på Market Street ved Powell Station.03.05.2017: Neoplan AN440 dieselbus nr. 8130 på Market Street ved Powell Station.
03.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7223 på Market Street ved Powell Station.03.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7223 på Market Street ved Powell Station.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5477 på Market Street ved Powell Station.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5477 på Market Street ved Powell Station.
03.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7204 på Market Street ved Powell Station.03.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7204 på Market Street ved Powell Station.
04.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7229 på Market Street ved Powell Station.04.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7229 på Market Street ved Powell Station.
04.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7244 på Market Street ved Powell Station.04.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7244 på Market Street ved Powell Station.

Tilbage til oversigten

.

Linje 14 (Mission Line), 14R (Mission Line Rapid)
og 14X (Mission Line Express)

Transbay Terminal (Steuart Street) – Mission Street – San Jose Avenue/Flournoy Street (linje 14 og 14X) – Daly City BART Station (linje 14R)

Kørslen på linje 14 udføres af trolleybusser, mens kørslen på linje 14R og 14X udføres af dieselbusser. Linje 14X kører kun på hverdage.

Se en kortskitse over linjeføringen HER

03.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7214 ved endestationen på Steuart Street.03.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7214 ved endestationen på Steuart Street.
03.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7239 svinger fra Market Street ind på Steuart Street.03.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7239 svinger fra Market Street ind på Steuart Street.
03.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7201 på Spear Street ved Market Street.03.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7201 på Spear Street ved Market Street.
03.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7211 på Mission Street ved Main Street.03.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7211 på Mission Street ved Main Street.
04.05.2016: New Flyer XDE60 Hybrid Electric bus nr. 6512 (Clean Air Vehicle) på Mission Street ved 5th Avenue.04.05.2016: New Flyer XDE60 Hybrid Electric bus nr. 6512 (Clean Air Vehicle) på Mission Street ved 5th Avenue.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7208 på Mission Street.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7208 på Mission Street.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7223 på Mission Street.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7223 på Mission Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5414 på Mission Street ved 5th Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5414 på Mission Street ved 5th Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5414 på Mission Street ved 3rd Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5414 på Mission Street ved 3rd Street.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7235 på Mission Street mellem 3rd og 4th Street.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7235 på Mission Street mellem 3rd og 4th Street.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7207 på Mission Street ved 3rd Street.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7207 på Mission Street ved 3rd Street.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7239 på Mission Street ved 3rd Street.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7239 på Mission Street ved 3rd Street.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7223 på hjørnet af 11th Street og Mission Street.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7223 på hjørnet af 11th Street og Mission Street.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7234 på Mission Street ved 12th Street.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7234 på Mission Street ved 12th Street.
05.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7236 på Mission Street.05.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7236 på Mission Street.
05.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7230 på Mission Street.05.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7230 på Mission Street.
01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7232 på Mission Street ved Geneva Avenue.01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7232 på Mission Street ved Geneva Avenue.
01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7219 på Mission Street ved 16th Street.01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7219 på Mission Street ved 16th Street.
01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7233 på Mission Street ved 10th Street. Bemærk, at bussen kører med sænkede stænger.01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7233 på Mission Street ved 10th Street. Bemærk, at bussen kører med sænkede stænger.
01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7233 på Mission Street ved 10th Street. Bemærk, at bussen kører med sænkede stænger.01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7233 på Mission Street ved 10th Street. Bemærk, at bussen kører med sænkede stænger.
01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7228 på Mission Street ved 9th Street.01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7228 på Mission Street ved 9th Street.
01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7255 på Mission Street ved 9th Street.01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7255 på Mission Street ved 9th Street.
01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7242 på Mission Street ved 3rd Street.01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7242 på Mission Street ved 3rd Street.
01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7201 på Mission Street ved 3rd Street.01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7201 på Mission Street ved 3rd Street.
01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7259 på Mission Street omkring 2nd Street.01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7259 på Mission Street omkring 2nd Street.
01.05.2017: Neoplan AN460 diesel ledbus på Mission Street ved Steuart Street.01.05.2017: Neoplan AN460 diesel ledbus på Mission Street ved Steuart Street.
01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7224 ved endestationen på Steuart Street.01.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7224 ved endestationen på Steuart Street.
02.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7216 på Mission Street ved 16th Street.02.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7216 på Mission Street ved 16th Street.
02.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7231 på Mission Street ved 16th Street.02.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7231 på Mission Street ved 16th Street.

Tilbage til oversigten

.

Linje 21 (Hayes Line)

Ferry Plaza (Steuart Street) – Market Street – Grove Street – Hayes Street – Fulton Street

Se en kortskitse over linjeføringen HER

29.04.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5597 på Market Street.29.04.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5597 på Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5611 på Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5611 på Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5561 på Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5561 på Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5612 på Markest Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5612 på Markest Street.
03.05.2016: Electric Transit 14trSF trolleybus nr. 5519 på Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5519 på Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5561 på Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5561 på Market Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5543 på Market Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5543 på Market Street.
27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5551 på Market Street ved Mason Street.27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5551 på Market Street ved Mason Street.
27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5496 på Hayes Street ved Alamo Square Park.27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5496 på Hayes Street ved Alamo Square Park.
28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5554 på Market Street ved Powell Station.28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5554 på Market Street ved Powell Station.
28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5616 på Market Street ved Powell Station.28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5616 på Market Street ved Powell Station.
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5598 på Market Street ved Powell Station.01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5598 på Market Street ved Powell Station.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5540 på Market Street ved Powell Station.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5540 på Market Street ved Powell Station.
04.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5551 på Market Street ved Powell Station.04.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5551 på Market Street ved Powell Station.
04.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5600 på Market Street ved Powell Station.04.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5600 på Market Street ved Powell Station.

Tilbage til oversigten

.

Linje 22 (Fillmore Line)

Marina Boulevard – Bay Street – Fillmore Street – Church Street – 16th Street – 17th Street – 18th Street – 3rd Street

Se en kortskitse over linjeføringen HER

03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5458 på Church Street ved Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5458 på Church Street ved Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5481 på Church Street ved Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5481 på Church Street ved Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleysbus nr. 5471 på Church Street ved Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleysbus nr. 5471 på Church Street ved Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5471 på Church Street ved Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5471 på Church Street ved Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5442 på Church Street ved Duboce Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5442 på Church Street ved Duboce Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5423 ved endestationen på 20th Street ved 3rd Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5423 ved endestationen på 20th Street ved 3rd Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5424 på 3rd Street lige før 20th Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5424 på 3rd Street lige før 20th Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5471 svinger fra 18th Street ind på 3rd Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5471 svinger fra 18th Street ind på 3rd Street.
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5436 på Church Street ved 16th Street.01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5436 på Church Street ved 16th Street.
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5462 på hjørnet af 16th Street og Church Street.01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5462 på hjørnet af 16th Street og Church Street.
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5472 på 16th Street mellem Mission Street og Church Street.01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5472 på 16th Street mellem Mission Street og Church Street.
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5471 på 16th Street ved Mission Street.01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5471 på 16th Street ved Mission Street.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5471 på Fillmore Street ved Sacramento Street.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5471 på Fillmore Street ved Sacramento Street.

Tilbage til oversigten

.

Linje 24 (Divisadero Line)

Jackson Street (ved Webster Street) – Divisadero Street – 26th Street – 30th Street – Cortland Avenue – Industrial Street – Palou Avenue – Oakdale (3rd Street)

Se en kortskitse over linjeføringen HER

03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5590 på 30th Street ved Dolores Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5590 på 30th Street ved Dolores Street.
05.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5574 på Castro Street ved 17th Street.05.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5574 på Castro Street ved 17th Street.
05.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5517 på Castro Street ved 20th Street.05.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5517 på Castro Street ved 20th Street.
05.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5573 på Castro Street ved 20th Street.05.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5573 på Castro Street ved 20th Street.
29.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5594 på Castro Street ved 18th Street (ved Rainbow Crosswalk).29.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5594 på Castro Street ved 18th Street (ved Rainbow Crosswalk).
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5559 på hjørnet af Palou Avenue og 3rd Street.01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5559 på hjørnet af Palou Avenue og 3rd Street.
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5615 på hjørnet af Newhall Street og Palou Avenue.01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5615 på hjørnet af Newhall Street og Palou Avenue.
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5634 på Palou Avenue ved Newhall Street.01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5634 på Palou Avenue ved Newhall Street.
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5622 på Castro Street ved 18th Street (ved Rainbow Crosswalk).01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5622 på Castro Street ved 18th Street (ved Rainbow Crosswalk).
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5570 på Castro Street ved 18th Street (ved Rainbow Crosswalk).01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5570 på Castro Street ved 18th Street (ved Rainbow Crosswalk).

Tilbage til oversigten

.

Linje 30 (Stockton Line)

Jefferson Street (ved Divisadero Street) – Chestnut Street – Van Ness Avenue – North Point Street – Columbus Avenue – Stockton Street – Sutter Street – Mason Street – 5th Street – Townsend Street (ved King Street) og herfra retur til Stockton Street via 3rd Street – Kearny Street – Sutter Street

Se en kortskitse over linjeføringen HER

01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5418 på Stockton Street i Chinatown.01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5418 på Stockton Street i Chinatown.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5459 på Kearny Street ved Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5459 på Kearny Street ved Market Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5449 på Columbus Avenue ved Mason Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5449 på Columbus Avenue ved Mason Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5455 på Columbus Avenue.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5455 på Columbus Avenue.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7226 på Columbus Avenue.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7226 på Columbus Avenue.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5408 på Columbus Avenue.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5408 på Columbus Avenue.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7240 på Stockton Street ved Broadway.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7240 på Stockton Street ved Broadway.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7244 på Stockton Street i Chinatown.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7244 på Stockton Street i Chinatown.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7244 på Stockton Street i Chinatown.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7244 på Stockton Street i Chinatown.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7218 på Stockton Street i Chinatown.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7218 på Stockton Street i Chinatown.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5448 på Stockton Street i Chinatown.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5448 på Stockton Street i Chinatown.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5443 på Stockton Street i Chinatown.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5443 på Stockton Street i Chinatown.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7243 på Stockton Street ved Sacramento Street.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7243 på Stockton Street ved Sacramento Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5461 på Stockton Street på vej under California Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5461 på Stockton Street på vej under California Street.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7233 på Stockton Street ved Sutter Street.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7233 på Stockton Street ved Sutter Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5410 på 5th Street ved Mission Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5410 på 5th Street ved Mission Street.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7206 på 5th Street ved Mission Street.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7206 på 5th Street ved Mission Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5460 på 5th Street ved Mission Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5460 på 5th Street ved Mission Street.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7240 på 5th Street ved Mission Street.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7240 på 5th Street ved Mission Street.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7218 på 5th Street ved Mission Street.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7218 på 5th Street ved Mission Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5474 på 5th Street ved Mission Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5474 på 5th Street ved Mission Street.
04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7243 på 5th Street ved Mission Street.04.05.2016: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7243 på 5th Street ved Mission Street.
27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5409 på Mason Street lige før Market Street.27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5409 på Mason Street lige før Market Street.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5476 på Mason Street lige før Market Street.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5476 på Mason Street lige før Market Street.
03.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7246 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.03.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7246 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5465 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5465 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5407 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5407 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5430 på hjørnet af Stockton Street og Post Street i udkanten af Union Square.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5430 på hjørnet af Stockton Street og Post Street i udkanten af Union Square.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5476 på Mason Street ved Market Street.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5476 på Mason Street ved Market Street.
04.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5458 på Mason Street lige før Market Street.04.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5458 på Mason Street lige før Market Street.
04.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7210 på Mason Street lige før Market Street.04.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7210 på Mason Street lige før Market Street.
04.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7201 på Mason Street lige før Market Street.04.05.2017: New Flyer XT60 ledtrolleybus nr. 7201 på Mason Street lige før Market Street.

Tilbage til oversigten

.

Linje 31 (Balboa Line)

Ferry Plaza (Steuart Street) – Market Street – Eddy Street – Turk Street – Balboa Street – La Playa Street (ved Cabrillo Street)

Se en kortskitse over linjeføringen HER

29.04.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5564 på endestationen på hjørnet af Market Street og Eddy Street.29.04.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5564 på endestationen på hjørnet af Market Street og Eddy Street.
01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5509 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5509 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.
01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5509 på Cabrillo Street.01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5509 på Cabrillo Street.
01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5540 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5540 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5536 ved endestationen på Steuart Street ved Justin Herman Plaza.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5536 ved endestationen på Steuart Street ved Justin Herman Plaza.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5633 på Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5633 på Market Street.
27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5508 på Market Street ved Powell Station.27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5508 på Market Street ved Powell Station.
27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5629 på Mason Street lige før Market Street.27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5629 på Mason Street lige før Market Street.
28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5535 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5535 på endestationen på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.
28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5508 på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5508 på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.
28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5614 på Cabrillo Street lige før endestationen ved La Playa Street.28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5614 på Cabrillo Street lige før endestationen ved La Playa Street.
28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5535 i krydset mellem Turk Street og Mason Street.28.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5535 i krydset mellem Turk Street og Mason Street.
29.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5584 på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.29.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5584 på hjørnet af La Playa Street og Cabrillo Street.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5526 på Mason Street lige før Market Street.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5526 på Mason Street lige før Market Street.
04.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5530 på Market Street ved Powell Station.04.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5530 på Market Street ved Powell Station.

Tilbage til oversigten

.

Linje 33 (Ashbury/18th Line)

Sacramento Street (ved California Street) – Arguello Boulevard – Stanyan Street – Haight Street – Ashbury Street – 18th Street – Mission Street – 16th Street – Potrero Avenue – 25th Street

Se en kortskitse over linjeføringen HER

03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5483 på 18th Street ved Church Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5483 på 18th Street ved Church Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5475 på 18th Street ved Church Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5475 på 18th Street ved Church Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5455 på 18th Street ved Church Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5455 på 18th Street ved Church Street.
05.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5458 på Clayton Street på vej over 17th Street.05.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5458 på Clayton Street på vej over 17th Street.
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5474 på 18th Street ved Castro Street (ved Rainbow Crosswalk).01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5474 på 18th Street ved Castro Street (ved Rainbow Crosswalk).
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5452 på 18th Street ved Castro Street (ved Rainbow Crosswalk).01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5452 på 18th Street ved Castro Street (ved Rainbow Crosswalk).
01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5455 på Mission Street ved 16th Street.01.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5455 på Mission Street ved 16th Street.

Tilbage til oversigten

.

Linje 41 (Union Line)

Lyon Street (ved Union Street) – Union Street – Columbus Avenue – Clay Street – Beale Street – Main Street og retur til Columbus Street ad Sacramento Street

Linjen trafikeres kun på hverdage i myldretiderne.

Se en kortskitse over linjeføringen HER

03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5499 i krydset mellem Main Street og Market Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5499 i krydset mellem Main Street og Market Market Street.
03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5542 uden for normal rute på Market Street.03.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5542 uden for normal rute på Market Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5629 uden for normal rute på Sutter Street ved Van Ness Avenue.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5629 uden for normal rute på Sutter Street ved Van Ness Avenue.

Tilbage til oversigten

.

Linje 45 (Union/Stockton Line)

Lyon Street (ved Union Street) – Union Street – Columbus Avenue – Stockton Street – Sutter Street – Mason Street – 5th Street – Townsend Street (ved King Street) og herfra retur til Stockton Street via 3rd Street – Kearny Street – Sutter Street

Se en kortskitse over linjeføringen HER

27.04.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5418 på Union Street ved Mason Street.27.04.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5418 på Union Street ved Mason Street.
01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5539 på Stockton Street i Chinatown.01.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5539 på Stockton Street i Chinatown.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5617 på Union Street ved Mason Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5617 på Union Street ved Mason Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5494 på Union Street ved Mason Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5494 på Union Street ved Mason Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5566 på Union Street ved Powell Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5566 på Union Street ved Powell Street.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5549 på Stockton Street i Chinatown.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5549 på Stockton Street i Chinatown.
04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5493 på 5th Street ved Mission Street.04.05.2016: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5493 på 5th Street ved Mission Street.
27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5529 på Mason Street lige før Market Street.27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5529 på Mason Street lige før Market Street.
27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5540 på Mason Street lige før Market Street.27.04.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5540 på Mason Street lige før Market Street.
02.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5515 på Mason Street lige før Market Street.02.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5515 på Mason Street lige før Market Street.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5538 på Mason Street lige før Market Street.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5538 på Mason Street lige før Market Street.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5496 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5496 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5547 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5547 på Sutter Street mellem Kearny Street og Grant Avenue.
03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5515 på hjørnet af Stockton Street og Post Street i udkanten af Union Square.03.05.2017: Electric Transit 14TrSF trolleybus nr. 5515 på hjørnet af Stockton Street og Post Street i udkanten af Union Square.

Tilbage til oversigten

Total Page Visits: 1503
Total Website Visits: 865755

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *