BAT-nyt 2020

(Senest opdateret 02.08.2020)
.
Nyhedsoversigten:
(Klik på datoen for at komme direkte til artiklen).
 • 25.06: Nyt rutekoncept og ny helårskøreplan.
 • 25.06: Omstilling til eldrift?
 • 28.07: Buschauffører var tæt på strejke.
 • 30.07: Ny køreplan udskydes.
 • 31.07: Det bliver ikke bedre, før vi får en ny chef.
 • 31.07: Leif Olsen: Tillid tager tid.
 • 31.07: Vi føler os hånet / Kommunen må slippe rattet.
 • 01.08: De bornholmske vognmænd melder ud: Vi er klar
.
25.06
Nyt rutekoncept og ny helårskøreplan
09.08.2010 ændrede BAT sin rutestruktur, så det bærende element blev to ringruter, der trafikeredes i begge retninger med hvert sit linjenummer, 1/4 og 3/5. Ideen med denne struktur var bl.a. at gøre det nemmere at komme på tværs af øen, idet der blev mulighed for omstigning mellem linjerne på strækningen Østerlars-Østermarie.
Præcis 10 år efter, altså 09.08.2020, går BAT nu væk fra denne struktur og tilbage til sin tidligere model, hvor ruterne udgår fra Rønne og ud til øens byer og retur ad samme rute. Man taler om, at hver rute nu igen skal “leve sit eget liv” og f.eks. ikke skal være afhængig af korrespondance med andre linjer. Dette gør, at der kan laves vagtplaner der er optimale i forhold til regler om arbejdstid, pauser etc.
Samtidig indføres en ny helårskøreplan. Denne indebærer, at der overordnet set året rundt køres efter en grundplan med ekstra ture på skoledage. Køreplanen er tilrettet skolernes ringetider samt færgens ankomst- og afgangstider.
Ændringen af rutenet og køreplan blev vedtaget enstemmigt på Natur- og Miljøudvalgets møde onsdag 24.06.2020. BAT begrundede i sin indstilling til udvalget, at der de seneste år er kommet flere ændringer til den nuværende køreplan bl.a. på grund af flytning af dele af Campus samt flere besparelser på ruterne i køreplanen. Dette har gjort, at den eksisterende køreplan ikke er så konkret og præcis i praksis som ønsket. Det betyder, at både kunder og chauffører har svært ved at forstå den nuværende køreplan. Ligeledes er det blevet vanskeligt, at sende data til rejseplanen i dens nuværende form. Derfor finder BAT, at en revision af køreplanen er nødvendig.
Specielt udflytningen af gymnasiet til det nye Campus har givet problemer. Det har betydet, at BAT’s busser har måttet omlægges via Borgmester Nielsens Vej. Derved er den nuværende køreplan blevet for stram. Der mangler ca. 10 minutter på hver “omgang”, hvilket giver megen spildtid, flere chaufførtimer og behov for uforholdsmæssigt mange busser i drift. For at råde bod på dette har BAT løbende foretaget en række sparetiltag, som altså har gjort det nuværnede ringlinjesystem og køreplanerne uoverskuelige for brugerne.
Formanden for udvalget, Leif Olsen (SF) udtaler om baggrunden for ændringerne:
“Årsagerne var flerfoldige. Den nye køreplan er lettere at overskue og forstå for vores kunder. Samtidig giver den lidt mere “luft”, således at BAT’s præcision bliver (endnu) bedre, samt en mulighed for at forbedre arbejdsmiljøet for vores medarbejdere. Det skal heller ikke skjules, at der også er potentiale for effektiviseringer (det vil sige bedre økonomi) med det nye system.”
Med den nye struktur vil Bornholm fremover have otte regionale ruter mod i dag ti. Linje 1-7 vil køre hele året, mens linje 8, som skal betjene sommerhusområderne på Sydbornholm, vil køre i ferietiden maj-september. Linje 9 bliver fremover skolebus, mens linje 10 forsvinder, da den overtages af linje 7.
 • Linje 1: Rønne – Hasle – Rutsker – Olsker – Allinge og retur.
 • Linje 2: Rønne – Nyker – Klemensker – Rø – Tejn – Allinge – Sandvig og retur.
 • Linje 3: Rønne – Vestermarie – Almindingen – Østermarie – Østerlars – Gudhjem og retur.
 • Linje 4: Rønne – Årsballe – Østerlars – Østermarie – Svaneke og retur.
 • Linje 5: Rønne – Vestermarie – Aakirkeby – Bodilsker – Nexø og retur.
 • Linje 6: Rønne – Bornholms Lufthavn – Nylars – Lobbæk – Aakirkeby – Pedersker – Snogebæk – Balka – Nexø og retur.
 • Linje 7: Rønne – Nyker – Klemensker – Hasle – Vang – Sandvig – Allinge – Tejn – Helligdommen – Gudhjem – Listed – Svaneke – Årsdale – Nexø og retur.
 • Linje 8: Rønne – Arnager – Aakirkeby – Boderne – Sømarken – Dueodde – Snogebæk – Nexø – Brændesgårdshaven – Svaneke og retur (kun i perioden maj-september)
En del ture på linje 4 forsætter fra Svaneke til Nexø og retur.
En del ture på linje 5 forsætter fra Nexø til Svaneke og retur.
Kilde: BAT dropper ringruter (Bornholms Tidende, 25.06.2020).
.
25.06
Omstilling til eldrift?
På ovenfor omtalte møde i Natur- og miljøudvalget var der også fuld enighed om, at BAT søger at få midler fra den nationale pulje til grøn omstilling. BAT har planer om at lease fire mindre busser, og det er disse busser udvalget gerne ser konverteres fra dieselbusser til elbusser. Dette kan betyde, at den omstilling til eldrift, der først var planer om skulle påbegyndes i 2025, så vil kunne starte allerede i 2021/22.
Den samlede statslige pulje er på 75 mio. kroner, og de fire busser til BAT vil sluge ca. 10% af dette beløb. Derfor besluttede udvalget, at sagen skal forelægges til fornyet politisk behandling, hvis man ikke får imødekommet den fulde ansøgning. Udvalget skal da overveje, om det giver mening at opretholde ansøgningen, hvis man kun får penge til en eller f.eks. to elbusser.
Kilde: Muligvis hurtigere omstilling til eldrift (Bornholms Tidende, 25.06.2020).
.
28.07
Buschauffører var tæt på strejke
Tirsdag 28.07.2020 kunne Bornholms Tidende berette, at chaufførerne hos BAT dagen før var meget på en arbejdsnedlæggelse. Chaufførernes tillidsmand Stig Lodberg oplyste til Tidende, at meget lang tids utilfredshed med selskabets ledelse og et generelt dårligt arbejdsmiljø mandag aften var tæt på at få chaufførerne til at gå i strejke fra tirsdag morgen kl. 8.
Hele mandagen havde Stig Lodberg skiftende møder med chaufførerne, selskabets ledelse og centerchefen for Ejendomme og Drift, Bjarne Freund-Poulsen. At det var tæt på en arbejdsnedlæggelse ses bedst af, at chaufførerne allerede havde lejet lokaler, hvor de kunne samles under strejken, men til sidst blev de altså alligevel enige om, at det ville være mere konstruktivt at fortsætte arbejdet.
Det, der udløste den konkrete situation, var de nye køre- og vagtplaner, der skulle træde i kraft 09.08.2020.
“Vi har fået den nye vagtplan udleveret, uden at vi har været taget med på råd. Ledelsen har truffet den her beslutning hen over hovedet på os, og er derefter taget på ferie. Så er det op til os at læse korrektur på planerne og se, om det overhovedet kan hænge sammen, og det bedømmer vi, at det overhovedet ikke kan,” udtaler Stig Lodberg. I samme åndedrag understreger han dog, at chaufførernes frustrationer reelt ikke handler om vagtplanerne, men om stadige samarbejdsvanskeligheder med BAT’s ledelse.
“Der er tale om en arbejdsplads, der ikke fungerer. Beslutninger og vagter bliver truffet, uden at vi bliver taget med på råd. Vi kommer aldrig med til forhandlinger mere. Vi har tidligere haft tradition for, at vi bliver taget med på råd, når man laver de ny planer, men de sidste tre gange, har vi bare fået planerne udleveret, når de var færdige, og så har det været op til os at læse korrektur, finde fejl og overenskomstbrud,” siger tillidsmanden og tilføjer: “Problemet er arbejdsmiljøet, og det at vi har en ledelse, der ikke samarbejder med os. Vagtplanerne er bare kulminationen på kollegernes frustrationer over arbejdsmiljøet.”
Der har de seneste år været en del uro i trafikselskabet, hvor chaufførerne senest strejkede i august 2019. Også her var den udløsende årsag nye vagtplaner i forbindelse med køreplanskiftet i august, men den egentlige årsag var også dengang manglende tillid til og dårligt samarbejde med BAT’s ledelse.
Denne gang valgte chaufførerne altså – i hvert fald i første omgang – at satse på dialog.
Bornholms Tidende havde forsøgt at få en udtalelse fra BAT’s trafikchef Lars Friborg, men oplyste, at dette ikke var lykkedes.
.
30.07
BAT udsætter ny køreplan
Utilfredsheden blandt chaufførerne med den nye køreplan, der skulle starte 09.08.2020 førte torsdag 30.07.2020 til noget så usædvanligt som et politisk indgreb. I henhold til styrelsesloven og med opbakning fra et flertal i regionskommunens Natur- og Miljøudvalg traf formanden for udvalget Leif Olsen (SF) en såkaldt formandsbeslutning om at udsætte overgangen til den nye køreplan, til der er bedre styr på det.
Leif Olsen siger til Bornholms Tidende: “Det viser sig, at der er nogle udfordringer med den nye køreplan og det nye rutesystem, som ikke er på plads. Derfor vil vi ikke iværksætte den plan for tidligt, for ellers kan vi risikere, at planen ikke virker, at den bliver for dyr, eller at vi udsætter vores medarbejdere for noget, som de ikke vil.”
BAT kommer derfor fra 09.08.2020 midlertidigt til at køre efter vinterplanen fra 2019 med nogle tilpasninger, der relaterer til nye ringetider på Campus Bornholm. Hvor længe det kommer til at vare, før den nye plan bliver iværksat, kan Leif Olsen ikke sige præcist, men han vurderer, at det næppe sker før tidligst i slutningen af september 2020.
Chaufførernes tillidsmand Stig Lodberg udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med formandsbeslutningen: “Jeg synes, det er den helt rigtige beslutning, og jeg er meget glad for den udvikling. Det er noget, chaufførerne er rigtig glade for.”
Stig Lodberg fortæller, at der var flere ting ved den nye køreplan, der ikke hang sammen, f.eks. var der dårligere mulighed for frokostpause på nogle vagter. Han understreger dog, at chaufførernes frustrationer først og fremmest skyldtes, at vagtplanerne var blevet udarbejdet, uden at chaufførerne var blevet inddraget i arbejdet.
“Nu går vi tilbage til 2019-køreplanen, og det er godt for chaufførerne. Men det ændrer ikke på arbejdsmiljøet og på det faktum, at vi stadig har problemer med ledelsen. De skal ikke tro, at det var det, og så kører vi bare videre herfra,” slutter Stig Lodberg.
Kilde: BAT udsætter ny køreplan (Bornholms Tidende, 30.07.2020).
.
31.07
Det bliver ikke bedre, før vi får en ny chef
Bornholms Tidende følger 31.07.2020 op på uroen i BAT med et interview med en af selskabets erfarne chauffører, der dog har valgt at fremtræde anonymt af frygt for at komme i klemme i forhold til ledelsen.
Det er næsten blevet en “tradition”, at uroen i BAT blusser op hvert år, når vinterkøreplanen skal implementeres. Både i 2018 og 2019 førte de nye planer til arbejdsnedlæggelser, og også i 2020 var det ved at gå galt. Her valgte chaufførerne dog at blive på arbejdet og prøve forhandlingens vej.
Chaufføren forklarer til avisen: “Når der bliver lavet nye køreplaner, bliver vi ikke adspurgt. Vores faglige erfaringer bliver ikke brugt, og vi får bare trukket nogle ting ned over hovedet, som vi ikke har lyst til. Vi skal bare makke ret. Der er ingen respekt.”
Chaufføren giver udtryk for, at det er uklart, hvordan de nye køreplaner bliver til, og at de ikke virker udtænkt af personer, der har kendskab til rutebilkørsel og fortsætter:
“Tidligere var det driftslederen, som sad og lavede køreplanen i samspil med chaufførerne. Nu er det tydeligt, at det er nogen, der ikke ved hvad der foregår, når man kører rutebus. Vi skal have passagerer af og på og hænger hele tiden i en klokkestreng, og det er ikke altid, vi kan nå planen til tiden. Køreplanerne har længe været alt for stramme.”
Chaufføren mener, ansvaret for den nuværende situation ligger hos trafikchef Lars Friborg. Direkte adspurgt, om ikke også chaufførerne har deres del af ansvaret, svarer han:
“Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, chaufførerne har været trofaste og loyale over for deres arbejdsplads og deres passagerer. Vi får gentagne gange ros fra vores passagerer, der synes, det er utroligt, at vi må finde os i de forhold, vi arbejder under. De kan jo godt fornemme, at vi er i tidspres,” og han forsætter: “Det er så vidt fint, at man går over til den gamle køreplan, men jeg tror ikke, forholdene bliver bedre, før vi får en ny trafikchef. Tilliden er simpelthen væk.”
Bornholms Tidende oplyser sidst i indslaget, at det ikke har været muligt at indhente en kommentar fra trafikchef Lars Friborg.
Kilde: BAT-chauffør om balladen i det kommunale busselskab: Det bliver ikke bedre, før vi får en ny chef (af Laust Jordal), Bornholms Tidende 31.07.2020).
.
31.07
Leif Olsen: Tillid tager tid
At der gennem længere tid har været problemer i BAT, er almindeligt kendt i den bornholmske offentlighed. Det kommunalt drevne trafikselskab, der dels er finansieret via kommunalbudgettet, dels gennem billetindtægter, har kørt med underskud de seneste par år.
BAT’s underskud ved udgangen af 2019 var 6,6 mio. kroner. Derfor har kommunalbestyrelsen vedtaget, at der skal gennemføres besparelser i trafikselskabet. Et af midlerne skulle være en ny helårskøreplan, der kunne udnytte chaufførtimerne så effektivt som muligt. Det var denne nye køreplan, som skulle iværksættes 09.08.2020, samt et dårligt arbejdsklima og samarbejde med trafikchef Lars Friborg, der var tæt på at få chaufførerne til at nedlægge arbejdet tirsdag 28.07.2020.
Trafikchefen er ansat af chefen for BRK’s afdeling for Ejendomme og Drift. Denne afdeling hører under det kommunale Natur- og Miljøudvalg, der har Leif Olsen (SF) som formand. Han erkender, at arbejdsklimaet mellem BAT’s medarbejdere og den nuværende trafikchef længe har været dårligt. Han tilføjer dog, at der allerede var uro under den tidligere trafikchef Lars Bjørn Høybye, som fratrådte stillingen som trafikchef i august 2018. Lars Friborg tiltrådte stillingen i december 2018.
Leif Olsen siger i en udtalelese til Bornholms Tidende fredag 31.07.2020:
“Det handler om at skabe tillid og respekt mellem ledelse og medarbejdere, og sådan noget tager lang tid at bygge op, men kan rives ned meget hurtigt. Hvis du som medarbejder føler, at tingene ikke kører ordentligt gennem længere tid, så kan det være svært for medarbejderen at få tillid til ledelsen, og det er en indstilling, det tager lang tid at lave om på.”
Leif Olsen tilføjer, at det er en problematik, der jævnligt bliver drøftet mellem den politiske ledelse og BAT.
“Det er noget vi snakker både med koncerndirektøren og centerchefen om. Hvordan får vi tingene til at gå i den rigtige retning? Sidste år kom det til en arbejdsnedlæggelse, og det blev det ikke til i år. Er det en stor forbedring? Nej, måske ikke, men det er dog en forbedring,” udtaler han og fortsætter:
“Vi må desværre konstatere, at vi ikke er nået så langt med at skabe et bedre samarbejde medarbejdere og ledelse imellem, som vi havde håbet. Det må vi så forholde os til, og det kommer vi til at snakke om ved næste udvalgsmøde.”
“Det første vi vil arbejde med, er at se på den nye ruteplan, som vi nu har udskudt, for at se, om den holder og for at få fjernet den usikkerhed, der er omkring den. Derudover er vi nødt til på både politisk og ledelsesniveau at arbejde videre med det samarbejdsgrundlag, der er nu og sætte øget fokus på det. Det er klart, at uanset hvem eller hvad der er skyld i de samarbejdsproblemer, der er, så er det nogen udfordringer, som vi er nødt til at håndtere,” slutter Leif Olsen.
Kilde: Leif Olsen om lang tid med problemer i BAT: Tillid tager tid (af Laust Jordal), Bornholms Tidende 31.07.2020).
.
31.07
Vi føler os hånet
Leif Olsen (SF), som er formand for Bornholms Regionskommunes Natur- og Miljøudvalg, løb fredag 31.07.2020 ind i et sandt politisk stormvejr på grund af uroen i BAT. Det skete næppe på grund af hans udtalelser til Bornholms Tidende (kan ses i andre indlæg her på siden), men som følge af en efter nogles mening uheldig optræden i TV2/Bornholms aftenudsendelse allerede torsdag 30.07.2020. Her blev han interviewet om udskydelsen af den nye vinterkøreplan og forlydenderne i Bornholms Tidende om, at chaufførerne havde været på nippet til at strejke. I interviewet betegnede han Tidendes artikler som en “ikke-historie” og sagde bl.a. følgende til journalisten:
“For der skal du jo så lige holde fast i, at de var på “nippet”. (…) Der er vel en relativ stor forskel på, om det sker – eller om det ikke sker. Dét er jo et tegn på, at vi netop agerede på det, vi fik at vide. (…) Pointen er, at de gjorde det ikke. Altså jeg “overvejer” også at flytte til Barbados – men jeg har ikke gjort det endnu. (…) Pointen er, at busserne kører. Pointen er, at vi snakker med vores folk. Pointen er, at vi snakker med fagforeningen.”
Medarbejderne har efterfølgende gennem deres tillidsmand Stig Lodberg udtalt, at det, at de undlod at strejke, ikke betyder, at de føler sig hørt, og at “den hellige grav” er velforvaret – tværtimod føler mange medarbejdere, at Leif Olsens udtalelse er en direkte hån over for BAT’s ansatte, for som Stig Lodberg udtaler: “Det, han implicit siger, er jo, at vi skal nedlægge arbejdet for at blive hørt.”
“De gjorde det jo ikke”, og “jeg rejser jo heller ikke til Barbados, selvom jeg vil” – jeg kan slet ikke se, hvor de udtalelser hører hjemme, og det er der, jeg mener, at uartigheden ligger. Det er ikke at tage tingene alvorligt, når vi er så pressede, som vi er, med chefer på ferie og en drift, der er yderst presset. Det ikke i orden, det er det simpelthen ikke,” udtaler tillidsrepræsentanten.
Stig Lodberg har fredag 31.07.2020 sendt en klage til borgmester Winni Grosbøl og udtaler, at han har fået “et godt svar” uden dog at uddybe det nærmere. Han siger dog:
“Når det med køreplanerne har lagt sig, så skal vi sætte os ned og få styr på samarbejdet, som ikke eksisterer, og som ikke har eksisteret i over et år. Nu er det ikke kun fra chaufførernes side, nu er det hele BAT. Jeg vil vove at påstå, at vi har en dysfunktionel virksomhed.”
Kilde: Uroen i BAT fortsætter: – Vi føler os hånet (tv2bornholm.dk, 31.07.2020).
Kommunen må slippe rattet
I kølvandet på chaufførernes reaktion meldte også den politiske opposition i Bornholms Regionskommune sig ind “i kampen”. Linda Persson, gruppeformand for Dansk Folkeparti i kommunalbestyrelsen på Bornholm, kommer med følgende udtalelse i TV2/Bornholms aftenudsendelse fredag 31.07.2020:
“Jeg synes, det er en dybt problematisk situation, vi står i, og jeg synes, det er dybt problematisk, at vi – som jeg ser det, har en formand for natur- og miljøudvalget, som ikke lytter. Vi har nogle chauffører, som i den grad forsøger at sige: Her er noget galt – hjælp os. Og det formår vi ikke at løfte.”
Også Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen har fulgt udviklingen i BAT, og gruppeformand Søren Schow mener da heller ikke, at konklusionen er til at tage fejl af. Han siger til TV2/Bornholm:
“Vi er jo ved tidligere budgetforhandlinger kommet med forslag om, at vi skulle ændre strukturen i BAT, og jeg synes sådan set bare, at det her understreger, at vi ikke har den rigtige struktur i BAT i øjeblikket.”
For Dansk Folkeparti og Linda Persson er der ikke tvivl om, hvad der er løsningen på BAT’s problemer:
“Vi skal udlicitere busdriften på Bornholm i enkeltruter, og så er jeg helt sikker på, at gode, kompetente, bornholmske vognmænd vil sørge for, at der bliver kørt busser på Bornholm, så vi ikke år efter år skal stå i en situation og frygte, at vi ikke har nogle busser til dels at køre de sidste turister til færgen, når sommerferien slutter, men også så vores unge mennesker kan komme i skole.”
Venstre har endnu ikke drøftet problemet med BAT i deres gruppe, men Søren Schow fremsætter dog et forslag om at omdanne BAT til et kommunalt aktieselskab:
“Vi tænker i hvert fald, at alle de ting, man nu fremlægger med måden firmaet bliver drevet på, vil kunne undgås, hvis vi får en bestyrelse, som udelukkende har dét som deres arbejdsområde.”
Både Venstre og Dansk Folkeparti erkender, at en omstrukturering af BAT med det nuværende politiske flertal i kommunalbestyrelsen ikke ser ud til at kunne blive til virkelighed foreløbig – oplevelsen med Iversens konkurs har sat sine spor – og derfor kommer Linda Persson med denne udtalese til chaufførerne:
“Vi ser meget gerne, at de holder ud og sørger for, at busserne bliver på vejene, og at vi så kan komme igennem endnu en krise sammen. Og så vil jeg arbejde benhårdt for, at chaufførerne får en bedre arbejdsgiver fremadrettet.”
Søren Schow supplerer:
“De er nødt til at stole på, at der kommer styr på det, og så må jeg bede dem om at være tålmodige i processen. Vi kan godt se, at det ikke er holdbart, det her.”
TV2/Bornholm havde ønsket en kommentar fra både Leif Olsen og Winni Grosbøll, men ingen af dem ønskede at kommentere eller reagerede på TV-stationens henvendelse.
Kilde: Partier om uro i BAT: Kommunen må slippe rattet (tv2bornholm.dk, 31.07.2020).
.
01.08
De bornholmske vognmænd melder ud: Vi er klar
Knapt havde Linda Persson (DF) meldt ud, at hendes parti går ind for udlicitering af busdriften på Bornholm, før de fire største vognsmandsfirmaer til TV2/Bornholm meldte ud, at de var klar til at tage fat. Det drejer sig om Gudhjem Bus, Aakirkeby Turist- og Selskabskørsel, Jan-Ole’s Turisttrafik samt Svaneke-Nexø Bustrafik. De tre førstnævnte kører i forvejen for BAT på de lokale ruter (skolebusruterne), mens Svaneke-Nexø Bustrafik først og fremmest kører turistkørsel, men dog har kørt rutekørsel for BAT i forbindelse nogle af de seneste års folkemøder.
Om tankerne om at lade de private vognmænd overtage hele BAT’s busdrift siger indehaveren af Svaneke-Nexø Bustrafik, Morten Krogsgaard:
“Jeg tænker, det er en god idé, og det er noget, vi vognmænd har talt om indbyrdes i mange år. Det er med at tænke frem og få lavet et produkt, der virker. Både for de ansatte og for øens borgere og turister, og det er noget, jeg godt mener, vi vognmænd kan løse sammen i fællesskab,” og han fortsætter med direkte adresse til kommunens ansvarlige for busdriften: “Vi er klar. Ring til os. Kom i gang!”
Også Jesper Andersen, der er medejer og direktør for Gudhjem Bus, ser klare fordele ved at lade de private vognmænd overtage driften af BAT’s ruter. Han siger:
“Det ville være genialt, for det ville betyde, at vi havde arbejde på årsbasis. Hos Gudhjem Bus er vi jo så heldige, at vi også kører lidt rutetrafik (BAT’s lokalruter, cot) og flexbusser, men mange er jo sæsonafhængige, og kunne vi få flere faste chauffører ind i branchen, så ville både vi og de og alle andre synes, det var genialt, for så havde vi en fornuftig forretning.”
Jesper Andersen bakkes op af Jan-Ole Pedersen fra Jan-Ole’s Turistrafik:
“Det virker jo efterhånden lidt mærkeligt, at man ikke har mere styr på det (i BAT, cot). Det kommer selvfølgelig an på mange ting og på, hvordan det måtte blive budt ud, men jeg tænker på ingen måde, at det er håbløst, og man kan jo godt få det til at fungere andre steder i landet.”
Når ideen om udlicitering har været så svær at sælge til bornholmske lokalpolitikere, hænger det bl.a. sammen med erfaringerne med Iversen Busser, som havde ansvaret for busdriften på Bornholm i perioden 2006-09. Firmaet fik også ansvaret for en stor del af bustrafikken i Sønderjylland, men da denne virksomhed gik konkurs, rev den også firmaets bornholmske aktiviteter med i faldet, selv om de ifølge Jesper Andersen, der på det tidspunkt var ansat i Iversen Busser, hvilede på et solidt grundlag. Han udtaler til TV2/Bornholm:
“Det er helt, helt skævt. Alle andre steder har man jo opgaven hos de private vognmænd, og det kører fint. Det er kedeligt, at man bliver ved med at hive ”Iversen” frem, og man har det jo lidt med at glemme, at de lokale vognmænd faktisk gik ind og fik tingene til at hænge sammen i tiden mellem konkursen og kommunens overtagelse.”
Morten Krogsgaard bakker Jesper Andersen op:
“Hver gang, vi snakker om det her, er beskeden: ”Dengang i 2009, da Iversen Busser lukkede – dét, vil vi aldrig have, sker igen.” Jeg driver også et vandrehjem, og det svarer til, at dét går konkurs, og at man så siger: ”Så kan vi aldrig drive et vandrehjem igen.” Den undskyldning kan man ikke bruge til noget som helst,” og han fortsætter:
“Der er ballade konstant og hele tiden ude hos BAT. Der er problemer med økonomien, og der er problemer med de ansatte, der har det skidt med at møde på arbejde. Vi fire vognmænd er vant til at drive forretning. Vi har gjort det i mange år på hver vores måde, så jeg kan ikke se, at problemet er så stort. Vi skal køre fra A til B og til C og D. Vi skal smile til vores kunder og passe vores tider. Jeg ser det altså ikke som værende en umulig opgave.
Direkte adspurgt, om hvorfor de private vognmænd kan klare opgaven bedre end BAT selv, svarer Morten Krogsgaard:
“Det er jo, fordi vi er vant til at drive en forretning. Det er vores egne penge, det går ud over, hvis ikke vi løfter opgaven, og det er der ingen af os, der har lyst til at gamble med. Når vi siger, at vi kan løfte opgaven, så er det, fordi vi laver nogle beregninger, der får det til at fungere. Det er derfor, vi stadig er her alle sammen. Det er vores egne penge, det går ud over, hver gang vi kvajer os, så det har vi brugt mange år på ikke at gøre.”
Kilde: Vognmænd i fælles front for BAT: – Vi er klar (tv2bornholm.dk, 01.08.2020).
Total Page Visits: 965
Total Website Visits: 900859