MTS: Fremtiden

(Lettere redigeret 18.04.2018)
Fase 1 mellem Corroios, Universidade og Cacilhas er nu færdiganlagt, og det skal blive spændende at se, om sporvejen lever op til forventningerne. Vil den virkelig få bundet den offentlige trafik sammen i området mellem færgerne i Cacilhas på den ene side og Fertagus i Pragal og Corroios på den anden. Vil man nå op på et tilfredsstillende passagertal, eller vil man – ligesom det var tilfældet med den private jernbanelinje Fertagus – også i dette tilfælde opleve en skuffende effekt af indsatsen med lavere passagertal end forventet. Eller vil sporvejens eventuelle succes smitte af på Fertagus’ passagertal?& Desværre er det ikke umiddelbart til at finde aktuelle trafiktal, der kunne belyse denne problemstilling. Man er ikke specielt åben på dette felt på disse kanter.
Et andet og måske mere spændende aspekt er, om – og i givet fald hvornår – en eventuel forlængelse af sporvejen mod Fogueteiro og Barreiro (Lavradio) bliver til noget. Det drejer sig trods alt om en forlængelse af det nuværende system på ca. 20 km, og med de økonomiske vanskeligheder, som Portugal i hvert fald i en del år har befundet sig i, er der næppe udsigt til en snarlig udvidelse af systemet. Kommunalbestyrelsen i Seixal Kommune har dog rørt på sig og på et kommunalbestyrelsesmøde i 2017 givet udtryk for, at man ønsker en udvidelse af sporvejssystemet. Før det sker, vil det nuværende MTS system imidlertid forblive lidt “lokalt” i den nordlige ende af Península de Setúbal.
Total Page Visits: 844
Total Website Visits: 822844

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *