MTS: Faste anlæg

(Lettere redigeret 13.01.2021).

.

Indhold

Klik på ikonet ud for det emne, du vil gå til:


Sporet


Broerne


Endestationerne


Stoppestederne


Billetsalg


Remisen

.

Sporet

Sporvidden er 1435 mm. På nær ganske korte afsnit, hvor den nye sporvej f.eks. krydser større gader, er hele strækningen lagt i reserveret areal. Mellem Corroios og Parque da Paz er sporvejen placeret langs hovedvej N10, hvor man har inddraget en del af vejarealet til traceen – måske lidt værd at notere sig, når man ved, hvor “hellig” privatbilen er på disse kanter.

Mellem Parque da Paz og Cova da Piedade passerer sporvejen først en nyanlagt bro og krydser ind igennem bebyggelsen til Ramalha. Her er på ny etableret et større broanlæg over motorvejen mellem Lissabon og Setúbal, inden man når Pragal.

Ved udkørselen fra Pragal mod Universidade passerer sporvejen på ny over en bro, hvorefter sporarealet enten er placeret i den ene side af vejbanen eller midt i denne, hvor arealet i begge tilfælde er taget fra det eksisterende vejareal. Mellem Boa Esperança og Fomega forlader sporvejen helt vejen og kører ind over nogle grønne områder.

Strækningen mellem Cova da Piedade og Cacilhas er placeret midt på hovedvejen gennem den tætte bebyggelse i Almada kommune. De tidligere 6-sporede avenuer (Avenida Bento Gonçalves, Avenida Dom Nuno Álvares Pereira og Avenida 25 de Abril) domineres nu helt af sporvejsanlægget, som har overtaget det meste af vejbanen fra biltrafikken. Der er således ved anlægget af sporvejen foretaget en markant trafiksanering af den tidligere gennemfartsvej, så den i dag ud over sporvejen stort set kun tjener lokale trafikformål. Flere steder er vejen ombygget til stillegade med næsten gågadeagtig karakter.

17.03.2009: Hovedvej N10 har fået halveret antallet af vejbaner ved anlægget af sporvejen. Hovedvej N10 mellem Casa do Povo og Santo Amaro.17.03.2009: Hovedvej N10 har fået halveret antallet af vejbaner ved anlægget af sporvejen. Hovedvej N10 mellem Casa do Povo og Santo Amaro.
03.04.2009: Avenida Dom Nuno Álvares Pereira ved stoppestedet Almada.03.04.2009: Avenida Dom Nuno Álvares Pereira ved stoppestedet Almada.
03.04.2009: Avenida Dom Nuno Álvares Pereira mellem stoppestederne São João Baptista og Gil Vicente.03.04.2009: Avenida Dom Nuno Álvares Pereira mellem stoppestederne São João Baptista og Gil Vicente.

Skinnerne er anbragt på et fundament af beton, som i begge sider afgrænses af en højere betonkant mod de tilstødende arealer. Arealet mellem og omkring skinnerne er udfyldt med skærver og grus og afsluttet enten med brosten (lyse- og mørkegrå), groft grus (sort og hvidt) eller græs. Der er anvendt både naturgræs og kunstgræs. Det sidste finder anvendelse specielt omkring sporskifter. Desuden er der mellem skinner og betonunderlag indlagt støj- og vibrationsdæmpende underlag.

Den samlede længde af første fase er ca. 13 km.

17.03.2008: Avenida Bento Gonçalves lige efter Cova da Piedade i retning mod Cacilhas.17.03.2008: Avenida Bento Gonçalves lige efter Cova da Piedade i retning mod Cacilhas.
17.03.2008: Strækningen mellem António Gedeão og Parque da Paz, hvor sporarealet som så mange andre steder er afsluttet med brosten i to grå nuancer.17.03.2008: Strækningen mellem António Gedeão og Parque da Paz, hvor sporarealet som så mange andre steder er afsluttet med brosten i to grå nuancer.
17.03.2008 og viser stoppestedet Cova da Piedade, hvor sporarealet mellem og omkring sporene er udfyldt med naturgræs.17.03.2008 og viser stoppestedet Cova da Piedade, hvor sporarealet mellem og omkring sporene er udfyldt med naturgræs.
03.04.2009: Sporudfletningen i Avenida Bento Conçalves ved Cova da Piedade. Her består belægningen omkring sporskifterne af kunstgræs.03.04.2009: Sporudfletningen i Avenida Bento Conçalves ved Cova da Piedade. Her består belægningen omkring sporskifterne af kunstgræs.
17.03.2008: Stoppestedet Boa Esperança, hvor sporarealet er udfyldt med grus i to farver. Der er brugt grus som udfyldningsmateriale flere steder på sporvejsnettet, men nogle steder har man så byttet om, så det sorte grus er mellem sporene og det hvide udenom.17.03.2008: Stoppestedet Boa Esperança, hvor sporarealet er udfyldt med grus i to farver. Der er brugt grus som udfyldningsmateriale flere steder på sporvejsnettet, men nogle steder har man så byttet om, så det sorte grus er mellem sporene og det hvide udenom.

Til toppen af siden

.

Broerne

Af broerne er specielt den nye ca. 200 m lange kombinerede fodgænger-, cykel- og sporvejsbro over motorvejen fra Lissabon mod syd værd at lægge mærke til. Den ganske korte bro vest for Pragal over den ikke voldsomt trafikerede Avenida José Cardoso Pires fører op til bebyggelserne umiddelbart vest for Pragal. Den sidste bro ved Cova da Piedade er anlagt som en kombineret vej- og sporvejsbro for at undgå niveaukrydsning med tilkørselsvejen (IC20) ud til motorvejen fra hovedvej N10.

03.04.2009: Den ca. 200 m. lange bro, der - mellem Pragal og Ramalha - fører over motorvejen mellem Lissabon og Setúbal (man kan lige ane et par biler inde under broen mellem søjlerne). Stoppestedet Ramalha ligger for enden af broen til højre lige uden for billedet.03.04.2009: Den ca. 200 m. lange bro, der – mellem Pragal og Ramalha – fører over motorvejen mellem Lissabon og Setúbal (man kan lige ane et par biler inde under broen mellem søjlerne). Stoppestedet Ramalha ligger for enden af broen til højre lige uden for billedet.
17.03.2008: Broen over motorvejen er anlagt som en kombineret sporvejs-, cyklist- og fodgængerbro med fortov (brostenene) og cykelsti (det røde areal) på begge sider af sporvejen. Som det ses, er sporvejen adskilt fra de svage trafikanter med et kraftigt rækværk, selv om det jo faktisk er muligt for disse at krydse sporarealet. Boligblokkene i baggrunden ligger omkring stoppestedet Ramalha.17.03.2008: Broen over motorvejen er anlagt som en kombineret sporvejs-, cyklist- og fodgængerbro med fortov (brostenene) og cykelsti (det røde areal) på begge sider af sporvejen. Som det ses, er sporvejen adskilt fra de svage trafikanter med et kraftigt rækværk, selv om det jo faktisk er muligt for disse at krydse sporarealet. Boligblokkene i baggrunden ligger omkring stoppestedet Ramalha.
03.04.2009: Den kombinerede vej- og sporvejsbro, der fører op fra Cova da Piedade til Parque da Paz.03.04.2009: Den kombinerede vej- og sporvejsbro, der fører op fra Cova da Piedade til Parque da Paz.
17.03.2008: Et blik fra midten af broen over IC20 ned mod Cova da Piedade, som anes i baggrunden ved det grønne areal.17.03.2008: Et blik fra midten af broen over IC20 ned mod Cova da Piedade, som anes i baggrunden ved det grønne areal.
17.03.2008: Vogntog på sporvejsbroen over Avenida José Cardoso Pires på vej fra Pragal mod Boa Esperança.17.03.2008: Vogntog på sporvejsbroen over Avenida José Cardoso Pires på vej fra Pragal mod Boa Esperança.

Til toppen af siden

.

Endestationerne

De indtil videre fire endestationer på MTS er alle etableret uden vendesløjfer. Endestationen i Cacilhas er den største af endestationerne med to perroner, fire spor samt kiosk- og billetsalgsbygning. I Cacilhas har sporvejen forbindelse til en lang række lokale TST-busruter, ligesom der er forbindelse til færgerne over til Lissabon på den anden side af Tejo.

Endestationen i Cacilhas. De to spor nærmest bruges af linje 3 mod Universidade, mens de to spor længst væk benyttes af linje 1 til Corroios. Ude på Tejo anes en af færgerne mellem Cacilhas og Lissabon i baggrunden.Endestationen i Cacilhas. De to spor nærmest bruges af linje 3 mod Universidade, mens de to spor længst væk benyttes af linje 1 til Corroios. Ude på Tejo anes en af færgerne mellem Cacilhas og Lissabon i baggrunden.
Kortskitse over endestationen i Cacilhas.Kortskitse over endestationen i Cacilhas.
Endestationen i Corroios. Sporet til venstre anvendes af ankommende vogne, som sidenhen fortsætter lidt længere frem for derpå at returnere ad midtersporet. Sporet til højre bruges primært som endestation for linje 2 mod Pragal.Endestationen i Corroios. Sporet til venstre anvendes af ankommende vogne, som sidenhen fortsætter lidt længere frem for derpå at returnere ad midtersporet. Sporet til højre bruges primært som endestation for linje 2 mod Pragal.
Kortskitse over endestationen i Corroios.Kortskitse over endestationen i Corroios.
Endestationen Universidade er den enkleste af MTS' endestationer med blot to spor, der ender blindt. Billedet er fra 17.03.2008, hvor endestationen endnu ikke var helt færdiganlagt.Endestationen Universidade er den enkleste af MTS’ endestationer med blot to spor, der ender blindt. Billedet er fra 17.03.2008, hvor endestationen endnu ikke var helt færdiganlagt.
Kortskitse over endestationen Universidade.Kortskitse over endestationen Universidade.
17.03.2008: På endestationen i Pragal har MTS forbindelse til Fertagus-togene mod Lissabon og Setúbal (stationen anes i skyggen til højre på billedet).17.03.2008: På endestationen i Pragal har MTS forbindelse til Fertagus-togene mod Lissabon og Setúbal (stationen anes i skyggen til højre på billedet).
Kortskitse over endestationen i Pragal.Kortskitse over endestationen i Pragal.
03.04.2009: Umiddelbart i forlængelse af stoppestedet fortsætter linje 2 lige ud i blindsporet, mens linje 3 slår et sving udenom for at fortsætte mod Universidade. Vognen til venstre er nr. C013 på linje 2, og vognen til højre er nr. C024 på linje 3.03.04.2009: Umiddelbart i forlængelse af stoppestedet fortsætter linje 2 lige ud i blindsporet, mens linje 3 slår et sving udenom for at fortsætte mod Universidade. Vognen til venstre er nr. C013 på linje 2, og vognen til højre er nr. C024 på linje 3.

Til toppen af siden

.

Stoppestederne

Stoppestederne er typisk anlagt med sideperroner, men både Corroios og Cacilhas har ø-perroner, hvilket også gælder stoppestedet Bento Gonçalves og Almada. Perronhøjden er alle steder 30 cm, så man kan stige direkte ind i vognene. Adgangen til perronerne kan ske uden brug af trappetrin, idet alle perroner i hvert fald i den ene ende slutter af med en kort rampe ned til gadeniveau. Et stoppested, der skiller sig ud fra denne model er Fomega, der som det eneste er anlagt under niveau med adgang via en lang trappe til den ene perron og en lang rampe til den anden. I sin øvrige udformning ligner stoppestedet ellers alle andre stoppesteder, hvor det typiske er, at hver perron har en læskærm – i glas og stål hovedsageligt – dog har nogle af de vigtigste stoppesteder to læskærme.

17.03.2009: Stoppestedet Ramalha.17.03.2009: Stoppestedet Ramalha.
03.04.2008: Stoppestedet Bento Gonçalves med to vogne på linje 3, til venstre nr. C007 mod Universidade og til højre nr. C017 i retning mod Cacilhas.03.04.2008: Stoppestedet Bento Gonçalves med to vogne på linje 3, til venstre nr. C007 mod Universidade og til højre nr. C017 i retning mod Cacilhas.
03.04.2009: Adgangen fra gadeniveau og op på de lave perroner er barrierefri. Stoppestedet Bento Gonçalves.03.04.2009: Adgangen fra gadeniveau og op på de lave perroner er barrierefri. Stoppestedet Bento Gonçalves.
17.03.2008: Stoppestedet Fomega ligger under gadeniveau. Der er ikke etableret nogen form for elevator, men kun en lang rampe og trapper.17.03.2008: Stoppestedet Fomega ligger under gadeniveau. Der er ikke etableret nogen form for elevator, men kun en lang rampe og trapper.
17.03.2008: På stoppestedet Casa do Povo er der ét læskur på hver perron.17.03.2008: På stoppestedet Casa do Povo er der ét læskur på hver perron.
17.03.2008: På stoppestedet Parque daPaz er der to læskærme på hver perron.17.03.2008: På stoppestedet Parque daPaz er der to læskærme på hver perron.
17.03.2008: Alle stoppesteder er forsynet med elektroniske informationsskilte, der oplyser om bl.a. ventetider.17.03.2008: Alle stoppesteder er forsynet med elektroniske informationsskilte, der oplyser om bl.a. ventetider.

Til toppen af siden

.

Billetsalg

Alle stoppesteder er forsynet med billetautomater, hvor man kan trække et kort (7 Colinas eller Via Viagem – ligesom i selve Lissabon). Kortet koster et beløb for selve kortet plus prisen for en enkelt timebillet. Man kan taste yderligere et antal rejser ind på kortet. Når antallet af rejser er brugt, kan man i billetautomaterne selv lægge nye rejser ind på kortet. Det går meget let. Er man mere til personlig betjening, findes der billetsalg i Cacilhas, Corroios og Pragal.

17.03.2008: Der er ingen billettering i vognene, men billetautomater på alle stoppesteder.17.03.2008: Der er ingen billettering i vognene,
men billetautomater på alle stoppesteder.
17.03.2008: Der er kun mulighed for personlig betjening ved stoppestederne Cacilhas, Corroios og Pragal. På billedet ses billetsalget ved Pragal.17.03.2008: Der er kun mulighed for personlig betjening ved stoppestederne Cacilhas, Corroios og Pragal. På billedet ses billetsalget ved Pragal.
17.03.2008: En ikke-fungerende billetautomat på stoppestedet António Gedeão krævede dybe overvejelser, lange samtaler over mobiltelefonen og dybdegående analyser af hele maskineriet, før der kom orden i tingene.17.03.2008: En ikke-fungerende billetautomat på stoppestedet António Gedeão krævede dybe overvejelser, lange samtaler over mobiltelefonen og dybdegående analyser af hele maskineriet, før der kom orden i tingene.

Til toppen af siden

.

Remisen

Remisen ligger ca. 1 km. syd for endestationen i Corroios og består af en stor overdækket remisehal med 11 spor. Bygningen er ikke specielt anlagt til sporvejen, men er en tidligere fabriksbygning, som MTS har erhvervet. Strækningen mellem Corroios og remisen er i realiteten begyndelsen på fase 2 (forlængelsen fra Corroios mod Fogueteiro), og midtvejs mellem Corroios og remisen er der da også anlagt det første stoppested i helt rå form. Indtil videre ender strækningen dog fuldstændigt ved remisen, og de økonomiske vanskeligheder, som plagede den vestlige verden fra 2007 og nogle år frem, har sandsynligvis udskudt enhver forlængelse af strækningen på ubestemt tid.

På luftfotoet ses MTS' remiseområde på Avenida 25. de Abril med den store remisehal med 11 spor til højre. Til venstre for den ved indkørslen ses et vaskeanlæg.På luftfotoet ses MTS’ remiseområde på Avenida 25. de Abril med den store remisehal med 11 spor til højre. Til venstre for den ved indkørslen ses et vaskeanlæg.
03.04.2009: Et kig ind på remiseområdet med vaskeanlægget midt i billedet. Selve remisehallen vender ryggen mod vejen, og set fra vejsiden er den ikke andet end en stor, grå betonklods (den anes yderst til højre). Der er normalt ikke de store muligheder for at komme til at kigge ind i hallen og remiseområdet ud over dette kig ind gennem indkørslen.03.04.2009: Et kig ind på remiseområdet med vaskeanlægget midt i billedet. Selve remisehallen vender ryggen mod vejen, og set fra vejsiden er den ikke andet end en stor, grå betonklods (den anes yderst til højre). Der er normalt ikke de store muligheder for at komme til at kigge ind i hallen og remiseområdet ud over dette kig ind gennem indkørslen.
10.05.2012: Der er god plads og højt til loftet i MTS' remise. Billedet stammer fra besøg i remisen arrangeret af Sporvejshistorisk Selskab.10.05.2012: Der er god plads og højt til loftet i MTS’ remise. Billedet stammer fra besøg i remisen arrangeret af Sporvejshistorisk Selskab.
10.05.2012: Vogn parat til at blive tjekket i MTS' remise. Billedet stammer fra besøg i remisen arrangeret af Sporvejshistorisk Selskab.10.05.2012: Vogn parat til at blive tjekket i MTS’ remise. Billedet stammer fra besøg i remisen arrangeret af Sporvejshistorisk Selskab.
17.03.2008: Et kig fra Corroios mod syd ad ned ad Avenida 25. de Abril. Øverst på bakken i modlysdisen i baggrunden ender strækningen ved remisen, som ligger inde bag træerne til venstre.17.03.2008: Et kig fra Corroios mod syd ad ned ad Avenida 25. de Abril. Øverst på bakken i modlysdisen i baggrunden ender strækningen ved remisen, som ligger inde bag træerne til venstre.
03.04.2009: Et kig vej fra bakketoppen ved remisen mod Corroios. Man bemærker, at også denne strækning, der kun bruges i forbindelse med kørsel til og fra remisen er signalstyret, og umiddelbart bag lastbilen til højre i billedet aner man et fremtidigt stoppested.03.04.2009: Et kig vej fra bakketoppen ved remisen mod Corroios. Man bemærker, at også denne strækning, der kun bruges i forbindelse med kørsel til og fra remisen er signalstyret, og umiddelbart bag lastbilen til højre i billedet aner man et fremtidigt stoppested.
03.04.2009: Midtvejs mellem Corroios og remisen er anlagt det første stoppested - omend kun i sin helt rå form uden teknisk udstyr af nogen art - på den kommende strækning mellem Corroios og Fogueteiro. Stoppestedet er naturligvis ikke i brug, men vidner dog om fremtidsplaner, der måske engang kan blive til noget - selv om det indtil videre synes at have meget lange udsigter.03.04.2009: Midtvejs mellem Corroios og remisen er anlagt det første stoppested – omend kun i sin helt rå form uden teknisk udstyr af nogen art – på den kommende strækning mellem Corroios og Fogueteiro. Stoppestedet er naturligvis ikke i brug, men vidner dog om fremtidsplaner, der måske engang kan blive til noget – selv om det indtil videre synes at have meget lange udsigter.
03.04.2009: End of Line: Ved de store master i baggrunden svinger sporvejen ind i remisen, og det uelektrificerede blindspor er den eneste antydning af en eventuel mulig forlængelse af sporvejen videre sydpå langs Avenida 25. de Abril.03.04.2009: End of Line: Ved de store master i baggrunden svinger sporvejen ind i remisen, og det uelektrificerede blindspor er den eneste antydning af en eventuel mulig forlængelse af sporvejen videre sydpå langs Avenida 25. de Abril.

Til toppen af siden

Total Page Visits: 2295
Total Website Visits: 900818

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *