MTS: Vognparken

(Lettere redigeret 13.01.2021).

.

Indhold

Klik på ikonet ud for det emne, du vil gå til:


Combino Plus


Billettering


Sidespejlene


Sporvognen smiler til dig


Destinationsskiltene


Totalreklamer


Vedligehold

.
Combino Plus

Fra maj til november 2005 leverede Siemens Transportation Systems 24 stk. dobbeltrettede 100 % lavgulvsvogne til Metro Transportes do Sul. Sporvognen, som er 36,360 m lang og 2,650 m bred, er ifølge Siemens præsentationsmateriale bygget op af Combino elementer, men er en forbedret og videreudviklet udgave af typen og har betegnelsen Combino Plus. Vognene er nummereret C001-C024.

Den enkelte vogn er sammensat af 4 lige lange moduler, som hviler på hver sin bogie, der er placeret midt under modulet. Af de fire bogier er de tre motoriserede, dvs. vognen har 6 motorer i alt. Hver af disse har en ydelse på ca. 100 kW, og vognen har en topfart på 70 km/t. I drift er den maksimale fart dog 60 km/t.

Modulerne er samlet med tre ledforbindelser, så passagerkabinen udgør én samlet enhed med samme lave gulvhøjde (350 mm over skinneoverkanten) i hele vognens længde – indstigningshøjden er 320 mm. Det elektriske udstyr er i vidt omfang fjernet fra vognens indre og samlet i små containere i vognens tagkonstruktion, hvilket giver et uhindret syn gennem passagerkabinen. Dette giver sammen med farvevalget kabinen et meget lyst, åbent og rummeligt indtryk. Der er plads til i alt 232 passagerer, heraf 78 siddende (4 på klapsæder) og 154 stående, hvis man regner med 4 personer pr. kvadratmeter.

17.03.2008: Det er ikke let at se ind under en lavgulvsvogn, men man kan dog ane den korte bogie, der er placeret midt under hvert enkelt vognled.17.03.2008: Det er ikke let at se ind under en lavgulvsvogn, men man kan dog ane den korte bogie, der er placeret midt under hvert enkelt vognled.
17.03.2008: Som det er tilfældet med alle typer lavgulvsvogne, er der ikke meget plads til den elektriske udrustning under gulvet. Derfor er den - ligesom i tilfældet her - placeret i metalbokse eller containere på taget. Vogn nr. C007 på den midlertidige linje 23 på stoppestedet Fomega.17.03.2008: Som det er tilfældet med alle typer lavgulvsvogne, er der ikke meget plads til den elektriske udrustning under gulvet. Derfor er den – ligesom i tilfældet her – placeret i metalbokse eller containere på taget. Vogn nr. C007 på den midlertidige linje 23 på stoppestedet Fomega.
Herover og nedenfor ses et par billeder af interiøret i Combino Plus vognene.

For at sikre en hurtig og bekvem ind- og udstigning har vognen i hver side 5 dobbeltdøre af 1,3 meters bredde jævnt fordelt over hele vognens længde. Hvert førermodul har 3 døre, hvoraf de to sidder over for hinanden lige før leddet, mens de to midtermoduler kun har 2 døre hver, og disse er anbragt forskudt. I midtermodulerne har man til gengæld over for den ene af dørene lavet en stor tom plads primært beregnet til kørestole (men også velegnet til anbringelse af en cykel eller kufferter mm.). Placeringen skulle gøre det let for kørestolebrugere at komme ind og ud af vognen.

For at give en behagelig temperatur i kabinen er vognen forsynet med to separate aircondition-systemer – et system for passagerkabinen og et for førerkabinerne. Desuden findes en række små tophængslede vinduer, som kan sikre endnu mere frisk luft til passagerkabinen.

Vognkassen er bygget op i rustfrit stål med en speciel korrosions-resistent ståltype i midterdelen af underrammen. Både indvendigt og udvendigt har man for at holde udgiftsniveauet i den daglige drift så lavt som muligt valgt overfladematerialer, som er lette at rengøre og vedligeholde.

Omkring det tekniske skal det nævnes, at vognene selvfølgelig genindvinder bremseenergien. Øvrige tekniske specifikationer kan den interesserede læse i Siemens Transportation Systems engelsksprogede brochurer (pdf-format) om henholdsvis MTS eller Combino Plus (klik på linkene herunder).

MTS-Combino

Combino_plus

Til toppen af siden

.
Billettering

Ved indgangene er placeret billetteringsmaskiner (kortaflæsere) af samme type som dem, man også anvender i Lissabon. Der er et stort antal billetteringsmaskiner i vognene. Ved påstigning holder man som vist kortet hen foran et magnetfelt, som dels læser påstigningstidspunktet ind på kortet, dels “snupper” en tur og meddeler, hvor mange ture der resterer på kortet.

Man kan frit stige om på MTS’ linjer i en time efter det først registrerede tidspunkt. Ved omstigning holder man igen kortet hen foran maskinen, og man får at vide, hvor mange minutter, der er tilbage af pågældende tur. Stiger man om et minut før turens udløb, må man gøre rejsen færdig. Hvis man er steget om inden for den gyldige tid, kan man faktisk ikke få maskinen til at indlæse en ny tur, så længe man er i samme vogn – også selv om tiden bliver overskredet i løbet af turen. Man får blot at vide, at billetten er gyldig, men at der resterer minus et antal minutter!

Til toppen af siden

.
Sidespejlene

Udvendigt har vognene fire sidespejle, som styres elektronisk. Samtidig har de den lille specialitet, at de, så snart dørene lukkes, svinger ind foran frontvinduet, og først svinger ud igen, når vognen stopper, og dørene åbnes.

17.03.2008: Dørene er lukket og sidespejlet
svinget ind foran frontvinduet.17.03.2008: Dørene er lukket og sidespejlet
svinget ind foran frontvinduet.

Til toppen af siden

.
Sporvognen smiler til dig

I løbet af 2011-12 malede MTS en stor mund på fronterne af sporvognen, som derfor møder passagererne med et bredt smil. Underlæben er malet med mørkeblå farve og er synlig på lang afstand, mens overlæbens lysegrå kan være lidt sværere at opfatte på afstand. Til gengæld kan man med lidt fantasi både forestille sig et par røde øjne samt en blå næse med en lille rød bums i den ene side. Er der mon tale om en charmeoffesiv, der skal tiltrække kunder til sporvejen og gøre den (mere) populær i lokalområdet?

10.05.2012: Smil til sporvognen, for den smiler til dig!10.05.2012: Smil til sporvognen, for den smiler til dig!

Til toppen af siden

.
Destinationsskiltene

Skulle man nævne en ting ved vognene, som virker lidt mindre funktionelt, så er det destinationsskiltene. Disse er ikke særlig tydelige, skriften er ret lille og nedtonet, og linjenumrene er endnu mindre end teksten, fordi der under nummeret også er anført et vognløbsnummer. Det kunne afgjort have være udformet bedre.


Til toppen af siden

.
Totalreklamer

Modsat mange andre offentlige trafikselskabers rullende materiel er MTS’ sporvogne indtil videre (dvs. 2012) kun blevet sparsomt udnyttet til totalreklamer. Et par vogne har dog, som det kan kan ses herunder, prøvet turen indhyllet i reklamenet.

03.04.2009: Vogn nr. C021 på linje 2 på endestationen i Corroios.03.04.2009: Vogn nr. C021 på linje 2 på endestationen i Corroios.
03.04.2009: Vogn nr. C023 på linje 3 på endestationen i Cacilhas.03.04.2009: Vogn nr. C023 på linje 3 på endestationen i Cacilhas.

Til toppen af siden

.
Vedligehold

Den økonomiske krise, som også ramte Portugal i den sidste halvdel af det nye årtusindes første årti, har ikke blot betydet, at udbygningen af MTS er udskudt på ubestemt tid. Den har også fået stor betydning for det daglige vedligehold, idet selskabet rent faktisk ikke har penge til køb af reservedele. Derfor er vogn nr. C006 taget helt ud af drift og bruges nu udelukkende til indvinding af reservedele. Den manglende vedligeholdelse ses efterhånden også på nogle af vognene, som nu efter at have været i drift siden 2007 bærer præg af en vis slitage.

10.05.2012: Vogn nr. C006 er taget ud af drift med henblik på indvinding af reservedele. Den har tilsyneladende allerede givet sit bidrag.10.05.2012: Vogn nr. C006 er taget ud af drift med henblik på indvinding af reservedele. Den har tilsyneladende allerede givet sit bidrag.
10.05.2012: Nogle vogne bærer præg af slitage. Her er der tydelige huller i harmonikainddækningen mellem to led i vognen.10.05.2012: Nogle vogne bærer præg af slitage. Her er der tydelige huller i harmonikainddækningen mellem to led i vognen.

Til toppen af siden

Total Page Visits: 1360
Total Website Visits: 900888

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *