MTS: Driften

(Senest opdateret 28.08.2021).

Linjenettet
Klik på kortet for at se det i større udgave.

Sporvejen består af 3 linjer:

  • linje 1 (blå linje) mellem Corroios og Cacilhas med 13 stoppesteder, en strækningslængde på 7,018 km og en køretid på ca. 19 minutter.
  • linje 2 (gul linje) mellem Corroios og Pragal med 9 stoppesteder, en strækningslængde på 5,635 km og en køretid på ca. 15 minutter.
  • linje 3 (grøn linje) mellem Cacilhas og Universidade med 12 stoppesteder, en strækningslængde på 6,534 km og en køretid på ca. 21 minutter.
Køreplanen

Fra den 15. december 2007 til den 27. november 2008 kørte MTS med en foreløbig linjestruktur. Linje 2 kørte helt, som den skulle, men den sydlige del af linje 1 (Corroios – Cova da Piedade) og den vestlige del af linje 3 (Ramalha – Universidade) var slået sammen til den midlertidige linje 23.

Driften startede på alle dage ved 6.30-tiden og sluttede ved 23-tiden. I myldretiderne (kl. ca. 7-10 og 17-20) kørtes med 10 minutters drift på begge linjer, mens der uden for myldretiderne kørtes med 20 minutters drift. Det vil sige, at strækningen mellem Corroios og Pragal i myldretiderne havde 5 minutters drift og i den øvrige tid 10 minutters drift. På lørdage samt søn- og helligdage havde begge linjer hele dagen 30 minutters drift, og det vil jo så sige, at strækningen Corroios – Pragal havde 15 minutters drift.

Da det fulde system blev taget i brug, blev driftstiden udvidet. Siden da har de første vogne indledt driften omkring kl. 5 om morgenen, og de sidste vogntog på alle linjer er kørt i remise ved 2-tiden om natten.

Køreplanerne har siden 2008 og 2009 gennemgået en del forandringer, men ser ud til at have fundet sit leje. I hvert fald har den køreplan, som nu er gældende, været på det nærmeste helt uforandret i hvert fald de sidste 3-4 år.

Linje 1 må betegnes som systemets hovedlinje. Dette afspejler sig tydeligst i myldretiderne mellem kl. 7 og 10 samt 17 og 20, hvor linjen kører med intervaller på kun 5 minutter. Før kl. 7 og mellem kl. 10 og 13 køres med intervaller på 15 minutter. I eftermiddagstimerne fra ca. kl. 13 til kl. 17 køres skiftevis med intervaller på 5 og 10 minutter. Endelig er der på ny 15 minutter mellem vognene fra kl. 20 og frem til midnat, hvorefter de sidste vogne fra midnat og frem til ved 2-tiden afgår med 30 minutters interval.

Linje 2 begynder med intervaller på 15 minutter indtil kl. 7, hvorefter der køres med 10 minutters drift indtil kl. ca. 10. Ligesom linje 1 kørte også linje 2 med intervaller på 15 minutter indtil kl. 13 og derefter med intervaller på 10 minutter helt frem til kl. ca. 20. Dette har dog siden ændret sig, så linje 2 i vinterkøreplanen 2018 kører med 15 minutters intervaller frem til kl. 17. Resten af driftsdøgnet kører linje 2 derefter med intervaller som linje 1.

Linje 3 har samme mønster som linje 1 – dog med den lille forskel, at intervallerne i myldretiderne på linje 3 skifter mellem 5 og 10 minutter. I vinterkøreplanen for 2018 er eftermiddagens myldretid dog udvidet til at gælde fra ca. kl. 13 og helt frem til kl. 20.

Om lørdagen kører alle linjer med intervaller på 15 minutter fra den tidlige morgen og frem til midnat, hvor der så skiftes til 30 minutters drift. På søn- og helligdage har alle linjerne 30 minutters drift frem til kl. 8 og igen fra midnat og til driftsslut. Resten af dagen køres med 15 minutters drift.

Sommerkøreplanen adskiller sig fra vinterkøreplanen ved, at linje 1 og 3 har 10 minutters drift i myldretiderne. Sommerkøreplanen gælder fra midt i juli til frem i begyndelsen af september.

Hent MTS’ vinterkøreplan 2012-13

Denne plan er identisk med den gældende på MTS’ hjemmeside i 2015. Det samme gælder sommerplanen fra 2011, som kan ses herunder:

Hent MTS’ sommerkøreplan 2011

Statistiske oplysninger om sporvejen

Der foreligger ikke offentligt tilgængeligt særlig mange informationer om passagertal og sporvejens ydelser. Metro Transportes do Suls hjemmeside er generelt ikke særlig informativ om sporvejen ud over de helt selvfølgelige oplysninger til passagererne om køreplan og tariffer og lignende.

Total Page Visits: 1234
Total Website Visits: 907460

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *