MTS: Billeder

(Lettere redigeret 14.01.2021).

Kortskitse over MTS-systemet. Udarbejdet og stillet til rådighed af Maximilian Dörrbecker.

Herunder ses en lang række billeder fra Metro Transportes do Sul. Billederne er arrangeret som en tur ad linje 1 fra Corroios til Cacilhas og derefter videre fra Ramalha til Universidade, så man kan få et indtryk af systemet og dets omgivelser.

Corroios
17.03.2008: Vogn nr. C017 på den midlertidige linje 23 har netop forladt endestationen i Corroios og skal nu skifte til sporet til højre i billedet for at kunne returnere til Universidade.17.03.2008: Vogn nr. C017 på den midlertidige linje 23 har netop forladt endestationen i Corroios og skal nu skifte til sporet til højre i billedet for at kunne returnere til Universidade.
17.03.2008: Vogn nr. C005 på linje 2 ved endestationen i Corroios. Vognen afventer returnering mod Pragal. Betonbyggeriet i baggrunden er stationen i Corroios, som betjenes af det private jernbaneselskab Fertagus.17.03.2008: Vogn nr. C005 på linje 2 ved endestationen i Corroios. Vognen afventer returnering mod Pragal. Betonbyggeriet i baggrunden er stationen i Corroios, som betjenes af det private jernbaneselskab Fertagus.
17.03.2008: To vogne (nr. C012 og C005) på den midlertidige linje 23 mødes på endestationen i Corroios. C012 er netop ankommet fra nord, og C005 er på vej mod Pragal og Universidade.17.03.2008: To vogne (nr. C012 og C005) på den midlertidige linje 23 mødes på endestationen i Corroios. C012 er netop ankommet fra nord, og C005 er på vej mod Pragal og Universidade.
17.03.2008: Vogn nr. C007 på den midlertidige linje 23 på endestationen i Corroios umiddelbart før afgang mod Pragal og Universidade.17.03.2008: Vogn nr. C007 på den midlertidige linje 23 på endestationen i Corroios umiddelbart før afgang mod Pragal og Universidade.
03.04.2009: Til venstre vogn nr. C018 på linje 2 netop ankommet til Corroios, til højre nr. C003 på linje 1 umiddelbart før afgang mod Cacilhas.03.04.2009: Til venstre vogn nr. C018 på linje 2 netop ankommet til Corroios, til højre nr. C003 på linje 1 umiddelbart før afgang mod Cacilhas.
17.03.2008: Vogn nr. C020 på linje 2 på vej ind til endestationen i Corroios.17.03.2008: Vogn nr. C020 på linje 2 på vej ind til endestationen i Corroios.
10.05.2012: MTS nr. C001 på linje 2 i spor 1 i Corroios.10.05.2012: MTS nr. C001 på linje 2 i spor 1 i Corroios.
10.05.2012: MTS nr. C001 på linje 2 og C021 på linje 1 på endestationen i Corroios.10.05.2012: MTS nr. C001 på linje 2 og C021 på linje 1 på endestationen i Corroios.
10.05.2012: MTS nr. C021 på linje 1 på vej ud fra Corroios.10.05.2012: MTS nr. C021 på linje 1 på vej ud fra Corroios.
10.05.2012: MTS nr. C007 på linje 2 på vej ind i spor 1 i Corroios.10.05.2012: MTS nr. C007 på linje 2 på vej ind i spor 1 i Corroios.
10.05.2012: MTS nr. C014 på linje 2 på vej ind i spor 1 i Corroios.10.05.2012: MTS nr. C014 på linje 2 på vej ind i spor 1 i Corroios.
10.05.2012: MTS. Alt besat i Corroios. Fra venstre ankommende vogn nr. C008 på linje 1, i midten afgående vogn nr. C018 på linje 1 og til højre ventende vogn nr. C014 på linje 2.10.05.2012: MTS. Alt besat i Corroios. Fra venstre ankommende vogn nr. C008 på linje 1, i midten afgående vogn nr. C018 på linje 1 og til højre ventende vogn nr. C014 på linje 2.
10.05.2012: MTS nr. C021 på linje 1 på vej ind på endestationen i Corroios.10.05.2012: MTS nr. C021 på linje 1 på vej ind på endestationen i Corroios.
Mellem Corroios og Casa do Povo
17.03.2008: Vogn nr. C012 på linje 2 i Avenida do Vale de Milhaços mellem Corroios og stoppestedet Casa do Povo.17.03.2008: Vogn nr. C012 på linje 2 i Avenida do Vale de Milhaços mellem Corroios og stoppestedet Casa do Povo.
17.03.2008: Et kig fra Avenida do Vale de Milhaços op ad Avenida 25 de Abril mod stoppestedet Casa do Povo, hvor sporvognen holder. Sporvejen har taget en ganske pæn del af gadearealet.17.03.2008: Et kig fra Avenida do Vale de Milhaços op ad Avenida 25 de Abril mod stoppestedet Casa do Povo, hvor sporvognen holder. Sporvejen har taget en ganske pæn del af gadearealet.
10.05.2012: MTS nr. C023 på linje 1 mellem Corroios og Casa do Povo.10.05.2012: MTS nr. C023 på linje 1 mellem Corroios og Casa do Povo.
10.05.2012: MTS nr. C014 på linje 2 mellem Corroios og Casa do Povo.10.05.2012: MTS nr. C014 på linje 2 mellem Corroios og Casa do Povo.
10.05.2012: MTS nr. C019 på linje 1 mellem Casa do Povo og Corroios.10.05.2012: MTS nr. C019 på linje 1 mellem Casa do Povo og Corroios.
10.05.2012: MTS nr. C021 på linje 1 mellem Casa do Povo og Corroios.10.05.2012: MTS nr. C021 på linje 1 mellem Casa do Povo og Corroios.
Casa do Povo
17.03.2008: Vogn nr. C015 på linje 2 ved stoppestedet Casa do Povo.17.03.2008: Vogn nr. C015 på linje 2 ved stoppestedet Casa do Povo.
10.05.2012: MTS nr. C023 på linje 2 ved stoppestedet Casa do Povo.10.05.2012: MTS nr. C023 på linje 2 ved stoppestedet Casa do Povo.
10.05.2012: MTS nr. C014 og C010 på linje 2 ved stoppestedet Casa do Povo.10.05.2012: MTS nr. C014 og C010 på linje 2 ved stoppestedet Casa do Povo.
10.05.2012: MTS nr. C014 på linje 2 ved stoppestedet Casa do Povo.10.05.2012: MTS nr. C014 på linje 2 ved stoppestedet Casa do Povo.
10.05.2012: MTS nr. C008 på linje 1 ved Casa do Povo.10.05.2012: MTS nr. C008 på linje 1 ved Casa do Povo.
Mellem Casa do Povo og Santo Amaro
17.03.2008: Vogn nr. C024 på linje 23 i Avenida 25 de Abril mellem Santo Amaro og Casa do Povo.17.03.2008: Vogn nr. C024 på linje 23 i Avenida 25 de Abril mellem Santo Amaro og Casa do Povo.
03.04.2009: Vogn nr. C003 på linje 1 passerer mellem Santo Amaro og Casa do Povo under en vejbro over hovedvej N10.03.04.2009: Vogn nr. C003 på linje 1 passerer mellem Santo Amaro og Casa do Povo under en vejbro over hovedvej N10.
03.04.2009: Vogn nr. C010 på linje 1 på vej mod Corroios set fra gangbroen over hovedvej N10 mellem Santo Amaro og Casa do Povo.03.04.2009: Vogn nr. C010 på linje 1 på vej mod Corroios set fra gangbroen over hovedvej N10 mellem Santo Amaro og Casa do Povo.
10.05.2012: MTS nr. C011 på linje 1 mellem Casa do Povo og Santo Amaro.10.05.2012: MTS nr. C011 på linje 1 mellem Casa do Povo og Santo Amaro.
10.05.2012: MTS nr. C010 på linje 2 mellem Casa do Povo og Santo Amaro.10.05.2012: MTS nr. C010 på linje 2 mellem Casa do Povo og Santo Amaro.
Santo Amaro
17.03.2008: Vogn ved stoppestedet Santo Amaro. Man bemærker den lette adgang fra gadeniveau og op på de ca. 30 cm høje perroner, som svarer til gulvhøjden i sporvognene.17.03.2008: Vogn ved stoppestedet Santo Amaro. Man bemærker den lette adgang fra gadeniveau og op på de ca. 30 cm høje perroner, som svarer til gulvhøjden i sporvognene.
17.03.2008: Vogn nr. C007 mødes med C015 på stoppestedet Santo Amaro. Begge vogne betjener den midlertidige linje 23.17.03.2008: Vogn nr. C007 mødes med C015 på stoppestedet Santo Amaro. Begge vogne betjener den midlertidige linje 23.
10.05.2012: MTS nr. C007 på linje 2 ved stoppestedet Santo Amaro.10.05.2012: MTS nr. C007 på linje 2 ved stoppestedet Santo Amaro.
Mellem Santo Amaro og Laranjeiro
03.04.2009: Vogn nr. C024 på linje 1 på vej mod Corroios lige før stoppestedet Santo Amaro.03.04.2009: Vogn nr. C024 på linje 1 på vej mod Corroios lige før stoppestedet Santo Amaro.
10.05.2012: MTS nr. C003 på linje 2 mellem Santo Amaro og Laranjeiro. 10.05.2012: MTS nr. C003 på linje 2 mellem Santo Amaro og Laranjeiro.
10.05.2012: MTS nr. C014 på linje 2 mellem Santo Amaro og Laranjeiro.10.05.2012: MTS nr. C014 på linje 2 mellem Santo Amaro og Laranjeiro.
10.05.2012: MTS nr. C021 på linje 1 mellem Santo Amaro og Laranjeiro.10.05.2012: MTS nr. C021 på linje 1 mellem Santo Amaro og Laranjeiro.
Laranjeiro
17.03.2008: Vogn nr. C006 på linje 23 ved stoppestedet Laranjeiro.17.03.2008: Vogn nr. C006 på linje 23 ved stoppestedet Laranjeiro.
10.05.2012: MTS nr. C001 på linje 2 ved stoppestedet Laranjeiro.10.05.2012: MTS nr. C001 på linje 2 ved stoppestedet Laranjeiro.
António Gedeão
17.03.2008: Vogn nr. C006 på linje 2 ved stoppestedet António Gedeão.17.03.2008: Vogn nr. C006 på linje 2 ved stoppestedet António Gedeão.
17.03.2008: Vogn nr. C024 på midlertidig linje 23 ved stoppestedet António Gedeão.17.03.2008: Vogn nr. C024 på midlertidig linje 23 ved stoppestedet António Gedeão.
17.03.2008: Vogn nr. C007 på den midlertidige linje 23 på vej ind på stoppestedet António Gedeão.17.03.2008: Vogn nr. C007 på den midlertidige linje 23 på vej ind på stoppestedet António Gedeão.
Parque de Paz
17.03.2008: Vogn nr. C006 på midlertidig linje 23 i Avenida 23. de Julho umiddelbart før stoppestedet Parque da Paz.17.03.2008: Vogn nr. C006 på midlertidig linje 23 i Avenida 23. de Julho umiddelbart før stoppestedet Parque da Paz.
17.03.2008: Vogn nr. C020 på linje 2 ved stoppestedet Parque da Paz.17.03.2008: Vogn nr. C020 på linje 2 ved stoppestedet Parque da Paz.
Broen mellem Parque de Paz og Cova da Piedade
17.03.2008: Vogn nr. C017 på den midlertidige linje 23 på vej op ad broen mellem stoppestederne Cova da Piedade og Parque da Paz.17.03.2008: Vogn nr. C017 på den midlertidige linje 23 på vej op ad broen mellem stoppestederne Cova da Piedade og Parque da Paz.
03.04.2009: Vogn nr. C010 på linje 1 på vej ned ad den kombinerede vej- og sporvejsbro mellem Parque da Paz og Cova da Piedade.03.04.2009: Vogn nr. C010 på linje 1 på vej ned ad den kombinerede vej- og sporvejsbro mellem Parque da Paz og Cova da Piedade.
Cova da Piedade
17.03.2008: Vogn nr. C024 på linje 2 på stoppestedet Cova da Piedade, der fungerede som endestation fra åbningen af MTS den 2. maj 2007 og frem til 15. december 2007, hvor strækningen blev forlænget fra Cova da Piedade til Universidade.17.03.2008: Vogn nr. C024 på linje 2 på stoppestedet Cova da Piedade, der fungerede som endestation fra åbningen af MTS den 2. maj 2007 og frem til 15. december 2007, hvor strækningen blev forlænget fra Cova da Piedade til Universidade.
17.03.2008: Vogn nr. C006 på linje 2 ved stoppestedet Cova da Piedade.17.03.2008: Vogn nr. C006 på linje 2 ved stoppestedet Cova da Piedade.
17.10.2009: Vogn nr. C008 på linje 2 ved stoppestedet Cova da Piedade.17.10.2009: Vogn nr. C008 på linje 2 ved stoppestedet Cova da Piedade.
Mellem Cova da Piedade og Bento Gonçalves
03.04.2009: Vogn nr. C024 på linje 1 på vej ad Avenida Bento Conçalves i retning mod Cacilhas.03.04.2009: Vogn nr. C024 på linje 1 på vej ad Avenida Bento Conçalves i retning mod Cacilhas.
03.04.2009: Vogn nr. C003 på linje 1 på vej mod Corroios passerer hen over kunstgræsset omkring sporskifterne i Avenida Bento Conçalves.03.04.2009: Vogn nr. C003 på linje 1 på vej mod Corroios passerer hen over kunstgræsset omkring sporskifterne i Avenida Bento Conçalves.
03.04.2009: Vogn C010 på linje 1 på vej mellem Bento Conçalves og Cova da Piedade, hvorfra den fortsætter til Corroios sammen med linje 2.03.04.2009: Vogn C010 på linje 1 på vej mellem Bento Conçalves og Cova da Piedade, hvorfra den fortsætter til Corroios sammen med linje 2.
03.04.2009: Hvor linje 3 drejer ned ad Rua Lopes de Mendonça, fortsætter vogn nr. C021 på linje 1 lige ud ad Avenida Bento Gonçalves videre mod Cova da Piedade og Corroios.03.04.2009: Hvor linje 3 drejer ned ad Rua Lopes de Mendonça, fortsætter vogn nr. C021 på linje 1 lige ud ad Avenida Bento Gonçalves videre mod Cova da Piedade og Corroios.
Bento Gonçalves
03.04.2009: Vogn nr. C001 på linje 1 i retning mod Corroios ved stoppestedet Bento Gonçalves.03.04.2009: Vogn nr. C001 på linje 1 i retning mod Corroios ved stoppestedet Bento Gonçalves.
03.04.2009: Vogn nr. C006 på linje 1 i Avenida Bento Gonçalves mellem stoppestederne Bento Gonçalves og Almada, som ligger ved de hvide huse i baggrunden til højre.03.04.2009: Vogn nr. C006 på linje 1 i Avenida Bento Gonçalves mellem stoppestederne Bento Gonçalves og Almada, som ligger ved de hvide huse i baggrunden til højre.
10.05.2012: MTS nr. C013 på linje 3 ved stoppestedet Bento Conçalves.10.05.2012: MTS nr. C013 på linje 3 ved stoppestedet Bento Conçalves.
Almada
Luftfotoet fra Google Earth er medtaget for at vise de omfattende ændringer i vej- og bybilledet, som anlægget af sporvejen har medført i Almada. Den grønne nål markerer en rundkørsel, hvor den gennemgående biltrafik før kunne køre lige igennem fra Avenida Bento Gonçalves og videre ned ad Avenida Dom Nuno Alvares Pereira. Den gule nål viser, hvor stoppestedet Almada i dag ligger. Dette er også markeret med et M for metro.Luftfotoet fra Google Earth er medtaget for at vise de omfattende ændringer i vej- og bybilledet, som anlægget af sporvejen har medført i Almada. Den grønne nål markerer en rundkørsel, hvor den gennemgående biltrafik før kunne køre lige igennem fra Avenida Bento Gonçalves og videre ned ad Avenida Dom Nuno Alvares Pereira. Den gule nål viser, hvor stoppestedet Almada i dag ligger. Dette er også markeret med et M for metro.
03.04.2009: Rundkørslen i Almada er i dag blevet ombygget, så det nu er sporvognene, der kører lige igennem rundkørslen. Vogn nr. C020 på vej mod Cacilhas.03.04.2009: Rundkørslen i Almada er i dag blevet ombygget, så det nu er sporvognene, der kører lige igennem rundkørslen. Vogn nr. C020 på vej mod Cacilhas.
03.04.2009: Vogn nr. C003 på linje 1 i rundkørslen i Almada. Det er sporvognene, der styrer signalet til venstre, som stopper bilkørslen, mens sporvognen passerer.03.04.2009: Vogn nr. C003 på linje 1 i rundkørslen i Almada. Det er sporvognene, der styrer signalet til venstre, som stopper bilkørslen, mens sporvognen passerer.
03.04.2009: Vogn nr. C014 på linje 3 ved stoppestedet Almada, et af de få stoppesteder med midterperron.03.04.2009: Vogn nr. C014 på linje 3 ved stoppestedet Almada, et af de få stoppesteder med midterperron.
São João Baptista
03.04.2009: Vogn nr. C015 på linje 1 lige før stoppestedet São João Baptista.03.04.2009: Vogn nr. C015 på linje 1 lige før stoppestedet São João Baptista.
03.04.2009: Stoppestedet São João Baptista.03.04.2009: Stoppestedet São João Baptista.
03.04.2009: Vogn nr. C024 på linje 1 ved São João Baptista.03.04.2009: Vogn nr. C024 på linje 1 ved São João Baptista.
03.04.2009: Vogn nr. C017 på linje 3 ved São João Baptista.03.04.2009: Vogn nr. C017 på linje 3 ved São João Baptista.
Praça do Movimento das Forças Armadas
Praça do Movimento das Forças Armadas domineredes før af en stor rundkørsel, i hvis midte var placeret frihedsmonumentet for de faldne i kampen mod fascisterne (den mørke plet midt på græsplænen). Luftfotoet fra Google Earth er taget på et tidspunkt, hvor anlægsarbejderne til sporvejen er i gang. Dengang stod monumentet nøjagtig dér, hvor sporvejen fremover skulle køre.Praça do Movimento das Forças Armadas domineredes før af en stor rundkørsel, i hvis midte var placeret frihedsmonumentet for de faldne i kampen mod fascisterne (den mørke plet midt på græsplænen). Luftfotoet fra Google Earth er taget på et tidspunkt, hvor anlægsarbejderne til sporvejen er i gang. Dengang stod monumentet nøjagtig dér, hvor sporvejen fremover skulle køre.
03.04.2009: Frihedsmonumentet stod i vejen for sporvejen, og derfor blev monumentet flyttet (se hvordan på YouTube - der er et link i kildeoversigten) væk fra midten af krydset og placeret i periferien af et helt nyt cirkelrundt monument, som helt erstatter den tidligere rundkørsel, og som sporvejen passerer tværs igennem.03.04.2009: Frihedsmonumentet stod i vejen for sporvejen, og derfor blev monumentet flyttet (se hvordan på YouTube – der er et link i kildeoversigten) væk fra midten af krydset og placeret i periferien af et helt nyt cirkelrundt monument, som helt erstatter den tidligere rundkørsel, og som sporvejen passerer tværs igennem.
03.04.2009: Vogn nr. C010 på linje 1 på vej gennem frihedsmonumentet på Praça do Movimento das Forças Armadas.03.04.2009: Vogn nr. C010 på linje 1 på vej gennem frihedsmonumentet på Praça do Movimento das Forças Armadas.
10.05.2012: MTS nr. C005 på linje 3 på vej over Praça da MFA.10.05.2012: MTS nr. C005 på linje 3 på vej over Praça da MFA.
10.05.2012: MTS nr. C019 på linje 1 på vej over Praça da MFA.10.05.2012: MTS nr. C019 på linje 1 på vej over Praça da MFA.
Gil Vicente
03.04.2009: To vogne, nr. C001 på linje 1 og C019 på linje 3 mødes ved stoppestedet Gil Vicente.03.04.2009: To vogne, nr. C001 på linje 1 og C019 på linje 3 mødes ved stoppestedet Gil Vicente.
03.04.2009: Vogn nr. C016 på linje 1 umiddelbart før stoppestedet Gil Vicente.03.04.2009: Vogn nr. C016 på linje 1 umiddelbart før stoppestedet Gil Vicente.
03.04.2009: Vogn nr. C006 på linje 1 ved Gil Vicente.03.04.2009: Vogn nr. C006 på linje 1 ved Gil Vicente.
12.10.2009: Stoppestedet Gil Vicente ligger midt i en rundkørsel.12.10.2009: Stoppestedet Gil Vicente ligger midt i en rundkørsel.
12.10.2009: Gil Vicente er indrammet af en større vandkunst.12.10.2009: Gil Vicente er indrammet af en større vandkunst.
25. de Abril
03.04.2008: Vogn nr. C004 på linje 3 ved stoppestedet 25. de Abril.03.04.2008: Vogn nr. C004 på linje 3 ved stoppestedet 25. de Abril.
03.04.2009: Vogn nr. C019 på linje 1 for enden af Avenida 25. de Abril, lige før den drejer til venstre ind på det sidste stykke før Cacilhas.03.04.2009: Vogn nr. C019 på linje 1 for enden af Avenida 25. de Abril, lige før den drejer til venstre ind på det sidste stykke før Cacilhas.
10.05.2011: MTS vogn nr. C011 på linje 1 ved stoppestedet 25 de Abril.10.05.2011: MTS vogn nr. C011 på linje 1 ved stoppestedet 25 de Abril.
10.05.2012: MTS vogn nr. C024 på linje 3 ved stoppestedet 25 de Abril.10.05.2012: MTS vogn nr. C024 på linje 3 ved stoppestedet 25 de Abril.
Cacilhas
03.04.2009: Vogn C010 på linje 1 snor sig igennem det ene sporskifte ved udkørslen fra Cacilhas.03.04.2009: Vogn C010 på linje 1 snor sig igennem det ene sporskifte ved udkørslen fra Cacilhas.
03.04.2009: Vogn nr. C012 på linje 1 forlader endestationen i Cacilhas.03.04.2009: Vogn nr. C012 på linje 1 forlader endestationen i Cacilhas.
03.04.2009: Vogn nr. C017 på linje 3 på vej ud fra endestationen i Cacilhas.03.04.2009: Vogn nr. C017 på linje 3 på vej ud fra endestationen i Cacilhas.
03.04.2009: Vogn C017 snor sig gennem sporskiftet umiddelbart før endestationen i Cacilhas.03.04.2009: Vogn C017 snor sig gennem sporskiftet umiddelbart før endestationen i Cacilhas.
03.04.2009: Vogn nr. C003 på linje 1 forlader Cacilhas.03.04.2009: Vogn nr. C003 på linje 1 forlader Cacilhas.
03.04.2009: Vogn nr. C017 på linje 3 forlader Cacilhas. De to spor omkring perronen til venstre bruges af linje 3 og de to spor til højre af linje 1. I myldretiderne ses ofte både 2, 3 og undertiden endda 4 vogne samtidig på endestationen.03.04.2009: Vogn nr. C017 på linje 3 forlader Cacilhas. De to spor omkring perronen til venstre bruges af linje 3 og de to spor til højre af linje 1. I myldretiderne ses ofte både 2, 3 og undertiden endda 4 vogne samtidig på endestationen.
03.04.2009: Vogn nr. C023 på linje 3 på endestationen i Cacilhas. I april 2009 sås to vogne (C021 og C023) pakket ind i totalreklame.03.04.2009: Vogn nr. C023 på linje 3 på endestationen i Cacilhas. I april 2009 sås to vogne (C021 og C023) pakket ind i totalreklame.
17.10.2009: Vogn nr. C002 på linje 3 på endestationen i Cacilhas.17.10.2009: Vogn nr. C002 på linje 3 på endestationen i Cacilhas.
17.10.2009: Hertil og ikke længere. Stopbom eller måske snarere stopklods på endestationen i Cacilhas.17.10.2009: Hertil og ikke længere. Stopbom eller måske snarere stopklods på endestationen i Cacilhas.
Mellem Cova da Piedade og Ramalha
17.03.2008: Vogn nr. C007 på midlertidig linje 23 på vej fra stoppestedet Cova da Piedade mod Ramalha. På et kort stykke går turen ad Avenida Bento Conçalves, men hurtigt drejes der - som det ses - af til venstre ad Rua de Alvalade. Strækningen bruges nu kun af linje 2.17.03.2008: Vogn nr. C007 på midlertidig linje 23 på vej fra stoppestedet Cova da Piedade mod Ramalha. På et kort stykke går turen ad Avenida Bento Conçalves, men hurtigt drejes der – som det ses – af til venstre ad Rua de Alvalade. Strækningen bruges nu kun af linje 2.
17.03.2008: Vogn nr. C020 på den midlertidige linje 23 forlader stoppestedet Ramalha og fortsætter videre ad Rua de Alvalade mod Cova da Piedade. Mellem lastbilen og sporvognen kan man ane sporene for linje 3 mod Cacilhas.17.03.2008: Vogn nr. C020 på den midlertidige linje 23 forlader stoppestedet Ramalha og fortsætter videre ad Rua de Alvalade mod Cova da Piedade. Mellem lastbilen og sporvognen kan man ane sporene for linje 3 mod Cacilhas.
03.04.2009: Vejen gennem Rua de Alvalade er én lang kurve frem til Cova da Piedade. I dag er det kun linje 2, der kører mellem de to stoppesteder. Vogn nr. C018 på linje 2.03.04.2009: Vejen gennem Rua de Alvalade er én lang kurve frem til Cova da Piedade. I dag er det kun linje 2, der kører mellem de to stoppesteder. Vogn nr. C018 på linje 2.
Mellem Bento Conçalves og Ramalha
03.04.2009: Vogn nr. C023 på linje 3 svinger fra Rua Lopes de Mendonça ud i Avenida Bento Gonçalves. Bilerne til venstre holder for rødt lys, som aktiveres af den svingende sporvogn.03.04.2009: Vogn nr. C023 på linje 3 svinger fra Rua Lopes de Mendonça ud i Avenida Bento Gonçalves. Bilerne til venstre holder for rødt lys, som aktiveres af den svingende sporvogn.
03.04.2009: Umiddelbart efter at have forladt Ramalha på vej mod Cacilhas passerer linje 3 denne lille rundkørsel. Der er lysregulering i rundkørslen for den trafik, der krydser sporvejen. Bilen må holde tilbage for sporvognen. Vogn nr. C009 på linje 3 i Rua de José Justino Lopes.03.04.2009: Umiddelbart efter at have forladt Ramalha på vej mod Cacilhas passerer linje 3 denne lille rundkørsel. Der er lysregulering i rundkørslen for den trafik, der krydser sporvejen. Bilen må holde tilbage for sporvognen. Vogn nr. C009 på linje 3 i Rua de José Justino Lopes.
10.05.2012: MTS nr. C009 på linje 3 i Rua Lopes de Mendonça.10.05.2012: MTS nr. C009 på linje 3 i Rua Lopes de Mendonça.
10.05.2012: MTS nr. C009 på linje 3 i Rua Lopes de Mendonça.10.05.2012: MTS nr. C009 på linje 3 i Rua Lopes de Mendonça.
Ramalha
17.03.2008: Stoppestedet Ramalha.17.03.2008: Stoppestedet Ramalha.
17.03.2008: Vogn nr. C024 på linje 2 ved stoppestedet Ramalha, umiddelbart før den fortsætter videre mod Pragal over den ca. 200 m lange sporvejsbro, som ses - med rækværk og rød cykelsti - i baggrunden af billedet.17.03.2008: Vogn nr. C024 på linje 2 ved stoppestedet Ramalha, umiddelbart før den fortsætter videre mod Pragal over den ca. 200 m lange sporvejsbro, som ses – med rækværk og rød cykelsti – i baggrunden af billedet.
17.03.2008: Vogn nr. C020 på den midlertidige linje 23 ved stoppestedet Ramalha.17.03.2008: Vogn nr. C020 på den midlertidige linje 23 ved stoppestedet Ramalha.
17.03.2008: Strækningen mellem Ramalha og Bento Gonçalves under anlæg.17.03.2008: Strækningen mellem Ramalha og Bento Gonçalves under anlæg.
03.04.2009: Vogn nr. C019 på strækningen mellem Bento Gonçalves og Ramalha ses vogn nr. C019 på vej mod Universidade.03.04.2009: Vogn nr. C019 på strækningen mellem Bento Gonçalves og Ramalha ses vogn nr. C019 på vej mod Universidade.
Mellem Ramalha og Pragal
12.10.2009: Vogn nr. C001 på vej op ind på sporvejsbroen over motorvejen ved Ramalha.12.10.2009: Vogn nr. C001 på vej op ind på sporvejsbroen over motorvejen ved Ramalha.
17.03.2008: Vogn nr. C012 på linje 2 på vej op over sporvejsbroen over Lissabon-Algarve motorvejen. Yderst til venstre i baggrunden kan man ane de buede tage over Pragal station.17.03.2008: Vogn nr. C012 på linje 2 på vej op over sporvejsbroen over Lissabon-Algarve motorvejen. Yderst til venstre i baggrunden kan man ane de buede tage over Pragal station.
17.03.2008: Vogn nr. C017 på linje 23 på vej ind under jernbanen Fertagus. Umiddelbart efter at have passeret under broen drejer sporvejen skarpt til venstre op mod Pragal station.17.03.2008: Vogn nr. C017 på linje 23 på vej ind under jernbanen Fertagus. Umiddelbart efter at have passeret under broen drejer sporvejen skarpt til venstre op mod Pragal station.
12.10.2009: Vogn nr. C010 på vej fra Pragal mod Ramalha. På det første stykke kører den langs jernbanen Fertagus, som går fra Lissabon til Setúbal.12.10.2009: Vogn nr. C010 på vej fra Pragal mod Ramalha. På det første stykke kører den langs jernbanen Fertagus, som går fra Lissabon til Setúbal.
Pragal
17.03.2008: Vogn nr. C005 på den midlertidige linje 23 ved Pragal Station.17.03.2008: Vogn nr. C005 på den midlertidige linje 23 ved Pragal Station.
17.03.2008: Vogn nr. C007 på linje 2 ved Pragal Station. Efter afsætning af passagerer fortsætter vognen ligeud ind på et blindspor, hvor den gør et kort ophold, før der returneres mod Corroios.17.03.2008: Vogn nr. C007 på linje 2 ved Pragal Station. Efter afsætning af passagerer fortsætter vognen ligeud ind på et blindspor, hvor den gør et kort ophold, før der returneres mod Corroios.
03.04.2009: Vogn nr. C013 på linje 2 i blindsporet ved endestationen i Pragal. Destinationen “Reservado” er besked til passagererne om, at vognen ikke i øjeblikket medtager passagerer.03.04.2009: Vogn nr. C013 på linje 2 i blindsporet ved endestationen i Pragal. Destinationen “Reservado” er besked til passagererne om, at vognen ikke i øjeblikket medtager passagerer.
17.03.2008: Vogn nr. C012 på linje 2 “triller” stille og roligt fra blindsporet ved Pragal Station ind til perronen for at returnere mod Corroios.17.03.2008: Vogn nr. C012 på linje 2 “triller” stille og roligt fra blindsporet ved Pragal Station ind til perronen for at returnere mod Corroios.
17.03.2008: Vogn nr. C006 på den midlertidige linje 23 på vej væk fra Pragal Station i retning af Universidade.17.03.2008: Vogn nr. C006 på den midlertidige linje 23 på vej væk fra Pragal Station i retning af Universidade.
03.04.2009: Vogn nr. C017 på linje 3 ankommer til Pragal fra Universidade.03.04.2009: Vogn nr. C017 på linje 3 ankommer til Pragal fra Universidade.
10.05.2012: MTS nr. C014 på linje 2 i Pragal.10.05.2012: MTS nr. C014 på linje 2 i Pragal.
Mellem Pragal og Boa Esperança
17.03.2008: Vogn nr. C020 på den midlertidige linje 23 på vej fra Pragal Station i retning mod Universidade og op over broen mod Boa Esperança.17.03.2008: Vogn nr. C020 på den midlertidige linje 23 på vej fra Pragal Station i retning mod Universidade og op over broen mod Boa Esperança.
17.03.2008: Vogn nr. C020 på linje 23 på sporvejsbroen, der fører fra stoppestedet ved Pragal Station og op til de højere liggende bebyggelser ved Boa Esperança.17.03.2008: Vogn nr. C020 på linje 23 på sporvejsbroen, der fører fra stoppestedet ved Pragal Station og op til de højere liggende bebyggelser ved Boa Esperança.
17.03.2008: Vogn nr. C006 på den midlertidige linje 23 på sporvejsbroen over Avenida José Cardoso Pires med bebyggelsen omkring stoppestedet Boa Esperança i baggrunden. Vognen er på vej mod Pragal.17.03.2008: Vogn nr. C006 på den midlertidige linje 23 på sporvejsbroen over Avenida José Cardoso Pires med bebyggelsen omkring stoppestedet Boa Esperança i baggrunden. Vognen er på vej mod Pragal.
Boa Esperança
17.03.2008: Vogn nr. C024 på den midlertidige linje 23 ved stoppestedet Boa Esperança.17.03.2008: Vogn nr. C024 på den midlertidige linje 23 ved stoppestedet Boa Esperança.
Fomega
17.03.2008: Det eneste stoppested ude af niveau på MTS, Fomega, betjenes af linje 3 - og på optagelsestidspunktet for dette billede - af den daværende midlertidige linje 23. Vogn nr. C012 på vej mod Universidade.17.03.2008: Det eneste stoppested ude af niveau på MTS, Fomega, betjenes af linje 3 – og på optagelsestidspunktet for dette billede – af den daværende midlertidige linje 23. Vogn nr. C012 på vej mod Universidade.
17.03.2008: Vogn nr. C012 på den midlertidige linje 23 i gaden Alameda Timor Lorosae på vej ned til stoppestedet Fomega.17.03.2008: Vogn nr. C012 på den midlertidige linje 23 i gaden Alameda Timor Lorosae på vej ned til stoppestedet Fomega.
17.03.2008: Vogn nr. C024 på den midlertidige linje 23 på vej op fra stoppestedet Fomega i retning mod Universidade.17.03.2008: Vogn nr. C024 på den midlertidige linje 23 på vej op fra stoppestedet Fomega i retning mod Universidade.
10.05.2012: MTS nr. C024 på linje 3 på stoppestedet Fomega.10.05.2012: MTS nr. C024 på linje 3 på stoppestedet Fomega.
Monte de Caparica
17.03.2008: Vogn nr. C007 på den midlertidige linje 23 ved stoppestedet Monte de Caparica. Vognen er på vej mod endestationen, som ligger ved den store hvide bygning (Universidade), som anes i baggrunden af billedet helt til venstre.17.03.2008: Vogn nr. C007 på den midlertidige linje 23 ved stoppestedet Monte de Caparica. Vognen er på vej mod endestationen, som ligger ved den store hvide bygning (Universidade), som anes i baggrunden af billedet helt til venstre.
17.03.2008: Vogn nr. C007 på den midlertidige linje 23 på vej ned ad vejen Alameda Timor Lorosae ved stoppestedet Monte de Caparica.17.03.2008: Vogn nr. C007 på den midlertidige linje 23 på vej ned ad vejen Alameda Timor Lorosae ved stoppestedet Monte de Caparica.
17.03.2008: Udsigt fra linje 3's (og tidligere den midlertidige linje 23's) endestation, Universidade, mod stoppestedet Monte Caparica på toppen af bakken i baggrunden. Navnet Monte (bjerg) giver en vis mening.17.03.2008: Udsigt fra linje 3’s (og tidligere den midlertidige linje 23’s) endestation, Universidade, mod stoppestedet Monte Caparica på toppen af bakken i baggrunden. Navnet Monte (bjerg) giver en vis mening.
Universidade
17.03.2008: Vogn nr. C017 ved linje 3's (og som på billedet den midlertidige linje 23's) endestation Universidade.17.03.2008: Vogn nr. C017 ved linje 3’s (og som på billedet den midlertidige linje 23’s) endestation Universidade.
03.04.2009: Endestationen Universidade.03.04.2009: Endestationen Universidade.
17.10.2009: Siden 2008 er sporet ved Universidade blevet forlænget noget forbi perronerne, men selv sporvognen har ikke adgang til denne forlængelse.17.10.2009: Siden 2008 er sporet ved Universidade blevet forlænget noget forbi perronerne, men selv sporvognen har ikke adgang til denne forlængelse.
17.10.2009: Her ender sporet ved Universidade. Der synes ikke at ligge en forlængelse af strækningen umiddelbart forude.17.10.2009: Her ender sporet ved Universidade. Der synes ikke at ligge en forlængelse af strækningen umiddelbart forude.
17.10.2009: Vogn nr. C001 holder parat til afgang på Universidade i den tidlige morgen.17.10.2009: Vogn nr. C001 holder parat til afgang på Universidade i den tidlige morgen.
Sporvognen – eller rettere metroen – har prioritet

Om der har været problemer med at få den øvrige trafik til at holde tilbage for sporvognene, skal være usagt. Men det er absolut en nærliggende tanke, når man i maj 2012 så mængden af informative plakater, der både var klistret på sporvognene og sat op mange steder rundt om i gaderne i nærheden af metroen.

10.05.2012: Ved lyskryds er det let at overholde sporvognens forkørselsret. Her skifter lyskurven fra grønt til rødt, fordi en sporvogn nærmer sig.10.05.2012: Ved lyskryds er det let at overholde sporvognens forkørselsret. Her skifter lyskurven fra grønt til rødt, fordi en sporvogn nærmer sig.
10.05.2012: Mens der er rødt for tværkørende trafik, kan sporvognen stille og roligt køre igennem rundkørslen.10.05.2012: Mens der er rødt for tværkørende trafik, kan sporvognen stille og roligt køre igennem rundkørslen.
10.05.2012: Lyskurven bliver stående på rødt, indtil sporvognen er helt ude af billedet.10.05.2012: Lyskurven bliver stående på rødt, indtil sporvognen er helt ude af billedet.
10.05.2012: Klistermærker på sporvognene gør fodgængerne opmærksomme på, at sporvognen har forkørselret. Obrigado betyder tak på portugisisk.10.05.2012: Klistermærker på sporvognene gør fodgængerne opmærksomme på, at sporvognen har forkørselret. Obrigado betyder tak på portugisisk.
10.05.2012: Plakater mage til klistermærkerne på sporvognene er sat op rundt omkring i byen, som f.eks. her ved en fodgængerovergang - endda som supplement til den officielle færdselstavle.10.05.2012: Plakater mage til klistermærkerne på sporvognene er sat op rundt omkring i byen, som f.eks. her ved en fodgængerovergang – endda som supplement til den officielle færdselstavle.
10.05.2012: Rundt omkring i byen sidder der plakater, der gør de kørende trafikanter opmærksomme på, at de skal holde tilbage for sporvognen.10.05.2012: Rundt omkring i byen sidder der plakater, der gør de kørende trafikanter opmærksomme på, at de skal holde tilbage for sporvognen.
10.05.2012: Som bedre valgplakater hænger der plakater højt til vejrs i lysmaster rundt omkring og gør opmærksom på sporvognens forkørselsret.10.05.2012: Som bedre valgplakater hænger der plakater højt til vejrs i lysmaster rundt omkring og gør opmærksom på sporvognens forkørselsret.
10.05.2012: Før indstigning i sporvognene erindres man om at huske at holde billetten hen foran aflæsningsfeltet. Kontrollen er hyppig.10.05.2012: Før indstigning i sporvognene erindres man om at huske at holde billetten hen foran aflæsningsfeltet. Kontrollen er hyppig.
Total Page Visits: 1542
Total Website Visits: 900839

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *