Schwerin

(Lettere redigeret 30.11.2020).
Sporvejen i Schwerin
Den elektriske sporvej i Schwerin så dagens lys 01.12.1908. Den har i dag et rutenet på 21 km med fire linjer og er det vigtigste offentlige transportmiddel i nærtrafikken i den mecklenburg-vorpommerske hovedstad. Sporvejen drives af Nahverkehr Schwerin GmbH (NVS).
Den elektriske sporvej var dog ikke det første offentlige trafikmiddel i byen. Allerede i 1881 åbnedes en hestesporvej med to linjer, men den lukkede dog igen efter fire år på grund af manglende rentabilitet. I 1906 åbnede så den første omnibuslinje i byen, men den holdt kun få måneder, før den lukkede ned igen. Først med den elektriske sporvej kom et transportmiddel med holdbarhed. I begyndelsen havde sporvejen tre linjer, som i de følgende par år blev til fem – det største antal sporvejslinjer, Schwerin har haft.
I april 1945 blev det daværende sporvognsdepot i Wallstraße ramt under et allieret luftangreb, og alle vogne – på nær de fire, der var i drift på det tidspunkt – blev helt eller delvist ødelagt. Alligevel kunne driften på sporvejen genoptages allerede 01.05.1946.
I 1960 begyndte Schwerin at vokse, og der opstod en række nye bebyggelser i byens periferi. Det medførte flere forlængelser af den eksisterende sporvej. I 1969 blev strækningen til Lankow i nordvest åbnet, i 1974 kom strækningen mod sydøst (bydelen Großen Dreesch), som yderligere forlængedes i 1984, og i 1979 åbnedes strækningen til den sydvestlige bydel Neu Pampow. Omvendt blev der også i samme periode nedlagt et par strækninger mellem Leninplatz (nuværende Marienplatz) og henholdsvis Werderstraße (1969) og Zippendorf (1977).
I 1976 påbegyndte man arbejdet med at opføre en ny værksteds- og remisebygning med omformerstation i Haselholz, og i 1996 blev det gamle sporvejsdepot i Wallstraße lukket og efterfølgende revet ned.
Siden udvidelserne i 1960-70’erne er der ikke sket væsentlige ændringer på sporvejsnettet. I 2007 anlagde man dog en ny vendesløjfe på Bertha-Klingberg-Platz. Denne sløjfe blev brugt i forbindelse med begivenheden Bundesgartenschau 2009 i Schwerin, men bruges ikke i den normale drift. Den er dog tænkt brugt som vendemulighed i forbindelse med sporarbejder og eventuelle driftsforstyrrelser.
Vognparken
Vognparken i Schwerin var de tre første årtier efter Anden Verdenskrig præget dels af de førkrigsvogne, det nu var lykkedes at renovere og genopbygge efter bombardementet i 1945, dels af nybyggede Gotha og REKO vogne.
I 1972 var de sidste førkrigsvogne blevet udrangeret, og i 1973 kom turen til både Gotha og REKO vognene. De blev afløst af Tatra T3 motor- og bivogne, som stod for driften de næste tre årtier. I perioden 1991-95 blev disse vogne moderniseret til typen T3DC, men i begyndelsen af det nye årtusind var det slut. I løbet af 2001-04 udgik Tatra vognene af driften, og motorvognene blev efterfølgende solgt til sporveje i Rusland og de tidligere sovjetrepublikker, mens bivognene blev skrottet.
Afløseren for Tatra vognene kommer fra Bombardier og er af typen Flexity Classic SN2001. Det er en enkeltrettet tredelt ledvogn med lavt gulv i hele vognens udstrækning. NVS har 30 enheder af vogntypen (nr. 801-830), som kan multippelkøres. Dette forekommer på linje 2, som i dagtimerne på hverdage trafikeres af vogne i dobbelttraktion.
Linjenettet
Kort fra Wikipedia
(Von Bürgerentscheid (talk) – openstreetmap.org, CC BY-SA 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26858339).
Kortet herover viser Schwerins sporvejsnet, som det så ud i 2013. Siden da er linje 4 blevet omlagt, så den ikke længere har endestation på Platz der Freiheit, men fra Marienplatz følges med linje 1 til endestationen Kliniken. Derfor har Schwerin i dag disse fire sporvejslinjer:
 • Linje 1:
  Kliniken – Hauptbahnhof – Marienplatz – Platz der Jugend – Blumenbrink – Dreescher Markt – Zoo – Hegelstraße.
 • Linje 2:
  Lankow-Siedlung – Friesensportplatz – Platz der Freiheit – Marienplatz – Platz der Jugend – Blumenbrink – Dreescher Markt – Zoo – Hegelstraße.
 • Linje 3:
  Neu Pampow – Krebsfördern – Blumenbrink – Dreescher Markt – Zoo – Hegelstraße (myldretidslinje på hverdage).
 • Linje 4:
  Kliniken – Hauptbahnhof – Marienplatz – Platz der Jugend – Blumenbrink – Krebsfördern – Neu Pampow.
Linje 1
20.07.2016: Vogn nr. 810 ved Hauptbahnhof.20.07.2016: Vogn nr. 810 ved Hauptbahnhof.
20.07.2016: Vogn nr. 804 på Wismarsche Straße lige før Hauptbahnhof.20.07.2016: Vogn nr. 804 på Wismarsche Straße lige før Hauptbahnhof.
20.07.2016: Vogn nr. 816 på Wismarsche Straße ved Franz-Mehring-Straße.20.07.2016: Vogn nr. 816 på Wismarsche Straße ved Franz-Mehring-Straße.
20.07.2016: Stoppestedet på Marienplatz i Schwerins centrum. I DDR tiden hed pladsen Leninplatz.20.07.2016: Stoppestedet på Marienplatz i Schwerins centrum. I DDR tiden hed pladsen Leninplatz.
20.07.2016: Vogn nr. 804 på Marienplatz.20.07.2016: Vogn nr. 804 på Marienplatz.
20.07.2016: Vogn nr. 803 på Marienplatz.20.07.2016: Vogn nr. 803 på Marienplatz.
20.07.2016: Vogn nr. 805 på Platz der Jugend.20.07.2016: Vogn nr. 805 på Platz der Jugend.
20.07.2016: Platz der Jugend. Sporene til højre i billedet fører til en vendesløjfe på Berta-Klingberg-Platz, som dog ikke anvendes i den daglige drift.20.07.2016: Platz der Jugend. Sporene til højre i billedet fører til en vendesløjfe på Berta-Klingberg-Platz, som dog ikke anvendes i den daglige drift.
20.07.2016: Stoppestedet Ostdorf ved Ludwigsluster Chaussee.20.07.2016: Stoppestedet Ostdorf ved Ludwigsluster Chaussee.
20.07.2016: Vogn nr. 812 ved stoppestedet Ostdorf.20.07.2016: Vogn nr. 812 ved stoppestedet Ostdorf.
20.07.2016: Vogn nr. 810 ved stoppestedet på Dreescher Markt.20.07.2016: Vogn nr. 810 ved stoppestedet på Dreescher Markt.
20.07.2016: Vogn nr. 805 ved stoppestedet på Dreescher Markt.20.07.2016: Vogn nr. 805 ved stoppestedet på Dreescher Markt.
20.07.2016: Strækningen ved stoppestedet Zoo.20.07.2016: Strækningen ved stoppestedet Zoo.
20.07.2016: Vogn nr. 816 ved stoppestedet Zoo.20.07.2016: Vogn nr. 816 ved stoppestedet Zoo.
20.07.2016: Vogn nr. 820 ved ankomstperronen på endestationen ved Hegelstraße.20.07.2016: Vogn nr. 820 ved ankomstperronen på endestationen ved Hegelstraße.
20.07.2016: Vendesløjfen ved Hegelstraße.20.07.2016: Vendesløjfen ved Hegelstraße.
20.07.2016: Vendesløjfen ved Hegelstraße.20.07.2016: Vendesløjfen ved Hegelstraße.
20.07.2016: Endestationen ved Hegelstraße.20.07.2016: Endestationen ved Hegelstraße.
20.07.2016: Endestationen ved Hegelstraße.20.07.2016: Endestationen ved Hegelstraße.
20.07.2016: Vogn nr. 830 ved afgangsperronen på endestationen ved Hegelstraße.20.07.2016: Vogn nr. 830 ved afgangsperronen på endestationen ved Hegelstraße.
20.07.2016: Strækningen ved stoppestedet Berliner Platz.20.07.2016: Strækningen ved stoppestedet Berliner Platz.
20.07.2016: Vogn nr. 820 på Marienplatz.20.07.2016: Vogn nr. 820 på Marienplatz.
20.07.2016: Vogn nr. 812 ved ankomstperronen på endestationen Kliniken.20.07.2016: Vogn nr. 812 ved ankomstperronen på endestationen Kliniken.
20.07.2016: Vendesløjfen på endestationen Kliniken.20.07.2016: Vendesløjfen på endestationen Kliniken.
20.07.2016: Vogn nr. 812 i vendesløjfen på endestationen Kliniken.20.07.2016: Vogn nr. 812 i vendesløjfen på endestationen Kliniken.
20.07.2016: Vogn nr. 812 ved afgangsperronen på endestationen Kliniken.20.07.2016: Vogn nr. 812 ved afgangsperronen på endestationen Kliniken.
20.07.2016: Vogn nr. 805 på vej ud fra endestationen Kliniken.20.07.2016: Vogn nr. 805 på vej ud fra endestationen Kliniken.
20.07.2016: Vogn nr. 803 ved stoppestedet Lewenberg.20.07.2016: Vogn nr. 803 ved stoppestedet Lewenberg.
20.07.2016: Stoppestedet Heinrich-Seidel-Straße. Alle stoppesteder har lav perron, så indstigningen i vognene er barrierefri.20.07.2016: Stoppestedet Heinrich-Seidel-Straße. Alle stoppesteder har lav perron, så indstigningen i vognene er barrierefri.
20.07.2016: Vogn nr. 810 mellem Heinrich-Seidel-Straße og Lewenberg.20.07.2016: Vogn nr. 810 mellem Heinrich-Seidel-Straße og Lewenberg.
20.07.2016: Vogn nr. 830 ved stoppestedet Heinrich-Seidel-Straße.20.07.2016: Vogn nr. 830 ved stoppestedet Heinrich-Seidel-Straße.
20.07.2016: Vogn nr. 812 ved Hauptbahnhof.20.07.2016: Vogn nr. 812 ved Hauptbahnhof.
20.07.2016: Vogn nr. 810 ved Hauptbahnhof.20.07.2016: Vogn nr. 810 ved Hauptbahnhof.
20.07.2016: Vogn nr. 816 ved Hauptbahnhof.20.07.2016: Vogn nr. 816 ved Hauptbahnhof.
Linje 2
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 819 forrest på vej i “forkert” retning over Platz der Freiheit. Normalt skulle den være kørt ad sporet, der anes i til venstre. width=20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 819 forrest på vej i “forkert” retning over Platz der Freiheit. Normalt skulle den være kørt ad sporet, der anes i til venstre.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 815 bagest på Lübecker Straße ved Obotritenring.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 815 bagest på Lübecker Straße ved Obotritenring.
20.07.2016: Sporvejstraceen op ad Lübecker Straße set fra Obotritenring.20.07.2016: Sporvejstraceen op ad Lübecker Straße set fra Obotritenring.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 802 bagest på Lübecker Straße ved Obotritenring.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 802 bagest på Lübecker Straße ved Obotritenring.
20.07.2016: Vogntog ved stoppestedet Friesensportplatz.20.07.2016: Vogntog ved stoppestedet Friesensportplatz.
20.07.2016: Vogntog med nr. 825 forrest på Lübecker Straße ved stoppestedet Friesensportplatz.20.07.2016: Vogntog med nr. 825 forrest på Lübecker Straße ved stoppestedet Friesensportplatz.
20.07.2016: Stoppestedet Friesensportplatz.20.07.2016: Stoppestedet Friesensportplatz.
20.07.2016: Ankomstperronen på endestationen Pankow-Siedlung.20.07.2016: Ankomstperronen på endestationen Pankow-Siedlung.
20.07.2016: Vogntog med nr. 809 bagest i vendesløjfen på endestationen Pankow-Siedlung.20.07.2016: Vogntog med nr. 809 bagest i vendesløjfen på endestationen Pankow-Siedlung.
20.07.2016: Afgangsperronen på endestationen Pankow-Siedlung.20.07.2016: Afgangsperronen på endestationen Pankow-Siedlung.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 829 forrest ankommer til endestationen Pankow-Siedlung.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 829 forrest ankommer til endestationen Pankow-Siedlung.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 829 forrest i vendesløjfen på endestationen Pankow-Siedlung.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 829 forrest i vendesløjfen på endestationen Pankow-Siedlung.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 823 bagest ved afgangsperronen på endestationen Pankow-Siedlung.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 823 bagest ved afgangsperronen på endestationen Pankow-Siedlung.
20.07.2016: Strækningen mellem Rahlstädter Straße og Eutiner Straße.20.07.2016: Strækningen mellem Rahlstädter Straße og Eutiner Straße.
20.07.2016: Strækningen mellem Rahlstädter Straße og Eutiner Straße.20.07.2016: Strækningen mellem Rahlstädter Straße og Eutiner Straße.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 815 bagest på strækningen mellem Rahlstädter Straße og Eutiner Straße.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 815 bagest på strækningen mellem Rahlstädter Straße og Eutiner Straße.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 819 forrest ved stoppestedet Kieler Straße.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 819 forrest ved stoppestedet Kieler Straße.
20.07.2016: Stoppestedet Kieler Straße.20.07.2016: Stoppestedet Kieler Straße.
20.07.2016: Stoppestedet Büdnerstraße.20.07.2016: Stoppestedet Büdnerstraße.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 828 bagest ved stoppestedet Büdnerstraße.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 828 bagest ved stoppestedet Büdnerstraße.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 818 i spidsen skifter spor for på grund af trafikomlægning at køre den “gale” vej til Marienplatz.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 818 i spidsen skifter spor for på grund af trafikomlægning at køre den “gale” vej til Marienplatz.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 815 bagest på vej over Platz der Freiheit i den “gale” retning på grund af trafikomlægning.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 815 bagest på vej over Platz der Freiheit i den “gale” retning på grund af trafikomlægning.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 825 i spidsen kører på grund af trafikomlægning gennem Franz-Mehring-Straße imod kørselsretningen.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 825 i spidsen kører på grund af trafikomlægning gennem Franz-Mehring-Straße imod kørselsretningen.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 828 bagest kører på grund af trafikomlægning gennem Franz-Mehring-Straße imod kørselsretningen.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 828 bagest kører på grund af trafikomlægning gennem Franz-Mehring-Straße imod kørselsretningen.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 809 bagest på Franz-Mehring-Straße.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 809 bagest på Franz-Mehring-Straße.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 827 forrest på Marienplatz.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 827 forrest på Marienplatz.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 822 forrest på Platz der Jugend.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 822 forrest på Platz der Jugend.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 825 forrest ved stoppestedet Ostdorf ved Ludwigsluster Chaussee.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 825 forrest ved stoppestedet Ostdorf ved Ludwigsluster Chaussee.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 829 forrest ved stoppestedet Ostdorf ved Ludwigsluster Chaussee.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 829 forrest ved stoppestedet Ostdorf ved Ludwigsluster Chaussee.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 818 forrest på strækningen mellem Zoo og Dreescher Markt.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 818 forrest på strækningen mellem Zoo og Dreescher Markt.
20.07.2016: Stoppestedet Zoo.20.07.2016: Stoppestedet Zoo.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 827 forrest ved stoppestedet Zoo.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 827 forrest ved stoppestedet Zoo.
20.07.2016: Strækningen ind til endestationen ved Hegelstraße.20.07.2016: Strækningen ind til endestationen ved Hegelstraße.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 822 forrest ved afgangsperronen på endestationen ved Hegelstraße.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 822 forrest ved afgangsperronen på endestationen ved Hegelstraße.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 809 bagest ved endestationen ved Hegelstraße.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 809 bagest ved endestationen ved Hegelstraße.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 829 forrest ved ankomstperronen på endestationen ved Hegelstraße.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 829 forrest ved ankomstperronen på endestationen ved Hegelstraße.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 819 forrest ved stoppestedet Berliner Platz.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 819 forrest ved stoppestedet Berliner Platz.
20.07.2016: Stoppestedet Berliner Platz.20.07.2016: Stoppestedet Berliner Platz.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 829 forrest svinger fra Franz-Mehring-Straße ind på Zum Bahnhof.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 829 forrest svinger fra Franz-Mehring-Straße ind på Zum Bahnhof.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 827 forrest på vej over Platz der Freiheit og ind på Zum Bahnhof - imod den normale kørselsretning på grund af trafikomlægning.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 827 forrest på vej over Platz der Freiheit og ind på Zum Bahnhof – imod den normale kørselsretning på grund af trafikomlægning.
20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 802 bagest svinger fra Zum Bahnhof ind i Franz-Mehring-Straße - imod den normale kørselsretning på grund af trafikomlægning.20.07.2016: Vogntog med vogn nr. 802 bagest svinger fra Zum Bahnhof ind i Franz-Mehring-Straße – imod den normale kørselsretning på grund af trafikomlægning.
Linje 3
20.07.2016: Stoppestedet Schwerin Süd.20.07.2016: Stoppestedet Schwerin Süd.
20.07.2016: Strækningen ved stoppestedet Schwerin Süd.20.07.2016: Strækningen ved stoppestedet Schwerin Süd.
20.07.2016: Vogn nr. 808 ved stoppestedet Schwerin Süd.20.07.2016: Vogn nr. 808 ved stoppestedet Schwerin Süd.
20.07.2016: Vogn nr. 808 ved stoppestedet Schwerin Süd.20.07.2016: Vogn nr. 808 ved stoppestedet Schwerin Süd.
20.07.2016: Vogn nr. 808 ved stoppestedet Zoo.20.07.2016: Vogn nr. 808 ved stoppestedet Zoo.
20.07.2016: Vogn nr. 806 ved endestationen ved Hegelstraße.20.07.2016: Vogn nr. 806 ved endestationen ved Hegelstraße.
Linje 4
20.07.2016: Vogn nr. 805 på Marienplatz.20.07.2016: Vogn nr. 805 på Marienplatz.
20.07.2016: Vogn nr. 805 på Marienplatz.20.07.2016: Vogn nr. 805 på Marienplatz.
20.07.2016: Vogn nr. 816 på Marienplatz.20.07.2016: Vogn nr. 816 på Marienplatz.
20.07.2016: Vogn nr. 816 på Platz der Jugend.20.07.2016: Vogn nr. 816 på Platz der Jugend.
20.07.2016: Vogn nr. 820 ved stoppestedet Ostdorf ved Ludwigsluster Chaussee.20.07.2016: Vogn nr. 820 ved stoppestedet Ostdorf ved Ludwigsluster Chaussee.
20.07.2016: Vendesløjfen på endestationen Neu Pampow.20.07.2016: Vendesløjfen på endestationen Neu Pampow.
20.07.2016: Vogn nr. 820 ved afgangsperronen på endestationen Neu Pampow.20.07.2016: Vogn nr. 820 ved afgangsperronen på endestationen Neu Pampow.
20.07.2016: Endestationen Neu Pampow.20.07.2016: Endestationen Neu Pampow.
20.07.2016: Strækningen ved endestationen Neu Pampow.20.07.2016: Strækningen ved endestationen Neu Pampow.
20.07.2016: Stoppestedet Schwerin Süd.20.07.2016: Stoppestedet Schwerin Süd.
20.07.2016: Stoppestedet Schwerin Süd ligger ved Rudolf-Diesel-Straße.20.07.2016: Stoppestedet Schwerin Süd ligger ved Rudolf-Diesel-Straße.
20.07.2016: Vogn nr. 816 ved afgangsperronen på endestationen Kliniken.20.07.2016: Vogn nr. 816 ved afgangsperronen på endestationen Kliniken.
20.07.2016: Vogn nr. 805 ved ankomstperronen på endestationen Kliniken.20.07.2016: Vogn nr. 805 ved ankomstperronen på endestationen Kliniken.
20.07.2016: Vogn nr. 820 ved stoppestedet Heinrich-Seidel-Straße.20.07.2016: Vogn nr. 820 ved stoppestedet Heinrich-Seidel-Straße.
20.07.2016: Vogn nr. 816 ved Hauptbahnhof.20.07.2016: Vogn nr. 816 ved Hauptbahnhof.
Total Page Visits: 2659
Total Website Visits: 811364

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *