DSB regionaltog

(Lettere redigeret 12.10.2020).
Roskilde – Køge – Næstved
15.04.2019: ME 1508 i spidsen for regionaltoget til Næstved på Køge Station.15.04.2019: ME 1508 i spidsen for regionaltoget til Næstved på Køge Station.
15.04.2019: Regionaltog på Køge Station på vej mod Roskilde.15.04.2019: Regionaltog på Køge Station på vej mod Roskilde.
15.04.2019: Regionaltog med ME 1520 bagest på Køge Station på vej mod Roskilde.15.04.2019: Regionaltog med ME 1520 bagest på Køge Station på vej mod Roskilde.
15.04.2019: Stationsbroen over Køge Station blev indviet 9. juni 2018. Broen forbinder Stationspladsen (på billedet) og Jærnbanegade med Østre Banevej.15.04.2019: Stationsbroen over Køge Station blev indviet 9. juni 2018. Broen forbinder Stationspladsen (på billedet) og Jærnbanegade med Østre Banevej.
15.04.2019: Stationsbroen over Køge Station. Fra broen fører elevatorer ned til perronerne, hvorfra regionaltogene mod Roskilde og Næstved afgår.15.04.2019: Stationsbroen over Køge Station. Fra broen fører elevatorer ned til perronerne, hvorfra regionaltogene mod Roskilde og Næstved afgår.
Odense – Ringe – Svendborg
21.07.1978: Et helt nyt togsæt af litra MR-MRD nr. 4014 ses her på Stenstrup Station. Togsættene af denne type blev anskaffet af DSB fra 1978 til 1985 til erstatning for det efterhånden udslidte MO-materiel, som betjente sidebanerne især på Fyn og i Jylland.
21.07.1978: Et helt nyt togsæt af litra MR-MRD nr. 4007 ses her på vej ud af Kværndrup Station på vej mod Svendborg. Togsættene af denne type blev anskaffet af DSB fra 1978 til 1985 til erstatning for det efterhånden udslidte MO-materiel, som betjente sidebanerne især på Fyn og i Jylland.
21.07.1978: I sommeren 1978 kunne man stadig af og til se MO-trukne tog på Svendborgbanen, men de blev i løbet af det næste par år helt afløst af MR-MRD togsættene. På billedet ses MO nr. 1829 i spidsen for en anden MO-vogn samt en personvogn umiddelbart før afgang fra Svendborg Station.
24.07.1978: Et helt nyt togsæt af litra MR-MRD nr. 4001 forlader her Svendborg Station.
24.07.1978: Et godstog trukket af MX nr. 1030 på vej ud af Svendborg Station.
10-03-2005: MQ 4113+4913 på Odense Banegård.
10-03-2005: MQ 4116+4916 på Odense Banegård.
10-03-2005: MQ 4111+4911 og MQ 4115+4915 på Odense Banegård.
10-03-2005: MQ 4922+4122 på vej ud af Odense Banegård.
10-03-2005: MQ 4122+4922 på vej ud af Odense Banegård.
04-10-2007: MQ 4122+4922 under indkørsel til Fruens Bøge på vej mod Odense.
04-10-2007: Togkrydsning på Fruens Bøge. MQ 4916+4116 på vej mod Svendborg (til venstre) og MQ 4917+4117 på vej mod Odense (til højre).
04-10-2007: MQ 4916+4116 forlader Fruens Bøge på vej mod Svendborg.
04-10-2007: Fruens Bøge. Stationsbygningen.
04-10-2007: Hjallese trinbræt.
04-10-2007: MQ 4918+4118 på Hjallese trinbræt på vej mod Odense. Toget er et lokaltog på vej fra Ringe til Odense.
04-10-2007: MQ 4922+4122 i Hjallese på vej mod Ringe. Toget er et lokaltog mellem Odense og Ringe, og toget holder ved alle stationer mellem de to byer.
04-10-2007: Ringe Station med den oprindelige stationsbygning. Det er en af de få bevarede stationsbygninger på Svendborgbanen. Langt de fleste er revet ned og er blevet erstattet af moderne glas- og stålventeskure i stil med det, man ser på perronen, hvorfra billedet er taget.
04-10-2007: MQ 4916+4116 på Ringe Station på vej mod Odense. Toget er et hurtigtog på vej fra Svendborg til Odense. Mellem Svendborg og Ringe standses ved alle stationer, men fra Ringe kører toget uden stop til Odense.
04-10-2007: MQ 4917+4117 på Ringe Station på vej mod Svendborg.
04-10-2007: Togmøde i Ringe kl. ca. 10 minutter i hel. Til venstre MQ 4918+4118 mod Svendborg, i midten MQ 4919+4119 mod Odense og til højre MQ 4911+4111 ligeledes mod Odense. De to tog til venstre er begge hurtigtog uden stop mellem Odense og Ringe, mens toget længst til højre er et lokaltog mellem Ringe og Odense med stop ved alle stationer.
04-10-2007: MQ 4118+4918 på vej ind på Stenstrup trinbræt på vej mod Odense.
04-10-2007: MQ 4913+4113 på Stenstrup trinbræt på vej mod Svendborg. De to tog, der krydser hinanden i Stenstrup har hvert sit standsningsmønster. Toget til venstre kører igennem fra Odense til Ringe og standser så resten af vejen til Svendborg, mens toget, der kan skimtes i baggrunden, kun kører mandag til lørdag i dagtimerne og indtil først på aftenen. Mellem Svendborg og Odenses tre stationer standser dette tog kun i Stenstrup, Ringe og Årslev.
04-10-2007: Stenstrup trinbræt. Stenstrup gamle stationsbygning er væk og er erstattet af denne moderne ventesal og cykelskur.
04-10-2007: MQ 4916+4116 på Svendborg Vest trinbræt.
04-10-2007: MQ 4116+4916 på vej fra Svendborg Vest til Svendborg.
04-10-2007: Svendborg Vest.
04-10-2007: På grund af renovering af Svendborg Station var der indrettet en midlertidig endestation, en simpel træperron, umiddelbart før den gamle station.
04-10-2007: MQ 4917+4117 på vej mod Svendborg Station langs Jernbanegade i Svendborg.
04-10-2007: MQ 4117+4917 ved den midlertidige træperron i Svendborg. Den “rigtige” stationsbygning skimtes yderst til venstre i billedet.
04-10-2007: MQ 4917+4117 ved den midlertidige træperron i Svendborg.
04-10-2007: Svendborg Station under renovering.
Aarhus – Fredericia – Lunderskov – Esbjerg
11.07.2017: IC3 togsæt (“Harald Blåtand”) som regionaltog Aarhus - Esbjerg på Vejle Station.11.07.2017: IC3 togsæt (“Harald Blåtand”) som regionaltog Aarhus – Esbjerg på Vejle Station.
11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Esbjerg - Aarhus på Vejle Station.11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Esbjerg – Aarhus på Vejle Station.
11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Esbjerg - Aarhus på Vejle Station.11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Esbjerg – Aarhus på Vejle Station.
11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Esbjerg - Aarhus på vej ud fra Vejle Station.11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Esbjerg – Aarhus på vej ud fra Vejle Station.
11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Aarhus - Esbjerg på vej ud fra Vejle Station.11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Aarhus – Esbjerg på vej ud fra Vejle Station.
11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Aarhus - Esbjerg på vej ud fra Vejle Station.11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Aarhus – Esbjerg på vej ud fra Vejle Station.
11.07.2017: IC4 som regionaltog Aarhus - Esbjerg på Vejle Station.11.07.2017: IC4 som regionaltog Aarhus – Esbjerg på Vejle Station.
Fredericia – Vejle – Herning – Struer
11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Struer - Fredericia på Vejle Station.11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Struer – Fredericia på Vejle Station.
11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Struer - Fredericia på Vejle Station.11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Struer – Fredericia på Vejle Station.
11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Struer - Fredericia på vej ind på Vejle Station.11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Struer – Fredericia på vej ind på Vejle Station.
11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Struer - Fredericia på vej ind på Vejle Station.11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Struer – Fredericia på vej ind på Vejle Station.
11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Struer - Fredericia på Vejle Station.11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Struer – Fredericia på Vejle Station.
11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Fredericia - Struer på Vejle Station.11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Fredericia – Struer på Vejle Station.
11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Fredericia - Struer på vej ud fra Vejle Station.11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Fredericia – Struer på vej ud fra Vejle Station.
11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Fredericia - Struer på vej ind på Vejle Station.11.07.2017: IC4 togsæt som regionaltog Fredericia – Struer på vej ind på Vejle Station.
Total Page Visits: 2699
Total Website Visits: 907500

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *